Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gluba M.
Tytuł: Próba analizy popularności wodnych form rekreacji wśród mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 102 s. 18 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * SPORT WODNY * CZAS WOLNY * LUDNOŚĆ * MIASTO * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


2/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balcerska A.
Tytuł: Ocena kwalifikacji zawodowych kadry turystycznej na przykładzie łódzkich biur podróży.
Promotor: dr hab. Kruczek Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 95 s. 6 rys. 33 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * WYKSZTAŁCENIE * BIURO PODRÓŻY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


3/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koszarek A.
Tytuł: Tereny rekreacyjne miasta Łodzi.
Promotor: doc.dr hab. Żmuda S.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 64 s. 2 mapy, 17 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK CZYNNY * OBIEKT REKREACYJNY * FINANSE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


4/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zytke M.
Tytuł: Funkcjonowanie historycznych hoteli we współczesnych realiach na przykładzie Hotelu 'Grand' oddziału Orbis s.a. w Łodzi.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 3 fot. 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'GRAND' (ŁÓDŹ) * ZABYTEK * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


5/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sarnik B.
Tytuł: Ocena postawy ciała oraz jej związków z wybranymi cechami morfologicznymi u chłopców w wieku 14 lat z terenu Łodzi.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 28 s. 6 ryc. 3 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


6/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musik M.
Tytuł: Charakterystyka wysklepienia łuku podłużnego stopy na przykładzie dziewcząt w wieku 17-18 lat z terenu Łodzi.
Promotor: dr Lizis P.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 29 s. 6 ryc. 3 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * STOPA * BUDOWA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


7/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Królicki D.
Tytuł: Narkomania wśród młodzieży szkół średnich na podstawie badań przeprowadzonych w roku szkolnym 1980/89 na terenie Łodzi i Krakowa.
Promotor: prof. dr Szyszko-Bohusz A.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 59 s. 8 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PEDAGOGIKA * ŚRODKI ODURZAJĄCE * NARKOMANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


8/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Libera M.
Tytuł: Rozwój i działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi w latach 1987-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 1 ryc. 19 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (ŁÓDŹ)


9/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michniewska I.
Tytuł: Analiza i ocena poziomu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów dla wypoczynku świątecznego mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 76 s. 2 mapy, 13 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


10/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak I.
Tytuł: Łódź jako ośrodek turystyki.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 104 s. 20 fot. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WALORY TURYSTYCZNE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


11/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bobrek E.; Mazgal D.
Tytuł: Potencjał turystyczny Łodzi w analizie marketingowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Kozioł L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 151 s. 48 fot. 16 ryc. 7 taba. bibliogr. 31 poz. zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * PRODUKT TURYSTYCZNY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


12/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świąder M.
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w Łodzi.
Promotor: dr Zowisło M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 73 s. 9 fot. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * HISTORIA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


13/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Federowicz A.
Tytuł: Budowle i rezydencje fabrykanckie jako atrakcja turystyczna Łodzi.
Promotor: prof. dr hab. Rudnicki L.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 22 fot. 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * SZLAKI TURYSTYCZNE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


14/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziomek, Anna
Tytuł: Łódz jako ośrodek turystyki targowo-konferencyjnej.
Promotor: dr Kowalski, Roman
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 203 s. 24 ryc. 58 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA BIZNESOWA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * BAZA ŻYWIENIOWA * PROMOCJA * TARGI * BADANIA * WYWIAD * OBSERWACJA


15/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujała, Magdalena
Tytuł: Analiza obiektów hotelowych na przykładzie hotelu 'Mazowiecki' w Łodzi.
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 63 s. 4 fot. 2 tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * HOTEL 'MAZOWIECKI' (ŁÓDŹ) * GOŚĆ HOTELOWY * OBIEKT HOTELARSKI * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE


16/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pająk, Aleksandra, Anna
Tytuł: Ocena ruchomośći kręgosłupa w odcinku szyjnym z wykorzystaniem goniometru grawitacyjno-olejowego w grupie zawodników sekcji piłki siatkowej I ligowego SKS 'Start Grażka Łódź'.
Promotor: dr Gawinek, Marian
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 44 s. 3 fot. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * REHABILITACJA * NARZĄDY RUCHU * KRĘGOSŁUP * SZYJA * RUCHOMOŚĆ * GONIOMETRIA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


17/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilarczyk, Marta
Tytuł: Edukacja ekologiczna w działalności wybranych łódzkich organizacjach pozarządowych.
Promotor: prof. dr hab. Żmuda, Stefan
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 100 s. 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ORGANIZACJE POZARZĄDOWE * EDUKACJA EKOLOGICZNA * ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA * ANALIZA DANYCH * WYWIAD * OPIS * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


18/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Magdalena
Tytuł: Model turystyki i wypoczynku młodzieży łódzkich szkół średnich.
Promotor: dr Rettinger, Wacław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 80 s. 27 ryc. 6 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * MODEL WYPOCZYNKU * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * PODRÓŻE * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * MOTYWACJA * FINANSE * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA * ANALIZA DANYCH


19/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witkowska, Izabela
Tytuł: Działalność proekologiczna w łódzkich obiektach hotelarskich.
Promotor: dr Łabaj, Marek
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 109 s. 27 tab. 29 rys. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OBIEKT HOTELARSKI * DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA * HOTEL * SYSTEM ZARZĄDZANIA * BADANIA ANKIETOWE * OPIS * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


20/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szulak, Karina
Tytuł: Wielokulturowa Łódź - atrakcje turystyczne miasta Łodzi.
Promotor: dr Kruczek, Zygmunt
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 75 s., 14 fot., 3 map., 3 tab., 2 wykr., 1 rys, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION MAZOWIECKI * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * HISTORIA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * TRASY TURYSTYCZNE * OPIS * ANALIZA DANYCH


21/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharczyk, Anna
Tytuł: Lęk - cecha u dzieci i młodzieży po przebytej operacji wady serca a ich aktywność turystyczna i rekreacyjna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 24 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KARDIOLOGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * SERCE * WADY WRODZONE * DZIECI * MŁODZIEŻ * LĘK * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYPOCZYNEK CZYNNY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


22/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jesajan, Jakub
Tytuł: Analiza porównawcza strategii marketingowych łódzkich obiektów hotelarskich na przykładzie hoteli 'Reymont' oraz 'Grand Orbis'
Promotor: dr Marczyk, Stefan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 94 s., 11 fot., 12 tab.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * HOTELARSTWO * HOTEL * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * HOTEL 'REYMONT' (ŁÓDŹ) * HOTEL 'GRAND ORBIS' (ŁÓDŹ)


23/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czubkowska, Katarzyna
Tytuł: Śladami łódzkich przemysłowców - szlak fabryczny na Księżym Młynie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Szlezynger, Piotr
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 74 s., 150 fot., 1 mapaBibliogr. 17 poz. + internet
Słowa kluczowe: TURYSTYKA POPRZEMYSŁOWA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * WYKORZYSTANIE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * OBIEKT TURYSTYCZNY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


24/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frącczak, Joanna
Tytuł: Dostępność komunikacyjna do wybranych obiektów muzealnych w Łodzi dla osób z dysfunkcją ruchową - poruszających się na wózku inwalidzkim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 4 fot., 1 ryc., 7 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WÓZEK INWALIDZKI * NARZĄDY RUCHU * DYSFUNKCJA * BARIERY ARCHITEKTONICZNE * DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA * MUZEA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


25/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zamożna, Anita
Tytuł: Turystyka i wypoczynek osób z dysfunkcją narządu słuchu członków Polskiego Związku Głuchych w Łodzi
Promotor: dr hab. Kaganek, Krzysztof
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 98 s., 11 ryc., 11 tab., bibliogr. 74 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * NIEPEŁNOSPRAWNI * NARZĄD SŁUCHU * DYSFUNKCJA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH


26/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górak, Natalia
Tytuł: Działalność sekcji tenisa stołowego w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Jedynka Łódź
Promotor: dr Stanek, Lucyna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 28 fot., 6 tab., bibliogr. 52 poz. Aneks: s. 55-62
Sygnatura: 38571WF
Słowa kluczowe: TENIS STOŁOWY * MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * SEKCJA SPORTOWA * MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 'JEDYNKA' (ŁÓDŹ)


27/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Powązka, Justyna
Tytuł: Możliwości wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego w kreowaniu wizerunku turystycznego oraz aktywacji gospodarczej miast na przykładzie 'Manufaktury' Izraela Poznańskiego w Łodzi
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Alejziak, Wiesław
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 222 s., 5 fot., 6 map, 20 tab., 18 wykr., bibliogr. 108 poz. Aneks
Sygnatura: 33329TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OBIEKT PRZEMYSŁOWY * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PROJEKT * FABRYKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * PROJEKT ' MANUFAKTURA'

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka