Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ARCHITEKTURA OBRONNA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewski K.
Tytuł: Możliwości wykorzystania twierdzy w Przemyślu dla celów turystycznych.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 76 s. 1 mapa, 21 rys. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA OBRONNA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


2/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wątor K.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne fortów: 49 'Krzesławice', 49 1/4 'Grębałów, 49 a 'Dłubnia'.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 77 s. 23 ryc. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK HISTORYCZNY * ARCHITEKTURA OBRONNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrząścik T.
Tytuł: Turystyczne wykorzystanie Zewnętrznego Pierścienia Twierdzy Kraków.
Promotor: dr Dąbrowski P.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 4 fot. 13 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA ROWEROWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * PROJEKT * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ZABYTEK HISTORYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA OBRONNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Owsiak, Ewa
Tytuł: Możliwości adaptacji obiektów Twierdzy Kraków dla potrzeb turystyki i rekreacji na przykładzie hotelu 'Twierdza'.
Promotor: dr Marczyk S.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 124 s. 4 tab. 15 rys. 23 fot. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OBIEKT ZABYTKOWY. * HOTEL * ZABYTEK HISTORYCZNY * ARCHITEKTURA OBRONNA * KONSERWACJA ZABYTKÓW * DOTACJA * INWESTYCJE * ANALIZA DANYCH * HOTEL 'TWIERDZA' (KRAKÓW) * FORT 45 'MARSZOWIEC' (KRAKÓW) * TWIERDZA KRAKÓW


5/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabiec, Agnieszka
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Fortów Twierdzy Przemyśl.
Promotor: dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 65 s., 8 fot., 3 mapy, 5 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * WALORY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


6/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Beata
Tytuł: Propozycja zagospodarowania turystycznego Fortu Bielany 'Krępak".
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 70 s., 20 fot., 4 ryc.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ARCHITEKTURA OBRONNA * ZABYTEK * ADAPTACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH * FORT BIELANY 'KRĘPAK'


7/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilecka, Arletta
Tytuł: Twierdza Przemyśl jako istotny element rozwoju turystyki i rekreacji miasta Przemyśl.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 81 s., 7 fot., 2 mapy, 8 ryc., 2 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * OBIEKT TURYSTYCZNY * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * WYWIAD


8/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarzyna, Joanna
Tytuł: Adaptacja XIX - wiecznego fortu Prokocim do funkcji hotelowych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 88 s., 46 fot., 10 ryc.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZABYTEK TECHNIKI * ADAPTACJA * CEL * HOTELARSTWO * HOTEL * AKTY PRAWNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Falkiewicz, Adam
Tytuł: Twierdza w Dęblinie jako zabytek nowożytnej architektury militarnej i atrakcja turystyczna
Promotor: prof. dr hab. Lipiec, Józef
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 138 s., 112 ryc., 2 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZABYTEK ARCHITEKTURY * HISTORIA * OBIEKT TURYSTYCZNY * DĘBLIN (WOJ. LUBELSKIE)


10/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janeczko, Monika
Tytuł: Możliwości udostępnienia turystycznego obiektów fortyfikacyjnych Podkarpacia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 59 fot., 3 mapyBibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZABYTEK TECHNIKI * TRASY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ADAPTACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PODKARPACIE


11/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczuk, Mariusz
Tytuł: Wykorzystanie zabytków architektury militarnej w gminie Terespol na przykładzie Twierdzy Brześć Litewski
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 96 s., 55 fot., 4 mapy, 7 wykr., 3 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ADAPTACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TERESPOL (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG)


12/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynek, Joanna Teresa
Tytuł: Możliwości adaptacji fortu 'Luneta Warszawska' na obiekt turystyczny
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 50 s., 42 fot.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZy * ARCHITEKTURA OBRONNA * OBIEKT ZABYTKOWY * ADAPTACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * INWESTYCJE * ANALIZA DANYCH


13/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sajdak, Aleksander
Tytuł: Zagospodarowanie Twierdzy Kraków na cele turystyczne
Promotor: dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 84 s., 78 fot., 1 ryc., 1 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * DOSTĘPNOŚĆ * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE


14/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bac, Joanna
Tytuł: Ekspozycja lotnicza w Skotnikach jako forma lekcji dydaktycznej dla dzieci i młodzieży
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 52 s., 6 il., 30 fot., 1 mapaBibliogr. 11 poz. + internet
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LEKCJA * LOTNICTWO * ADAPTACJA * ARCHITEKTURA OBRONNA * EKSPOZYCJA * KONCEPCJA * PROJEKT * OPIS * BADANIA ANKIETOWE * SOSNOWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


15/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurlit, Krzysztof
Tytuł: Koncepcja Szlaku Warowni w dolinie Popradu
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 15 fot., 1 mapa, 6 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * BESKID SĄDECKI * POPRAD (DOLINA) * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * KOMUNIKACJA * SZLAKI TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * OBSERWACJA


16/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogatko, Jan
Tytuł: Pasternik projekt zagospodarowania Fortu na obiekt noclegowy z zapleczem sportowo-rekreacyjnym (Park Surwiwalowy)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 56 s., 17 fot., 9 ryc.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ARCHITEKTURA OBRONNA * BAZA NOCLEGOWA * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PRODUKT TURYSTYCZNY * PLANOWANIE * PARKI * WYCIECZKA


17/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majdanik, Izabela
Tytuł: Ocena atrakcji turystycznych Lubelszczyzny
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 99 s., 18 tab., 53 fot., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION LUBELSKI * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ARCHITEKTURA OBRONNA * PAŁACE * DWORY * ŚWIĄTYNIE * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * PROMOCJA TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG)


18/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomaszczyk, Mateusz
Tytuł: Architektura obronna. Bogactwo i potencjał dla rozwoju turystyki na terenie polskiej części Beskidów Zachodnich oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego
Promotor: dr Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 146 s., 21 fot., 34 ryc., 38 tab., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * ROZWÓJ TURYSTYKI * BESKID ZACHODNI * POGÓRZE ZACHODNIOBESKIDZKIE * SZLAKI TURYSTYCZNE * ZAMKI (ARCHITEKTURA) * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


19/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieprawski, Arkadiusz
Tytuł: Propozycja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego krakowskiego fortu 44 'Tonie'
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 47 s., 13 fot., 1 mapa, 4 ryc., 1 tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura: 34314TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * ARCHITEKTURA OBRONNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA SWOT * TWIERDZA KRAKÓW * FORT 44 'TONIE'


20/20

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczorowski, Bartłomiej
Tytuł: Obiekty militarne Sudetów Środkowych w Polsce jako produkt turystyczny
Promotor: dr Różycki, Paweł
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 87 s., 16 ryc., 9 tab., bibliogr. 52 poz.
Sygnatura: 39575TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * OBIEKT TURYSTYCZNY * ARCHITEKTURA OBRONNA * SUDETY ŚRODKOWE * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA TURYSTYCZNA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka