Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WĄTROBA J.
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walusiak M.
Tytuł: Wpływ kryterium morfologicznego na wyniki wybranych prób określających zdolności siłowe u chłopców z Krakowa w wieku 10, 14 i 18 lat.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 27 s. 6 tab. 12 wykr. bibbliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


2/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waś P.
Tytuł: Wpływ kryterium morfologicznego na wyniki wybranych prób określających zdolności koordynacyjne u chłopców z Krakowa w wieku 10, 14 i 18 lat.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 45 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ONTOGENEZA * MOTORYCZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * TESTY


3/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska E.
Tytuł: Wpływ wybranych predyspozycji morfologiczno-funkcjonalnych na wyniki próby biegu na 1000 m (800 m) na przykładzie dziewcząt w wieku 10, 14, 18 lat z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 39 s. 10 rys. 8 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * PRÓBA WYSIŁKOWA


4/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morawska-Rogała E.
Tytuł: Wpływ wybranych predyspozycji morfologiczno-funkcjonalnych na wyniki próby biegu na 1000 m na przykładzie chłopców w wieku 10, 14, 18 lat z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 36 s. 10 rys. 8 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * PRÓBA WYSIŁKOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kisielewicz T.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na budowę ciała i sprawność motoryczną na przykładzie chłopców w wieku 14 lat z Leżajska.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 51 s. 10 rys. 14 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * LEŻAJSK (WOJ. PODKARPACKIE)


6/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokół-Oleksy R.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na budowę ciała i poziom sprawności motorycznej dziewcząt z Krakowa w wieku 10, 14 i 18 lat.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 35 s. 14 tab. 11 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA


7/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czulak P.
Tytuł: Przebieg zmian wybranych parametrów biomechanicznych w seriach prób wysiłkwych cyklicznego wyciskania sztangi w pozycji leżącej, przy różnych wielkościach rozwijanej mocy.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 28 s. 2 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ĆWICZENIA SIŁOWE * WYCISKANIE LEŻĄC * REAKCJA ORGANIZMU * PARAMETR


8/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy G.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na budowę ciała i poziom sprawności motorycznej chłopców z Krakowa w wieku 10, 14 i 18 lat.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 30 s. 11 rys. 8 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA


9/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Witkowski A.
Tytuł: Wpływ wielkości i proporcji budowy ciała na sprawność motoryczną chłopców w wieku 14 lat z Sosnowca.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 32 s. 5 tab. 4 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SOSNOWIEC


10/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sternal J.
Tytuł: Ocena wpływu płci i aktywności ruchowej na poziom wybranych prób sprawności motorycznej na przykładzie dziewcząt i chłopców w wieku 10, 14 i 18 lat z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 37 s. 28 tab. 9 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * BIOLOGIA * DYMORFIZM PŁCIOWY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koluch T.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na budowę ciała i sprawność motoryczną na przykładzie chłopców w wieku 14 lat ze Stalowej Woli.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 38 s. 10 rys. 12 tab. 1 zał. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * STALOWA WOLA


12/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzioch A.
Tytuł: Wpływ kryterium morfologicznego na wyniki wybranych prób określających zdolności szybkościowe u chłopców z Krakowa w wieku 10, 14, 18 lat.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 28 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


13/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kożdoń-Zmełty B.
Tytuł: Ocena wpływu płci, aktywności ruchowej i somatotypu ma wyniki prób motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z Cieszyna.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 7 rys. 36 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * SOMATOTYP * ROZWÓJ MOTORYCZNY * TESTY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CIESZYN


14/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gabryel M.
Tytuł: Próba opisu charakteru zmian mocy w funkcji czasu trwania wysiłku o określonej intensywności na przykładzie cyklicznego wyciskania sztangi w pozycji leżącej.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 25 s. 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * WYSIŁEK FIZYCZNY * MOC * POMIAR * BADANIA EKSPERYMENTALNE


15/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komańska E.
Tytuł: Ocena wpływu płci, aktywności ruchowej i typu budowy ciała na wyniki wybranych prób sprawności motorycznej u dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z Sanoka.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 7 ryc. 39 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


16/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korfanty B.
Tytuł: Cechy somatyczne, aktywność ruchowa i postawy wobec kultury fizycznej 14-letnich dziewcząt i chłopców z Brzozowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 54 s. 23 ryc. 22 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * KORELACJA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BRZOZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


17/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błaszczyk G.
Tytuł: Charakterystyka cech somatycznych, aktywności ruchowej, postaw wobec kultury fizycznej i sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z Dąbrowy Górniczej.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 37 s. 15 ryc. 21 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * KORELACJA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DĄBROWA GÓRNICZA


18/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cholewińska M.
Tytuł: Charakterystyka cech somatycznych, aktywności ruchowej, postaw wobec kultury fizycznej i sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z Oświęcimia.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 5 ryc. 19 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * KORELACJA * ANALIZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tęcza W.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na postawy wobec kultury fizycznej i sprawność motoryczną 14 letnich dziewcząt i chłopców z Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 43 s. 19 ryc. 5 tab. bibliogr. 11 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POGLĄDY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PIŃCZÓW


20/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dusik E.
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej 13-to letnich dziewcząt i chłopców z Krakowa w świetle wyników testu EUROFIT na tle ich rówieśników z Poznania.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 25 s.16 ryc. 5 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * TEST EUROFIT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


21/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawron G.
Tytuł: Porównanie struktury aktywności ruchowej i poziomu sprawności motorycznej 14-to letnich dziewcząt i chłopców z Oświęcimia i Dąbrowy Górniczej.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 21 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STRUKTURA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DĄBROWA GÓRNICZA


22/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latocha M.
Tytuł: Aktywność ruchowa a sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców w wieku 10, 14 i 18 lat z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 31 s. 24 ryc. 6 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY FUNKCJONALNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorzkiewicz-Biernat D.
Tytuł: Ocena zmian cech budowy ciała oraz poziomu sprawności motorycznej w okresie przerwy wakacyjnej na przykładzie 13-to letnich chłopców z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 21 s. 7 ryc. 24 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * WAKACJE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


24/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieluch M.
Tytuł: Ocena charakteru zmian wielkości pracy mechanicznej wykonywanej w fazie spadku mocy wysiłku na przykładzie serii prób wyciskania sztangi w pozycji leżąc.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 21 s. 3 ryc. 3 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRACA SIŁOWA * CHARAKTERYSTYKA * EKSPERYMENT


25/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiczorek B.
Tytuł: Analiza powiązań występujących pomiędzy postawami wobec kutury fizycznej, aktywnością ruchową i sprawnością motoryczną na przykładzie 14-to letnich dziewcząt i chłopców w Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 18 s. 6 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KULTURA FIZYCZNA * POGLĄDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PIŃCZÓW


26/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sychta W.
Tytuł: Ocena zróżnicowania budowy ciała, postaw wobec kultury fizycznej, poziom aktywności ruchowej i sprawności motorycznej u 14-letnich dziewcząt i chłopców z miejscowości Szerzyny.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 17 ryc. 11 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * KULTURA FIZYCZNA * POGLĄDY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZERZYNY


27/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dusza A.
Tytuł: Porównanie budowy ciała i sprawności motorycznej dziewczynek z klas IV i V uczęszczających do SP nr 91 w Krakowie.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 24 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latacz R.
Tytuł: Wpływ systematycznych zajęć aerobiku na poprawę sprawności motorycznej i samopoczucia u osób dorosłych.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 40 s. 9 ryc. 14 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SAMOPOCZUCIE * PŁEĆ Ż. * KORELACJA


29/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuch B.R.
Tytuł: Wpływ wielkości i proporcji budowy ciała na prawność motoryczną dziewczynek w wieku 14 lat z Piaseczna.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 35 s. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * PIASECZNO


30/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurkiewicz W.
Tytuł: Analiza porównawcza wyników wybranych prób sprawności motorycznej u dziewczynek i chłopców z klas sportowych i niesportowych z Krakowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 30 s. 6 ryc. 12 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PRÓBA SPRAWNOŚCI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KLASY SPORTOWE * CECHY SOMATYCZNE * GIBKOŚĆ * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walecka M.; Walecki A.
Tytuł: Porównanie aktywności ruchowej, samooceny zdrowia i sprawności fizycznej dzieci miejskich i wiejskich w wieku 11 i 13 lat z okolic Mielca.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 62 s. 20 ryc. 20 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * SAMOOCENA * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * REGION * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


32/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klaper W.
Tytuł: Ocena wpływu systematycznych zajęć treningowych na wyniki wybranych prób sprawności motorycznej na przykładzie osobników trenujących koszykówkę oraz grupy porównawczej chłopców ze szkół podstawowych w Tarnowie.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 46 s. 6 ryc. 17 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * GIBKOŚĆ * TRENING * PIŁKA KOSZYKOWA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskorska A.
Tytuł: Porównanie wpływu aktywności ruchowej na wyniki wybranych prób motorycznych na przykładzie dziewcząt i chłopców w wieku lat 14 z Sandomierza i Pińczowa.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 37 s. 12 ryc. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SANDOMIERZ * PIŃCZÓW


34/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strzelecki T.
Tytuł: Analiza zmian wyników czołówki światowej na przykładzie wybranych konkurencji lekkoatletycznych w latach 1978-1997.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 42 s. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYNIKI SPORTOWE * ŚREDNIA ARYTMETYCZNA * ANALIZA


35/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolawa G.
Tytuł: Wpływ typu budowy ciała na sprawność motoryczną 13-to letnich dziewcząt i chłopców w świetle wyników testu EUROFIT.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 28 s. 8 ryc. 16 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * TESTY * TEST EUROFIT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


36/36

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcław, Iwona
Tytuł: Analiza wybranych wyznaczników motywacji do podjęcia studiów na AWF oraz postaw wobec zagadnień kultury fizycznej na podstawie badań ankietowych studentów i studentek AWF w Krakowie.
Promotor: dr Wątroba J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 54 s. 37 tab. 12 wykr. 8 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * FIZJOTERAPIA * KIERUNEK STUDIÓW * MOTYWACJA * STUDIA WF * AWF KRAKÓW * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka