Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SZUMILAK, JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomasik, Barbara
Tytuł: Promocja gminy Uście Gorlickie jako atrakcyjnej turystycznie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 128 s., 11 fot., 4 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA - REGION KARPACKI * UŚCIE GORLICKIE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE


2/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tereszko, Olimpia
Tytuł: Jednolity rynek UE - szanse i zagrożenia dla polskiego rynku turystycznego.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 67 s., 4 ryc., 19 tab., bibliogr. 40 poz. + 39 stron internetowych
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * UNIA EUROPEJSKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * POLSKA * RYNEK TURYSTYCZNY * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POPYT TURYSTYCZNY * PODAŻ TURYSTYCZNA * ANALIZA DANYCH


3/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stelmach, Paweł
Tytuł: Kształtowanie cen usług turystycznych przez polskich touroperatorów na przykładzie cen imprez narciarskich w biurze podróży Otium Polska sp. z o.o.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 86 s., 9 ryc., 12 tab.Bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA NARCIARSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * CENA * FINANSE TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI * TURYSTYKA WYJAZDOWA


4/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmuc, Jacek
Tytuł: Atrakcyjność inwestycji w spółki sektora turystycznego notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle analizy fundamentalnej
Promotor: prof. dr hab. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 155 s., 6 ryc., 46 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: GIEŁDA * PAPIERY WARTOŚCIOWE * SPÓŁKA * INWESTYCJE * BRANŻA TURYSTYCZNA * WARSZAWA * ANALIZA


5/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiebduj, Anna
Tytuł: Oferta usługowa hoteli na krakowskim Kazimierzu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 80 s., 23 ryc., 18 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * USŁUGI HOTELARSKIE * OFERTA TURYSTYCZNA * RYNEK HOTELARSKI * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ


6/7

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Szczechowicz, Bartosz
Tytuł: Miejsce i rola kultury fizycznej w kreowaniu produktu turystycznego
Promotor: dr hab., prof. nadzw. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 317 s., 8 ryc., 36 tab., 6 wykr., bibliogr. s. 252-262 Aneks: s. 263-316, 37 tab.
Słowa kluczowe: PRODUKT TURYSTYCZNY * MARKETING * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MAŁOPOLSKA * BADANIA ANKIETOWE


7/7

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morys, Jarosław
Tytuł: Wpływ kategorii hotelu na poziom cen usług noclegowych - na przykładzie hoteli krakowskich
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Szumilak, Jan
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 207 s., 5 map, 28 ryc., 21 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIKA TURYSTYKI * HOTELARSTWO * USŁUGI NOCLEGOWE * CENA * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka