Wynik wyszukiwania

Zapytanie: AGRESYWNOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Calomira A.
Tytuł: Model rehabilitacji dzieci autystycznych.
Promotor: dr Pąchalska M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 87 s. 10 tab. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * AUTYZM * LECZENIE * DIAGNOSTYKA * AGRESYWNOŚĆ * DZIECI


2/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cyrek E.
Tytuł: Agresja jako następstwo frustracji u dzieci z chorobą reumatyczną.
Promotor: dr Pąchalska M.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 58 s. 24 diagr. 10 tab. 2 rys. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * AGRESYWNOŚĆ * CHOROBY REUMATYCZNE * DZIECI


3/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaźmierowicz W.
Tytuł: Próba ustalenia zależności między formami agresji u dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej a ich środowiskiem rodzinnym.
Promotor: dr Popławski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 90 s. 11 tab. 1 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STAN PSYCHICZNY * EMOCJE * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * DZIECI * RODZINA * KORELACJA


4/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulas A.
Tytuł: Agresja i zdolności koordynacyje u zawodniczek Kadry 'C' - Okręg Małopolska.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 14 rys. 15 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


5/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusin K.
Tytuł: Kibice piłki nożnej jako egzemplifikacja grup dewiacyjnych (analiza socjologiczna).
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 14 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * KIBIC SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ


6/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słonina J.
Tytuł: Widowisko sportowe jako źródło patologii.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 36 s. 15 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ


7/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niewójt B.
Tytuł: Poziom cech somatycznych, zdolności motorycznych i agresji u lekkoatletek Kadry 'C' - Okręgu Małopolska.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 54 s. 46 ryc. 29 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * AGRESYWNOŚĆ * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * LEKKOATLETYKA


8/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamus K.
Tytuł: Charakterystyka budowy ciała, sprawności motorycznej i agresji u studentek i studentów I roku AWF Kraków z kierunku turystyki.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 51 s. 12 ryc. 13 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AGRESYWNOŚĆ * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


9/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miszuk E.
Tytuł: Negatywne zjawiska w uprawianiu i przeżywaniu sportu.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 57 s. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT * AGRESYWNOŚĆ * ANALIZA


10/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomaszewski A.
Tytuł: Sprawność motoryczna i agresja u licealistek w wieku 16 lat z Jasła.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 62 s. 26 ryc. 6 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * JASŁO


11/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach S.
Tytuł: Sprawność motoryczna i agresja u licealistów w wieku 16 lat z Jasła.
Promotor: dr Topisz-Starzewska J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 27 ryc. 25 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * JASŁO


12/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziki K.
Tytuł: Postawy młodzieży licealnej i studenckiej wobec różnych form agresji.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 110 s. 5 ryc. 15 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * STUDENCI * POGLĄDY


13/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lib J.
Tytuł: Agresywność a podatność na oddziaływanie wychowawcze na przykładzie tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Rzeszowie.
Promotor: dr Arabski M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 116 s. 20 tab. 8 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * AGRESYWNOŚĆ * WYCHOWANIE * WIEK DOJRZAŁY


14/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyja A.
Tytuł: Aspekty zachowania się w działalności sportowej i sposoby samoregulacji stanów emocjonalnych.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 52 s. 4 rys. 7 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * EMOCJE * TESTY * TRENING AUTOGENNY


15/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomczyk M.
Tytuł: Postawy wobec agresji.
Promotor: dr Dracz B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 60 s. 5 ryc. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * POGLĄDY * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRZESZOWICE


16/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Bajek B.
Tytuł: Zachowania agresywne i ich uwarunkowania.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 3 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * CZYNNIK


17/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Starzyk D.
Tytuł: Funkcja agresji w sporcie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 66 s. 8 ryc. 2 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * AGRESYWNOŚĆ * TEORIA * MODEL * POGLĄDY


18/71

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wojtas A.
Tytuł: Widowisko sportowe jako źródło agresji.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 46 s. 2 ryc. 5 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * IMPREZY SPORTOWE * PUBLICZNOŚĆ * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE


19/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajek, Beata
Tytuł: Agresywne zachowania młodzieży i sposoby ich zapobiegania w opinii nauczycieli
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 64 s. 9 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AGRESYWNOŚĆ * OPINIA * ZAPOBIEGANIE * SZKOŁA * PROBLEM * SKALA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


20/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Katarzyńska, Katarzyna
Tytuł: Agresja na lekcjach wychowania fizycznego.
Promotor: dr Feiner, Małgorzata
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 93 s. 3 ryc. 20 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE


21/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sacha, Patrycja
Tytuł: Wpływ temperamentu badanych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na poglądy o agresji i przemocy uczniów.
Promotor: dr Dracz, Barbara
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 89 s. 23 ryc. 49 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMPERAMENT * STUDENCI * AWF KRAKÓW * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * POGLĄDY * UCZNIOWIE * LEKCJA WF * ZACHOWANIE SIĘ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmielowski, Sławomir
Tytuł: Charaktyrystyka agresji jako zjawiska patologicznego w szkole oraz młodzieży gimnazjalnej względem zachowań agresywnych.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 61 s. 3 tab. 6 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STAN PSYCHICZNY * EMOCJE * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burliga, Beata
Tytuł: Szkoła jako źródło sytuacji trudnych i lękowych (na przykładzie wybranych grup wiekowych).
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 120 s. 30 ryc. 18 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LĘK * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


24/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węglarz, Monika
Tytuł: Właściwości psychiczne zawodniczek i zawodników uprawiających chód sportowy.
Promotor: dr Topisz-Starzewska, Jadwiga
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 81 s. 15 ryc. 17 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * PSYCHOLOGIA * CHÓD SPORTOWY * TEMPERAMENT * AGRESYWNOŚĆ * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


25/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patyk, Ewa
Tytuł: Agresja i przemoc. Działania szkoły i ocena zjawiska na przykładzie gimnazjum w Chełmku i Libiążu.
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s. 4 ryc. 21 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * SZKOŁA * ŚRODOWISKO SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * WYWIAD * CHEŁMEK (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIBIĄŻ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juszczyńska, Agnieszka
Tytuł: Próba oceny zachowań agresywnych wśród młodzieży I klas gimnazjum oraz ich poglądy na temat przemocy.
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 70 s., 2 ryc., 46 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * PRZEMOC * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * SZKOŁA * BEZPIECZEŃSTWO * ZACHOWANIE SIĘ * GDAŃSK (WOJ. POMORSKIE)- CHEŁM


27/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miranowicz, Grzegorz
Tytuł: Poziom agresji a zachowania agresywne u zawodnika hokejowego na lodzie KH. 'Sanok'.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 62 s., 16 ryc., 14 tab.Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * HOKEJ NA LODZIE * ZAWODNICY * MECZ * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


28/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawarz, Marta
Tytuł: Agresja na lekcjach wychowania fizycznego wśród młodzieży tarnowskich szkół gimnazjalnych i licealnych.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 86 s., 57 rys., 19 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy, Agata
Tytuł: Analiza mechanizmów zjawiska agresji wśród młodych zawodników uprawiających wybrane dyscypliny sportowe.
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 81 s., 14 ryc., 31 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: JUDO * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Godzik, Małgorzata
Tytuł: Preferencje wolnoczasowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowej Hucie a ich zachowanie agresywne.
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 92 s., 13 tab., 23 wykr.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * CZAS WOLNY * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


31/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń, Magdalena
Tytuł: Typy temperamentu a sposób rozładowania agresji wśród uczniów gimnazjalnych.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 101 s., 42 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * TEMPERAMENT * EMOCJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujas, Szymon
Tytuł: Program profilaktyki realizowany w Gimnazjum w Świątnikach Górnych - prezentacja wyników ewaluacji.
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 28 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * RODZICE * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * ZACHOWANIE SIĘ * UZALEŻNIENIA * PALENIE TYTONIU * PICIE * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * ŚWIĄTNIKI GÓRNE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzycki, Wojciech
Tytuł: Zjawiska agresji na stadionach piłkarskich w Polsce.
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 78 s., 13 fot.Bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: AGRESYWNOŚĆ * STADION SPORTOWY * PIŁKA NOŻNA * ZACHOWANIE SIĘ * KIBIC SPORTOWY * POLSKA


34/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobek, Piotr
Tytuł: Instytucjonalne formy walki z agresją na stadionach piłkarskich
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 100 s., 13 ryc., 8 tab.Bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * STADION SPORTOWY * ZAWODY SPORTOWE * PRZEMOC * AGRESYWNOŚĆ * ZAPOBIEGANIE * POLSKA * WIELKA BRYTANIA


35/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orkisz, Piotr
Tytuł: Wybrane cechy osobowości a postawy młodzieży licealnej wobec agresji
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 90 s., 3 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AGRESYWNOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * POSTAWA SPOŁECZNA * RODZICE * SZKOŁA


36/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymański, Łukasz
Tytuł: Zachowania agresywne a poziom agresji ogólnej u sportowców na przykładzie zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 68 s., 1 fot., 22 wykr., 6 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PSYCHOLOGIA * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * ZAWODY SPORTOWE * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * OPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


37/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walas, Dawid
Tytuł: Przejawy i stopień zachowań agresywnych wśród uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kaiser, Jan
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 140 s., 2 rys., 9 tab.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicki, Kamil
Tytuł: Agresja w opinii młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 106 s., 168 wykr.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AGRESYWNOŚĆ * OPINIA * SAMOOCENA * PŁEĆ M. * ZACHOWANIE SIĘ * SPORT * SZKOŁA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarz, Izabela
Tytuł: Podejmowanie ryzykownych zachowań zdrowotnych przez młodzież gimnazjalną na przykładzie przemocy w szkole
Promotor: dr Wrona-Wolny, Weronika
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 111 s., 32 ryc., 33 tab.Bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * PROMOCJA ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZACHOWANIE SIĘ * PRZEMOC * AGRESYWNOŚĆ * SZKOŁA * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STANIĄTKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE


40/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wcisło, Aneta
Tytuł: Rola wychowania fizycznego w profilaktyce zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 93 s., 48 ryc., 3 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * ROLA * ZACHOWANIE SIĘ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AGRESYWNOŚĆ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


41/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Homa, Anna
Tytuł: Zachowania agresywne uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie Gimnazjum w Muszynie
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 98 s., 16 tab.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * SZKOŁA * LEKCJA WF * ZAPOBIEGANIE * BADANIA ANKIETOWE * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Druzgała, Tomasz
Tytuł: Agresja i przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej ze środowiska miejskiego i małopolskiego
Promotor: dr Jawień, Bożena
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 86 s., 20 ryc., 2 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Józkowicz, Łukasz
Tytuł: Charakterystyka osób uprawiających triathlon w województwie małopolskim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 113 s., 4 wykr., 2 ryc., 2 tab.Bibliogr. 29 poz. + internet
Słowa kluczowe: TRIATHLON * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * UWARUNKOWANIA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


44/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilut, Marcin
Tytuł: Przyczyny patologicznych zachowań kibiców sportowych i możliwości zapobiegania im w opinii młodzieży gimnazjalnej uprawiającej sport w klubach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 74 s., 23 ryc.Bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * ZACHOWANIE SIĘ * PATOLOGIA * KLUB SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * STADION SPORTOWY * PŁEĆ M. * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


45/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyrcz, Krzysztof
Tytuł: Zależności pomiędzy wynikiem sportowym, a poziomem motywacji zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 89 s., 35 rys., 18 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MOTYWACJA * WYNIK SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * FINANSE * KLUB SPORTOWY


46/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żuraw, Michał
Tytuł: Kibicowanie jako forma powrotu do utraconej wspólnoty na podstawie kibiców KS Siarka Tarnobrzeg
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 73 s., 16 wykr., 1 ryc., 14 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KIBIC SPORTOWY * UCZESTNICTWO * WIDOWISKO SPORTOWE * AGRESYWNOŚĆ * KLUB SPORTOWY * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE) * KS SIARKA (TARNOBRZEG)


47/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wandas, Iwona
Tytuł: Ocena nauczycieli zachowań agresywnych wśród uczniów
Promotor: dr Makowska, Bożena
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 96 s., 35 tab., 3 ryc.Bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * UCZNIOWIE * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * NAUCZYCIEL * OPINIA * PRZYGOTOWANIE


48/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Jagoda
Tytuł: Próba psychologicznej charakterystyki środowiska kibiców piłki nożnej
Promotor: dr Blecharz, Jan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 93 s., 14 ryc., 1 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PSYCHOLOGIA * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * DĘBICA (WOJ. PODKARPACKIE)


49/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szumna, Dorota
Tytuł: Autoagresja i percepcja bólu w autyźmie wczesnodziecięcym
Promotor: dr Gazurek, Dorota
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 61 s., 3 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * ZABURZENIA * AUTYZM * PORAŻENIE MÓZGOWE * AGRESYWNOŚĆ * DZIECI * BÓL * LECZENIE


50/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szwarnóg, Bogusława
Tytuł: Wpływ odniesionej kontuzji na stan psychiczny zawodnika
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 103 s., 42 wykr.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZAWODNICY * URAZY * KONTUZJE * STRES * STAN PSYCHICZNY * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


51/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwizdała, Tomasz
Tytuł: Poglądy i stosunek młodzieży do zachowań agresywnych w sporcie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 57 s., 4 ryc., 30 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AGRESYWNOŚĆ * POGLĄDY * ZACHOWANIE SIĘ * BADANIA ANKIETOWE * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nycz, Marta
Tytuł: Zachowania agresywne u uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie gimnazjum w Trzcianie
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 98 s., 17 ryc., 20 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ZACHOWANIE SIĘ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * TRZCIANA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


53/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostecka, Katarzyna
Tytuł: Sport a agresja
Promotor: dr hab. Zdebska, Halina
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 3 fot., 2 ryc., 1 tab.Bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * ZACHOWANIE SIĘ * WIDOWISKO SPORTOWE


54/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kita, Łukasz
Tytuł: Agresja wśród piłkarzy na boisku i poza nim
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 38 ryc.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * BOISKO SPORTOWE * STAŻ ZAWODNICZY * BADANIA ANKIETOWE


55/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecki, Marcin
Tytuł: Subkultura kibiców piłkarskich na przykładzie kibiców KS Wisły Kraków i Cracovii
Promotor: dr Myśliwska, Katarzyna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 73 s., 11 fot., 10 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KIBIC SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * SUBKULTURA * AGRESYWNOŚĆ * KLUB SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dorcz, Dorota
Tytuł: Agresja i aktywność ruchowa chłopców z III klasy Gimnazjum nr 11 w Andrychowie
Promotor: dr Topisz-Starzewska, Jadwiga
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 45 s., 13 ryc., 14 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * ANALIZA DANYCH * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


57/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Serafin, Arkadiusz
Tytuł: Resocjalizacyjne oddziaływanie wychowania fizycznego na nieletnich niedostosowanych społecznie (na podstawie badań przeprowadzonych w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach).
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 7 tab., 10 wykr.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * RESOCJALIZACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PROBLEM * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA (MYŚLENICE)


58/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fijas-Bąk, Monika
Tytuł: Agresja i aktywność ruchowa dziewcząt z III klasy Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
Promotor: dr Topisz-Starzewska, Jadwiga
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 57 s., 14 ryc., 14 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PŁEĆ Ż. * TESTY


59/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paruch, Agnieszka
Tytuł: Problem chuligaństwa stadionowego w opinii polskich internautów - kibiców piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 7 fot., 23 ryc., 20 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * STADION SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * PATOLOGIA * KLUB SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * STADION SPORTOWY * OPINIA * INTERNAUCI


60/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haligowski, Bartosz
Tytuł: Agresja u zawodników piłki nożnej prezentujących różny poziom sportowy
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 74 s., 4 ryc., 24 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * KLUB SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE


61/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muszczak, Anna
Tytuł: Agresja w opinii uczniów z niepowodzeniami dydaktycznymi
Promotor: dr Kulesza, Wanda
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 75 s., 5 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * UCZNIOWIE * PORAŻKA * SZKOŁA * DYDAKTYKA * DĄBROWA GÓRNICZA (WOJ. ŚLĄSKIE)


62/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarczyk, Krzysztof
Tytuł: Poziom agresji w zależności od stażu treningowego u zawodników Limanowskiego Klubu Karate Kyokushin
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 12 wykr., 10 fot., 7 ryc.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * ZALEŻNOŚĆ * STAŻ ZAWODNICZY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIMANOWSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN


63/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka, Jolanta
Tytuł: Wpływ mediów na rozwój i wychowanie współczesnego dziecka
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 98 s., 25 wykr., 25 tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAGROŻENIE * MEDIA * TELEWIZJA * KOMPUTER * CZAS WOLNY * PROBLEM * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ


64/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłapyta, Piotr
Tytuł: Chuligaństwo na stadionach piłkarskich. Proba wyjaśnienia zjawiska
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODY SPORTOWE * STADION SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * ZACHOWANIE SIĘ * SUBKULTURA


65/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tworzydło, Bartosz
Tytuł: Przyczyny agresywnych zachowań wśród kibiców piłki nożnej
Promotor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 129 s., 9 fot., 25 ryc., 20 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * STADION SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'SANDECJA' (NOWY SĄCZ)


66/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Donek, Konrad
Tytuł: Agresja elektroniczna wśród młodzieży na przykładzie zjawiska happy slapping w szkołach gimnazjalnych powiatu myślenickiego
Promotor: dr Ochwat, Paweł
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 34 s., 1 ryc., 16 tab., bibliogr. 42 poz. Aneks: s. 32-34
Sygnatura: 33724WF
Słowa kluczowe: ELEKTRONIKA * MASS MEDIA * AGRESYWNOŚĆ * ATAK * PROBLEM * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA * AGRESJA ELEKTRONICZNA * HAPPY SLAPPING


67/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przepiórkowska, Sabina
Tytuł: Nowoczesne technologie komunikacyjne jako czynnik aktywizujący zachowania dysfunkcyjne młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Ochwat, Paweł
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 43 s., 15 tab., 2 wykr., bibliogr. 30 poz. Aneks: s. 41-43
Sygnatura: 28617WF
Słowa kluczowe: ŚRODOWISKO SZKOLNE * TECHNOLOGIA * KOMUNIKACJA * TELEFON KOMÓRKOWY * INTERNET * AGRESYWNOŚĆ * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ


68/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czapla, Agnieszka
Tytuł: Percepcja zachowań agresywnych a poczucie własnej wartości na przykładzie wybranej grupy młodzieży licealnej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Blecharz, Jan
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 72 s., 11 tab., 11 wykr., bibliogr. 25 poz. Aneks
Sygnatura: 39247WF
Słowa kluczowe: AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * ZAPOBIEGANIE * ZACHOWANIE SPOŁECZNE * SZKOŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


69/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bazan, Anna
Tytuł: Czynniki warunkujące występowanie agresji u uczniów wiejskich szkół podstawowych
Promotor: dr Kiluk, Agata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 98 s., 10 ryc., 11 tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura: 8915WF
Słowa kluczowe: AGRESYWNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ * UCZNIOWIE * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


70/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis, Karolina
Tytuł: Poziom agresji u piłkarzy nożnych na tle grup porównawczych
Promotor: prof. dr hab. Lyakh, Vladimir
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 66 s., 20 wykr., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 41519WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZALEŻNOŚĆ * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ MAŁOPOLSKIE)


71/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzięcioł, Mariusz
Tytuł: Poziom lęku i agresji u trenujących sporty i sztuki walki na przykładzie zawodników MMA i Karate Kyokushin
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Blecharz, Jan
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 46 s., 8 tab., 7 wykr., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura: 41348RR
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * LĘK * AGRESYWNOŚĆ * ZAWODNICY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka