Wynik wyszukiwania

Zapytanie: AKTYWNOŚĆ SPORTOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamrozowicz, Krzysztof
Tytuł: Środowisko wychowawcze a aktywność sportowa dzieci na wsi (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce).
Promotor: prof. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 60 s. 24 ryc. 1 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * SPORT * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * SZKOŁA * WIEŚ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ROLA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ANKIETA * ANALIZA * OBSERWACJA * WĘGIERSKA GÓRKA (WOJ. ŚLĄSKIE)


2/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowerski, Jacenty
Tytuł: Organizacja i zarządzanie oraz finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie Kraków w latach 1991-2000.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Wasztyl, Ryszard
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 69 s. 11 rys. 16 tab. 3 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * REKREACJA * FINANSE * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GOSPODARKA RYNKOWA * STOWARZYSZENIA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * WZROST * ANALIZA * OPIS


3/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska-Tarcholik, Gabriela
Tytuł: Zainteresowania Turystycznymi Formami Rekreacji Młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.
Promotor: dr Kulesza W.
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 62 s. 12 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * ROZWÓJ TURYSTYKI * POPULARYZACJA * ANKIETA * II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (KRAKÓW) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (KRAKÓW)


4/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piechota, Agnieszka
Tytuł: Poziom stresu oraz sposoby radzenia sobie z nim u osób niepełnosprawnych uprawiających sport i nie uprawiających sportu.
Promotor: dr Matłosz, Ewa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 72 s. 2 fot. 13 tab. 13 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * TEST * ANKIETA * JAKOŚĆ ŻYCIA * ZACHOWANIE SIĘ * TESTY * ANKIETA


5/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko, Magdalena
Tytuł: Trzy szkice do monografii życia, działalności sportowej i twórczości Krzysztofa Baranowskiego - żeglarza i pisarza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 70 s. 3 fot. 1 mapa, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ŻEGLARSTWO MORSKIE * MONOGRAFIA * BIOGRAFIA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * BARANOWSKI, KRZYSZTOF * ANALIZA DANYCH


6/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potępa, Katarzyna
Tytuł: Aktywność ruchowa w opinii młodzieży niesłyszącej i jej rodziców.
Promotor: dr Marchewka, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 76 s. 1 fot. 33 ryc. 35 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GŁUSI * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * OPINIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH (KRAKÓW)


7/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzierżanowski, Jakub
Tytuł: Aktywność sportowa jako czynnik różnicujący styl życia młodzieży.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 72 s. 12 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STYL ŻYCIA * SPORT * WYWIAD * BADANIA PORÓWNAWCZE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwiżdż, Dariusz
Tytuł: Ocena aktywności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s. 19 ryc. 10 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WOJSKO * WOJSKOWI * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA * CZAS WOLNY * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


9/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marta, Barbara
Tytuł: Aktywność ruchowa w procesie rehabilitacji osób ze schizofrenią.
Promotor: prof. dr hab. med. Ryn, Zdzisław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 64 s. 28 ryc. 21 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHIATRIA * CHOROBY PSYCHICZNE * SCHIZOFRENIA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK DOJRZAŁY * WYWIAD * BADANIA STATYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Harabas, Jarosław
Tytuł: Aktywność sportowa upośledzonych umysłowo uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Studium przypadku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 140 s. 13 fot. 19 ryc. 19 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * WARSZTATY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * OBSERWACJA * WYWIAD


11/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dukland, Agnieszka
Tytuł: Formy aktywności społecznej wykorzystywane w programach szkoleniowych dla firm.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Nowakowska, Anna
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 66 s., 17 fot., 1 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PRZEDSIĘBIORSTWO * SZKOLENIE * KSZTAŁCENIE KADR * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ANALIZA * SZKOLENIA INTEGRACYJNE


12/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krężlewicz, Agnieszka
Tytuł: Uczestnictwo w turystyce młodzieży upośledzonej umysłowo z terenu Warszawy.
Promotor: dr Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 140 s., 9 tab., 23 rys., bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * TURYSTYKA * UCZESTNICTWO * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYCIECZKA * TERAPIA ZAJĘCIOWA


13/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbacz, Michał
Tytuł: Postawy wobec aktywności sportowej w środowisku studenckim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 56 s., 22 ryc., 4 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


14/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łoza, Paweł
Tytuł: Wskaźnik aktywności startowej koszykarek TS Wisła CAIN-Pack Kraków w sezonie 2003/2004.
Promotor: dr Arlet, Tomasz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 60 s., 24 ryc., 2 tab.Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * WSKAŹNIK * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * START * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ Ż. * ZAWODNICY * ANALIZA DANYCH * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA'(KRAKÓW)


15/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiecka, Izabela
Tytuł: Zainteresowania gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego (Świętajno) i miejskiego (Olecko).
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 70 s., 31 wykr., 31 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * MIASTO * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * OLECKO (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * ŚWIĘTAJNO (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)


16/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Denenfeld, Grzegorz
Tytuł: Wpływ stażu treningowego na wyszkolenie techniczno-taktyczne i poziom osiągnięć zawodników kick boxingu.
Promotor: dr Lech, Grzegorz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 45 s., 8 fot., 2 ryc., 8 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KICK-BOXING * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * STAŻ ZAWODNICZY * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * WALKA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urbanik, Ilona
Tytuł: Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży gimnazjalnej z dzielnicy Podgórze.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 62 s., 29 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Magdalena
Tytuł: Osiągnięcia sportowe a wyniki w nauce szkolnej ucznia (na przykładzie badań uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Koszycach Wielkich.
Promotor: prof. dr hab. Tchorzewski, Andrzej Michał
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 88 s., 14 ryc., 7 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * NAUKA * OCENA Z WF * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * KOSZYCE WIELKIE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zimowski, Marcin
Tytuł: Aktywność sportowa dzieci w wieku szkolnym. Motywacja rodziców
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 68 s., 4 fot., 19 ryc., 3 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RODZICE * MOTYWACJA * SPORTY WALKI * TAEKWONDO * BADANIA ANKIETOWE * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska, Karolina
Tytuł: Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu preferencji w zakresie rekreacyjnie uprawianych dyscyplin sportowych u młodzieży szkół średnich
Promotor: dr Krzywoszański, Łukasz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 91 s., 13 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMEPAMENT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPORT * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * TESTY


21/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januszewska-Tomkiewicz, Kornela
Tytuł: Turystyczne i sportowe formy aktywności rekreacyjnej, a jakość życia osób niepełnosprawnych (w świetle literackich relacji autobiograficznych oraz badań empirycznych w Klubie 'Lajkonik'
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Matuszyk, Andrzej
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 91 s., 6 fot., 2 tab.Bibliogr. 101 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * JAKOŚĆ ŻYCIA * KRAKOWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 'LAJKONIK'


22/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Seretem, Piotr
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w latach 1991-2007
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 112 s., 15 fot., 5 map, 40 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * OŚRODEK SPORTOWY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI


23/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kujawska, Monika
Tytuł: Aktywność sportowa a zainteresowania osób niesłyszących (na przykładzie badań przeprowadzonych w Śląskim Klubie Sportowym Niesłyszących)
Promotor: prof. zw. dr hab. Tchorzewski, Andrzej Michał
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 82 s., 11 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * GŁUSI * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAINTERESOWANIA * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * RYBNIK (WOJ. ŚLĄSKIE)


24/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cudek, Katarzyna
Tytuł: Relacje zawodnik a trener Kadry Paraolimpijskiej Pekin 2008 (w opinii zawodników niepełnosprawnych)
Promotor: dr Sobiecka, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 98 s., 73 ryc., 5 tab.Bibliogr. 113 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * TRENER SPORTOWY * SUKCES SPORTOWY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * REHABILITACJA * RELACJA


25/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trygar, Aleksandra
Tytuł: Przyczyny i zasięg zwolnień lekarskich z ćwiczeń fizycznych w liceach ogólnokształcących w Stalowej Woli w aspekcie postawy młodzieży wobec lekcji wychowania fizycznego w szkole
Promotor: dr Kosiba, Grażyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 29 tab., 14 wykr.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * POSTAWA SPOŁECZNA * ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * PROGRAM NAUCZANIA * BADANIA ANKIETOWE * STALOWA WOLA (WOJ. PODKARPACKIE)


26/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rubczak, Rafał
Tytuł: Działalność stowarzyszeń kibiców na przykładzie Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków
Promotor: dr Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 129 s., 58 fot., 3 ryc., 3 tab., bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * STOWARZYSZENIA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * KIBIC SPORTOWY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * SYLWETKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STOWARZYSZENIE KIBICÓW WISŁY KRAKÓW


27/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chorąży, Krzysztof
Tytuł: Znaczenie rodziców w realizacji wybranych form sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym u młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w tarnowskim gimnazjum i liceum)
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 91 s., 59 wykr., 9 tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * WPŁYW * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pąchalski, Rafał
Tytuł: Ocena wiedzy z zakresu przepisów gry u zawodników uprawiających piłkę nożną
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Duda, Henryk
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 63 s., 9 ryc., 15 tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * WIEDZA * PRZEPISY GRY * SZKOLENIE SPORTOWE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ANALIZA


29/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj, Agata
Tytuł: Aktywność sportowa jako czynnik edukacyjno-socjalizacyjny w Areszcie Śledczym w Krakowie
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 121 s., 1 fot., 33 ryc., 8 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * REKREACJA RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * WIĘŹNIOWIE * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ARESZT ŚLEDCZY (KRAKÓW)


30/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Reis, Marcin
Tytuł: Zachowania konsumenckie klientów firmy Decathlon Żory w zakresie deklarowanych aktywności turystycznych i rekreacyjnych
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 12 rys., 15 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA * KLIENT * KONSUMENT * KARTA STAŁEGO KLIENTA * HANDEL * FIRMA TURYSTYCZNA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ANALIZA DANYCH * ŻORY (WOJ. ŚLĄSKIE) * SKLEP DECATHLON (ŻORY)


31/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gieroń, Przemysław
Tytuł: Zainteresowania sportowe uczniów szkół podstawowych na tle różnych sposobów wykorzystania czasu wolnego
Promotor: prof. dr hab. Tchorzewski, Andrzej Michał
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 68 s., 10 ryc., 19 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


32/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długa, Edyta
Tytuł: Osobowościowe uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej przez dzieci (na przykładzie hokeja na lodzie i gimnastyki sportowej)
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., 2 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HOKEJ NA LODZIE * GIMNASTYKA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * UWARUNKOWANIA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pławecka, Małgorzata
Tytuł: Sport i turystyka w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 11 fot., bibliogr. 61 poz.
Sygnatura: 40124WF
Słowa kluczowe: SPORT * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ŻYCIE * NAUCZANIE * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)


34/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Figuła, Karolina
Tytuł: Polska kobieca działalność wspinaczkowa w Tatrach i Alpach w latach siedemdziesiątych XX wieku
Promotor: dr Roszkowska, Ewa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 83 s., bibliogr. 123 poz.
Sygnatura: 34658TR
Słowa kluczowe: SPORT WYSOKOGÓRSKI * WSPINACZKI * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * HISTORIA * TATRY * ALPY * PŁEĆ Ż.


35/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzioch, Joanna
Tytuł: Motywacje osób ćwiczących w klubach fitness
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 49 s., 25 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39508TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS * FITNESS-CLUB * MOTYWACJA


36/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urbańczyk, Stanisław
Tytuł: Ocena poziomu aktywności fizycznej oraz motywów jej podejmowania wśród pierwszych klas gimnazjum w wybranych szkołach krakowskich i powiatu suskiego
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 4 fot., 19 ryc., 7 tab., bibliogr. 19 poz., Aneks
Sygnatura: 40151WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * REKREACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


37/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałowska, Angelika
Tytuł: Wybrane aspekty osobowości a wynik sportowy koszykarzy i koszykarek
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 70 s., 7 rys., 15 tab., 8 wykr., bibliogr. 33 poz. Aneks
Sygnatura: 40110WF
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * OSOBOWOŚĆ SPORTOWCA * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


38/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Barbara
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu i lokalizacja poczucia kontroli a poziom zaangażowania w aktywność sportową
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 73., 18 ryc., 6 tab., bibliogr. 19 poz. Aneks
Sygnatura: 40100WF
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MOTYWACJA * ZAANGAŻOWANIE * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * AWF KRAKÓW * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI KRAKÓW


39/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rokita, Bartosz
Tytuł: Specyfika motywacji do uprawiania piłki nożnej na poziomie IV ligi
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54 s., 4 ryc., 5 tab., 18 wykr. bibliogr. 22 poz. Aneks
Sygnatura: 41703WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LIGA * WIEK DOJRAŁY * BADANIA ANKIETOWE * KWESTIONARIUSZ


40/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sosin, Katarzyna
Tytuł: Struktura motywacji u zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60 s., 15 rys., 2 tab., 13 wykr., bibliogr. 39 poz. Aneks
Sygnatura: 41714WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MOTYWACJA WEWNĘTRZNA * MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA * MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH * WSPÓŁZAWODNICTWO * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE


41/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skała, Filip
Tytuł: Rodzaje sportów i form rekreacji uprawiane w gminie Myślenice, ich rozwój i znaczenie dla mieszkańców
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64 s., 18 rys., 13 tab., bibliogr. 38 poz. Aneks
Sygnatura: 39501TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * TURYSTYKA * BAZA SPORTOWO REKREACYJNA * STRATEGIA ROZWOJU * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka