Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SZOPA J.
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworzańska B.
Tytuł: Zmienność oraz rodzinne podobieństwa niektórych unormowanych wskaźników siły mięśni u człowieka.
Promotor: doc.dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 47 s. 8 tab. 8 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * MIĘŚNIE * SIŁA * RODZINA * WSKAŹNIK


2/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipiak R.
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na kształtowanie się i tempo rozwoju niektórych wymiarów kośćca u uczniów wybranych szkół nowosądeckich.
Promotor: doc dr Szopa J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 26 s. 11 tab. 7 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


3/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stalewski L.
Tytuł: Relatywne miary siły mięśniowej człowieka: zmienność i uwarunkowania genetyczne.
Promotor: prof.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 47 s. 8 rys. 8 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * MIĘŚNIE * SIŁA * GENETYKA * METODA * RODZINA


4/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazanek M.
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców krakowskich w wieku 7-19 lat.
Promotor: prof.zw.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 38 s. 8 tab. 14 ryc. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: KINETYKA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DYNAMIKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


5/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupski S.
Tytuł: Rozwój wybranych predyspozycji koordynacyjnych u dzieci i młodzieży z Krakowa między 7 a 19 rokiem życia.
Promotor: prof.zw.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 29 s. 5 tab. 16 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ONTOGENEZA * PSYCHOLOGIA * PSYCHOMOTORYKA * KOORDYNACJA * PREDYSPOZYCJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * RUCH * SZYBKOŚĆ * CZAS REAKCJI


6/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaszyńska E.
Tytuł: Czas reakcji prostej, koordynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna u dzieci z klas sportowych i kontrolnych Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie.
Promotor: doc.dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 42 s. 5 tab. 5 wykr. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CZAS REAKCJI PROSTEJ * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA


7/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kraczkiewicz L.; Kraczkiewicz M.
Tytuł: Rozwój sprawności motorycznej (ujęcie bezwzględne i relatywne) chłopców i dziewcząt z Krakowa na tle populacji Polski.
Promotor: prof.zw.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 40 s. 8 tab. 13 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * ROZWÓJ * DYNAMIKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałek A.
Tytuł: Wybrane zdolności motoryczne uczennic I LO w Chrzanowie na tle rówieśniczek z Krakowa (ujęcie bezwzględne i relatywne).
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 23 s. 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * RELATYWNOŚĆ * OCENA


9/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rolka S.
Tytuł: Trend sekularny w populacji dziewcząt i chłopców z Nowego Sącza w latach 1986-1995.
Promotor: prof.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 33 s. 11 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * TREND SEKULARNY * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dzik G.
Tytuł: Wybrane zdolności motoryczne uczniów I LO w Chrzanowie na tle rówieśników z Krakowa.
Promotor: prof.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 27 s. 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


11/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziara W.
Tytuł: Profil młodych pływaków - na przykładzie uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu.
Promotor: prof.dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 47 s. 12 tab. 31 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁYWANIE * NABÓR I SELEKCJA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KORELACJA * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Linowski C.
Tytuł: Rozwój wybranych predyspozycji koordynacyjnych dzieci i młodzieży z Krakowa, w przedziale wieku 7-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 35 s. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


13/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dybek T.
Tytuł: Sprawność motoryczna dzieci krakowskich w wieku 9-19 lat na tle populacji polskiej.
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 31 ryc. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POPULACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA


14/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski W.
Tytuł: Rozwój fizyczny i motoryczny dziewcząt i chłopców ze szkoły sportów letnich w Nowym Sączu między 7-11 rokiem życia na tle populacji porównawczej.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 41 s. 21 rys. 20 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski W.
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na kształtowanie się obwodów ciała i grubości tkanki tłuszczowej u uczniów szkoły sportowej i szkoły nr 18 w Nowym Sączu.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 75 s. 36 tab. 18 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA SPORTOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurcz B.; Włodarczyk S.
Tytuł: Związki między proporcjami ciała a wyniki prób sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 14 lat.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 37 s. 18 ryc. 8 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


17/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Murzyn J.
Tytuł: Wysokość i ciężar ciała rodziców a poziom rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt między 7 a 10 rokiem życia.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 31 s. 5 rys. 12 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * RODZICE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * KORELACJA


18/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał E.
Tytuł: Sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców z krakowskich szkół sportowych na tle grup porównawczych.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 55 s. 19 rys. 17 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OCENA


19/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślik J.
Tytuł: Doping w opinii trenerów i zawodników podnoszenia ciężarów.
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 23 s. 19 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA SPORTOWA * PODNOSZENIE CIĘŻARÓW * DOPING FARMAKOLOGICZNY * TRENER * SPORTOWCY * POGLĄDY * WIEDZA


20/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palowski A.
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna orientacji przestrzennej w populacji krakowskiej w przedziale wieku 7-62 lat.
Promotor: doc. dr Szopa J.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 30 s. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ONTOGENEZA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * LATERALIZACJA


21/21

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słach, Andrzej
Tytuł: Zmienność ontogenetyczna niktórych predyspozycji koordynacyjnych w wieku 7-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Szopa J.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 40 s. 5 tab. 12 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ONTOGENEZA * ZMIENNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka