Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BADANIA CIĄGŁE
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szatan B.
Tytuł: Rozwój obwodów: klatki piersiowej oraz kończyn górnych i dolnych u dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1986-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 44 s. 20 rys. 11 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * KLATKA PIERSIOWA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŃCZYNA DOLNA * ROZWÓJ * BADANIA CIĄGŁE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * STALOWA WOLA


2/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dymek A.
Tytuł: Zmiany sprawności i wydolności fizycznej chłopców szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1986-1989 z uwzględnieniem zróżnicowania środowiskowego.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. 8 tab. 11 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


3/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dytkowska E.
Tytuł: Rozwój masy ciała, obwodu klatki piersiowej, kończyn dolnych i górnych oraz zmiany grubości fałdu skórno-tłuszczowego ramienia u dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1986-1989 z uwzględnieniem zróżnicowania środowiskowego.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 45 s. 14 rys. 15 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MASA CIAŁA * KLATKA PIERSIOWA * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * ROZWÓJ * RAMIĘ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


4/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek B.
Tytuł: Dymorfizm płciowy wybranych wskaźników ilorazowych w grupach statusu społecznego na przykładzie badań ciągłych w Nowej Hucie.
Promotor: dr Sobiecki J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 46 s. 14 tab. 20 rys. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * DYMORFIZM PŁCIOWY * STATUS SPOŁECZNY * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


5/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudziak A.
Tytuł: Wpływ wysokości i masy ciała na zmiany wybranych prób sprawności motorycznej i wydolności wysiłkowej u dziewcząt w wieku 7-17 lat w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych przeprowadzonych w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 26 s. 3 tab. 3 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA CIĄGŁE * MIASTO * STALOWA WOLA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


6/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń J.
Tytuł: Poziom i dynamika zmian podskórnej tkanki tłuszczowej u chłopców w aspekcie ich zróżnicowanej sprawności fizycznej na podstawie badań długofalowych.
Promotor: dr Chrzanowska M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 58 s. 13 tab. 10 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANATOMIA * TKANKA TŁUSZCZOWA * ZMIANA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


7/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kusiak D.
Tytuł: Tempo rozwoju wysokości i masy ciała oraz wybranych prób sprawności motorycznej u dziewcząt w wieku od 7-17 lat w Stalowej Woli w ujęciu relatywnym.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 55 s. 25 tab. 15 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ * BADANIA CIĄGŁE * ANALIZA * STALOWA WOLA


8/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podłaszczyk R.
Tytuł: Rozwój morfologiczny chłopców w aspekcie zróżnicowania sprawności ruchowej na podstawie badań ciągłych chłopców z Nowej Huty.
Promotor: dr Sobiecki J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 51 s. 21 tab. 19 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


9/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędryka Ł.
Tytuł: Rozwojowe zmiany w poziomie wybranych parametrów układu oddechowego u 12-14 letnich dziewcząt i chłopców. Wyniki badań ciągłych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Cempla J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 32 s. 6 tab. 8 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * UKŁAD ODDECHOWY * PARAMETR * ROZWÓJ * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * WYSIŁEK FIZYCZNY * TESTY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE


10/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusin J.
Tytuł: Morfologiczne i motoryczne zależności siły dłoni prawej u dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat na podstawie badań ciągłych w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 42 s. 28 tab. 27 poz. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * KOŃCZYNA GÓRNA * SIŁA * ROZWÓJ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


11/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwek M.
Tytuł: Zależności step-testu od parametrów somatycznych i motorycznych u dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat na podstawie badań ciągłych w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 44 s. 28 tab. 27 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * WYTRZYMAŁOŚĆ * ROZWÓJ * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * TESTY * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


12/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymocha A.
Tytuł: Związki pomiędzy pojemnością życiową płuc a wybranymi parametrami budowy ciała i próbami sprawności motorycznej u dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat na podstawie badań ciągłych w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 42 s. 28 tab. 27 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * FIZJOLOGIA * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


13/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlak R.
Tytuł: Morfologiczne i motoryczne zależności rzutu piłką lekarską 2 kg u dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat (na podstawie badań ciągłych w Stalowej Woli).
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 40 s. 27 tab. 25 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


14/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarz M.
Tytuł: Morfologiczne i motoryczne zależności wskaźnika siły względnej u dzieci i młodzieży od 7 do 17 roku życia w badaniach ciągłych przeprowadzonych w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 27 ryc. 32 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SIŁA WZGLĘDNA * WSKAŹNIK * KORELACJA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


15/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Studnicki T.
Tytuł: Dymorfizm płciowy wysokości i masy ciała oraz wybranych prób sprawności motorycznej u dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat w ujęciu relatywnym na przykładzie badań ciągłych w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 10 ryc. 40 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DYMORFIZM PŁCIOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA CIĄGŁE


16/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcherczyk G.
Tytuł: Wpływ wysokości i masy ciała oraz wskaźnika smukłości na wybrane próby sprawności motorycznej u chłopców w wieku 7-17 lat w ujęciu relatywnym na przykładzie badań ciągłych w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 21 ryc. 21 tab. bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


17/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowosielski R.
Tytuł: Wpływ wysokości i masy ciała oraz wskaźnika smukłości na wybrane próby sprawności motorycznej u dziewcząt w ujęciu relatywnym na przykładzie badań ciągłych w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 68 s. 21 ryc. 21 tab. bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * KORELACJA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


18/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupa Z.
Tytuł: Zmiany sprawności fizycznej u chłopców szkół podstawowych w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1978-85.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 34 s. 8 rys. 5 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


19/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk A.
Tytuł: Wpływ zwiększonej dawki ruchu na rozwój siły mięśniowej dzieci w wieku 7-12 lat w populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 17 ryc. 11 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MIĘŚNIE * SIŁA STATYCZNA * ROZWÓJ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * BADANIA CIĄGŁE


20/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrowolska B.
Tytuł: Rozwój wybranych zdolności koordynacyjnych dzieci w wieku 7-12 lat w populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 15 ryc. 10 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * BADANIA CIĄGŁE


21/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaleta W.
Tytuł: Rozwój siły mięśniowej dzieci 7-12 lat w populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 32 s. 11 ryc. 9 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MIĘŚNIE * SIŁA * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * BADANIA CIĄGŁE


22/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowakowska D.
Tytuł: Rozwój siły eksplozywnej dzieci 7-12 letnich z populacji wielkomiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 28 s. 9 ryc. 6 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MIĘŚNIE * SIŁA SZYBKOŚCIOWA * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * BADANIA CIĄGŁE


23/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzemień M.
Tytuł: Próba typologii sprawności ruchowej dzieci z Nowej Huty w wieku 8 do 14 lat (na podstawie badań ciągłych).
Promotor: doc. dr Gołąb S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 8 rys. 4 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OCENA * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


24/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzoska R.
Tytuł: Budowa ciała, sprawność i wydolność fizyczna młodzieży VIII klas szkół podstawowych w Stalowej Woli w świetle aktualnych badań przeprowadzonych w latach 1977-1978.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 26 s.10 tab. 10 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


25/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lorek J.
Tytuł: Ocena rozwoju wybranych cech morfologicznych chłopców i dziewcząt w badaniach ciągłych z trzech szkół podstawowych w Krakowie-Podgórzu.
Promotor: dr Janikowska-Siatka M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 64 s. 23 rys. 27 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * OCENA * BADANIA CIĄGŁE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łęcki A.
Tytuł: Zmiany sprawności fizycznej u dziewcząt szkół podstawowych w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1978-1985.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 29 s. 5 rys. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


27/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łyżnicki W.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego chłopców Szkół Podstawowych nr 1 i 7 w Stalowej Woli w świetle 3-letnich badań ciągłych.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 32 s. 15 tab. 14 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


28/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majkut M.
Tytuł: Kształtowanie sie relacji morfofunkcjonalnych w trakcie rozwoju osobniczego chłopców w wieku od 8 do 18 lat (na podstawie badań ciągłych w Nowej Hucie).
Promotor: doc. dr hab. Gołąb S.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 44 s. 22 rys. 11 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ONTOGENEZA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


29/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek M.
Tytuł: Rozwój cech szerokościowych oraz zmiany wskaźnika biodrowo-barkowego u dziewcząt szkół podstawowych w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w 1978-1985 roku.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 30 s. 8 rys. 8 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


30/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mięso M.
Tytuł: Tempo rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dziewcząt z wybranych szkół podstawowych z Nowej Huty w świetle badań ciągłych 7-letnich.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. 27 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


31/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mitek E.
Tytuł: Tempo rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dziewcząt z wybranych szkół podstawowych z Nowej Huty w świetle 6-letnich badań ciągłych.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 44 s. 31 ryc. 10 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


32/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski N.
Tytuł: Trendy sekularne i zróżnicowanie środowiskowe wybranych parametrów długościowych i szerokościowych ciała chłopców szkół średnich w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 60 s. 19 ryc. 26 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ M. * TREND SEKULARNY * BUDOWA CIAŁA * PARAMETR * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * OCENA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


33/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Roden E.
Tytuł: Trendy sekularne obwodów oraz masy i otłuszczenia ciała u chłopców wybranych typów szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 57 s. 18 ryc. 32 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ M. * TREND SEKULARNY * BUDOWA CIAŁA * OCENA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


34/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wasylik S.
Tytuł: Trendy sekularne i zróżnicowanie środowiskowe wybranych parametrów długościowych i szerokościowych ciała dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 61 s. 18 ryc. 25 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * PARAMETR * TREND SEKULARNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


35/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczypkowski R.
Tytuł: Trendy sekularne i zróżnicowanie środowiskowe w wybranych próbach sprawności motorycznej dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 17 ryc. 32 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


36/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marzec R.
Tytuł: Trendy sekularne i zróżnicowanie środowiskowe wybranych obwodów, oraz masy i otłuszczenia ciała u chłopców szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 53 s. 22 ryc. 37 poz. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * CECHY MORFOLOGICZNE * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * TREND SEKULARNY * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


37/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarnowska E.
Tytuł: Próba ralatywnej oceny gibkości na przykładzie badań longitudinalnych dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Żak S.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 32 s. 8 ryc. 7 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * KRĘGOSŁUP * GIBKOŚĆ * OCENA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA CIĄGŁE


38/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosińska M.
Tytuł: Zróżnicowanie środowiskowe w wybranych parametrach ciała i próbach sprawności motorycznej u dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań przekrojowych w 1988 roku i ciągłych w latach 1986-1989.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 46 s. 16 ryc. 24 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA PRZEKROJOWE * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


39/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skłodowski R.
Tytuł: 'Trendy sekularne' wybranych prób sprawności motorycznej i wydolności wysiłkowej u chłopców szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 18 ryc. 33 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TREND SEKULARNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


40/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk R.
Tytuł: Rozwój zwinności u chłpców w aspekcie zróżnicowania wieku biologicznego.
Promotor: dr Żarów R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 45 s. 13 ryc. 14 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEK BIOLOGICZNY * ZWINNOŚĆ * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/47

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Tchórzewski, Dariusz
Tytuł: Kształtowanie sprawności motorycznej i jej uwarunkowania u zawodników uprawiających sporty zimowe w wieku 15 - 18 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chojnacki, Kazimierz
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 90 s., 34 ryc., 3 tab., bibliogr. s. 78-90. Aneks: 43 s. nlb., 34 tab
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * BADANIA CIĄGŁE * MIASTO * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/47

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pociecha, Mariusz
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na rozwój somatyczny i sprawności motorycznej dzieci wybranych szkół tarnowskich
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Żarek, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 431 s., 43 tab., 160 ryc., bibliogr. 281 poz. Aneks: s. 270-431, 158 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA CIĄGŁE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * 1999-2001


43/47

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Woronkowicz, Agnieszka
Tytuł: Realizacja potencjału wzrostowego w populacji dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 129 s., 55 ryc., 22 tab., bibliogr. s. 96-103. Aneks: s. [104]-129, 17 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ONTOGENEZA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * WARUNKI BYTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIECI * RODZICE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE * BADANIA ANKIETOWE


44/47

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Brudecki, Janusz
Tytuł: Modelowanie rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców na podstawie badań ciągłych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Krak. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 175 s., 38 ryc., 104 tab., bibliogr. 260 poz., summ. Aneks: s. 136-175
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * MODELOWANIE * MODELE MATEMATYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA CIĄGŁE * MODEL PREECE-BAINESA * 6 FAZOWY MODEL LOGISTYCZNY


45/47

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sobczyk, Grzegorz
Tytuł: Zmiany wydolności fizycznej, kosztu energetycznego biegu i zdolności motorycznych w relacji do obciążeń treningowych u 10-13 letnich dziewcząt i chłopców
Promotor: prof.dr hab. Cempla, Jerzy
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: S. 109 ryc., 20 tab., bibliogr.367 poz. Aneks: s. 203-240, 58 tab.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * FIZJOLOGIA SPORTU * BIEGI * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * BADANIA CIĄGŁE * 2000-2003


46/47

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pilis, Karol
Tytuł: Wpływ długotrwale spożywanej diety niskowęglowodanowej na spoczynkowy i wysiłkowy metabolizm u zdrowych mężczyzn
Promotor: dr hab. Chalimoniuk, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 106 s., 35 ryc., 7 tab., bibliogr. 194 poz., streszcz. Aneks: s. 102-106
Słowa kluczowe: METABOLIZM * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * DIETA NISKOWĘGLOWODANOWA * DIETA MIESZANA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE


47/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sławecka, Marlena
Tytuł: Zmiany wskaźników morfologicznej budowy ciała i wydolności fizycznej kajakarzy slalomistów badania longitudinalne
Promotor: prof. dr hab. Tyka, Aleksander
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 25 s., 7 tab., bibliogr. 25 poz. Aneks
Sygnatura: 40136WF
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KAJAKARSTWO SLALOMOWE * BADANIA CIĄGŁE * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka