Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WINIARSKI, RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Struktura i społeczne uwarunkowania turystycznej aktywności młodzieży.
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 116 s., 48 tab., bibliogr. s. 90-98. Aneks: s. 100-116
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * STRUKTURA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * RODZINA * WYCHOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


2/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żiżka, Danuta
Tytuł: Wartości ciała uznawane i realizowane przez młodzież krakowską. Analiza psychospołeczna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 159 s. 53 tab. bibliogr. s. 133-141. Aneks: s. 142-159.
Słowa kluczowe: FILOZOFIA * SOCJOLOGIA * BIOLOGIA * PEDAGOGIKA * WARTOŚĆ * CIAŁO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawadzka, Barbara
Tytuł: Wpływ zainteresowań turystycznych na sposoby spędzania czasu wolnego uczniów kieleckich gimnazjów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 32 tab.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


4/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majcher, Iwona
Tytuł: Czas wolny i formy jego wykorzystania w świetle badań mlodzieży gimnazjalnej z terenu Sandomierza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 110 s. 4 ryc. 21 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * SANDOMIERZ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


5/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pawłowski, Rafał
Tytuł: Przygotowanie młodziezy akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej i jego organizacyjne uwarunkowania
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Krak. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 228 s., 52 ryc., 78 tab., bibliogr. s. 187-198 Aneks: s. 199-228
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA * CZAS WOLNY * SPORT * UCZESTNICTWO * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


6/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wąsowicz, Jagoda
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Szczyrku i jej wpływ na rozwój infrastruktury narciarskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 75 s., 9 fot., 4 rys., 8 tab.Bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NARCIARSKA * OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE) * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ROZWÓJ


7/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więckowska, Agnieszka
Tytuł: Warunki rozwoju rekreacji fizycznej w Skawinie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 2 rys., 5 fot, 12 wykr.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LUDNOŚĆ * CZAS WOLNY * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INFRASTRUKTURA * INWESTYCJE * BADANIA ANKIETOWE


8/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas, Andżelika
Tytuł: Ochrona przyrody a inwestycje turystyczne na terenie gminy Wielka Wieś.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 55 s., 8 tab., 10 rys.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INWESTYCJE * ROZWÓJ TURYSTYKI * WIELKA WIEŚ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


9/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Barbara
Tytuł: Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w gminie Wierzchosławice w świetle badań opinii mieszkańców i na podstawie analizy walorów turystycznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 86 s., 3 mapy, 5 wykr., 2 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * WIERZCHOSŁAWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OPINIA * LUDNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


10/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urbanik, Ilona
Tytuł: Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży gimnazjalnej z dzielnicy Podgórze.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 62 s., 29 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MŁODZIEŻ * GIMNAZJUM * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Schneikart, Agata
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży gimnazjalnej Nowej Huty.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 53 s., 15 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WYJAZDOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PODRÓŻE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA ANKIETOWE


12/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stańczyk, Magdalena
Tytuł: Wellness jako produkt turystyczny hoteli małopolskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 72 s., 10 fot., 7 schem., 3 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * WELLNESS * PRODUKT TURYSTYCZNY * ODNOWA BIOLOGICZNA * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


13/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konach, Przemysław
Tytuł: Zainteresowania i aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży wałbrzyskich liceów ogólnokształcących.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 40 s., 20 tab., 2 wykr.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WAŁBRZYCH (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)


14/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twaróg, Marta
Tytuł: Rozwój produktu w turystyce wiejskiej na przykładzie Gminy Stryszów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. awf Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 66 s., 3 tab., 2 schem., 5 wykr., 5 fot.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * STRYSZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * AGROTURYSTYKA * TURYSTYKA WIEJSKA * WALORY TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE


15/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynarska, Anna
Tytuł: Wielkie ssaki morskie jako atrakcja turystyczna Stanów Zjednoczonych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 133 s., 33 ryc., 23 tab., 3 wykr.Bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * STANY ZJEDNOCZONE * WALORY TRURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * SSAKI


16/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiss-Orski, Marek
Tytuł: Motywacja uprawiania windsurfingu jako formy rekreacji
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 14 ryc., 9 tab.Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WODNE * ŻEGLARSTWO DESKOWE * WINDSURFING * REKREACJA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


17/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białońska, Iwona
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego wykorzystania przez dzieci w Jordanowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 77 s., 3 rys., 3 ryc., 17 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciniak, Anna
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego wykorzystania przez młodzież licealną z Koła ze szczególnym uwzględnieniem aktywności turystycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 23 ryc., 32 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KOŁO (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


19/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musik, Monika
Tytuł: Turystyka pielgrzymkowa w świetle badań polskich pielgrzymów
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 11 ryc.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * PIELGRZYMKA * MOTYWACJA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


20/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grela, Przemysław
Tytuł: Turystyka wiejska w gminie Lutowiska
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 102 s., 5 fot., 25 ryc., 8 tab.Bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WIEJSKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * WIEŚ * REGION * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ROZWÓJ * LUTOWISKA (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * OBSERWACJA * WYWIAD


21/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzeł, Edyta
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki kosmicznej w pierwszej połowie XXI wieku
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 11 rys., 4 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KOSMICZNA * LOTY KOSMICZNE * ROZWÓJ * PROGNOZA * FORMY TURYSTYKI


22/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duman, Halina
Tytuł: Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Stryszów w świetle uwarunkowań geograficznych, gospodarczych oraz opinii turystów i władz lokalnych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 81 s., 2 ryc., 11 fot., 8 tab., 2 mapyBibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * REKREACJA * STRYSZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WALORY TURYSTYCZNE * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * TRASY ROWEROWE * BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * OPIS


23/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zygmunt, Karolina
Tytuł: Fotografia ; informacja czy integracja ? Rola fotografii we współczesnej turystyce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 63 s., 2 fot., 3 ryc., 5 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTA * DOKUMENTACJA * FOTOGRAFIA * ROLA * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * INGERENCJA


24/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frencel, Manuela
Tytuł: Rekreacja fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 90 s., 33 ryc., 7 tab.Bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * WPŁYW * RODZINA * SZKOŁA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


25/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olearczyk, Małgorzata
Tytuł: Motywacja uczestnictwa kibiców w imprezach sportowych na przykładzie kibiców piłki nożnej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 83 s., 5 fot., 13 wykr.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * IMPREZY SPORTOWE * MOTYWACJA * KIBIC SPORTOWY * UCZESTNICTWO * EMOCJE * DOPING * WYWIAD * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE


26/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołuszka, Anna
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Gminy Andrychów. Stan obecny. Perspektywy rozwoju
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 2 ryc., 5 fot., 9 tab., 1 mapa, 6 wykr.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * STRATEGIA ROZWOJU * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * RUCH TURYSTYCZNY * POLITYKA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


27/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dec, Karolina
Tytuł: Motywy uprawiania rekreacji ruchowej na przykładzie uczestnictwa w kursie tańca
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 6 ryc., 4 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * MOTYWACJA * TANIEC * KURS * UCZESTNICTWO * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziatłowicz, Agnieszka
Tytuł: Czas wolny i jego funkcje na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 7 ryc., 16 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WIEK STARCZY * NAUKA * EDUKACJA * SZKOŁA WYŻSZA * BADANIA ANKIETOWE * KLUCZE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (KLUCZE)


29/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurecka, Ewelina
Tytuł: Czas wolny i rekreacja ruchowa uczniów kończących szkoły podstawowe w Busku Zdroju
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BIEGI * PIŁKA SIATKOWA * BADANIA ANKIETOWE * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


30/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frącczak, Joanna
Tytuł: Dostępność komunikacyjna do wybranych obiektów muzealnych w Łodzi dla osób z dysfunkcją ruchową - poruszających się na wózku inwalidzkim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 4 fot., 1 ryc., 7 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WÓZEK INWALIDZKI * NARZĄDY RUCHU * DYSFUNKCJA * BARIERY ARCHITEKTONICZNE * DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA * MUZEA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


31/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocaj, Patryk
Tytuł: Kulturystyka jako forma rekreacji ruchowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 44 s., 3 tab., 11 wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * KULTURYSTYKA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * JAKOŚĆ ŻYCIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE


32/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szeluga, Marcela
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako element zdrowego stylu życia młodych Polek (w świetle badań ankietowych)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010/10
Opis fizyczny: 60 s., 2 fot., 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ODŻYWIANIE * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA * ZACHOWANIE ZDROWIA * FITNESS-CLUB * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * BADANIA ANKIETOWE * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


33/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Modelowska, Agnieszka
Tytuł: Różnice kulturowe jako podstawa programowania i realizacji imprez turystycznych na przykładzie Polski i Irlandii
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 63 s., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * TURYSTYKA KULTUROWA * POLSKA * IRLANDIA * IMPREZY TURYSTYCZNE * WSPÓŁPRACA * RUCH TURYSTYCZNY * PRODUKT TURYSTYCZNY * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ANALIZA DANYCH


34/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błachut, Jacek
Tytuł: Freeskiing jako forma rekreacji ruchowej osób poszukujących nowych doświadczeń
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., 10 fot., 11 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * NARCIARSTWO * FREESKING * WIDOWISKO SPORTOWE * EMOCJE * WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


35/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zdebska, Marzena
Tytuł: Motocyklizm jako forma rekreacji - w świetle badań ankietowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 101 s., 5 fot., 11 ryc., 5 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYZACJA * MOTOCYKL * SPORT MOTOCYKLOWY * IMPREZY TURYSTYCZNE * REKREACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rak, Anna
Tytuł: Geneza i rozwój motywacji uprawiania tańca towarzyskiego w świetle badań nad uczestnikami Klubu Tanecznego Politechniki Krakowskiej 'Bawinek' oraz kursantów szkoły tańca 'Wydział Tańca' w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 4 tab., 14 wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC TOWARZYSKI * ZAWODNICY * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szwajdych, Edyta
Tytuł: Znajomość literatury tatrzańskiej wśród osób uprawiających turystykę górską
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 65 s., 21 tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA GÓRSKA * WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE * LITERATURA * TURYSTA * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * KSIĄŻKA * PUBLIKACJA * BADANIA ANKIETOWE


38/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwka, Dariusz
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania uprawiania ryzykownych form rekreacji na przykładzie roller coaster'ów
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 115 s., 19 fot., 18 wykr., 20 il., 10 tab., 2 diagr., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * SPRZĘT SPORTOWY * URZĄDZENIA REKREACYJNE * RYZYKO * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA * BADANIA ANKIETOWE * ROLLER COASTER * KOLEJKA GÓRSKA


39/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rauer, Maciej
Tytuł: Bariery w podejmowaniu aktywności rekreacyjnej na przykładzie Nordic Walking
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 66 s., 4 fot., 15 ryc., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NORDIC WALKING * MARSZ Z KIJAMI * PRACA RAMION * PRACA NÓG * BARIERY


40/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bohdanowicz, Beata
Tytuł: Czas wolny i sposoby jego zagospodarowania przez dzieci i młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych Krakowa i Radomska. Analiza porównawcza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 2 ryc., 21 tab., 30 wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ TRUDNA * ZABURZENIA * RESOCJALIZACJA * BADANIA ANKIETOWE * RADOMSKO (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyńska, Joanna
Tytuł: Aktywność turystyczna mieszkańców Siedlec - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 113 s., 3 fot., 25 wykr., 7 ryc., 18 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA * BARIERY * PODRÓŻE * TURYSTYKA WEEKENDOWA * BADANIA ANKIETOWE * SIEDLCE (WOJ. MAZOWIECKIE)


42/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tyralska, Dominika
Tytuł: Charaktersytyka turystyki przyjazdowej Żydów do Krakowa w świetle badań wyjazdów z Izraela
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 113 s., 17 fot., 12 tab., 31 wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * MOTYWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŻYDZI


43/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majtyka, Marta
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności rekreacyjnej na przykładzie nordic walking
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 91 s., 23 ryc., 5 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * NORDIC WALKING * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONDYCJA * SYLWETKA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE


44/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franaszek, Piotr
Tytuł: Capoeira. Historia i motywy uprawiania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 12 il., 2 tab., 24 wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * TANIEC * AKROBATYKA * HISTORIA * MOTYWACJA * TRENING * BRAZYLIA * BADANIA ANKIETOWE * CAPOEIRA


45/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piechowska, Paulina
Tytuł: Geneza i treść motywacji kobiet do uprawiania fitnessu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 71 s., 20 ryc., 2 tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


46/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślusarczyk, Małgorzata
Tytuł: Społeczno - kulturowe uwarunkowania uprawiania skateboardingu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 97 s., 3 fot., 2 ryc., 4 tab., 16 wykr., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura: 32717TR
Słowa kluczowe: SPORT * REKREACJA * CZAS WOLNY * DESKOROLKA * SUBKULTURA * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * SKATEBOARDING


47/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Handy, Zuzanna
Tytuł: Analiza dostępności hoteli dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózku na przykładzie miasta Krakowa
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 57 s., 13 tab., 3 wykr., bibliogr. 32 poz. Aneks: s. 52-55
Sygnatura: 39401TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * BAZA NOCLEGOWA * OBIEKT TURYSTYCZNY * HOTEL * DOSTĘPNOŚĆ * TURYSTA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNCKJE NARZĄDÓW RUCHU * WÓZEK INWALIDZKI


48/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmielewska, Sylwia
Tytuł: Pionierzy rekreacji w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 61 s., 2 fot., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura: 39361TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZABAWY * HISTORIA * STANY ZJEDNOCZONE * 19 W. * 20 W.


49/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wąs, Agnieszka
Tytuł: Ryzyko w nurkowaniu rekreacyjnym
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 80 s., 7 fot., 2 ryc., 10 wykr., bibliogr. 36 poz. Aneks: s. 77-80
Sygnatura: 39539TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * NURKOWANIE * RYZYKO * ŚWIADOMOŚĆ * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * BEZPIECZEŃSTWO * BADANIA ANKIETOWE


50/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasterna, Agata
Tytuł: Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Ustroniu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 64 s., 5 fot., 10 wykr. bibliogr. 38 poz., Aneks
Sygnatura: 39479TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * ROZWÓJ * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * ANALIZA SWOT


51/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciałowicz, Katarzyna
Tytuł: Czynniki determinujące uczestnictwo społeczności lokalnej w imprezach plenerowych
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 76 s., 1 ryc., 1 tab., 27 wykr., bibliogr. 52 poz. Aneks: s. 71-76
Sygnatura: 39363TR
Słowa kluczowe: SPOŁECZEŃSTWO * IMPREZY * PLENER * CZAS WOLNY * UCZESTNICTWO * BADANIA * EVENT


52/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzioch, Joanna
Tytuł: Motywacje osób ćwiczących w klubach fitness
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 49 s., 25 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39508TR
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS * FITNESS-CLUB * MOTYWACJA


53/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielówka, Agata
Tytuł: Wpływ ćwiczeń rekreacyjnych na zdrowie psycho-fizyczne na przykładzie choreoterapii
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 2 tab., 12 wyr., bibliogr. 20 poz. Aneks: s. 60-70
Sygnatura: 34644TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA REKREACYJNE * LECZENIE TAŃCEM * ARTETERAPIA * ZDROWIE


54/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szadowska, Olga
Tytuł: Promocja turystyki biznesowej narzędziem kreowania wizerunku nowoczesnego miasta na przykładzie Krakowa
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 26 ryc., 2 tab., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura: 39516TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA BIZNESOWA * PROMOCJA TURYSTYKI * ROZWÓJ TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilecka, Anna
Tytuł: Klienci ośrodków Spa and Wellness - ich motywy i preferencje
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 55 s., 1 ryc., 4 tab., 14 wykr., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 50-55
Sygnatura: 39483TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SPA * WELLNESS * KLIENT * TURYSTA * MOTYWACJA


56/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Korbiel, Karolina
Tytuł: Naśladownictwo społeczne jako determinanta zachowań konsumentów produktów turystycznych
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 149 s., 17 ryc., 5 tab., bibliogr. s. 92-104, streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * KONSUMPCJA TURYSTYCZNA * KONSUMENT * DECYZJA * ZACHOWANIE SPOŁECZNE * BADANIA NAUKOWE * Naśladownictwo społeczne


57/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska, Karolina
Tytuł: Motywacja dzieci i młodzieży do uprawiania narciarstwa zjazdowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Winiarski, Ryszard
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 57 s., 34 ryc., bibliogr. 31 poz. Aneks
Sygnatura: 39925TR
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOTYWACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka