Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WINIARSKI R.
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gola G.
Tytuł: Miejsce rekreacji ruchowej w programach nauczania kultury fizycznej studentów Rzeszowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 53 s. 1 rys. 13 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * STUDENCI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


2/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szot M.
Tytuł: Kulturowa geneza i walory rekreacyjne myślistwa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 61 s. 2 rys. 40 tab. bibliogr.33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * MYŚLISTWO * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * CZAS WOLNY


3/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lesicki M.
Tytuł: Rola prasy młodzieżowej w procesie upowszechniania rekreacji fizycznej w latach 1982-1986.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 61 s. 103 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PRASA SPORTOWA * POPULARNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


4/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mandrela R.
Tytuł: Społeczna geneza zainteresowań grą w szachy.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 122 s. 6 rys. 21 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT * SZACHY * ZAINTERESOWANIA


5/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miśkowiec M.
Tytuł: Uprawianie rekreacji fizycznej a proces adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 41 s. 4 rys. 17 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * ANALIZA


6/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowski M.
Tytuł: Rozwój zainteresowań sportowych młodzieży z wybranych szkół średnich w Skawinie.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 62 s. 7 rys. 18 tab. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZAINTERESOWANIA * ROZWÓJ * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolcman C.
Tytuł: Rola predyspozycji indywidualnych i środowiska społecznego w rozwoju aktywności rekreacyjnej człowieka (w świetle badań osób uprawiających jeździectwo i turystykę górską).
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 63 s. 28 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * JEŹDZIECTWO * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ROLA


8/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sikora K.
Tytuł: Kształtowanie się zainteresowań sportowo-rekreacyjnych uczniów szkół podstawowych w Skawinie.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 68 s. 10 rys. 27 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szcześniewski P.
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania aktywności rekreacyjnej człowieka (w świetle badań osób uprawiających jeżdziectwo i turystykę górską)
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 70 s. 4 rys. 14 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA GÓRSKA * JEŹDZIECTWO


10/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Weseli J.
Tytuł: Specyfika i struktura grupy rekreacyjnej na przykładzie STT 'Kontrast'.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 104 s. 10 rys. 38 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC NOWOCZESNY * ZESPÓŁ 'KONTRAST' * CHARAKTERYSTYKA * STRUKTURA * BADANIA ANKIETOWE * SOCJOMETRIA * TESTY


11/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek M.
Tytuł: Czas wolny i formy jego wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 49 s. 4 rys. 14 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA


12/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk P.
Tytuł: Szkoła podstawowa jako ogniwo w procesie wychowania do rekreacji fizycznej.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 67 s. 10 tab. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SZKOŁA PODSTAWOWA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE


13/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opioła E.
Tytuł: Zainteresowania sportowo-rekreacyjne słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego Nr 7 w Krakowie.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 50 s. 7 rys. 20 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * ZAINTERESOWANIA * SZKOŁA ZAWODOWA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE (KRAKÓW)


14/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik B.
Tytuł: Rekreacja fizyczna wartością uznawaną, odczuwaną, realizowaną w rodzinach uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 58 s. 11 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OCENA * RODZINA * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


15/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frycz W.M.
Tytuł: Dalekowschodnie sztuki walki jako forma ucieczki od zagrożeń współczesnej cywilizacji.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 62 s. 15 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * SZTUKA * SOCJOLOGIA * KARATE * AZJA WSCHODNIA * ZAINTERESOWANIA * LUDNOŚĆ


16/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przewłocka D.
Tytuł: Rola środowiska akademickiego w krzewieniu kultury fizycznej na podstawie wybranych uczelni Krakowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 53 s. 2 rys. 11 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * SPORT


17/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Horomiak A.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania zachowań w czasie wolnym pracowników Elektrowni im.Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 70 s. 1 mapa 16 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * PRACOWNIK * TESTY * MIASTO


18/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kościelniak A.
Tytuł: Aktywność a zainteresowania sportowe młodzieży szkół średnich Krakowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 40 s. 2 rys. 23 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lanocha M.
Tytuł: Bariery rekreacji fizycznej w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych Krakowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 66 s. 3 tab. 2 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA ANKIETOWE * OCENA


20/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurkiewicz M.
Tytuł: Sprawność fizyczna i motywacja a efektywność nauczania narciarstwa zjazdowego.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 65 s. 16 tab. 1 ankieta bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: NAUCZANIE * OBÓZ ZIMOWY * BADANIA ANKIETOWE * TECHNIKA ZJAZDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


21/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walczak M.
Tytuł: Motywy i bariery uprawiania aerobiku wśród kobiet.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 59 s. 19 tab. 6 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: AEROBIK * GIMNASTYKA * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA


22/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łojek A.
Tytuł: Motywy i bariery uprawiania żeglarstwa śródlądowego przez młodzież akademicką Krakowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 59 s. 23 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: ŻEGLARSTWO ŚRÓDLĄDOWE * MOTYWACJA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmida L.
Tytuł: Zmienność motywacji i postaw wobec własnej aktywności rekreacyjnej na przykladzie osób uprawiających karate.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 68 s. 9 tab. 2 wykr. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: KARATE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * ZAWODNICY * KARIERA SPORTOWA * WYWIAD * MOTYWACJA


24/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Horosin D.
Tytuł: Aktywność sportowo-rekreacyjna uczniów prywatnych liceów ogólnokształcących Krakowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 63 s. 33 tab. 2 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


25/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja L.
Tytuł: Wędkarstwo jako forma rekreacji - powstawanie i kształtowanie zainteresowań w świetle badań osób zrzeszonych w P.Z.W.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 84 s. 12 rys. 14 tab. bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * ZAINTERESOWANIA * ZWIĄZEK SPORTOWY * WYWIAD


26/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Półtorak G.
Tytuł: Społeczne uwarunkowania rozwoju zainteresowań sportowo-rekreacyjnych uczniów kl. VII wybranych szkół podstawowych Krakowa.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 69 s. 1 rys. 34 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REKREACJA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * RODZINA * ROLA


27/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zubel I.
Tytuł: Ludyczne funkcje tańca towarzyskiego oraz jego miejsce w strukturze zachowań rekreacyjnych człowieka.
Promotor: dr Winiarski R.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 58 s. 3 rys. 8 tab. bibliogr. 18 poz. Aneks 4 s.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC TOWARZYSKI * FUNKCJA * ZAINTERESOWANIA


28/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk B.
Tytuł: Wartości ciała uznawane i realizowane przez młodzież wybranych szkół średnich miasta Krakowa.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 69 s. 2 ryc. 24 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * CIAŁO * WARTOŚĆ * POGLĄDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miętka B.
Tytuł: Wartość ciała a aktywność sportowa młodzieży z krakowskich średnich szkół technicznych.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 67 s. 7 ryc. 17 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA SPORTU * CIAŁO * WARTOŚĆ * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czaja M.
Tytuł: Wartość ciała a aktywność sportowo-rekreacyjna wśród dziewcząt Policealnego Studium Sekretarskiego w Krakowie.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 10 ryc. 9 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * REKREACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CIAŁO * WARTOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POGLĄDY


31/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zajas T.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście i gminie Oświęcim.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 102 s. 15 fot. 11 ryc. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * MIASTO * GMINA * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


32/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel B.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna i perspektywy rozwoju turystyki w Tarnowskich Górach.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 137 s. 9 fot. 7 ryc. 25 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * TARNOWSKIE GÓRY


33/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turlej A.
Tytuł: Kształtowanie się stosunków interpersonalnych w zakładach hotelarskich - próba analizy socjologicznej.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 54 s. 7 ryc. 38 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * HOTELARSTWO * HOTEL * PERSONEL * STOSUNKI INTERPERSONALNE


34/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lewandowska M.
Tytuł: Włocławek - atrakcyjność turystyczna, uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki.
Promotor: dr hab. Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 130 s. 15 fot. 5 map, 3 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * WŁOCŁAWEK


35/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sojka M.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki żydowskiej w Polsce w świetle badań etnologiczno-społecznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 113 s. 14 fot. 7 map, 12 ryc. 12 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA ETNICZNA * RUCH TURYSTYCZNY * MOTYWACJA * ŻYDZI


36/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży katowickich szkół ponadpodstawowych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 72 s. 2 ryc. 20 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


37/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potaczek M.
Tytuł: Motywy wyjazdów turystycznych młodzieży krakowskich szkół ponadpodstawowych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 23 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * MOTYWACJA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nicpoń E.
Tytuł: Stan i wykorzystanie obiektów rekreacyjno-sportowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 8 ryc. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT SPORTOWY * PARK * PARK KULTURY I WYPOCZYNKU * WYKORZYSTANIE * REGION * ˜LSK * CHORZŁW


39/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klecha S.
Tytuł: Reklama turystyczna na przykładzie włoskiego regionu Trentino.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 46 s. 4 fot. 3 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKLAMA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * TRENTINO * WŁOCHY


40/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słup J.
Tytuł: Techniczne oraz psycho-społeczne uwarunkowania paralotniarstwa w Polsce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 18 ryc. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * PARALOTNIA * ROZWÓJ * CZYNNIK * POLSKA


41/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pączek A.
Tytuł: Działalność Koła Grodzkiego w latach 1972-1998.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 151 s. 24 tab. bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślowska-Pająk K.
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego wykorzystania przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 66 s. 15 ryc. 10 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * REKREACJA * PACJENCI * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE


43/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drelicharz S.
Tytuł: Geneza i rozwój zainteresowań nurkowaniem w świetle osób zrzeszonych w krakowskich klubach płetwonurków.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 66 s. 16 tab. bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * NURKOWANIE * PŁETWONURKOWANIE * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


44/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarasiewicz M.
Tytuł: Geneza i społeczne uwarunkowania ruchu fitness w świetle badań przeprowadzonych w środowisku krakowskim.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 56 s. 22 ryc. 1 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * RODZAJ * FITNESS-CLUB * ROZWÓJ * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opach K.
Tytuł: Proces przygotowania oferty turystycznej oraz czynniki decydujące o jej wyborze.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 63 s. 3 ryc. 12 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * OFERTA TURYSTYCZNA * PRZYGOTOWANIE


46/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostyła M.
Tytuł: Ocena dostępności głównych obiektów komunikacyjnych Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 5 fot. 5 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KOMUNIKACJA * OBIEKT * DOSTĘPNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilch M.
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Brenna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 82 s. 8 fot. 6 ryc. 12 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * GMINA * BRENNA


48/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leraczyk M.
Tytuł: Miejsce turystyki w harcerstwie (na przykładzie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 74 s. 6 fot. 4 ryc. 6 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HARCERSTWO * ZHR * ZWIAZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ * DZIAŁALNOŚĆ


49/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ginter D.
Tytuł: Paralotniarstwo jako aktywność sportowo-rekreacyjna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 18 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA * SPORT POWIETRZNY * PARALOTNIA


50/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nikratowicz A.
Tytuł: Turystyka sentymentalna na Śląsku Opolskim na przykładzie grupy amerykanów polskiego pochodzenia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 64 s. 4 fot. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * POLONIA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * STRATEGIA * WALORY TURYSTYCZNE * OPOLE (WOJ OPOLSKIE ; OKRĘG)


51/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Uczestnictwo w studenckim Zespole Pięśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego 'Słowianki' jako forma realizacji zainteresowania folklorem oraz sposób spędzania wolnego czasu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 89 s. 3 ryc. 48 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * STUDENCI * CZAS WOLNY * FOLKLOR * TANIEC LUDOWY * ZAINTERESOWANIA * ZESPÓŁ 'SŁOWIANKI' * UCZESTNICTWO


52/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twardawa D.
Tytuł: Baza turystyczno-rekreacyjna Zalewu Rybnickiego. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 57 s. 10 fot. 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * OCENA * ROZWÓJ * ZBIORNIK WODNY * RYBNICKIE, JEZIORO


53/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Toporowski, Piotr
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju infrastruktury narciarskiej Zakopanego i okolic.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 90 s. 8 fot. 2 mapy. 12 tab. 5 wykr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * URZĄDZENIA TECHNICZNE * WYCIĄG NARCIARSKI * NARCIARZ * BADANIA * WYWIAD * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


54/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smółka, Marcin
Tytuł: Przyrodnicze i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki na ,Ziemi Krzeszowickiej'.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 148 s. 25 fot. 8 ryc. 19 wykr. bibliogr. 113 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY KRAJOZNAWCZE * WALORY PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KRZESZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


55/57

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Jędrysek A.
Tytuł: Obciążenie uczniów nauką oraz wyniki uzyskiwane w nauce a formy zagospodarowania czasu wolnego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 15 ryc. 23 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * WYNIKI NAUCZANIA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/57

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Kramarz Ł.
Tytuł: Maryjne Sanktuarium Karmelitów Bosych w Czernej jako atrakcja turystyczna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 46 s. 11 fot. 1 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY * KOŚCIÓŁ * KLASZTORY * PIELGRZYMKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * CZERNA


57/57

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Paluch A.
Tytuł: Rola schroniska PTTK im. dr Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach w rozwoju turystyki w rejonie Babiej Góry.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski R.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 61 s. 4 fot. 1 mapa, 1 ryc. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * HISTORIA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * SCHRONISKO TURYSTYCZNE IM. H. ZAPAŁOWICZA * DZIAŁALNOŚĆ * MARKOWE SZCZAWINY * BABIA GÓRA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka