Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZDEBSKI J.
Liczba odnalezionych rekordów: 135Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dec M.
Tytuł: Program nauczania i jego przydatność do zawodu w opinii studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 42 s. 8 tab. 12 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * TEORIA WF I SPORTU * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * POGLĄDY * ABSOLWENCI * STUDENCI


2/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Doległo-Kwaśniewska A.
Tytuł: Postawa wobec własnych perspektyw życiowych studentów.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 44 s. 20 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KSZTAŁCENIE KADR * AWF KRAKÓW * STUDENCI * PERSPEKTYWY * POGLĄDY


3/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz K.
Tytuł: Uwarunkowania bilansu życiowego i zadowolenia z życia u pensjonaruszy domu pomocy społecznej.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 65 s. 1 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * GERIATRIA * SOCJOLOGIA * OPIEKA ZDROWOTNA * OPIEKA SPOŁECZNA


4/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orłowski R.
Tytuł: Uwarunkowanie wyniku sportowego w opinii wybranych zespołów piłkarskich.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 65 s. 3 tab. 18 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * PIŁKA NOŻNA * WYNIKI SPORTOWE * PROBLEM * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE


5/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stańczewski R.
Tytuł: Postawy wobec form aktywnego wypoczynku.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 33 s. 7 wykr. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * WYPOCZYNEK CZYNNY * POGLĄDY


6/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śmigiel E.
Tytuł: Uprawianie turystyki i jej miejsce w systemie wartości niewidomych.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 41 s. 6 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * NIEWIDOMI * MOTYWACJA


7/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Birek J.
Tytuł: Wybrane psychologiczne aspekty sportu kobiecego w odniesieniu do przebiegu kariery sportowej.
Promotor: prof. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 63 s. 12 tab. 10 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PSYCHOLOGIA * PŁEĆ Ż. * SOCJOLOGIA * KARIERA SPORTOWA


8/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran M.
Tytuł: Percepcja wybranych utworów muzycznych i ich przydatność do celów psychoteraupeutycznych.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 61 s. 4 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PERCEPCJA * MUZYKA * PSYCHOTERAPIA * EMOCJE * STAN PSYCHICZNY * BADANIA


9/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barańska L.
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowanie występowania choroby wrzodowej przewodu pokarmowego.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 74 s. 3 tab. 4 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STAN PSYCHICZNY * STRES * CHOROBY * UKŁAD TRAWIENNY * CHOROBY * OSOBOWOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


10/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuła W.
Tytuł: Rola działalności sportowej dla funkcjonowania osób niewidomych (na przykładzie inwalidów narządu wzroku, uprawiających pływanie).
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 53 s. 11 rys. 6 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT * NIEWIDOMI * ROLA * DZIAŁANIE * FUNKCJA * WZROK


11/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wąchal B.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu przez dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
Promotor: doc.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 78 s. 2 rys. 9 tab. bibliogr.76 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA * POPULARNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


12/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Beer J.
Tytuł: Motywy uprawiania turystyki kwalifikowanej przez młodzież z Krakowa i Stalowej Woli.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 73 s. 19 tab. 2 diagr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STALOWA WOLA


13/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieniasz A.
Tytuł: Próba charakterystyki wybranej grupy narkomanów i ukazanie tła tego zjawiska społecznego w Polsce.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 45 s. 15 fot. bibliogr.3 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * ŚRODKI ODURZAJĄCE * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE


14/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bień A.
Tytuł: Rozumienie pojęcia kultury fizycznej przez uczniów szkół średnich na przykladzie uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Rawie Mazowieckiej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 68 s. 15 tab. 2 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MOTYWACJA * ROLA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA ANKIETOWE


15/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bocheńska M.
Tytuł: Psychologiczne, społeczne i biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 56 s. 5 tab. 21 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * NAUCZANIE * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * CECHY MORFOLOGICZNE


16/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkacki W.
Tytuł: Próba psychologicznej oceny wybranej grupy zawodników w piłce nożnej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 48 s. 2 rys. 4 tab. bibliogr.40 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOMETRIA * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * STOSUNKI INTERPERSONALNE * OCENA


17/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burakowski A.
Tytuł: Problemy adaptacji zawodowej i społecznej osób z dyskopatią.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 40 s. 15 rys. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * LECZENIE * SOCJALIZACJA * PRACOWNIK


18/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bury D.
Tytuł: Próba określenia poziomu aspiracji młodzieży szkół średnich (na przykładzie uczniów XI LO w Krakowie).
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 44 s. 15 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * PSYCHOLOGIA * CEL * ASPIRACJA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


19/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciuk A.
Tytuł: Wybrane aspekty programowania turystyki w Zakładach Metalowych im.Generała Waltera w Radomiu.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 44 s. 1 mapa 17 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * BADANIA ANKIETOWE


20/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czerwiec K.
Tytuł: Problematyka motywacji w sporcie inwalidów.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 69 s. 2 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * KLUB SPORTOWY


21/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drewniak T.
Tytuł: Obraz własnej choroby u osób chorych na dyskopatię.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 34 s. 2 tab. 14 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KRĘGOSŁUP * SAMOKONTROLA * STAN PSYCHICZNY * PSYCHOLOGIA


22/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda H.
Tytuł: Wpływ stanów emocjonalnych na sprawność działania w grze w piłkę nożną.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 85 s. 2 rys. 11 tab. bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * EMOCJE * PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA


23/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek D.
Tytuł: Rozumienie pojęcia rywalizacji i sukcesu sportowego przez zawodników.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 48 s. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * DYSCYPLINY SPORTOWE * ZAWODY * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * SUKCES * MOTYWACJA * WSPÓŁZAWODNICTWO


24/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duszkiewicz M.
Tytuł: Postawy współczesnej młodzieży wobec wybranych wartości (na przykładzie studentów AWF Kraków).
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 41 s. 13 rys. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * RODZINA * ETYKA * NAUKA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


25/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fatalska G.
Tytuł: Rozumienie przyjaźni przez dzieci z domu dziecka i dzieci z rodzin pełnych.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 33 s. 5 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ŚRODOWISKO * STOSUNKI INTERPERSONALNE * OSOBOWOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MOTYWACJA


26/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frąckiewicz M.J.
Tytuł: Dynamika motywacji do uprawiania sportu wśród kobiet (na przykladzie zawodniczek GTS Wisła).
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 60 s. 4 tab. 17 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA SIATKOWA * GWARDYJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * ZAWODNICY * SPORT * PŁEĆ Ż. * SOCJOMETRIA * BADANIA ANKIETOWE * MOTYWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajos B.
Tytuł: Kształtowanie się samooceny u osób z naruszoną sprawnością narządu ruchu.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 25 s. 5 rys. 2 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UKŁAD RUCHOWY * AMPUTOWANI * SAMOKONTROLA


28/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maliborska-Kyriakou I.
Tytuł: Sport jako źródło zaspokojenia potrzeb.
Promotor: dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 55 s. 2 tab. 4 wykr. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA KOSZYKOWA * LEKKOATLETYKA * PSYCHOLOGIA * ANALIZA * SPORTOWCY * BADANIA ANKIETOWE * GRECJA * POLSKA


29/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morga T.
Tytuł: Wpływ emocji na poziom wykonywanego zadania.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 42 s. 1 rys. 6 tab. 6 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PSYCHOLOGIA * EMOCJE * TRENING * ZADANIA * KORELACJA * POBUDZENIE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY


30/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burda M.
Tytuł: Podjęcie decyzji o wyborze studiów na AWF i oczekiwania z nią związane (na przykładzie studentów I roku AWF).
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 60 s. 3 rys. 22 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * REKRUTACJA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * MOTYWACJA


31/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzybowska A.
Tytuł: Hierarchia wartości młodzieży dojrzewającej.
Promotor: dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 38 s. 8 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA * BADANIA ANKIETOWE * POGLĄDy * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


32/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Habura B.
Tytuł: Umiejętności sportowe a właściwości psychiczne zawodników piłki siatkowej w świetle ich samooceny.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 79 s. 34 tab. 43 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TRENER * ZAWODNICY * SAMOKONTROLA * CECHY PSYCHICZNE * BADANIA ANKIETOWE


33/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Henke E.
Tytuł: Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 38 s. 7 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ * POGLĄDY


34/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Portka W.
Tytuł: Stosunki interpersonalne w drużynach piłki nożnej (na przykladzie ZKS 'Stal' Stalowa Wola i KS 'Sokół' Nisko).
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 64 s. 27 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * DRUŻYNA * BADANIA ANKIETOWE


35/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacka B.
Tytuł: Samoocena i jej uwarunkowania. Zależność między samooceną i pozycją społeczną jednostki.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 35 s. 4 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SAMOOCENA * POZYCJA * SOCJOLOGIA * KORELACJA


36/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czechowicz J.
Tytuł: Hierarchia wartości młodzieży w okresie adolescencji.
Promotor: prof. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 50 s. 19 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * RODZINA * ZDROWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SOCJOLOGIA


37/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zięba P.
Tytuł: Postawa wobec sportu wyczynowego (porównanie między młodzieżą krakowską a limanowską).
Promotor: prof. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 78 s. 30 rys. 240 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT WYCZYNOWY * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nieźwiecki M.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zainteresowania sportowe uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej.(Na przykładzie Szkoły Podstawowej w Rudniku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krakowie).
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 80 s. 7 tab. 1 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZAINTERESOWANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * RUDNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


39/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paculda B.
Tytuł: Przydatność zawodowa wiedzy psychologicznej w świadomości mgr rehabilitacji.
Promotor: dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 47 s. 1 tab. 1 rys. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ABSOLWENCI * PSYCHOLOGIA * ZAWÓD * PRACA ZAWODOWA


40/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wołoszyn I.
Tytuł: Sport jako czynnik ksztaltujący samoocenę ucznia.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 37 s. 1 rys. 3 tab. 3 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SAMOOCENA * SZKOŁA SPORTOWA * KWESTIONARIUSZ


41/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tyjas J.
Tytuł: Kształtowanie się samooceny u młodzieży w wieku szkolnym.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 49 s. 2 schem. 1 tab. 14 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SAMOOCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * POSTAWA SPOŁECZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA


42/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łastawiecki D.
Tytuł: Psycho-społeczne aspekty w nauce pływania.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 49 s. 26 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NAUCZYCIEL * PŁYWANIE * NAUCZANIE * PROBLEM * ZADOWOLENIE Z OSIĄGNIĘĆ


43/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cyganik M.
Tytuł: Aktywność ruchowa i sport w systemie wartości młodzieży.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 44 s. 2 tab. 12 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARTOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


44/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Figurniak J.
Tytuł: Jaki wpływ wywiera trening w klasie sportowej na poziom samooceny w średnim wieku szkolnym?
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 51 s. 2 tab. 16 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPORTOWA * TRENING * SAMOOCENA * KORELACJA


45/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrucka-Toma E.
Tytuł: Miejsce zainteresowań sportowych w zainteresowaniach uczniów.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 43 s. 1 tab. 22 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


46/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niedzielska B.
Tytuł: Widowisko sportowe jako źródło emocji.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 40 s. 22 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WIDOWISKOWOŚĆ SPORTOWA * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA * EMOCJE * KIBIC SPORTOWY * WIEK KALENDARZOWY * ZACHOWANIE SIĘ * KORELACJA


47/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rakowski K.
Tytuł: Społeczna percepcja sportu.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 59 s. 48 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT * SPOŁECZEŃSTWO * PERCEPCJA * WIEŚ * MIASTO


48/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka A.
Tytuł: Motywacja uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego w okresie dorastania.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 121 s. 2 tab. 21 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * LEKCJA * ZAINTERESOWANIA * UCZESTNICTWO * MOTYWACJA * ŚRODOWISKO SZKOLNE


49/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moszczak T.
Tytuł: Wpływ środowiska akademickiego i rodzinnego na spożycie alkoholu przez studentów AWF.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 63 s. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ALKOHOLIZM * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * ŚRODOWISKO * DOM RODZINNY * KORELACJA * AWF KRAKÓW


50/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska J.
Tytuł: Aspiracje i aktywność turystyczna studentów uczelni kształcącej nauczycieli na podstawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 57 s. 1 mapa, 2 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * IMPREZY * ORGANIZACJA * STUDENCI * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


51/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska J.
Tytuł: Czas wolny i wypoczynek inwalidów (na przykładzie Spółdzielni Inwalidów 'Zryw' w Stalowej Woli).
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 54 s. 6 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * URLOP * BADANIA ANKIETOWE


52/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kanik R.
Tytuł: Potrzeby psychiczne studentów II-go roku rehabilitacji ruchowej AWF w Krakowie jako 'standardy regulacji' ich osobowości na podstawie badań testem Morris J. Steina.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 47 s. 2 tab. 5 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * STUDENCI * AWF KRAKÓW * CECHY PSYCHICZNE * REHABILITACJA


53/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karbownik S.
Tytuł: Psychologiczna charakterystyka stosunków interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 48 s. 4 tab. 8 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * OSOBOWOŚĆ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE


54/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluska W.
Tytuł: Rozumienie roli społecznej lekarza przez pacjentów.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 39 s. 5 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOMETRIA * ROLA * ZADANIA * LEKARZ * PRACOWNIK * CHOROBY * LECZENIE * ZAKŁAD PRACY * WYWIAD


55/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłącz B.
Tytuł: Psychologiczne aspekty wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 93 s. 20 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * PRACA ZAWODOWA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * STAN PSYCHICZNY


56/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołacz J.
Tytuł: Rozumienie pojęcia kultury fizycznej przez uczniów szkół średnich w Suchej Beskidzkiej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 62 s. 10 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * POGLĄDY * SZKOŁA ŚREDNIA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * CZAS WOLNY


57/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolman Z.
Tytuł: Dynamika zmian stosunków interpersonalnych w małej grupie w sytuacji trudnej - na podstawie wyprawy żeglarsko-nurkowej. Afryka 85/86.
Promotor: dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 59 s. 8 rys. 1 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * WYPRAWY * REJS * STOSUNKI INTERPERSONALNE * BADANIA EMPIRYCZNE * AFRYKA


58/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołecka J.
Tytuł: Próba wyjaśnienia przyczyn zamachów samobójczych młodocianych.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 37 s. 1 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * CHOROBY PSYCHICZNE * STRES * STAN PSYCHICZNY * MŁODZIEŻ * RODZICE * TESTY * WYWIAD * ŚMIERĆ * SAMOBÓJSTWO


59/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bubula J.
Tytuł: Charakterystyka psychologiczna zespołu piłkarskiego (na przykładzie KS 'Limanowia').
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 65 s. 9 rys. 14 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * DRUŻYNA * STRUKTURA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KLUB SPORTOWY 'LIMANOVIA' (LIMANOWA) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góra S.
Tytuł: Sprawność fizyczna a samoocena młodzieży VII klasy szkoły podstawowej.
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 65 s. 4 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOOCENA * KORELACJA * STOSUNKI INTERPERSONALNE


61/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szklarczyk J.
Tytuł: Zachowanie jednostki w sytuacji egzaminacyjnej. (Na przykładzie egzaminu na stopień Studenckiego Przewodnika Turystyki Kajakowej).
Promotor: prof.dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 29 s. 9 rys. 2 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * EMOCJE * STRES * LĘK * OSOBOWOŚĆ * EGZAMIN * ZACHOWANIE SIĘ


62/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowski R.
Tytuł: Pojęcie kariery sportowej a poziom aspiracji sportowych.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 60 s. 14 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * SPORTOWCY * KARIERA SPORTOWA * ASPIRACJA * SAMOKONTROLA * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE


63/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Regulski P.
Tytuł: Model kariery sportowej w opinii zawodników piłki nożnej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 58 s. 13 tab. 1 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * KARIERA SPORTOWA * MODEL * PIŁKA NOŻNA * SPORTOWCY * POGLĄDY


64/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Schindler M.
Tytuł: Zainteresowania sportowe młodzieży i ich uwarunkowania.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 37 s. 9 tab. 5 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA


65/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka K.
Tytuł: Motywacja do aktywności ruchowej młodzieży w czasie wolnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 41 s. 3 ryc. 9 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * CZAS WOLNY * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE


66/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szydłowski A.
Tytuł: Analiza psychologiczna pracy sędziego piłkarskiego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 46 s. 27 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * SĘDZIA * MOTYWACJA * OSOBOWOŚĆ * SPORT * ZAINTERESOWANIA


67/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wątroba G.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkownia pracy trenera piłki nożnej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 36 s. 9 ryc. 1 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * TRENER * PRACA ZAWODOWA * STOSUNKI INTERPERSONALNE


68/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słonina J.
Tytuł: Widowisko sportowe jako źródło patologii.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 36 s. 15 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ


69/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kazek E.
Tytuł: Postawy społeczeństwa wobec inwalidów narządu ruchu (na przykładzie badań wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Górniczo-Hutniczej).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 98 s. 60 ryc. 3 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPOŁECZEŃSTWO * STUDENCI * POGLĄDY


70/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dragosz H.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności rekreacyjnej kobiet.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 52 s. 4 ryc. 25 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * AEROBIK * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż.


71/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Materna A.
Tytuł: Ocena własnych perspektyw życiowych przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 62 s. 19 ryc. 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * PRACA ZAWODOWA * PERSPEKTYWY * SAMOOCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


72/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziuba J.
Tytuł: Sposoby radzenia sobie ze stresem przez kobiety współuzależnione od alkoholu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 53 s. 18 ryc. 5 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ALKOHOLIZM * STAN PSYCHICZNY * ZABURZENIA * STRES * PŁEĆ Ż.


73/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boczarska I.
Tytuł: Samoocena dziecka a jego sprawność fizyczna i pozycja w grupie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 69 s. 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOOCENA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KORELACJA


74/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mijas M.
Tytuł: Postawy dzieci wobec wychowania fizycznego w szkole.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 71 s. 21 ryc. 20 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY


75/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha Z.
Tytuł: Aikodo - studium psychologiczne.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 45 s. 21 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTY WALKI * AIKIDO * MOTYWACJA * EMOCJE * ZACHOWANIE SIĘ * KONTROLA


76/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Batycka D.
Tytuł: Psychologiczne aspekty niesienia pomocy. Opieka psychopaliatywna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 64 s. 4 ryc. 19 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * EMOCJE * PACJENCI * OPIEKUN * OPIEKA PALIATYWNA


77/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mędoń P.
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu spadochronowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 17 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTOWCY * SPADOCHRONIARSTWO * MOTYWACJA


78/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mędoń P.
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu spadochronowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 33 s. 18 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * SPORTOWCY * MOTYWACJA


79/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroch D.
Tytuł: Wybrane problemy zdrowia i wypoczynku załogi Huty Aluminium w Skawinie.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 31 s. 15 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * PRACOWNIK * ZDROWIE * ZAKŁAD PRACY * HUTA ALUMINIUM (SKAWINA) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


80/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król S.
Tytuł: Społeczne i motywacyjne uwarunkowania piłki nożnej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 156 s. 10 rys. 11 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SPORTOWCY * PUBLICZNOŚĆ


81/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morańska E.
Tytuł: Psycho-spłeczne uwarunkowania ruchu turystycznego w Krynicy.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 110 s. 28 ryc. 30 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


82/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipowska M.
Tytuł: Motywacja w sporcie spadochronowym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 44 s. 6 ryc. 15 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * SPADOCHRONIARSTWO * SPADOCHRONIARZ * MOTYWACJA * SPORT AMATORSKI * SPORT WYCZYNOWY


83/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bykowska J.
Tytuł: Postawy, przekonania, wartości a zachowania zdrowotne studentek uczelni krakowskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. 20 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PSYCHOLOGIA * ZDROWIE * WIEDZA * POGLĄDY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


84/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajdosz A.
Tytuł: Poczucie sensu życia, a osiągane wyniki w nauce u młodzieży szkół średnich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 35 s. 5 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * FILOZOFIA * OSOBOWOŚĆ * ŻYCIE * WARTOŚĆ * POSTĘPY W NAUCE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA


85/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kądziołka J.; Sadowska A.
Tytuł: Postawy mieszkańców dorosłych oraz młodzieży gminy uzdrowiskowej Muszyny wobec perspektyw turystycznego rozwoju ich miejscowości.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 103 s. 1 fot. 93 ryc. 2 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * UZDROWISKO * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ * SPOŁECZEŃSTWO * POGLĄDY


86/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cygnarowicz E.
Tytuł: Postawy uczniów Liceum Ogólnokształcącego wobec kultury fizycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 59 s. 14 ryc. 1 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEORIA WF * KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


87/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimkowska M.; Parfianowicz M.
Tytuł: Psychologiczne podstawy tworzenia produktu turystycznego na przykładzie gminy Krynica.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 127 s. 4 mapy, 4 ryc. 11 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * PRODUKT TURYSTYCZNY * GMINA * ROZWÓJ * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


88/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niepsuj E.
Tytuł: Model wypoczynku mieszkańców Nowego Sącza (na podstawie badań przeprowadzonych w nowosądeckich biurach podróży).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 24 ryc. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * TURYSTA * ZAINTERESOWANIA * ANALIZA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


89/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Światowiec A.
Tytuł: Postawy personelu rehabilitacyjnego wobec dzieci digofrenicznych i ich uwarunkowania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 26 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * PERSONEL * PRACA ZAWODOWA * OCENA


90/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruk A.
Tytuł: Model wypoczynku weekendowego i wakacyjnego mieszkańców Śląska.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 70 s. 8 ryc. 21 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * MODEL * SPOŁECZEŃSTWO * ŚLĄSK


91/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawecki G.
Tytuł: Motywy i preferencje osób wypoczywających w Wiśle.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 24 ryc. 5 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * TURYSTA * MOTYWACJA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


92/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzegowa A.
Tytuł: Funkcja i znaczenie turystyki w rozumieniu współczesnej młodzieży.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 55 s. 6 ryc. 5 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCHOWANIE * WYCIECZKA * SZKOŁA * FUNKCJE TURYSTYKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY


93/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zglinicka M.
Tytuł: Bilans życiowy ludzi starszych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 59 s. 14 ryc. 11 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ŻYCIE * JAKOŚĆ * SAMOOCENA * WIEK STARCZY


94/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strzelczak A.
Tytuł: Preferencje wypoczynku wakacyjnego studentów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 71 s. 3 ryc. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WAKACJE * MODEL * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


95/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzan M.
Tytuł: Postawy dziewcząt po chorobie Heinego-Mediny wobec gimnastyki leczniczej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 45 s. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY * CHOROBA HEINEGO-MEDINA * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * KRĘGOSŁUP * MIĘŚNIE * KOŃCZYNA DOLNA * KINEZYTERAPIA * OCENA * POGLĄDY


96/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharczyk M.
Tytuł: Typ układu nerwowego a tolerancja na obciążenia fizyczne i psychiczne u wioślarzy.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 64 s. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * UKŁAD NERWOWY * ZMĘCZENIE * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU * SPORTOWCY * WIOŚLARSTWO


97/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuczek P.
Tytuł: Motywacja sportowa w świetle humanistycznych wartości sportu.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 43 s. 7 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * SPORT * SPORT ZAWODOWY * WARTOŚĆ


98/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kukla B.
Tytuł: Różnice w percepcji muzyki i jej uwarunkowania.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 55 s. 16 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * MUZYKA * PERCEPCJA * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


99/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Libucha K.
Tytuł: Przyczyny niepowodzeń u dzieci podczas nauki pływania.
Promotor: doc. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 42 s. 6 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * PROBLEM * NAUCZYCIEL WF * DZIECI


100/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcherczyk-Petryszyn A.
Tytuł: Znaczenie kontaktów z rodzicami w rewalidacji dzieci oligofrenicznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 87 s. 24 tab. 5 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SZKOŁA SPECJALNA * POSTĘPY W NAUCE * RODZICE * ROLA * WSPÓŁPRACA


101/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matla A.
Tytuł: Kształtowanie się samooceny u osób z trwałym uszkodzeniem narządu ruchu.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 52 s. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * AMPUTOWANI * STAN PSYCHICZNY * SAMOOCENA


102/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyja A.
Tytuł: Aspekty zachowania się w działalności sportowej i sposoby samoregulacji stanów emocjonalnych.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 52 s. 4 rys. 7 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * EMOCJE * TESTY * TRENING AUTOGENNY


103/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałów Z.
Tytuł: Próba analizy potrzeb psychicznych wybranej grupy sportowców.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 52 s. 4 rys. 10 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTOWCY * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * STAN PSYCHICZNY * POTRZEBY


104/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mularz Z.
Tytuł: Rozumienie roli kultury fizycznej pośród uczniów szkół średnich na przykładzie młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 45 w Strzyżowie.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 55 s. 9 tab. 2 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY * STRZYŻÓW


105/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochowska M.
Tytuł: Koleje Wąskotorowe jako produkt turystyczny. Analiza psychospołeczna i ekonomiczna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 18 fot. 6 map, 14 ryc. 5 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * KOLEJKA WĄSKOTOROWA * ANALIZA


106/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzemień M.H.
Tytuł: Jeździecka turystyka górska - próba monografii.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 1 mapa, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA GÓRSKA * TURYSTYKA KONNA * ROZWÓJ


107/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wawrzyniak R.
Tytuł: Zagraniczna turystyka pielgrzymkowa do Częstochowy. Próba analizy i charakterystyka psychologiczna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 125 s. 16 fot. 18 ryc. 30 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * PIELGRZYMKA * TURYSTA * MOTYWACJA * POGLĄDY * ANALIZA * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


108/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długosz G.
Tytuł: Recepcja i analiza przydatności Qigongu we współczesnej fizjoterapii.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 16 fot. 35 ryc. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * ĆWICZENIA ODDECHOWE * METODA * QIGONG * WYKORZYSTANIE


109/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziarka A.
Tytuł: Postawy studentów krakowskich uczelni wobec aktywności fizycznej jako czynnika warunkującego zdrowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 99 s. 27 ryc. 8 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * STUDENCI * POGLĄDY * SZKOŁA WYŻSZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozdraś K.
Tytuł: Postawa wobec choroby i rehabilitacji osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 96 s. 31 ryc. 12 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ * CHOROBY * PACJENCI * POGLĄDY * PŁEĆ * WIEK KALENDARZOWY * OSOBOWOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA


111/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nieźwiedzki M.
Tytuł: Próba określenia przydatności diagnostycznej kinezymetru.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 56 s. 6 ryc. 10 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * CHOROBY * NERWICE * DIAGNOSTYKA * APARAT * KINEZYMETR * STUDENCI


112/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Próba eksperymentalnego badania uczenia się motorycznego przy pomocy aparatu 'Labirynt'.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 38 s. 26 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * UCZENIE MOTORYCZNE * APARATURA


113/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogonek J.
Tytuł: Płeć jako czynnik determinujący zainteresowania sportowe młodzieży klas VII-VIII na terenie gminy Stromiec.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 45 s. 10 ryc. 16 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ * ROLA * GMINA * STROMIEC


114/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lucyga M.
Tytuł: Psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne znaczenie turystyki.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 96 s. 24 ryc. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FUNKCJE TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA * PSYCHOTERAPIA * ZAPOBIEGANIE


115/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cichoń A.
Tytuł: Góry jako wartość w życiu człowieka i źródło kształtowania postaw ludzkich (na podstawie dzieł literackich).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 139 s. 5 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * LITERATURA PIĘKNA * TATERNICTWO * GÓRY * WARTOŚĆ


116/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szerla I.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Bochni.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 47 s. 11 fot. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * CZYNNIK * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


117/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wańczyk A.
Tytuł: Analiza walorów turystyczno-rekreacyjnych Starego Sącza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 66 s. 8 fot. 5 map, 2 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KULTURA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


118/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęda M.
Tytuł: Motywy przyjazdów i preferencje turystów polskich i zagranicznych odwiedzających Zakopane i Polskie Tatry. Sezon letnio-jesienny (1999 rok).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 70 s. 1 ryc. 9 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA KRAJOWA * PSYCHOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * MOTYWACJA * ANALIZA * TATRY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


119/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pamuła M.
Tytuł: Preferencje wypoczynku pracowników Poczty Polskiej w Opolu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 75 s. 15 ryc. 2 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * MODEL * ZAINTERESOWANIA * CZYNNIK * PRACOWNIK UMYSŁOWY * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO * POCZTA POLSKA * ANALIZA * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE)


120/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko M.
Tytuł: Cele życiowe studentów w świetle ich opinii. (Na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * ŻYCIE * CEL * STUDENCI * POGLĄDY * AWF KRAKÓW


121/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potoniec J.
Tytuł: Postawy kobiet w ciąży wobec jogi.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 76 s. 21 ryc. 13 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁEĆ Ż. * CIĄŻA * PORÓD * ZAPOBIEGANIE * JOGA * POGLĄDY


122/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orchel W.
Tytuł: Psychologiczne aspekty dyskopatii w odcinku szyjnym i odcinku lędźwiowym.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 47 s. 22 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * PACJENCI * STAN PSYCHICZNY


123/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzech J.
Tytuł: Motywacja działalności sportowej dzieci klas V-VII szkół podstawowych w Dębicy i szkoły sportowej w Nowej Hucie.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 32 s. 8 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MOTYWACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWSKO SPOŁECZNE * DĘBICA * SZKOŁA SPORTOWA * NOWA HUTA


124/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pańczyk S.
Tytuł: Rozumienie pojęcia sukcesu i porażki w sporcie.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 30 s. 1 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * SUKCES SPORTOWY * PORAŻKA * EMOCJE * LEKKOATLETYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * KOLARSTWO * SPORTOWCY * WIEK KALENDARZOWY


125/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik E.
Tytuł: Rola pielęgniarki w przystosowaniu do życia położnic nieletnich.
Promotor: dr Zdebski J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 114 s. 5 ryc. 21 tab. bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ * CIĄŻA * PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE * PIELĘGNIARKA * ROLA


126/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wrotniak, Dominik
Tytuł: Wpływ oddziaływania fizjoterapeutycznego na motywację do ćwiczeń u osób terminalnie chorych.
Promotor: prof. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 50 s. 17 ryc. 1 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * MOTYWACJA * JAKOŚĆ ŻYCIA * CHOROBY * REHABILITACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STARZENIE SIĘ * GERIATRIA * WIEK DOJRZAŁY * SZPITAL * HOSPICJUM * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


127/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamróz, Aleksandra
Tytuł: Percepcja podróży. Próba analizy psychologicznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 144 s. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * PODRÓŻNICTWO * PODRÓŻNIK * ROZWÓJ TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI


128/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Bajek B.
Tytuł: Zachowania agresywne i ich uwarunkowania.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 3 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * CZYNNIK


129/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wójcik B.
Tytuł: Przyczyny trudności szkolnych i wychowawczych współczesnej młodzieży.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 31 s. 2 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * PROBLEM * PRZYCZYNY * ANALIZA


130/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Starzyk D.
Tytuł: Funkcja agresji w sporcie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 66 s. 8 ryc. 2 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * AGRESYWNOŚĆ * TEORIA * MODEL * POGLĄDY


131/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Turoń R.
Tytuł: Wpływ treningu fizyczno-mentalnego na poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 38 s. 7 ryc. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTY WALKI * WSCHODNIE SPORTY WALKI * BEZPIECZEŃSTWO * SAMOOCENA * TRENING MENTALNY * ROLA


132/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Wojtas A.
Tytuł: Widowisko sportowe jako źródło agresji.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 46 s. 2 ryc. 5 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * IMPREZY SPORTOWE * PUBLICZNOŚĆ * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE


133/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Sobański T.
Tytuł: Przyczyny konfliktów między nauczycielami a uczniami.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 29 s. 6 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * KONFLIKT * STOSUNKI INTERPERSONALNE * BADANIA ANKIETOWE


134/135

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Szczerba K.
Tytuł: Próba określenia roli i miejsca środków masowego przekazu na kształtowanie zainteresowań młodzieży szkolnej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Zdebski J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 53 s. 21 ryc. 21 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU * ROLA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


135/135

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamrozowicz, Krzysztof
Tytuł: Środowisko wychowawcze a aktywność sportowa dzieci na wsi (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce).
Promotor: prof. dr hab. Zdebski J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 60 s. 24 ryc. 1 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * SPORT * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * SZKOŁA * WIEŚ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ROLA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ANKIETA * ANALIZA * OBSERWACJA * WĘGIERSKA GÓRKA (WOJ. ŚLĄSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka