Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŚLĄSK
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antoniak J.
Tytuł: Sport pływacki na Śląsku w pierwszych latach po powstaniu Okręgowego Związku Pływackiego.
Promotor: mgr Orchowski A.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 102 s. 5 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PŁYWANIE * ZWIĄZEK SPORTOWY * ŚLĄSK


2/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gluza U.
Tytuł: Sposoby naboru zawodników do sekcji narciarskich i klubów na terenie okręgu śląskiego.
Promotor:
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 51 s.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * REKRUTACJA * ŚLĄSK


3/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jowanis W.
Tytuł: Rozwój narciarstwa biegowego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1978.
Promotor: mgr Krasicki Sz.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 51 s. 11 fot. 2 mapy 15 tab.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * KLUB SPORTOWY * ROZWÓJ * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * ŚLĄSK * ŚLĄSK, DOLNY


4/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieres R.
Tytuł: Typy budowy mieszkańców Śląska.
Promotor: doc.dr Jasicki B.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 29 s. 11 tab. 6 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * TYP BUDOWY CIAŁA * ŚRODOWISKO * ŚLĄSK


5/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lazar I.
Tytuł: Rozwój śląskiego żeglarstwa regatowego w latach 1971-80.
Promotor: dr Paryła W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 109 s. 62 tab. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO * REGATY * ORGANIZACJA * PROBLEM * REGION * ŚLĄSK * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


6/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baczewski Z.
Tytuł: Rozwój tenisa stołowego na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem OZTS Katowice.
Promotor: dr Bator A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 89 s. 1 ryc. 4 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * TENIS STOŁOWY * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * ŚLĄSK * ŚLĄSK, GÓRNY


7/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laby M.
Tytuł: Rekreacyjna funkcja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Promotor: dr Kwiecień I.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 65 s. 12 fot. 12 ryc. 28 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * TEREN REKREACYJNY * TEREN ZIELONY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * ROLA * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


8/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczyk A.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Nikiszowca.
Promotor: dr Kruczek Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 17 fot. 4 ryc. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ŚLĄSK * NIKISZOWIEC


9/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarodkiewicz W.
Tytuł: Zależność wydolności fizycznej od cech morfologicznych i fizjologicznych u śląskich dzieci z różnym poziomem aktywności ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Kubica R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 6 ryc. 5 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ŚLĄSK


10/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruk A.
Tytuł: Model wypoczynku weekendowego i wakacyjnego mieszkańców Śląska.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 70 s. 8 ryc. 21 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * MODEL * SPOŁECZEŃSTWO * ŚLĄSK


11/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nicpoń E.
Tytuł: Stan i wykorzystanie obiektów rekreacyjno-sportowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 8 ryc. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * WYKORZYSTANIE * REGION * ˜LSK * CHORZŁW


12/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowska M.
Tytuł: Rola i znaczenie WPK i W w Chorzowie dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Dębski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 10 fot. 20 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * TEREN REKREACYJNY * OBIEKT REKREACYJNY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * ROLA * REGION * ŚLĄSK * CHORZÓW


13/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Noskowiak A.
Tytuł: Rozwój sportu i turystyki narciarskiej na Ziemiach Śląskich w latach 1918-1939.
Promotor: prof. dr Przyboś A.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 64 s. 2 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT * TURYSTYKA NARCIARSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ŚLĄSK


14/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak W.
Tytuł: Wykorzystanie Klubowych Gabinetów Odnowy Biologicznej na Śląsku dla potrzeb wybranych zespołwych gier sportowych.
Promotor: dr Bierzgalska L.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 34 s. 15 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * ODNOWA BIOLOGICZNA * SPORTOWCY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * GABINET ODNOWY BIOLOGICZNEJ * WYKORZYSTANIE * ŚLĄSK


15/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieczara A.
Tytuł: Wypoczynek zimowy młodzieży szkolnej z regionu Śląska i Beskidu Makowskiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 98/99.
Promotor: dr Borkowski, Krzysztof
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 52 s. 25 ryc. 19 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * ZIMA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ * REGION * ŚLĄSK * BESKID MAKOWSKI


16/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rożek B.
Tytuł: Rozwój biologiczny chłopców i dziewcząt różnych środowisk makroregionu śląskiego zróżnicowanych pod względem urbanizacyjnym i ekologicznym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 105 s. 90 ryc. 29 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * KORELACJA * REGION * ŚLĄSK


17/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giemza A.
Tytuł: Działalność Oddziału Śląskiego z siedzibą w Bielsku Białej Polskiego Związku Głuchych.
Promotor: dr Dudek, Dobiesław
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 77 s. 16 fot. 2 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * HISTORIA * GŁUSI * STOWARZYSZENIA * POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH * DZIAŁALNOŚĆ * ŚLĄSK * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


18/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opyrchał Cz.
Tytuł: Rozwój sportu pływackiego na Śląsku po II wojnie światowej (1945-1950).
Promotor: dr Orchowski A.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 119 s. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * ROZWÓJ * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * ŚLĄSK


19/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pacha W.
Tytuł: Ocena rozwoju śląskiej Lekkiej Atletyki mężczyzn w okresie 1961-1970.
Promotor: dr Dudziński E.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 51 s. 45 ryc. 11 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * ŚLĄSK


20/24

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Zabawski, Edmund
Tytuł: Analiza rocznych przyrostów podstawowych cech rozwoju somatycznego dzieci w wieku od 7 do 14 lat na terenie makroregionu śląskiego.
Promotor: doc. dr med. Rzepka, Jerzy
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 160s. 30 tab. 63 wykr. bibliogr.122poz. Aneks:1 tab.19 wykr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ANTROPOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * KORELACJA * BADANIA NAUKOWE * ŚLĄSK


21/24

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Grusiewicz, Bogusława Antonina
Tytuł: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na Górnym Śląsku w latach 1918-1939.
Promotor: prof. dr hab. Kocój, Henryk
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: Cz.1. 317 s. tab. bibliogr. s. 285-312. Cz.2. Aneks: 86 s. fot. tab.
Słowa kluczowe: SPORT * HISTORIA * ZWIĄZEK SPORTOWY * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * ORGANIZACJE * ROLA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ŚLĄSK * ŚLĄSK, GÓRNY


22/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Agnieszka
Tytuł: Tożsamość narodowo-etniczna uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.
Promotor: dr Jarmuła-Kliś, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 72 s. 20 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * TOŻSAMOŚĆ NARODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RUDA ŚLĄSKA (WOJ. ŚLĄSKIE) * WZORCE * KULTURA NARODOWA * LUDNOŚĆ * ŚLĄSK


23/24

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Drzał-Grabiec, Justyna
Tytuł: Wady łuku podłużnego stóp a wady kręgosłupa wsród uczniów w wieku 6-10 lat
Promotor: dr hab.prof. UR Snela, Sławomir
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 115 s., 90 ryc., 52 tab., bibliogr. 171 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M * PŁEĆ Ż. * ŚLĄSK * PODKARPACIE * METODA WOLAŃSKIEGO * TESTY * 6-10 LAT


24/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długopolska, Adriana
Tytuł: Kuchnia regionalna Małopolski i Śląska jako produkt turystyczny
Promotor: dr Owsianowska, Sabina
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 99 s., 3 rys., 1 tab., 12 wykr., bibliogr. 58 poz. Aneks
Sygnatura: 41022TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * PRODUKT SPOŻYWCZY * KUCHNIA REGIONALNA * POTRAWY * MAŁOPOLSKA * ŚLĄSK

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka