Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ASTMA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leżański A.
Tytuł: Ocena wpływu programu rehabilitacji sanatoryjnej na wybrane parametry czynności układu oddychania i układu krążenia u dzieci z astmą oskrzelową.
Promotor: dr med. Bromboszcz J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 2 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SANATORIUM * LECZENIE * PROGRAM * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * OSKRZELA * CHOROBY * ASTMA * PARAMETR * ĆWICZENIA ODDECHOWE * ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE * WYTRZYMAŁOŚĆ * ĆWICZENIA


2/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamiński R.
Tytuł: Astma indukowana wysiłkiem - aktualne hipotezy patomechanizmów, leczenie i rehabilitacja.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Spodaryk K.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 55 s. 5 ryc. 2 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PULMONOLOGIA * CHOROBY * ASTMA * WYSIŁEK FIZYCZNY * KORELACJA * LECZENIE FARMAKOLOGICZNE * REHABILITACJA


3/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawarz A.
Tytuł: Analiza korelacji między nasileniem odczuwanej duszności, a wybranymi wskaźnikami czynności płuc u osób z niewydolnością wentylacyjną typu obturacyjnego.
Promotor: dr med. Bromboszcz J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 42 s. 11 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PULMONOLOGIA * PŁUCA * CHOROBY * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * ASTMA * DIAGNOSTYKA


4/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sabała A.
Tytuł: Ocena wiedzy o astmie i rehabilitacji w asthma bronchiale przed i po zajęciach w Szkole dla Chorych na Astmę.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński O.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 107 s. 60 ryc. 2 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * UKŁAD ODDECHOWY * OSKRZELA * CHOROBY * ASTMA * PACJENCI * WIEDZA


5/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrowiec, Agnieszka
Tytuł: Wpływ muzykoterapii biernej na poziom deklarowanej duszności i lęku stanu u hospitalizowanych chorych na astmę.
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 63 s., 1 mapa, 8 ryc., 7 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * UKŁAD ODDECHOWY * CHOROBY * ASTMA * LECZENIE * MUZYKOTERAPIA * WIEK DOJRZAŁY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzywda, Joanna
Tytuł: Specyfika mikroklimatu komór leczniczych Kopalni Soli w Bochni.
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 74 s., 25 ryc., 13 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA * DZIECI * LECZENIE * MIKROKLIMAT * KOPALNIA SOLI (BOCHNIA) * REHABILITACJA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworecka, Katarzyna
Tytuł: Przydatność kwestionariusz GHQ-28 do oceny stanu psychicznego chorych na astmę.
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 9 ryc., 15 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * CHORZY * ASTMA * STAN PSYCHICZNY * KWESTIONARIUSZ * ZASTOSOWANIE


8/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworecka, Katarzyna
Tytuł: Przydatność kwestionariusza GHQ-28 do oceny stanu psychicznego chorych na astmę.
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 9 ryc., 15 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * CHORZY * ASTMA * STAN PSYCHICZNY * KWESTIONARIUSZ * ZASTOSOWANIE * KWESTIONARIUSZ GHQ-28


9/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopacz, Sylwia
Tytuł: Wpływ wybranych zmiannych psychopatologicznych i osobowościowych na wyniki uzyskane na skali jakości życia /AQlQ/ Elizabeth Junibeth Juniper u chorych na astmę.
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 100 s., 13 ryc., 12 tab.Bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * CHOROBY * ASTMA * JAKOŚĆ ŻYCIA * OSOBOWOŚĆ * LĘK * DEPRESJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja, Bernadetta
Tytuł: Analiza różnicującego wpływu płci, stopnia ciężkości przebiegu choroby oraz czasu jej trwania na nasilenie wybranych stanów psychopatologicznych u chorych na astmę
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 85 s., 7 ryc., 16 tab.Bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * UKŁAD ODDECHOWY * CHOROBY * ASTMA * PACJENCI * LĘK * DEPRESJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysik, Magdalena
Tytuł: Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiaru osobowości a nasilenie duszności u dorosłych chorych na astmę
Promotor: dr Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 77 s., 4 ryc., 13 tab.Bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA * ODDYCHANIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * TESTY


12/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojan-Królikowska, Anna
Tytuł: Status rodzinny a nasilenie duszności u dorosłych chorych na astmę
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF. Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 32 s., 7 tab., 5 wykr.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA * UKŁAD ODDECHOWY * LĘK * STRES * WIEK DOJRZAŁY * STATUS SPOŁECZNY * RODZINA * SPIROMETRIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DUSZNOŚĆ


13/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dumański, Marek
Tytuł: Analiza różnicującego wpływu czynników socjo-demograficznych na wyniki na skali jakości życia u dorosłych chorych na astmę
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 18 ryc., 5 tab.Bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UKŁAD ODDECHOWY * CHOROBY * ASTMA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PACJENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Celej, Aleksandra
Tytuł: Badanie modyfikującego wpływu poczucia umiejscowienia kontroli jako wymiaru osobowościowego na wyniki na skali jakości życia u dorosłych chorych na astmę
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 2 ryc., 10 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UKŁAD ODDECHOWY * CHOROBY * ASTMA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY


15/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziadek, Małgorzata
Tytuł: Funkcjonowanie rodziny a wyniki na skali jakości życia u chorych na astmę
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 78 s., 3 ryc., 9 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UKŁAD ODDECHOWY * CHOROBY * ASTMA * RODZINA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * BADANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Róg, Sabina
Tytuł: Wpływ choroby dziecka astmatycznego na funkcjonowanie rodziny i jakość relacji małżeńskich jego rodziców
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 3 ryc., 15 tab.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UKŁAD ODDECHOWY * CHOROBY * ASTMA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * JAKOŚĆ ŻYCIA * RODZINA * RODZICE * BADANIA ANKIETOWE * RABKA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/18

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Śliwka, Agnieszka
Tytuł: Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej uzupełnionej muzykoterapią odbiorczą na parametry oddechowe, poziom lęku i odczucie duszności u chorych na astmę
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: [134 ] s., 21 ryc., 60 tab., bibliogr. s. 103-122. Aneks: s. 129, 5 nlb.
Słowa kluczowe: ASTMA * MUZYKOTERAPIA * ODDYCHANIE * PARAMETR * LĘK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PULMONOLOGIA * REHABILITACJA * BADANIA NAUKOWE


18/18

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walosik, Łukasz
Tytuł: Wybrane uwarunkowania jakości życia chorych na astmę, leczonych w NZOZ Kopalnia Soli 'Wieliczka' Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Wieliczce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Nowobilski, Roman
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 62 s., 25 ryc., 19 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA * JAKOŚĆ ŻYCIA * CHORZY * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * PODZIMNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka