Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WALAS B.
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziąbor M.
Tytuł: Działalność Biura Podróży Polskich Linii Lotniczych 'LOT' Air Tours na rynku usług turystycznych.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 92 s. 2 rys. 22 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY 'AIR-TOURS' * DZIAŁALNOŚĆ


2/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarasiński Z.
Tytuł: Zainteresowania turystyczne młodzieży w świetle organizacji turystyki szkolnej.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 70 s. 19 tab. 1 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA SZKOLNA * WYPOCZYNEK * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


3/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małysa D.
Tytuł: Świadomość i postawy Polonii amerykańskiej wobec kultury fizycznej.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 78 s. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * POLONIA * STANY ZJEDNOCZONE * ŚWIADOMOŚĆ * POSTAWA SPOŁECZNA


4/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska D.
Tytuł: Światowe systemy hotelowe na przykładzie hotelu Mariott w Warszawie.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 52 s. 2 rys. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * SYSTEM * HOTEL 'MARIOTT' (WARSZAWA) * USŁUGI * CHARAKTERYSTYKA * WARSZAWA


5/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czulak A.
Tytuł: Turystyka kongresowa w Polsce.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 55 s. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KONGRESOWA * KONFERENCJA * MONOGRAFIA * POLSKA * HISTORIA * ORGANIZACJA


6/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król S.
Tytuł: Kierunki i formy recepcji w Polsce turystów z Izraela w kontekście potrzeb turystycznych Żydów.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 67 s. 6 rys. 9 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * POLSKA * IZRAEL * ANALIZA * TURYSTA * SPOŁECZEŃSTWO * POGLĄDY


7/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziak W.
Tytuł: Turystyka trampingowa w Polsce na podstawie wyjazdów Biura Turystyki Młodzieżowej Juventur w latach 1986-1989.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 46 s. 14 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ANALIZA * RODZAJ


8/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tęcza A.
Tytuł: Analiza rzeczywistych kosztów utrzymania domów wczasowych Huty im.Sendzimira.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 53 s. 7 rys. 18 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WCZASY * DOM WCZASOWY * EKONOMIKA * ANALIZA


9/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latacz K.
Tytuł: Analiza wycieczek młodzieży szkół podstawowych miasta Zawiercia w roku szkolnym 1991/92.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 44 s. 3 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * ANALIZA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * ZAWIERCIE


10/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuliczkowski A.
Tytuł: Katalog czynników zewnętrznych dla inwestycji hotelowej w Polsce.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 63 s. 1 rys. 1 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTEL * HOTELARSTWO * INWESTYCJE * POLSKA


11/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Front-Gajek B.
Tytuł: Turystyka socjalna we Francji.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 7 tab. 3 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HISTORIA * FRANCJA


12/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska-Markefka A.
Tytuł: Turystyka i rekreacja młodzieży wiejskiej na przykładzie szkoły podstawowej w Gaszowicach.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 53 s. 11 tab. 9 diagr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WIEŚ * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZYCIEL


13/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpak S.
Tytuł: Metodologiczne podstawy analizy wydatków turystów oraz ich wielkość i struktura na przykładzie wybranych grup turystów w Krakowie.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 90 s. 12 rys. 9 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FINANSE TURYSTYKI * TURYSTA * WYDATEK TURYSTY * STRUKTURA * ANALIZA * METODA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sitko A.
Tytuł: Analiza bazy noclegowej i wydatki turystów w Katowicach.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 55 s. 27 tab. bibliogr. 23 poz. 1 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * TURYSTA * WYDATEK TURYSTY * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


15/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmak Ż.
Tytuł: Organizacja hotelarstwa we Francji ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów hotelowych.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 108 s. 9 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL * SYSTEM HOTELOWY * ŁAŃCUCH * ORGANIZACJA * EKSPLOATACJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * FRANCJA


16/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klawender J.
Tytuł: Turystyka i rekreacja podczas ferii zimowych młodzieży szkół ponadpodstawowych w Warszawie.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 156 s. 20 rys. 42 tab. bibliogr. 85 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WAKACJE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WARSZAWA


17/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żaliński Sz.
Tytuł: Ekoturystyka - forma turystyki zrównoważonej.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 104 s. 1 tab. bibliogr. 102 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKOTURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * CHARAKTERYSTYKA * ZIELONA SZKOŁA


18/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęda R.
Tytuł: Turystyka w gminach Szczyrk, Wisła, Ustroń w świetle opinii i postaw ludności miejscowej na tle stanu rozwoju produktu turystycznego.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 96 s. 19 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REGION * SPOŁECZEŃSTWO * POGLĄDY * SZCZYRK * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


19/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordalewski J.
Tytuł: Przemiany w budżecie czasu wolnego młodzieży polskiej w latach 1976-1984 w świetle badań GUS. Opis i analiza wybranych problemów.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 74 s. 4 rys. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEŚ


20/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barczyk-Janiak R.
Tytuł: Przyjazdy Francuzów oraz obraz turystyczny Polski w świetle badań sondażowych.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 59 s. 21 tab. 4 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * POGLĄDY * POTRZEBY * FRANCJA * BADANIA ANKIETOWE


21/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sater M.
Tytuł: Turystyczny obraz Krynicy w oczach przyjezdnych.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 13 rys. 14 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * PROMOCJA TURYSTYKI * PLAN * UZDROWISKO * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabik W.
Tytuł: Postawy mieszkańców Krynicy wobec gospodarki turystycznej w gminie.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 1 rys. 3 tab. 20 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * GOSPODARKA * KORELACJA * SPOŁECZEŃSTWO * POGLĄDY * GMINA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


23/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Belina W.
Tytuł: Monitoring ruchu turystycznego w Ustroniu i Wiśle na tle woj. bielskiego.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 60 s. 3 ryc. 31 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * MONITORING * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE) * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


24/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimala B.
Tytuł: Monitoring ruchu turystycznego w Muszynie i Piwnicznej na tle woj. nowosądeckiego.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 3 ryc. 32 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * MONITORING * MUSZYNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Falger-Strachota B.
Tytuł: Zarządzanie i komercjalizacja turystyczna obiektów muzealnych we Francji.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 49 s. 4 ryc. 12 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * ZARZĄDZANIE * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK * MUZEUM * FRANCJA


26/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrocha A.
Tytuł: Festiwale artystyczne jako produkt turystyczny Krakowa.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 77 s. 7 ryc. 23 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * KULTURA * IMPREZY * FESTIWAL ARTYSTYCZNY * SALZBURG (AUSTRIA) * EDYNBURG (WIELKA BRYTANIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/27

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słonina B.
Tytuł: Obraz turystyczny wybranych miejscowości Małopolski Zachodniej.
Promotor: dr Walas B.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 9 ryc. 21 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * ANALIZA * MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka