Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TYKA E.
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bubka R.
Tytuł: Wpływ 10-ciodniowych ćwiczeń rekreacyjnych na wydolność fizyczną człowieka.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 30 s. 6 rys. 5 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA CZYNNOŚCIOWE


2/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babula J.
Tytuł: Narciarstwo jako jedna z form realizacji programu rekreacji ruchowej w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki 'Siarkopol' w Tarnobrzegu.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 53 s. 8 fot. 8 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * NARCIARSTWO * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK


3/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biela J.
Tytuł: Przyczyny i motywy uprawiania narciarstwa przez młodzież klas V-VIII z wybranych szkół podstawowych rejonu tatrzańskiego.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 28 s. 2 ryc. 13 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GÓRY


4/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogdanowicz J.
Tytuł: Znaczenie zawodów narciarskich o Memoriał Bronisława Czecha i Heleny Maruszrzówny w latach 1975-1987 dla rozwoju polskiego narciarstwa.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 55 s. 2 fot. 26 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * ZAWODY * ZAINTERESOWANIA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


5/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chorążewski R.
Tytuł: Szkolenie narciarskie w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym na przykładzie Grupy Tatrzańskiej.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 32 s. 5 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * NAUCZANIE * RATOWNICTWO GÓRSKIE * RATOWNIK GÓRSKI


6/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korwala T.
Tytuł: Poziom wybranych wskaźników fizjologicznych narciarzy alpejczyków - kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 29 s. 4 rys. 6 tab. bibliogr.54 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SPORTOWCY * FIZJOLOGIA * WSKAŹNIK * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SZKOŁA SPORTOWA * KANDYDACI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


7/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jawor B.
Tytuł: Poziom sprawności ukierunkowanej a wynik sportowy.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 35 s. 8 tab. 5 ryc. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI SPORTOWE * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


8/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cicirko I.; Warzecha R.
Tytuł: Sprawność fizyczna i wydolność anaerobowa kandydatów do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 34 s. 7 rys. 9 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (ZAKOPANE) * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIASTO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASY SPORTOWE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE


9/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając B.; Magnes K.
Tytuł: Ocena wysiłkowych mechanizmów adaptacyjnych organizmu członków kadry narodowej w kombinacji norweskiej.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 39 s. 15 tab. 14 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO KLASYCZNE * KADRA NARODOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * FIZJOLOGIA * ZAWODNICY


10/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pandyka M.
Tytuł: Wydolność aerobowa i anaerobowa 14-15-letnich sportowców, przedstawicieli narciarstwa biegowego, zjazdowego i łyżwiarstwa szybkiego.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 34 s. 8 tab. 6 wykr. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NARCIARSTWO KLASYCZNE * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE


11/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rundstuk-Wąchała I.
Tytuł: Ocena wydolności aerobowej i anaerobowej oraz sprawności fizycznej u 15-letnich narciarzy biegaczy kandydatów do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 18 s. 2 rys. 6 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPORTOWA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (ZAKOPANE) * PŁEĆ M. * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salamon J.
Tytuł: Zmiany w systemie nauczania narciarstwa masowego w Polsce na tle narciarstwa światowego.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 81 s. 3 fot. 11 rys. 2 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NARCIARSTWO MASOWE * TECHNIKA * METODYKA * NAUCZANIE * PROGRAM * SYSTEM * ZWIĄZEK SPORTOWY * PZN * OCENA * POLSKA * ŚWIAT


13/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zięba H.
Tytuł: Narciarstwo wysokogórskie (próba charakterystyki dyscypliny).
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 50 s. 6 fot. 2 rys. 3 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * HISTORIA SPORTU * NARCIARSTWO GÓRSKIE * NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE * CHARAKTERYSTYKA


14/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk G.
Tytuł: Wydolność anaerobowa i wyniki sportowe polskich juniorów w narciarswie zjazdowym.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 51 s. 33 ryc. 48 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA * SPORTOWCY * JUNIORZY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE


15/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziobrowski W.
Tytuł: Zmiany zalegania pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu i ich wpływ na narciarstwo zjazdowe.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 6 fot. 11 ryc. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: METEOROLOGIA * ŚNIEG * TATRY * KASPROWY WIERCH * ANALIZA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ROZWÓJ * KORELACJA


16/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łazowski L.
Tytuł: Poziom sprawności ukierunkowanej a wynik sportowy u chłopców uprawiających narciarstwo zjazdowe.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 38 s. 5 ryc. 8 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA SPORTOWA


17/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomoń G.
Tytuł: Charakterystyka i porównanie infrastruktury narciarskiej na terenie Bieszczad i przyległych terenach Słowacji.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 71 s. 12 fot. 2 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * OBIEKT SPORTOWY * CHARAKTERYSTYKA * BIESZCZADY * RUŚ PODKARPACKA * SŁOWACJA


18/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczor M.
Tytuł: Charakterystyka terenów narciarskich Tatr, Podtatrza, Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Sądeckiego.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * NARCIARSTWO * OBIEKT SPORTOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * CHARAKTERYSTYKA * TATRY * PODTATRZE * BESKID ŚLĄSKI * BESKID ŻYWIECKI * BESKID SĄDECKI


19/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoter M.
Tytuł: Zagospodarowanie Pilska dla potrzeb narciarstwa zjazdowego.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 35 s. 2 fot. 2 ryc. 3 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA NARCIARSKA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * OBIEKT SPORTOWY * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * PILSKO


20/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak W.
Tytuł: Koncepcje zagospodarowania rejonu Pilska dla potrzeb narciarstwa sportowego i rekreacyjnego.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 41 s. 2 ryc. 1 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * NARCIARSTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PILSKO


21/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sabadasz T.
Tytuł: Czynne i bierne zainteresowania sportami zimowymi uczniów ósmych klas szkół podstawowych w Krynicy.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 32 s. 6 ryc. 10 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * SPORT ZIMOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sopkowicz-Górska K.
Tytuł: Sportowe i pozasportowe zainteresowania lubińskiej młodzieży uprawiającej łyżwiarstwo szybkie.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 34 s. 19 ryc. 2 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLUB SPORTOWY 'CUPRUM' * ZAINTERESOWANIA * ANALIZA * LUBIN


23/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak A.
Tytuł: Fizjologiczny efekt rocznego treningu snowboardzistów, członków kadry narodowej.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 28 s. 10 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * SNOW-BOARD * TRENING * CYKL ROCZNY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KADRA NARODOWA * ADAPTACJA FIZJOLOGICZNA * WSKAŹNIK


24/24

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Pieczonka A.
Tytuł: Działalność sekcji hokeja na lodzie KS Cracovia.
Promotor: dr Tyka E.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 33 s. 18 fot. 1 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT ZIMOWY * HOKEJ * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW). SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka