Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WITKOWSKI, ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 177Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gościej, Katarzyna
Tytuł: Działalność uzdrowiska Kopalni Soli w Bochni jako istotny czynnik rozwoju ruchu turystycznego w mieście.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 111 s., 13 fot., 1 map., 14 ryc., 9 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: LECZENIE UZDROWISKOWE * UZDROWISKO * DZIAŁALNOŚĆ * RUCH TURYSTYCZNY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KOPALNIA SOLI (BOCHNIA) * OPIS * BADANIA STATYSTYCZNE


2/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Elżbieta
Tytuł: Walory turystyczne gminy Tokarnia.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 122 s., 18 fot., 1 map., 6 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * TOKARNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * BESKID MAKOWSKI * ZABYTEK ARCHITEKTURY * SZTUKA * ETNOGRAFIA * BAZA NOCLEGOWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * AGROTURYSTYKA * OPIS


3/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewińska, Magdalena
Tytuł: Walory turystyczne gminy Lubień.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 109 s., 64 fot., 2 map., 6 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * LUBIEŃ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * BADANIA STATYSTYCZNE * OPIS


4/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mydlarz, Katarzyna
Tytuł: Walory turystyczne Beskidu Małego w kontekście parku krajobrazowego.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 97 s., 6 fot., 5 map., 4 ryc., 14 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * BESKID MAŁY * WALORY TURYSTYCZNE * PARK KRAJOBRAZOWY * ANALIZA * BADANIA * METODY STATYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * FORMY TURYSTYKI * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


5/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sardyl, Sylwia
Tytuł: Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, a możliwości rozwoju turystyki w gminie Wieprz.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 79 s., 58 fot., 4 map., 2 ryc., 3 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * WIEPRZ (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * KLIMAT * OCHRONA ŚRODOWISKA * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


6/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopeć, Aneta
Tytuł: Ścieżki dydaktyczne w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 73 s., 10 fot., 4 ryc., 3 tab., 6 wykr., 4 mapyBibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY * KLIMAT * GEOLOGIA * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * RUCH TURYSTYCZNY * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * OPIS * ANALIZA DANYCH


7/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziajska, Joanna
Tytuł: Ścieżki dydaktyczne w okolicach Krakowa.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 43 s., 5 fot., 2 ryc.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA * RUCH TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


8/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytel, Łukasz
Tytuł: Zakleżności między obiektywnymi wskaźnikami skuteczności działań w grze 1 x 1i subiektywnymi ocenami indywidualnej skuteczności gry piłkarzy nożnych w opinii eksperta.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 42 s., 2 ryc., 5 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ATAK * OBRONA * ANALIZA * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Russek, Rafał
Tytuł: Wskaźniki przygotowania technicznego młodych piłkarzy nożnych w aspekcie symetrii ruchów.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 8 ryc., 7 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * RUCH * ZAWODNICY * KOORDYNACJA RUCHOWA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szurek, Katarzyna
Tytuł: Tychy - rekreacja i wypoczynek mieszkańców w warunkach miasta młodego.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 88 s., 15 fot., 3 mapy, 7 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * LUDNOŚĆ * KLIMAT * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * TYCHY (WOJ. ŚLĄSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


11/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowiec, Łukasz
Tytuł: Przydatność gier testowych 1 x 1 w ocenie perspektywiczności piłkarzy nożnych w wieku 17 lat.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 45 s., 1 ryc., 7 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * PERSPEKTYWY * ZAWODNICY * WSKAŹNIK * ATAK * OBRONA * TYMBARK (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KS 'TYMBARK'


12/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cisowska, Dominika
Tytuł: Wybrane ścieżki dydaktyczne w Kozienickim Parku Krajobrazowym.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 62 s., 26 fot., 6 ryc., 2 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO


13/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rojek, Rafał
Tytuł: Analiza wybranych ścieżek edukacyjnych zlokalizowanych w okolicach miasta Mielec.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 81 s., 27 fot., 6 rys., 2 tab., 2 wykr.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA KRAJOZNAWCZA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * CELE KSZTAŁCENIA * WIEDZA * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


14/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lejawka, Sabina
Tytuł: Rośliny chronione terenów nieleśnych gminy Ujsoły jako element turystyki i edukacji przyrodniczej.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 101 s., 25 fot., 4 ryc. 3 tab.Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ROŚLINY * OCHRONA * UJSOŁY (WOJ. ŚLĄSKIE) * EDUKACJA EKOLOGICZNA * WIEDZA


15/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nalepka, Anna
Tytuł: Analiza produktu turystycznego gminy Tuchów.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 66 s., 12 fot., 8 ryc., 4 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * TUCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRODUKT TURYSTYCZNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * OPIS * ANALIZA DANYCH


16/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borgiasz, Tomasz
Tytuł: Trafność diagnostyczna wskaźników przygotowania technicznego u piłkarzy nożnych na specjalistycznym etapie szkolenia sportowego.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 64 s., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * SZKOLENIE SPORTOWE * TESTY * CHARSZNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tłusty, Monika
Tytuł: Walory turystyczne miasta Rzeszowa.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 64 s., 7 fot., 2 mapy, 1 ryc., 4 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * KULTURA * ARCHITEKTURA * ANALIZA DANYCH


18/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirek, Joanna
Tytuł: Walory turystyczne gminy Myślenice.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 109 s., 24 fot., 3 ryc., 12 tab.Bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


19/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Truszkowska, Barbara
Tytuł: Szczawnica - walory turystyczno-kulturowe.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 69 s., 8 fot., 1 ryc., 3 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY LECZNICZE * ROZWÓJ TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


20/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górecka, Aleksandra
Tytuł: Funkcja rekreacyjna warszawskiego Lasu Bielańskiego.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 6 fot., 7 ryc., 15 wykr.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION MAZOWIECKI * WARSZAWA-REZERWAT LAS BIELAŃSKI * FUNKCJA REKREACYJNA * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE


21/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilecka, Arletta
Tytuł: Twierdza Przemyśl jako istotny element rozwoju turystyki i rekreacji miasta Przemyśl.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 81 s., 7 fot., 2 mapy, 8 ryc., 2 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA OBRONNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * OBIEKT TURYSTYCZNY * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * WYWIAD


22/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarząbek, Roman
Tytuł: Funkcja uzdrowiskowo-turystyczna w Piwnicznej Zdroju.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 100 s., 13 fot., 9 ryc., 17 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BAZA NOCLEGOWA * WARUNKI KLIMATYCZNE * WODA PITNA * ANALIZA DANYCH


23/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kusztal, Anna
Tytuł: Inwentaryzacja krajoznawcza gminy Łagów.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 113 s., 23 fot., 2 mapy, 5 ryc., 6 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * ŁAGÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * KLIMAT * ANALIZA DANYCH


24/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogarek, Ewa
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki w gminie Budzów
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 64 s., 15 fot., 11 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * BUDZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY REKREACYJNE


25/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hodur, Piotr
Tytuł: Trafność wskaźników przygotowania technicznego w ocenie perspektywiczności piłkarzy nożnych w wieku 11 lat.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 40 s., 4 ryc., 7 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * SZYBKOŚĆ * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * TECHNIKA GRY * KLUB SPORTOWY


26/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maśnica, Dominika
Tytuł: Gmina Maków Podhalański - stan i perspektywy rozwoju turystyki.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 60 s., 1 tab., 1 ryc., 11 fot., 9 mapBibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * MAKÓW PODHALAŃSKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA DANYCH


27/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szynalik, Grzegorz
Tytuł: Wpływ specjalnego treningu z akcentem symetryzacji ruchów na stopień symetrii - asymetrii w przygotowaniu technicznym 13-to letnich piłkarzy nożnych.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 39 s., 5 ryc., 5 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * DOSKONALENIE * RUCH CIAŁA * SYMETRIA * NAUCZANIE * TRENING


28/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymkiewicz, Karolina
Tytuł: Ścieżki dydaktyczne w województwie Świętokrzyskim.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 78 s., 14 fot., 1 tab., 4 mapyBibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


29/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trawińska, Aneta
Tytuł: Walory turystyczne gminy Wielka Wieś.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 43 s., 3 fot., 4 ryc., 13 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * TURYSTYKA WEEKENDOWA * BAZA TURYSTYCZNA * WIELKA WIEŚ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


30/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziadosz, Sławomir
Tytuł: Przygotowanie techniczno-koordynacyjne 17-letnich piłkarzy nożnych w aspekcie symetrii-asymetrii ruchów.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 45 s., 7 ryc., 8 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


31/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej, Paweł
Tytuł: Przydatność wybranych testów motorycznych w kontroli przygotowania karateków w wieku 20-22 lata.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 26 s.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * TESTY WYSIŁKOWE * MOTORYCZNOŚĆ * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * KAZIMIERZ WIELKA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


32/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sitko, Piotr
Tytuł: Zmiany w poziomie umiejętności technicznych u piłkarzy nożnych pod wpływem symetryzacji ruchów.
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 38 s., 3 ryc., 2 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * TECHNIKA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TESTY * EKSPERYMENT * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Agnieszka
Tytuł: Atrakcje turystyczne Parków Krajobrazowych : Rudniańskiego, Tenczyńskiego i Dolinek Krakowskich.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 81 s., 37 fot., 7 map, 3 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PARK KRAJOBRAZOWY * RUDNIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY * TENCZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY * PARK KRAJOBRAZOWY 'DOLINKI KRAKOWSKIE' * SZLAKI TURYSTYCZNE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * REZERWAT PRZYRODY * ALWERNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZABIERZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szablewska, Beata
Tytuł: Walory i zagospodarowanie turystyczne gminy Tyczyn.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 79 s., 4 fot., 12 ryc., 5 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * TYCZYN (WOJ. PODKARPACKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * ZABYTEK ARCHITEKTURY * ROZWÓJ TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


35/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Popiołek, Magdalena
Tytuł: Wpływ turystyki na środowisko Tatrzańskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem wybranych gatunków fauny kręgowców.
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 80 s., 16 fot., 4 ryc., 6 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * REKREACJA * WPŁYW * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGROŻENIE * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA


36/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korban, Andrzej
Tytuł: Ocena wybranych ścieżek dydaktycznych na terenie województwa świętokrzyskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 92 s., 2 tab.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


37/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczyński, Krzysztof
Tytuł: Wizja turystyki poprzemysłowej na terenach Zagłębia Siarkowego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 87 s., 24 fot., 3 mapy, 5 ryc., 4 tab.Bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * OBIEKT * ADAPTACJA * CEL * TURYSTYKA INDUSTRIALNA


38/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zaborniak, Paweł
Tytuł: Walory turystyczne Roztocza Wschodniego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 81 s., 9 fot., 4 mapy, 3 tab.Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * TEREN TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAJOBRAZ * KULTURA * REGION * ROZTOCZE WSCHODNIE * ANALIZA DANYCH


39/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fila, Łukasz
Tytuł: Poziom asymetrii motorycznej w przygotowaniu piłkarzy nożnych z klubów sportowych 'Skawa' Wadowice i 'Iskra' Klecza
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 43 s., 6 ryc., 3 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * ASYMETRIA * MOTORYCZNOŚĆ * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KLUB SPORTOWY 'SKAWA' (WADOWICE) * KLUB SPORTOWY 'ISKRA' (KLECZA)


40/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czapla, Robert
Tytuł: Poziom specyficznej zdolności kinestatycznego różnicowania u piłkarzy nożnych w wieku 8-15 lat w aspekcie symetrii i asymetrii motorycznej
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 33 s., 4 ryc., 7 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RUCH CIAŁA * SYMETRIA * ASYMETRIA * MOTORYCZNOŚĆ * CZUCIE KINESTETYCZNE * KOŃCZYNA DOLNA


41/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziobek, Tomasz
Tytuł: Poziom asymetrii ruchów w przygotowaniu technicznym piłkarzy nożnych w wieku 15 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 6 ryc., 6 tab., 1 diagr.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * JUNIORZY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * SZYBKOŚĆ * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * POMIAR * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sekuła, Małgorzata
Tytuł: Wpływ treningu z akcentem symetryzacji ruchów na poziom asymetrii motorycznej w przygotowaniu technicznym piłkarek nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 3 tab., 4 ryc.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * TRENING SPORTOWY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * POMIAR * AWF KRAKÓW * SYMETRYZACJA RUCHÓW


43/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mierzwa, Krzysztof
Tytuł: Poziom asymetrii motorycznej u młodych piłkarzy nożnych w wieku 10-11 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 46 s., 6 tab., 5 ryc.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRAMPKARZE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KOŃCZYNA DOLNA * SYMETRIA RUCHU * ASYMETRIA RUCHU * MOTORYCZNOŚĆ * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potyrało, Karolina
Tytuł: Specjalistyczne szlaki turystyczne Powiatu Gorlickiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 101 s., 60 fot., 4 mapyBibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)WALORY PRZYRODNICZE * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * TURYSTYKA UZDROWISKOWA


45/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skonieczko, Ewelina
Tytuł: Walory turystyczne i rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Kielc
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 72 s., 1 tab., 36 fot.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION ŚWIĘTOKRZYSKO-SANDOMIERSKI * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY PRZYRODNICZE * INWESTYCJE * GOSPODARKA TURYSTYCZNA


46/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzały, Katarzyna
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna miasta i gminy Niepołomice
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 89 s., 5 wykr., 13 fot., 10 tab., 1 mapabibliogr. 21 poz.+ intern.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY KRAJOZNAWCZE * WALORY PRZYRODNICZE


47/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nalepa, Dominika
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne dzielnicy Podgórze Krakowa oraz plany jej rozwoju
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 102 s., 17 fot., 12 ryc.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PODGÓRZE * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY REKREACYJNE * ROZWÓJ TURYSTYKI


48/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Agnieszka
Tytuł: Wybrane formy turystyki i rekreacji w Gminie Ogrodzieniec
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 87s., 28 fot., 5 tab., 5 ryc., 2 wykr.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * OGRODZIENIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


49/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bolsęga, Stanisław
Tytuł: Koncepcja rozwoju turystyki w gminie Słopnice
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 56 s., 20 fot., 3 tab.Bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * OFERTA TURYSTYCZNA * INFORMACJA TURYSTYCZNA


50/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strażyńska, Katarzyna
Tytuł: Inwentaryzacja Turystyczna i Krajoznawcza gminy Pilzno
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 97 s., 11 tab., 9 ryc.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA * INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA * RUCH TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * PILZNO (WOJ. PODKARPACKIE)


51/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacz, Justyna
Tytuł: Walory przyrodnicze, a ruch turystyczny w gminie Stronie Śląskie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 89 s., 39 fot., 7 tab., 9 ryc.bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * STRONIE ŚLĄSKIE (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE ; OKRĘG) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY PRZYRODNICZE * INFORMACJA TURYSTYCZNA * WYWIAD


52/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Deszcz, Monika
Tytuł: Problemy zarządzania turystami w Ojcowskim Parku Narodowym
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 55 s., 15 fot., 8 ryc., 2 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * TURYSTA * OJCOWSKI PARK NARODOWY * RUCH TURYSTYCZNY * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ANALIZA DANYCH


53/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalik, Urszula
Tytuł: Walory turystyczne i rekreacyjne Lasu Wolskiego w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 77 s., 20 fot., 6 ryc., 1 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - LAS WOLSKI * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY REKREACYJNE * REZERWAT PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * ANALIZA DANYCH * WYWIAD


54/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potaczek, Ireneusz
Tytuł: Asymetria w umiejętnościach technicznych młodych piłkarzy nożnych w zależności od pozycji w grze
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 40 s., 6 ryc., 6 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * GRA SPORTOWA * TESTY * POMIAR * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wanat, Dawid
Tytuł: Geoturystyczne walory powiatu suskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 114 s., 13 fot., 6 map, 1 ryc., 6 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GEOLOGIA * TURYSTYKA KRAJOWA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * WALORY PRZYRODNICZE * HYDROLOGIA * KLIMAT * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * PROMOCJA TURYSTYKI * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piątek, Ewelina
Tytuł: Rozwój turystyki i rekreacji w rejonie zbiornika Świnna Poręba
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 56 s., 2 fot., 1 mapa, 3 ryc., 1 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * REKREACJA * ZBIORNIK WODNY * ŚWINNA PORĘBA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYPOCZYNEK


57/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cięciel, Agata
Tytuł: Walory turystyczne Miasta Nowy Targ i ich ekspozycja w strategii turystycznej
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 85 s., 15 fot., 13 ryc., 5 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


58/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gryźlak, Michał
Tytuł: Zmiany poziomu asymetrii w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych wieku 11 lat w 3-miesięcznym okresie przygotowania
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 46 s., 4 ryc., 4 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KOŃCZYNA DOLNA * TRENING SPORTOWY * OKRES PRZYGOTOWAWCZY


59/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gaździcki, Piotr
Tytuł: Poziom asymetrii w przygotowaniu technicznym piłkarzy nożnych w wieku 11 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 58 s., 11 ryc., 4 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korba, Jakub
Tytuł: Porównanie stopnia asymetrii w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych w wieku 11 lat z klubów sportowych Wisła Kraków i Cracovia Kraków
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 60 s., 9 ryc., 4 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


61/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kret, Grzegorz'
Tytuł: Zmiany zakresu asymetrii w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych w wieku 11 lat w czteromiesięcznym okresie przygotowania
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 52 s., 8 ryc., 2 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * TESTY * POMIAR * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


62/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarębska, Katarzyna
Tytuł: Kopalnia Soli 'Wieliczka' dźwignią turystyki w Mieście i Gminie Wieliczka w latach 1998-2008
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 92 s., 12 tab., 1 ryc., 32 fot.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * RUCH TURYSTYCZNY * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * PRODUKT TURYSTYCZNY


63/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Naprawska, Ewa
Tytuł: Zapotrzebowanie gości, a oferta hoteli cztero i pięciogwiazdkowych w Krakowie, na usługi turystyki środowiskowej
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 85 s., 37 rys., 15 wykr.Bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * OFERTA TURYSTYCZNA * USŁUGI HOTELARSKIE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * GOŚĆ HOTELOWY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


64/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Migacz, Paweł
Tytuł: Porównanie poziomu asymetrii w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych w wieku 11 lat z klubów sportowych MKS Sandecja Nowy Sącz i KS Dunajec Nowy Sącz
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 48 s., 3 tab., 7 ryc.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRAMPKARZE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * KLUB SPORTOWY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


65/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pukło, Dorota
Tytuł: Turystyka zrównoważona w Polsce przykłady rozwiązań
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 123 s., 12 ryc., Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * POLSKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ROZWÓJ TURYSTYKI


66/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pukło, Piotr
Tytuł: Skrzyczne jako główna atrakcja turystyczna Beskidu Śląskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 73 s., 8 tab., 3 rys., 4 wykr., 8 fot.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA NARCIARSKA * BESKID ŚLĄSKI


67/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skóra, Magdalena
Tytuł: Turystyka i rekreacja w gminie Proszowice na tle ochrony środowiska
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 87 s., 7 fot., 1 mapa, 8 ryc., 5 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REKREACJA * PROSZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


68/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolnik, Zofia
Tytuł: Walory przyrodnicze gminy Żory i ich wykorzystanie w rekreacji mieszkańców
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 42 fot., 6 tab., 18 ryc.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY PRZYRODNICZE * ŻORY (WOJ. ŚLĄSKIE)


69/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojas, Magdalena
Tytuł: Walory i atrakcje turystyczne gminy Gdów, a strategia rozwoju turystyki gminy
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 96 s., 10 tab., 16 ryc., 28 fot.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * GDÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


70/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bator, Agata
Tytuł: Ruch turystyczny w polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 'Karpaty Wschodnie'
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 7 tab., 7 ryc.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * MIĘDZYNARODOWY REZERWAT BIOSFERY KARPATY WSCHODNIE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * GEOLOGIA * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * KLIMAT * WALORY PRZYRODNICZE * EDUKACJA EKOLOGICZNA


71/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długosz, Maciej
Tytuł: Analiza porównawcza zakresu asymetrii w umiejętnościach technicznych utalentowanych piłkarzy nożnych w wieku 13 i 14 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 20 ryc., 5 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * TRENING SPORTOWY * TESTY * MOTORYCZNOŚĆ


72/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska, Gabriela
Tytuł: Turystyka na terenie leśnych rezerwatów przyrody w Popradzkim Parku Krajobrazowym
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 47 s., 2 ryc., 5 fot., 2 tab., 1 wykr.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN LEŚNY * REZERWAT PRZYRODY * TURYSTYKA * POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ANALIZA DANYCH


73/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łakota, Łukasz
Tytuł: Przejawy asymetrii w zakresie umiejętności techniczno-taktycznych w walce sportowej i w testach motorycznych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 7 ryc., 13 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI TAKTYCZNE * WALKA SPORTOWA * ASYMETRIA


74/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzystała, Łukasz
Tytuł: Zmiany w poziomie asymetrii umiejętności technicznych młodych piłkarzy pod wpływem specjalnego treningu z akcentem symetryzacji ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 49 s., 9 ryc., 5 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ZAWODNICY * JUNIORZY * EKSPERYMENT * SYMETRIA RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE


75/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ścieżka, Paweł
Tytuł: Zmiany poziomu asymetrii w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych pod wpływem specjalnego treningu z akcentem na symetryzację ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 48 s., 7 ryc., 5 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TRENING SPORTOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SYMETRIA * ASYMETRIA * TESTY * EKSPERYMENT


76/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oślislok, Michał
Tytuł: Porównanie asymetrii w zakresie umiejętności technicznych u piłkarzy w wieku 7 lat z klubów GKS Jachym Tychy i PUKKS Chrzciciel Tychy
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 6 tab., 5 ryc.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * SYMETRIA * ASYMETRIA * TRENING SPORTOWY * KOŃCZYNA DOLNA * BADANIA PORÓWNAWCZE


77/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Glanowski, Damian
Tytuł: Informatywność wskaźników skuteczności gry 'jeden na jeden' w ocenie przydatności młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 40 s., 8 tab., 13 rys.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KLUB SPORTOWY * TESTY * POMIAR * WOLBROM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rudnik, Joanna
Tytuł: Turystyka rowerowa w zaolziańskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Morawsko-Śląskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 15 fot., 3 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * ŚLĄSK CIESZYŃSKI (POLSKA) * ŚLĄSK CIESZYŃSKI (CZECHY) * BESKID PORAWSKO-ŚLĄSKI * RUCH TURYSTYCZNY * ŚCIEŻKA ROWEROWA


79/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczyk, Piotr
Tytuł: Porównanie poziomu umiejętności technicznych i piłkarzy nożnych w wieku 11 i 12 lat z uwzględnieniem asymetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 49 s., 18 ryc., 4 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRAMPKARZE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * RUCH CIAŁA * ASYMETRIA * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE


80/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżanowski, Adam
Tytuł: Imprezy cykliczne związane z Tatrami i Zakopanem
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 92 s., 29 fot., 1 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA * FOLKLOR * KULTURA * ZWYCZAJE * PODHALE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * IMPREZY KULTURALNE * IMPREZY TURYSTYCZNE


81/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierwoła, Marcin
Tytuł: Trafność testów umiejętności technicznych wykonywanych nogą wiodącą i niewiodącą w ocenie perspektywiczności piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 15 ryc., 7 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * TYCHY (WOJ. ŚLĄSKIE) * NOGA WIODĄCA * NOGA NIEWIODĄCA * PARAFIALNY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY 'CHRZCICIEL' (TYCHY)


82/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piątek, Janusz
Tytuł: Porównanie poziomu umiejętności technicznych piłkarzy nożnych w wieku 13 i 14 lat w świetle symetrii-asymetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 15 ryc., 4 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SZYBKOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * KOŃCZYNA DOLNA * SYMETRIA * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE


83/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieniawski, Wojciech
Tytuł: Porównanie asymetrii w poziomie umiejętności technicznych u 12-letnich piłkarzy nożnych klubów sportowych Hutnik Kraków i Cracovia Kraków
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 52 s., 8 ryc., 4 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TESTY * ASYMETRIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE


84/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nocoń, Łukasz
Tytuł: Zmiany asymetrii w poziomie umiejętności technicznych u piłkarzy nożnych w półrocznym cyklu przygotowań
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 59 s., 18 ryc., 4 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * CYKLE TRENINGOWE * CYKL ROCZNY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOGA WIODĄCA * NOGA NIEWIODĄCA


85/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciężarek, Michał
Tytuł: Poziom asymetrii w zakresie umiejętności technicznych piłkarzy nożnych w wieku 12 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 48 s., 9 ryc., 6 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ASYMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * TESTY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


86/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostucha, Michał
Tytuł: Zmiany w rozwoju zdolności dostosowania działań ruchowych u piłkarzy nożnych od 10 do 17 roku życia
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 39 s., 9 ryc., 9 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY


87/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wziątek, Jacek
Tytuł: Zmiany w poziomie asymetrii umiejętności technicznych piłkarzy nożnych w wieku 16 lat w czteromiesięcznym okresie przygotowania
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 19 ryc., 3 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * ASYMETRIA * TESTY * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


88/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Seredyńska, Joanna
Tytuł: Realizacja wydatkowania środków uzyskanych z opłat w TPN w świetle operatu udostępniania Parku w planie ochrony TPN
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 49 s., 11 fot., 2 mapy, 7 ryc., 1 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * FINANSE TURYSTYKI


89/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński, Łukasz
Tytuł: Poziom asymetrii w przygotowaniu technicznym wysoko selekcjonowanych piłkarek nożnych w wieku 15 i 16 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 47 s., 18 ryc., 4 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * UDERZENIE PIŁKI * GRA SPORTOWA * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE * ŁUKÓW (WOJ. LUBELSKIE) * KS 'ORLĘTA' (ŁUKÓW)


90/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyroba, Barbara
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 133 s., 62 fot., 18 ryc., 1 tab., 3 mapyBibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD * HISTORIA * SZLAKI TURYSTYCZNE * TRASY ROWEROWE * REZERWAT PRZYRODY * AGROTURYSTYKA * TURYSTYKA KONNA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZWIERZĘTA * ROŚLINY * ANALIZA DANYCH


91/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobiło, Piotr
Tytuł: Analiza wybranych ścieżek edukacyjnych zlokalizowanych w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 80 s., 13 fot., 6 ryc.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * PARK KRAJOBRAZOWY * JANOWSKIE, LASY * LUBELSKIE, WOJEWÓDZTWO * ANALIZA DANYCH


92/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróblewska, Maria
Tytuł: Stanowiska archeologiczne w powiecie Hrubieszowskim jako szansa na rozój turystyki w tym regionie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 91 s., 33 fot., 4 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ARCHEOLOGIA * ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE * HRUBIESZÓW (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG) * ROZWÓJ TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


93/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwaśniewska, Magdalena
Tytuł: Turystyka w Kozienickim Parku Krajobrazowym
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 24 fot., 3 mapy, 19 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RUCH TURYSTYCZNY * KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * ANALIZA DANYCH


94/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karpeil, Małgorzata
Tytuł: Turystyka i rekreacja na terenie Białki Tatrzańskiej
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 8 fot., 5 ryc., 7 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * BIAŁKA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPORT ZIMOWY * INWESTYCJE * ROZWÓJ TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


95/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matuła, Miłosz
Tytuł: Informatywność i stabilność wskaźników gry 'jeden na jeden' u piłkarek nożnych reprezentacji Polski U-19
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 43 s., 5 ryc., 6 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * GRA SPORTOWA * EFEKTYWNOŚĆ * ATAK * OBRONA * WSKAŹNIK * SKUTECZNOŚĆ * POMIAR


96/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziadoń, Anna
Tytuł: Wpływ działalności inwestycyjnej na podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Niepołomice
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 7 fot., 2 ryc., 1 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * INWESTYCJE * WPŁYW * ROZWÓJ TURYSTYKI * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


97/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hałaszuk, Anna
Tytuł: Infrastruktura turystyczna ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 88 s., 20 fot., 5 ryc., 7 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * OJCOWSKI PARK NARODOWY


98/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Guszecki, Sebastian
Tytuł: Asymetria w umiejętnościach techniczno-taktycznych piłkarzy nożnych w grze i testach motorycznych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 90 s., 9 ryc., 14 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI TAKTYCZNE * ASYMETRIA * OBSERWACJA * TESTY


99/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawor, Anna
Tytuł: Strategia rozwoju miasta Bochnia w oparciu o atrakcje turystyczne
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 142 s., 4 ryc., 2 tab., 39 fot., 2 mapy
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ TURYSTYCZNY * STRATEGIA ROZWOJU * PLANOWANIE


100/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziewięcka, Marcelina
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki w gminie Pierzchnica z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i antropogenicznych
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 72 s., 18 fot., 2 ryc., 10 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * PIERZCHNICA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KRAJOZNAWCZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * AGROTURYSTYKA


101/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik, Alicja
Tytuł: Inwentaryzacja szlaków rowerowych na obszarze Pogórza Cieszyńskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 134 s., 11 fot., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ROWEROWA * TRASY ROWEROWE * INWENTARYZACJA * CIESZYN (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * UWARUNKOWANIA * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * EWIDENCJA * ZNAKOWANIE SZLAKÓW * OPIS * CIESZYŃSKIE, POGÓRZE


102/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziurda, Radosław
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne wybranych parków narodowych USA
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 73 s., 2 ryc., 6 tab., 8 fot., 2 wykr.Bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * STANY ZJEDNOCZONE * PARK NARODOWY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA DANYCH * PARK NARODOWY YELLOWSTONE (STANY ZJEDNOCZONE) * PARK NARODOWY YOSEMITE (STANY ZJEDNOCZONE) * PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU (STANY ZJEDNOCZONE)


103/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lalik, Aleksandra
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Oświęcimiu
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 109 s., 32 fot., 2 mapy, 2 ryc., 18 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * PROMOCJA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


104/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rosińska, Ewa
Tytuł: Walory i zagospodarowanie turystyczne miasta Głogowa
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 103 s., 28 fot., 7 tab.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * GŁOGÓW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) * WALORY KRAJOZNAWCZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * INWESTYCJE * TRASY TURYSTYCZNE


105/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nagła, Izabela
Tytuł: Rynek Specjalistycznej Turystyki przyrodniczej w woj. małopolskim
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 79 s., 8 fot., 1 mapa, 1 ryc., 2 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: ORNITOLOGIA * PTAKI * OBSERWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


106/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugno, Agnieszka
Tytuł: Specyfika regionalna kultury materialnej na wybranych przykładach środkowej części Beskidu Niskiego w nawiązaniu do warunków krajobrazowo-przyrodniczych regionu
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 80 s., 32 fot., 1 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * BESKID NISKI * MAGURSKI PARK NARODOWY * WALORY PRZYRODNICZE * KRAJOBRAZ * OPIS * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


107/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolski, Mateusz
Tytuł: Poziom asymetrii umiejętności technicznych piłkarzy nożnych w wieku 17-18 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 19 ryc., 5 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI * KOŃCZYNA DOLNA * ASYMETRIA * TESTY * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


108/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Studnicka, Sylwia
Tytuł: Walory i zagospodarowanie turystyczne, a strategia rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin Beskidu Małego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 102 s., 3 mapy, 31 fot., 6 ryc., 19 tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * BESKID MAŁY * WALORY PRZYRODNICZE * TURYSTYKA PIESZA * TURYSTYKA ROWEROWA * NARCIARSTWO * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA


109/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mądra, Magdalena
Tytuł: Browar Okocim jako potencjalna atrakcja turystyczna, Szlakiem Goetzow Okocimskich
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 82 s., 38 fot., 3 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MARKETING * ZARZĄDZANIE * REKLAMA * BROWAR * PIWO * PRODUKCJA * BADANIA * KONSUMENT * OKOCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubaśka, Urszula
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna i perspektywy rozwoju turystyki w gminie Olesno
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 81 s., 6 ryc., 27 fot., 7 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PERSPEKTYWY * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * OLESNO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


111/177

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gmyrek-Gołąb, Katarzyna
Tytuł: Rola statutowych uzdrowisk karpackich w odnowie psychosomatycznej człowieka
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 194 s., 4 fot., 37 ryc., 74 tab., 3 zał., bibliogr. s. 170-181
Słowa kluczowe: UZDROWISKO * ODNOWA BIOLOGICZNA * ODNOWA PSYCHICZNA * FUNKCJA TURYSTYCZNA * RYNEK TURYSTYCZNY * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KURACJUSZ * KARPATY * BADANIA ANKIETOWE


112/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Samek, Justyna
Tytuł: Porównanie przygotowania technicznego i kondycyjnego piłkarek nożnych z podstawowego i rezerwowego składu Reprezentacji Polski U-15 z uwzględnieniem symetrii-asymetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 11 ryc., 10 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * KONDYCJA * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * SYMETRIA * ASYMETRIA * TECHNIKA GRY * TESTY


113/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolarczyk, Karina
Tytuł: Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy i możliwości rozwoju rekreacji i turystyki na jego obszarze
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 165 s., 60 fot., 4 mapy, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 79 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK KRAJOBRAZOWY * WIŚNICKO-LIPNICKI PARK KRAJOBRAZOWY * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * WALORY PRZYRODNICZE


114/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrózek, Kamil
Tytuł: Zależności między skutecznością działania w grze 1x1 a wybranymi parametrami somatycznymi, zdolnościami kondycyjnymi oraz oceną perspektywiczności młodych piłkarzy
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 43 s., 5 ryc., 12 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * JUNIORZY * GRA SPORTOWA * CECHY SOMATYCZNE * KONDYCJA FIZYCZNA * SKUTECZNOŚĆ GRY * ATAK * OBRONA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


115/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lechowska, Anna
Tytuł: Porównanie umiejętności technicznych piłkarzy nożnych w wieku 12 i 13 lat z uwzględnieniem stopnia asymetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 15 ryc., 5 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SYMETRIA * ASYMETRIA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


116/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulka, Marcin
Tytuł: Analiza porównawcza poziomu umiejętności technicznych piłkarzy nożnych z podokręgu Katowice i Sosnowiec w aspekcie symetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 50 s., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SYMETRIA RUCHÓW * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SZYBKOŚĆ * DOKŁADNOŚĆ * PODANIE PIŁKI * TESTY * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) * SOSNOWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


117/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laszczyk, Natalia
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Miasta i Gminy Brzeszcze
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 125 s., 51 fot., 3 ryc., 9 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KRAKOWSKO-ŚLĄSKI * BRZESZCZE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * OFERTA TURYSTYCZNA * PROMOCJA TURYSTYKI


118/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbień, Łucja
Tytuł: Wpływ turystyki na przyrodę Parków Narodowych Karpat
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 76 s., 10 fot., 1 mapa, 8 ryc., 10 tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KARPATY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * RUCH TURYSTYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * REGULAMIN


119/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smyrgała, Karolina
Tytuł: Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na terenie Kazimierzowskiego Parku Krajobrazowego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 85 s., 10 fot., 1 mapa, 7 ryc., 7 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA * ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA * KAZIMIERSKI PARK KRAJOBRAZOWY * WALORY PRZYRODNICZE * OPIS * ANALIZA


120/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Darda, Kamila
Tytuł: Asymetria w poziomie umiejętności technicznych u wysoko kwalifikowanych piłkarek nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 4 tab., 7 wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * NOGA WIODĄCA * NOGA NIEWIODĄCA * SZYBKOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * DOKŁADNOŚĆ * SYMETRIA * ASYMETRIA * TESTY * RTP 'UNIA' (RACIBÓRZ)


121/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podlewski, Marcin
Tytuł: Poziom asymetrii w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych w wieku 11 i 14 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 5 ryc., 4 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PILKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * SZYBKOŚĆ * DOKŁADNOŚĆ * KLUB SPORTOWY * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'HUTNIK' (KRAKÓW)


122/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rachwalski, Tomasz
Tytuł: Porównanie umiejętności technicznych młodych piłkarzy nożnych w wieku 11 i 12 lat w świetle asymetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 50 s., 15 ryc., 8 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * NOGA WIODĄCA * NOGA NIEWIODACA * TESTY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


123/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudzia, Krzysztof
Tytuł: Zależności między wskaźnikami skuteczności gry jeden na jeden a parametrami somatycznymi i oceną perspektywiczności piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 3 ryc., 5 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * CECHY SOMATYCZNE * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK * OBRONA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


124/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik, Damian
Tytuł: Porównanie przygotowania technicznego piłkarzy w wieku 11 i 12 lat z klubu sportowego Hutnik Kraków z uwzględnieniem symetrii-asymetrii ruchów
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 71 s., 20 wykr., 8 ryc., 5 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * KOORDYNACJA RUCHOWA * KOŃCZYNA DOLNA * SYMETRIA RUCHU * ASYMETRIA RUCHU * NOGA WIODĄCA * NOGA NIEWIODĄCA * TESTY * KLUB SPORTOWY 'HUTNIK' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


125/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Joanna
Tytuł: Turystyka konna w Magurskim Parku Narodowym
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 8 ryc., 2 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KONNA * MAGURSKI PARK NARODOWY * JEŹDZIECTWO * JAZDA KONNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONIE HUCULSKIE


126/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sitarz, Anna
Tytuł: Nadleśnictwo Nowa Dęba - stan i perspektywy rozwoju turystyki
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 70 s., 7 fot., 4 mapy, 5 ryc., 6 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * NOWA DĘBA (WOJ. PODKARPACKIE) * TEREN LEŚNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * ANALIZA DANYCH


127/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sykała, Monika
Tytuł: Walory turystyczne gminy Zwierzyniec i ich rola w rozwoju agroturystyki na tym obszarze
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 87 s., 19 fot., 9 ryc., 8 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * ZWIERZYNIEC (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG)


128/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ptasińska, Barbara
Tytuł: Turystyka jako element kształtowania społecznych i ekologicznych funkcji lasów na przykładzie Nadleśnictwa Chrzanów
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 99 s., 6 fot., 1 mapa, 7 ryc., 6 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * EKOLOGIA * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * NADLEŚNICTWO * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


129/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarkowska, Anna
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna miasta Nałęczów
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 75 s., 15 fot., 5 ryc., 4 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION LUBELSKI * NAŁĘCZÓW (WOJ. LUBELSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * BAZA NOCLEGOWA * GASTRONOMIA * BADANIA ANKIETOWE


130/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stagrowska, Olga
Tytuł: Rezerwaty przyrody Krakowa i ich wykorzystanie przez mieszkańców w celach turystyki i rekreacji
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 88 s., 14 fot., 3 ryc., 13 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REZERWAT PRZYRODY * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


131/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myrdko, Wojciech
Tytuł: Problem Doliny Rospudy z punktu widzenia turystyki i rekreacji
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 111 s., 9 tab., 29 rys., bibliogr. 49 poz. + internet
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * EKOTURYSTYKA * AUGUSTÓW (WOJ. PODLASKIE ; OKRĘG) * ROSPUDY, DOLINA * BUDOWNICTWO DROGOWE * KONFLIKT * ANALIZA DANYCH


132/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Migdałek, Mateusz
Tytuł: Zależności między wskaźnikami skuteczności gry jeden na jeden a parametrami somatycznymi, wybranymi zdolnościami kondycyjnymi i oceną perspektywiczności piłkarzy nożnych w wieku 16 lat
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 35 s., 4 ryc., 7 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * ATAK * OBRONA * SKUTECZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * KONDYCJA SPORTOWA * TESTY * POMIAR * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MKS SKAWA (WADOWICE)


133/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rydz, Sławomir
Tytuł: Zależności między skutecznością działania w grze 1 x 1 a wybranymi parametrami somatycznymi, zdolnościami motorycznymi oraz trenerską oceną perspektywiczności młodych piłkarzy
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 4 ryc., 10 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SKUTECZNOŚĆ GRY * ATAK * OBRONA * TESTY * POMIAR * ANALIZA DANYCH


134/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak, Joanna
Tytuł: Produkt turystyczny w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 94 s., 23 fot., 7 ryc., 9 tab., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRODUKT TURYSTYCZNY * MAGURSKI PARK NARODOWY * ROZWÓJ TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY KULTUROWE


135/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzyb, Adelina
Tytuł: Ekomuzeum szansą turystycznego rozwoju gminy Lanckorona
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 76 s., 18 fot., 13 ryc., 5 tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * TURYSTYKA KULTUROWA * LANCKORONA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ROZWÓJ TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OFERTA TURYSTYCZNA * EKOMUZEUM


136/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanuch, Mateusz
Tytuł: Wskaźniki skuteczności gry 1x1 u młodych piłkarzy nożnych ze szczególnym uwzględnieniem asymetrii działań w ataku i obronie
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 44 s., 1 ryc., 17 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ GRY * ATAK * OBRONA * SYMETRIA * ASYMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KOŃCZYNA DOLNA * SIŁA MIĘŚNIOWA * BUDOWA CIAŁA * TESTY * POMIAR


137/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siwek, Mateusz
Tytuł: Informatywność wskaźników przygotowania technicznego w ocenie perspetywiczności piłkarzy nożnych w wieku 8 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 46 s., 3 tab., 8 ryc., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ASYMETRIA * SZYBKOŚĆ * DOKŁADNOŚĆ * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


138/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy, Marta
Tytuł: Analiza atrakcyjności obszaru Magurskiego Parku Narodowego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 87 s., 15 fot., 3 mapy, 28 ryc., 3 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * MAGURSKI PARK NARODOWY * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WALORY KULTUROWE * WALORY PRZYRODNICZE * USŁUGI TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


139/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szafrańska, Kinga
Tytuł: Strategia rozwoju turystyki w powiecie kieleckim
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 101 s., 18 fot., 13 ryc., 8 tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


140/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czubiak, Krzysztof
Tytuł: Rzetelność wskaźników oceniających skuteczność gry 1x1 u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 41 s., 3 ryc., 7 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK * OBRONA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * KROŚCIENKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


141/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurek, Monika
Tytuł: Walory turystyczne Gminy Wielka Wieś i ich wykorzystanie w strategii rozwoju turystyki w gminie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 107 s., 30 fot., 10 tab., bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * WIELKA WIEŚ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * WYKORZYSTANIE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * PROMOCJA TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


142/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matras, Artur
Tytuł: Przydatność małych gier 1x1 w ocenie perspektywiczności piłkarzy nożnych w wieku 13 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 45 s., 4 ryc., 14 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ GRY * ATAK * OBRONA * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * CECHY SOMATYCZNE * SIŁA EKSPLOZYWNA * ASYMETRIA * TESTY * POMIAR * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


143/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stryjski, Michał
Tytuł: Znaczenie i atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna terenów zieleni miejskiej na przykładzie Lasku Wolskiego w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 5 fot., 18 ryc., 6 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * TEREN LEŚNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - LAS WOLSKI * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


144/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska, Katarzyna
Tytuł: Udostępnianie turystyczne obszarów chronionych Polski i Słowenii na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego i Triglavski Narodni Park
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 114 s., 13 fot., 11 tab., 21 ryc., bibliogr. 136 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * UDOSTĘPNIANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * OBSZAR CHRONIONY * POLSKA * SŁOWENIA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * TRIGLAVSKI NARODNI PARK * AKTY PRAWNE * BADANIA STATYSTYCZNE


145/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Deka, Krzysztofa
Tytuł: Agroturystyka w powiecie koneckim
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 103 s., 7 ryc., 10 tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: AGROTURYSTYKA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA * ROZWÓJ * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


146/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomółka, Grzegorz
Tytuł: Powiązania pomiędzy parametrami charakteryzującymi skuteczność gry 1x1, a parametrami somatycznymi, kondycyjnymi i oceną perspektywiczności młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 55 s., 3 ryc., 15 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ GRY * CECHY SOMATYCZNE * KONDYCJA SPORTOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TESTY


147/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzywicka, Marlena
Tytuł: Opisy wycieczek naukowych zamieszczone w Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej PAU w latach 1868-1937
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 1 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * WYPRAWY * POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI * HISTORIA * SPRAWOZDANIE * KOMISJA FIZJOGRAFICZNA * 1868-1937


148/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński, Mikołaj
Tytuł: Wpływ różnych czynników na skuteczność pojedynków 1x1 u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 48 s., 3 ryc., 11 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * GRA * SKUTECZNOŚĆ * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


149/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomaszuk, Katarzyna
Tytuł: Walory turystyczne miasta i gminy Chełm i ich wykorzystanie w strategiach rozwoju obszaru
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 102 s., 15 fot., 4 ryc., 19 tab., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PROMOCJA * ROZWÓJ * REGION * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG)


150/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grotyński, Maciej
Tytuł: Działalność edukacyjna Ojcowskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji turystów
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 90 s., 5 fot., 22 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA EKOLOGICZNA * INFRASTRUKTURA * EDUKACJA * OFERTA * TURYSTA * OJCOWSKI PARK NARODOWY


151/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suder, Alicja
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie kolbuszowskim
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 143 s., 54 fot., 9 ryc., 4 tab., bibliogr. 101 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PERSPEKTYWY * KOLBUSZOWA (WOJ. PODKARPACKIE; OKRĘG)


152/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Laprus, Krzysztof
Tytuł: Wycieczki do założeń ogrodowych jako produkt turystyczny
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 64 s., 22 fot.,11 ryc., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * OGRODY * PROJEKTOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * BIURO PODRÓŻY * OFERTA TURYSTYCZNA


153/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiwacki, Szymon
Tytuł: Asymetria w realizacji pojedynków jeden na jeden u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 52 s., 3 ryc., 14 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KONDYCJA * ASYMETRIA * ATAK * OBRONA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


154/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piróg, Natalia
Tytuł: Walory turystyczne miasta Sandomierza i ich wykorzystanie w strategiach rozwoju miasta
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 94 s., 23 fot., 4 ryc., 16 tab., bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * SANDOMIERZ (WOJ. ŚWIĘTKORZYSKIE) * STRATEGIA ROZWOJU


155/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk, Szymon
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na skuteczność indywidualnych pojedynków jeden na jeden u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 52 s., 8 tab., 4 ryc., bibliogr. 45 poz. Aneks: 4 tab.
Sygnatura: 34075WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GRA * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA GRY


156/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicki, Mariusz
Tytuł: Umiejętności techniczne piłkarzy w świetle lateralizacji motorycznej
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 52 s., 6 rys., 4 tab., 9 wykr. bibliogr. 31 poz.
Sygnatura: 34000WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TECHNIKA GRY * SYMETRIA RUCHU * ASYMETRIA RUCHU * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


157/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chabowski, Sebastian
Tytuł: Wpływ ruchu turystycznego na wydeptywanie ścieżek na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 82 s., 14 fot., 37 rys. 3 tab. bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 39360TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TEREN TURYSTYCZNY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA * SZLAKI TURYSTYCZNE


158/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieres, Irena
Tytuł: Ocena atrakcyjności turystycznej Kazimierza Dolnego oraz perspektywy rozwoju funkcji turystycznej w tym mieście
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 111 s., 22 fot., 20 ryc., 16 tab., bibliogr. 56 poz.
Sygnatura: 39420TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * FUNKCJA TURYSTYCZNA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KAZIMIERZ DOLNY (WOJ. LUBELSKIE)


159/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janusz, Marian
Tytuł: Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie miasta Krzeszowice
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 100 s., 16 fot., 3 mapy, 4 rys., 8 tab., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura: 39411TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY PRZYRODNICZE * LECZNICTWO UZDROWISKOWE


160/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałkowska, Bożena
Tytuł: Rozwój turystyki w gminie Brenna w oparciu o strategię rozwoju gminy na lata 2008-2015
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [124] s., 7 fot., 2 mapy, 2 ryc., 10 tab., 22 wykr., bibliogr. 51 poz. Aneks: s. [83]-[124]
Sygnatura: 39386TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * GEOGRAFIA * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * BRENNA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


161/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajak, Mateusz
Tytuł: Wpływ wybranych elementów przygotowania na skuteczność indywidualnych pojedynków jeden na jeden
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 32 s., 7 tab., 3 wykr., bibliogr. 17 poz. Aneks: s. 27-32, 6 tab.
Sygnatura: 33714WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * KORELACJA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * ATAK * OBRONA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


162/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wajnbrener, Mateusz
Tytuł: Przejawy lateralizacji motorycznej a koordynacja ogólna młodych piłkarzy nożnych
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 48 s., 12 ryc., 8 tab., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura: 40153WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA GRY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ASYMETRIA * KOORDYNACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA


163/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopacz, Marcin
Tytuł: Lateralizacja motoryczna w umiejętnościach technicznych piłkarzy nożnych występujących na poziomie seniora
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 49 s., 15 ryc., 5 tab., bibliogr. 26 poz. Aneks: s. 48-49, 1 tab.
Sygnatura: 40236WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA GRY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SYMETRIA * ASYMETRIA * SENIOR


164/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masalski, Marcin
Tytuł: Busko-Zdrój jako ważny ośrodek turystyczny Ponidzia
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [82] s., 16 fot., 4 rys., 2 tab., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura: 39465TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA UZDROWISKOWA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OŚRODEK TURYSTYCZNY * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * PONIDZIE * REGION


165/177

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Bielański, Mikołaj
Tytuł: Narciarstwo wysokogórskie w Tatrzańskim Parku Narodowym – stan i konsekwencje środowiskowe
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 161 s., 7 fot., 62 ryc., 24 tab., streszcz. j. pol., streszz. j. ang., bibliogr. s. 145-155
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO GÓRSKIE * ZIMA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZWIERZĘTA I PTAKI * BEZPIECZEŃSTWO * LAWINY * NARCIARZ * BADANIA NAUKOWE


166/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sołtysińska, Katarzyna
Tytuł: Umiejętności techniczne a asymetria ruchów u piłkarzy nożnych w wieku 8-9 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 41 s., 13 ryc., 7 tab., bibliogi. 28 poz.
Sygnatura: 39327WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ASYMETRIA RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * TRENING SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


167/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Warunek, Renata
Tytuł: Poziom asymetrii w przygotowaniu technicznym piłkarzy nożnych w wieku 9 i 11 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 40 s., 11 ryc., 7 tab., bibliogr. 28 poz. Aneks
Sygnatura: 40156WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * ASYMETRIA * KLUB SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * KRAKÓW


168/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rozwadowski, Bartosz
Tytuł: Symetria i asymetria w przygotowaniu technicznym piłkarzy w wieku młodzika
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 40 s., 2 rys., 9 tab., bibliogr. 43 poz.
Sygnatura: 39318WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ASYMETRIA RUCHU * SYMETRIA RUCHU * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY RABA DOBCZYCE


169/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowa, Mateusz
Tytuł: Wpływ różnych elementów przygotowania na grę 1x1 u piłkarzy nożnych w wieku 16 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54 s., 7 ryc., 18 tab., bibliogr. 35 poz. Aneks
Sygnatura: 41506WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * GRA * SKUTECZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KORELACJA * OBRONA * ATAK * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB LKS ZENIT KASINA MAŁA


170/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojan, Michał
Tytuł: Wpływ różnych komponentów na skuteczność gry w pojedynkach 1x1 u młodych piłkarzy nożnych w wieku 11 lat
Promotor: dr Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 48 s., 3 ryc., 10 tab., bibliogr. 33 poz. Aneks
Sygnatura: 41728WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KOMPONENTY CIAŁA * GRA POJEDYNCZA * SKUTECZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


171/177

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kolasińska, Anna
Tytuł: Aktywność fizyczna w Pienińskim Parku Narodowym : postawy i zachowania osób odwiedzających, a konsekwencje przyrodnicze
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew, dr Adamski, Paweł
Rok wydania: 2014
Opis fizyczny: 126 s., 13 fot., 44 ryc., 22 tab., bibliogr. s. 105-119, streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA GÓRSKA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RUCH TURYSTYCZNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * TURYŚCI * ZACHOWANIE SIĘ * BADANIA NAUKOWE


172/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocjan, Nikolina
Tytuł: Animaloterapia ze szczególnym uwzględnieniem onoterapii
Promotor: prof.dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 73 s., 20 fot., 9 ryc., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura: 39946TR
Słowa kluczowe: ANIMALOTERAPIA * DOGOTERAPIA * HIPOTERAPIA * ZWIERZĘTA * BADANIA ANKIETOWE * ONOTERAPIA * FELINOTERAPIA * DELFINOTERAPIA


173/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rożkiewicz, Maciej
Tytuł: Wypadki i urazy turystów pieszych w Tatrach w 2012 roku
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 97 s., 6 ryc., 10 tab., 12 wykr., bibliogr. 60 poz.
Sygnatura: 41157TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA GÓRSKA * TURYSTA * TATRY * URAZY * WYPADKI


174/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skała, Filip
Tytuł: Rodzaje sportów i form rekreacji uprawiane w gminie Myślenice, ich rozwój i znaczenie dla mieszkańców
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64 s., 18 rys., 13 tab., bibliogr. 38 poz. Aneks
Sygnatura: 39501TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * TURYSTYKA * BAZA SPORTOWO REKREACYJNA * STRATEGIA ROZWOJU * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


175/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziwisz, Jakub
Tytuł: Zagospodarowanie i wykorzystanie Gorczańskiego Parku Narodowego przez różne formy turystyki w opinii jego pracowników
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 78 s., 4 fot., 20 ryc., 18 tab., bibliogr. 22 poz. Aneks
Sygnatura: 41028TR
Słowa kluczowe: ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * FORMY TURYSTYKI * GORCZAŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA * OPINIA * PRACOWNIK * PORĘBA WIELKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


176/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koza, Dominika
Tytuł: Walory i atrakcje turystyczne powiatu brzeskiego, a strategie rozwoju gmin powiatu
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 125 s., 27 fot., 1 mapa, 25 ryc., 14 tab., bibliogr. 53 poz. Aneks
Sygnatura: 41081TR
Słowa kluczowe: WALORY TURYSTYCZNE * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA * STRATEGIA ROZWOJU * BRZESKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA SWOT


177/177

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pinkas, Paulina
Tytuł: Wisła, jako Marka Brand w ocenie turystów Beskidu Śląskiego
Promotor: prof. dr hab. Witkowski, Zbigniew
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 85 s., 11 fot., 20 wykr., bibliogr. 25 poz. Aneks
Sygnatura: 39484TR
Słowa kluczowe: MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * HISTORIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZABYTEK * SZLAKI TURYSTYCZNE * MARKA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * MARKA BRAND

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka