Wynik wyszukiwania

Zapytanie: AEROBIK
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maślanek M.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej i stanu zdrowia oraz stylu życia kobiet uprawiających aerobic.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 50 s. 20 tab. 16 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * GIMNASTYKA * AEROBIK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * OCENA * PŁEĆ Ż.


2/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wygona-Wątor A.
Tytuł: Wpływ różnych form gimnastycznych na sprawność dziewcząt - na przykładzie stretchingu i aerobicu.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 348 s. 19 rys. 21 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: GIBKOŚĆ * GIMNASTYKA * AEROBIK * STRETCHING * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


3/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotowska L.
Tytuł: Rola aktywności ruchowej w życiu współczesnych kobiet.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 45 s. 26 tab. 15 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POGLĄDY * PŁEĆ Ż. * AEROBIK * BADANIA ANKIETOWE


4/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walczak M.
Tytuł: Motywy i bariery uprawiania aerobiku wśród kobiet.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 59 s. 19 tab. 6 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: AEROBIK * GIMNASTYKA * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA


5/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciochoń E.
Tytuł: Aerobic w świetle badań kobiet dzielnicy Nowa Huta.
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 39 s. 5 rys. 13 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁEĆ Ż. * AEROBIK * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


6/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jopkiewicz D.
Tytuł: Kształtowanie sylwetki kobiety poprzez trening rekreacyjny oparty na świczeniach aerobicznych z obciążeniem.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 91 s. 27 fot. 22 rys. 11 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GIMNASTYKA * TRENING * AEROBIK * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ĆWICZENIA Z OBCIĄŻENIEM * KONDYCJA * ZDROWIE * SYLWETKA * PŁEĆ Ż. * KORELACJA


7/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk K.
Tytuł: Przyczyny sukcesu aerobicu w świetle badań socjologicznych.
Promotor: dr Tabkowski S.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 121 s. 40 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * AEROBIK * POPULARNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA


8/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapik K.
Tytuł: Efektywność oddziaływania ćwiczeń gimnastycznych typu aerobic na organizm kobiet w wieku dojrzałym.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 82 s. 26 rys. 5 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * AEROBIK * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż.


9/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burek A.; Wypych A.
Tytuł: Nowoczesne Formy Gimnastyki jako czynnik sprzyjający utrzymaniu homeostazy organizmu niezbędnej do uprawiania usportowionej turystyki kwalifikowanej.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 77 s. 17 tab. 6 wykr. bibliogr. 38 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * HOMEOSTAZA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GIMNASTYKA * AEROBIK * TANIEC * CALLANETICS * CALISTHENICS * HI-LO * STEP-REEBOK


10/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak K.
Tytuł: Motywacja do uczestnictwa w zajęciach aerobiku u kobiet w różnym wieku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 84 s. 21 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * AEROBIK * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż.


11/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak D.
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w życiu współczesnego człowieka na przykładzie grupy kobiet uprawiającej aerobic.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 63 s. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * ROLA * PŁEĆ Ż. * AEROBIK


12/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska A.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń gimnastycznych typu aerobic na sprawność i modelowanie sylwetki u kobiet.
Promotor: dr Cichalewska A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 35 s. 18 ryc. 8 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * AEROBIK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SYLWETKA * PŁEĆ Ż.


13/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lniak A.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej kobiet uprawiających aerobik (ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych).
Promotor: dr Ostrowski A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 59 s. 9 fot. 10 ryc. 16 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * AEROBIK * SPORT WODNY * PŁEĆ Ż. * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


14/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dragosz H.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności rekreacyjnej kobiet.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 52 s. 4 ryc. 25 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * AEROBIK * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż.


15/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska M.
Tytuł: Pozytywne i negatywne strony usprawniania aerobiku w ocenie instruktorów.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 89 s. 25 ryc. 37 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * INSTRUKTOR * POGLĄDY


16/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jethon-Sułkowska J.
Tytuł: Ocena sprawności psychofizycznej oraz stylu życia kobiet aktywnych fizycznie. Prognozowanie zmian stanu zdrowia wraz z wiekiem.
Promotor: dr Kolarczyk E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 62 s. 14 ryc. 27 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ * STYL ŻYCIA * STAN ZDROWIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * OCENA * PROGNOZOWANIE ROZWOJU


17/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latacz R.
Tytuł: Wpływ systematycznych zajęć aerobiku na poprawę sprawności motorycznej i samopoczucia u osób dorosłych.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 40 s. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SAMOPOCZUCIE * PŁEĆ Ż. * KORELACJA


18/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stalec K.
Tytuł: Aerobik - nowoczesna forma rekreacji ruchowej - w ocenie kobiet ze środowiska miejskiego i wiejskiego.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 67 s. 30 ryc. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * OCENA * POGLĄDY * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE


19/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska D.
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania dla kobiet uczęszczających na zajęcia z aerobiku.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 67 s. 36 ryc. 36 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AEROBIK * ŻYWIENIE * ROLA * PŁEĆ Ż. * WIEDZA


20/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipiak, Ewa; Magnowska, Agnieszka
Tytuł: Wpływ treningu prowadzonego w formie gimnastyki ogólnousprawniającej i areobiku, na wydolność fizyczną kobiet.
Promotor: dr Klimek E.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 89 s. 12 tab. 40 ryc. 8 fot. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCA * AEROBIK * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * TRENING REGENERUJĄCY * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ I OPIEKI KOMPLEKSOWEJ


21/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tatara, Joanna
Tytuł: Tendencje żywieniowe, a styl życia kobiet uprwiajacych aerobik.
Promotor: dr Mędrela-Kuder E.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 47 s. 20 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AEROBIK * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * DIETA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


22/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barabasz, Grzegorz
Tytuł: Popularność form muzyczno-ruchowych w wybranych szkołach średnich Krosna w ocenie uczennic.
Promotor: dr Poznańska A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 14 tab. 17 ryc. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * LEKCJA WF * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * AEROBIK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ESTETYKA RUCHU * RELAKS * FORMY TANECZNE * MUZYKA


23/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Magdalena
Tytuł: Sprawność motoryczna kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik na tle studentek AWF i AP.
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 50 s. 17 ryc. 4 tab. bibliogr. 34 s.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AEROBIK * REKREACJA * STUDENCI * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ Ż. * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Winczura, Ewa
Tytuł: Trójwymiarowa biomechaniczna analiza wybranych elementów techniki w aerobiku.
Promotor: dr Chwała, Wiesław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 41 s. 4 fot. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * ANALIZA * AEROBIK * TECHNIKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * AWF KRAKÓW * SYSTEM VICON 250


25/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gągor, Irmina
Tytuł: Próba oceny wpływu aerobiku na proces minimalizacji stresu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski, Janusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 142 s. 201 ryc. 5 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STRES * EMOCJE * AEROBIK * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawada, Krzysztof
Tytuł: Ocena wpływu systematycznych ćwiczeń fitness na wydolność fizyczną u kobiet w wieku 20-30 lat.
Promotor: dr Walaszek, Robert
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 31 s. 6 ryc. 3 tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * FITNESS * AEROBIK * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * MASA CIAŁA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sagan, Marzena
Tytuł: Motywacja do uprawiania fitness. Badania porównawcze u kobiet i mężczyzn.
Promotor: prof. dr hab. med. Ryn, Zdzisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 42 s. 9 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * AEROBIK * MOTYWACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STYL ŻYCIA * ZAINTERESOWANIA * ZDROWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel, Monika
Tytuł: Prosta ocena wydatku energetycznego podczas aerobicu high impact.
Promotor: dr Pilch, Wanda
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 37 s., 4 ryc., 8 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYDATEK ENERGETYCZNY * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * WYSIŁEK FIZYCZNY * POMIAR * AWF KRAKÓW


29/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skibińska-Gąsior, Joanna
Tytuł: Prosta ocena wydatku energetycznego aerobiku typu low-impact.
Promotor: dr Wnorowski, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 33 s., 2 ryc., 12 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDATEK ENERGETYCZNY * AEROBIK * TEST WYSIŁKOWY * PŁEĆ Ż.


30/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysztofik, Dorota
Tytuł: Ocena wpływu ćwiczeń charakterystycznych dla aerobiku sportowego na poziom zdolności motorycznych dzieci w wieku 11-15 lat.
Promotor: dr Ambroży, Dorota
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 39 s., 7 ryc., 7 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * AEROBIK * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYSIŁEK FIZYCZNY * TESTY * POMIAR


31/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okarmus, Anna
Tytuł: Fitnessowe formy ruchu na przykładzie nowoczesnych odmian aerobiku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 78 s., 8 fot., 3 ryc., 1 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * AEROBIK * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE


32/50

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Myśliwska, Katarzyna
Tytuł: Zdrowie i uroda w systemie aksjologicznym klientek klubów fitness
Promotor: dr hab., prof nadzw. Kwaśniewicz-Sekuła, Halina
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 131 s., nlb. 8. , 42 tab., bibliogr. 70 poz. Aneks: 8 s.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * WARTOŚĆ * ZDROWIE * FITNESS * AEROBIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * ZDROWIE


33/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamróz, Konrad
Tytuł: Motywy, realizacja i efekty uprawiania aqua aerobiku.
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 72 s., 22 tab., 20 wykr.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * PARK WODNY * AEROBIK * ĆWICZENIA W WODZIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łaczak, Małgorzata
Tytuł: Ocena wydolności aerobowej kobiet uczęszczających na zajęcia step aerobiku.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 48 s., 5 fot., 16 ryc., 5 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: AEROBIK * PŁEĆ Ż. * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * POBÓR TLENU * SKURCZ MIĘŚNIA SERCOWEGO * CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haraf, Anna
Tytuł: Ocena wydolnośći aerobowej kobiet uczęszczających na zajęcia TBC aerobiku.
Promotor: dr Klimek-Piskorz, Ewa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 48 s., 5 fot., 15 ryc., 7 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: AEROBIK * PŁEĆ Ż. * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * POBÓR TLENU * WIEK DOJRZAŁY * CIŚNIENIE KRWI * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matys, Magdalena
Tytuł: Motywacja i oczekiwania kobiet związane z uprawianiem step-aerobiku
Promotor: dr Bubka, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 53 s., 21 ryc.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * FITNESS * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * STEP-AEROBIK


37/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daniec-Krężel, Dominika
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym i korzyści wypływające z uprawiania nowoczesnych form rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem aqua - aerobiku
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 88 s., 17 ryc., 18 wykr.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AEROBIK * ĆWICZENIA W WODZIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAPOBIEGANIE * CHOROBY * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mielus, Renata
Tytuł: Fitness jako element życia kobiet
Promotor: prof. dr hab. Pawlak, Anna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 74 s., 9 fot., 8 wykr., 2 ryc., 5 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FITNESS * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Półtorak, Emilia
Tytuł: Wpływ autorskiego programu Indoor Cycling na poziom wybranych cech sprawności osób ćwiczących w klubie Aga w Radomiu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ambroży, Tadeusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 57 s., 13 tab., 24 ryc.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * AEROBIK * WYSIŁEK FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PROGRAM AUTORSKI * ĆWICZENIA FIZYCZNE * KONDYCJA FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * INDOOR CYCLING


40/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopiec, Anna
Tytuł: Próba porównania wpływu ćwiczeń z aerobiku prowadzonego na sali do aerobiku w wodzie na sprawność fizyczną kobiet
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 42 s., 4 fot., 19 tab., 7 wykr.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AEROBIK * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA W WODZIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RYBNIK (WOJ. ŚLĄSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


41/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czajka, Joanna
Tytuł: Wpływ zajęć aqua aerobiku na zmiany budowy i składu ciała kobiet
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 2 fot., 18 ryc., 4 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * PARK WODNY * AEROBIK * ĆWICZENIA W WODZIE * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


42/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek, Izabela
Tytuł: Aerobik sportowy jako jedna z form aktywności ruchowej studentów
Promotor: dr Perzyńska-Biskup, Anna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 64 s., 9 fot., 5 ryc., 22 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AEROBIK * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * ZAINTERESOWANIA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE


43/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wawrzyk, Joanna
Tytuł: Fitness a budowa ciała kobiet dorosłych
Promotor: prof. dr hab. Żarów, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 51 s., 1 fot., 1 ryc., 20 tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * FITNESS * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


44/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korbik, Barbara
Tytuł: Aktywność fizyczna kobiet w różnym wieku na przykładzie zajęć aerobiku
Promotor: prof. dr hab. Kasperczyk, Tadeusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 72 s., 1 fot., 6 ryc., 2 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: AEROBIK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE)


45/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pakosz, Nicole
Tytuł: Motywy, sposoby realizacji i efekty uczestnictwa w zajęciach z aqua-aerobic
Promotor: dr Ostrowski, Andrzej
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 54 s., 24 ryc., 24 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * PARK WODNY * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA W WODZIE * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trzaska, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania społeczne jako główne czynniki determinujące uczestnictwo kobiet w rekreacji ruchowej na przykładzie zajęć aerobiku
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 10 wykr., 7 diagr., 38 bibliogr., 6 schem., 2 tab., 1 zestaw.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO


47/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Kaja
Tytuł: Wpływ aqua aerobiku na ogólną sprawność fizyczną kobiet
Promotor: dr Gedl-Pieprzyca, Izabela
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 88 s., 2 ryc., 42 tab., 50 wykr., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * PŁEĆ Ż. * AEROBIK * ĆWICZENIA W WODZIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * AQUA AEROBIK


48/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Wioletta
Tytuł: Aerobik - jako najpopularniejsza forma aktywności ruchowej - gwarantująca poprawę jakości życia mieszkanek Oświęcimia
Promotor: dr Pelc, Zofia
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 87 s., 8 ryc., 4 tab., 23 wykr., bibliogr. 38 poz. Aneks: s. 59-87, 30 tab.
Sygnatura: 34256TR
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AEROBIK * STYL ŻYCIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * CZAS WOLNY * ZACHOWANIE ZDROWIA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dymek, Michał
Tytuł: Zachowania zdrowotne osób ćwiczących na siłowni w konfrontacji z zachowaniami zdrowotnymi uczestników zajęć fitness
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 88 s., 14 fot., 6 ryc., 25 wykr., bibliogr. 44 poz.
Sygnatura: 33567RR
Słowa kluczowe: ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * AEROBIK * TRENING SIŁY * TRENING FIZYCZNY * SIŁOWNIA * FITNESS * DIETETYKA * DIETA * ODŻYWIANIE * SUPLEMENTACJA


50/50

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szumna, Justyna
Tytuł: Analiza porównawcza kompozycji układów aerobiku sportowego w wykonaniu czołowych zawodników Mistrzostw Europy w roku 2012 i Akademickich Mistrzostw Polski w roku 2013
Promotor: dr Dudek, Dorota
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 74 s., 27 ryc., 9 tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura: 41723WF
Słowa kluczowe: AEROBIK * PRZEPISY * UKŁAD ĆWICZEŃ * TRENING * ZAWODNICY * MISTRZOSTWA EUROPY * MISTRZOSTWA POLSKI * ANALIZA PORÓWNAWCZA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka