Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STAWIARSKI W.
Liczba odnalezionych rekordów: 301Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ludwin J.
Tytuł: Analiza poziomu cech somatycznych oraz sprawności ogólnej i specjalnej krakowskich piłkarek ręcznych w wieku 11-14 lat z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 50 s. 26 tab. 19 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY SOMATYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPORTOWCY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


2/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej E.
Tytuł: Zależność wyniku sportowego w I lidze piłki ręcznej kobiet w sezonie 1985/86 oraz w lidze mężczyzn w sezonie 1986/87 od podstawowych cech morfologicznych i wieku.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 43 s. 6 rys. 10 tab. 5 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK ROZWOJOWY * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


3/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyjos A.
Tytuł: Poziom podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności ogólnej i specjalnej młodzików starszych miasta Krakowa, z uwzględnieniem stażu zawodniczego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 63 s. 10 rys. 15 tab. 3 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * STAŻ ZAWODNICZY * ZAWODNICY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ponikowska D.
Tytuł: Poziom cech motorycznych oraz sprawności technicznej w aspekcie wysokości ciała w grupie 14-letnich piłkarzy ręcznych.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 52 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


5/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porębski R.
Tytuł: Sprawność techniczna oraz poziom cech motorycznych juniorek z uwzględnieniem wysokości ciała.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 40 s. 11 rys. 11 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * JUNIORZY * CECHY MOTORYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA


6/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plichta P.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej, wysokości i ciężaru ciała w grupie młodzików starszych krakowskich piłkarzy ręcznych w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 74 s. 19 tab. 17 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * GRA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA


7/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siedlarz K.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna młodziczek uprawiających piłkę ręczną w zależności od wysokości ciała.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 49 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


8/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak B.
Tytuł: Badania nad poziomem sprawności ogólnej i specjalnej juniorów starszych uprawiających piłkę ręczną w zależności od wysokości ciała.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 50 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * TRENING * SPORTOWCY * JUNIORZY


9/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fyda B.
Tytuł: Wysokość ciała a poziom zdolności motorycznych i sprawności specjalnej piłkarek ręcznych w wieku 16 lat.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 57 s. 13 tab. 13 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


10/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran P.
Tytuł: Wpływ wysokości ciała na sprawność ogólną i specjalną w grupie piłkarek ręcznych w wieku 14 lat.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 61 s. 13 tab. 11 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


11/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zelek M.
Tytuł: Wpływ wysokości ciała na sprawność ogólną i specjalną piłkarek ręcznych w wieku 13 lat.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 48 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


12/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stankiewicz S.
Tytuł: Kształtowanie się zdolności motorycznych i cech morfologicznych juniorów piłki ręcznej w zależności od kolejności urodzeń w rodzinie.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 40 s. 20 tab. 19 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * CECHY MORFOLOGICZNE * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


13/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamróz L.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna młodzików uprawiających piłkę ręczną w zależności od wysokości ciała.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 49 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


14/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinek M.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna juniorek uprawiających piłę ręczną w zależności od wysokości ciała.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


15/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maczuga R.
Tytuł: Badania nad poziomem sprawności ogólnej i specjalnej juniorów uprawiających piłkę ręczną w zależności od wysokości ciała.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. 6 tab. 19 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * JUNIORZY * TESTY


16/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Armatys M.
Tytuł: Próba oceny motywów działalności sportowej juniorów i juniorek w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 59 s. 46 tab. 2 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PSYCHOLOGIA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


17/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustyn K.
Tytuł: Charakterystyka budowy ciała zawodników i zawodniczek piłki ręcznej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 60 s. 32 tab. 6 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * BUDOWA CIAŁA * GRA * TAKTYKA * KORELACJA


18/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartnik A.
Tytuł: Historia rozwoju sportu siatkówki w województwie krakowskim w latach 1957-1962.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 97 s. 2 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


19/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Beściak B.
Tytuł: Rozwój piłki siatkowej w Polsce 1945-1955.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 45 s. 3 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * TECHNIKA * TAKTYKA * TRENING * POLSKA


20/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacz Z.
Tytuł: Rozwój sportu piłki siatkowej w województwie krakowskim w okresie 1945-1957.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 98 s. bibliogr.50 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODY * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


21/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rosińska D.
Tytuł: Historia rozwoju sportu siatkówki w województwie krakowskim w latach od powstania do 1939 r.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 94 s. 25 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


22/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waśko S.
Tytuł: Powstanie i rozwój piłki siatkowej w Polsce do roku 1939.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 151 s. 27 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * ROZWÓJ * POLSKA


23/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zubik J.
Tytuł: Historia rozwoju sekcji piłki ręcznej KS 'Cracovia' w latach 1975-1985.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 111 s. 1 fot. 10 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * SEKCJA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciastek J.
Tytuł: Rozwój sportu piłki ręcznej w Polsce w latach 1945-1955.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 103 s. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORT * ZAWODY * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA


25/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciełoch M.
Tytuł: Historia rozwoju sportu piłki ręcznej w woj.krakowskim w latach 1951-1961.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 92 s. 4 tab. 6 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


26/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda S.
Tytuł: Historia rozwoju piłki ręcznej w KS 'Cracovia' w latach 1956-1965.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 80 s. 3 fot. 3 tab. 2 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * ROZWÓJ * ZAWODNICY * TRENER * DZIAŁACZE * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jagielska I.
Tytuł: Historia rozwoju piłki ręcznej w woj. krakowskim w latach 1979-1983.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 84 s. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


28/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyński J.
Tytuł: Historia rozwoju sekcji piłki ręcznej w KS Cracovia w latach 1966-1975.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 120 s. 5 fot. 5 wykr. 9 tab. BIBLIOGR.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * GRA * TECHNIKA * TRENING * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikułowska L.
Tytuł: Rozwój piłki ręcznej w okręgu krakowskim w latach 1945-1957.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 51 s. 2 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODY * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


30/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz K.
Tytuł: Piłka ręczna na Igrzyskach Olimpijskich oraz historia rozgrywek Klubowego Pucharu Europy w tej dyscyplinie sportu.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 129 s. bibliogr. 88 s.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * PUCHAR EUROPY * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


31/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piątkowski W.
Tytuł: Historia rozwoju piłki ręcznej w województwie krakowskim w latach 1962-1964.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 91 s. 4 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * ORGANIZACJA * HISTORIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


32/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomaszewska E.
Tytuł: Historia rozwoju sekcji piłki ręcznej KS 'Cracovia' w latach 1945-1955.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 104 s. 4 fot. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * SUKCES * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Badocha A.
Tytuł: Analiza poziomu cech somatycznych oraz sprawności ogólnej i specjalnej seniorów uprawiająch piłkę ręczną w klubach sportowych miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 53 s. 7 ryc. 10 tab. 3 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * WIEK DOJRZAŁY


34/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Badocha P.
Tytuł: Kształtowanie się sprawności ogólnej i specjalnej oraz cech somatycznych juniorów starszych miasta Krakowa w piłkce ręcznej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 54 s. 17 tab. 19 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY SOMATYCZNE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajak R.
Tytuł: Kształtowanie się wybranych cech somatycznych i sprawności fizycznej młodzików starszych i młodszych klubów sportowych miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 81 s. 13 tab. 15 rys. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


36/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąk A.
Tytuł: Badania nad rozwojem podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej dziewcząt klas I-V w wybranych Zbiorczych Szkołach Gminnych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 66 s. 14 tab. 10 diagr. 4 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI


37/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balicka M.
Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt i chłopców klas I-IV w okresie roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Rokietnicy.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 90 s. 26 tab. 26 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * DZIECI


38/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bałuk J.
Tytuł: Skuteczność ataku w siatkówce w drugim i w trzecim uderzeniu na podstawie obserwacji spotkań pierwszej Ligi i Ligi Okręgowej Kobiet w roku 1969/70.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 49 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TAKTYKA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


39/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barabasz A.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych i motorycznych uczniów szkół podstawowych w wybranych województwach w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 76 s. 34 tab. 10 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA


40/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barędziak A.
Tytuł: Analiza podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół ogólnokształcących i zawodowych w woj. bielsko-bialskim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 53 s. 22 tab. 22 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


41/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barnaś P.
Tytuł: Próba analizy wysokości, ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od wieku.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 65 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


42/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barnaś Z.
Tytuł: Wpływ podstawowych cech morfologicznych, zaawansowania oraz stosowanej techniki na szybkość lotu piłki przy rzutach w piłce ręcznej.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 27 s. 22 rys. 6 tab. 2 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * RZUTY * TECHNIKA * CECHY MORFOLOGICZNE


43/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartosik J.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna siatkarek, piłkarek ręcznych i koszykarek AZS-ów krakowskich.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 70 s. 20 tab. 27 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


44/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basista W.
Tytuł: Skuteczność ataków szybkich w zależności od sposobu ich wprowadzania w świetle wyników Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet w Budapeszcie w 1982 roku.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 67 s. 28 rys. 16 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ATAK * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE


45/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bauer U.
Tytuł: Zależność sukcesów sportowych w piłce siatkowej kobiet od podstawowych cech morfologicznych oraz wieku i stażu zawodniczego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 26 s. 12 tab. 6 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * SUKCES * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * KORELACJA


46/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bazia A.
Tytuł: Wpływ podstawowych cech morfologicznych, wieku oraz stażu zawodniczego na wyniki sportowe w siatkówce mężczyzn.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 27 s. 12 tab. 6 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * ZAWODNICY * CECHY MORFOLOGICZNE * WYNIKI SPORTOWE


47/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecka H.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt szkół podstawowych woj. piotrowskiego i tarnowskiego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 60 s. 21 tab. 16 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


48/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieniak J.
Tytuł: Próba skuteczności gry bramkarza w piłce ręcznej w zależności od wysokości lotu piłki na podstawie obserwacji rozgrywek I ligi kobiet i ligi juniorek w sezonie 1966.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 56 s. 45 tab. 21 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA * BRAMKARZ


49/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bik K.
Tytuł: Wyniki rozgrywek mistrzowskich w siatkówce kobiet w świetle analizy podstawowych cech morfologicznych oraz struktury wieku i stażu zawodowego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 35 s. 20 tab. 12 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY * BUDOWA CIAŁA


50/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilik K.
Tytuł: Postępy w nauce a sprawność fizyczna i budowa ciała młodzieży szkół średnich w województwie krakowskim i kieleckim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 63 s. 13 ryc. 14 tab. 2 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * NAUCZANIE * POSTĘPY W NAUCE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA


51/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biskupska E.
Tytuł: Skuteczność ataku szybkiego i pozycyjnego w świetle rozgrywek I ligi i A klasy w koszykówce kobiet.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 93 s. 134 tab. 60 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: TECHNIKA * TAKTYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


52/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bokłak S.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawnościowy uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza w Katowicach w okresie 4 lat nauki.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 34 s. 19 tab. 10 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * MORFOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * BADANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


53/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bratek E.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna zawodników AZ sportowych - Kraków uprawiających koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 68 s. 17 tab. 30 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * BUDOWA CIAŁA


54/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Browarski J.
Tytuł: Baza sportowa i kadra szkoleniowa w sekcjach piłki nożnej na terenie powiatów limanowskim. nowosądeckim, nowotarskim i żywieckim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 39 s. 16 fot. 11 tab. 4 tab. 10 wykr. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * NAUCZANIE * TRENER


55/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzuchacz J.
Tytuł: Badania cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej chłopców, dziewcząt szkół podstawowych w województwie rzeszowskim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 64 s. 28 tab. 28 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


56/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buryło Z.
Tytuł: Badanie wysokości, ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół średnich w województwie rzeszowskim z uwzględnieniem struktury społecznej.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 80 s. 10 fot. 13 tab. 11 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * ANTROPOMETRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA


57/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bychawski L.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna juniorów w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 43 s. 13 tab. 8 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA


58/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Byczkowska R.
Tytuł: Próba analizy kształtowania się wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół zawodowych województwa tarnobrzeskiego w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 78 s. 16 tab. 15 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ZAWODOWA * POCHODZENIE SPOŁECZNE


59/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cała B.
Tytuł: Analiza sprawności fizycznej koszykarek, piłkarek ręcznych i siatkarek AZS-ów krakowskich.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 30 s. 12 tab. 9 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cenda S.
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności ogólnej i specjalnej kadry narodowej w piłce ręcznej mężczyzn z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 70 s. 15 tab. 14 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY MOTORYCZNE * KADRA NARODOWA


61/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chaińska A.
Tytuł: Analiza poziomu mistrzostw okręgowych w koszykówce kobiet i mężczyzn w latach 1959-1970.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 97 s. 4 wykr. bibliogr.3 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODY * TECHNIKA * TAKTYKA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


62/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chamot B.
Tytuł: Skuteczność czwartego w ataku w rozgrywkach I ligi siatkówki mężczyzn.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 44 s. 3 rys. 33 tab. 4 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TECHNIKA * TAKTYKA * ATAK * ZAWODY * PŁEĆ Ż.


63/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chochorowski J.
Tytuł: Badania nad rozwojem podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej chłopców klas I-IV w wybranych zbiorczych szkołach gminnych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 71 s. 11 diagr. 14 tab. 2 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI


64/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chojnacki K.
Tytuł: Skuteczność rzutów w ataku pozycyjnym w zależności od pozycji gry w piłce ręcznej kobiet na podstawie rozgrywek I ligi i klasy 'A' kobiet w sezonie 1966-1967.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 40 s. 25 tab. 4 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * RZUTY * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODY * PŁEĆ Ż.


65/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chudzikiewicz M.
Tytuł: Historia rozwoju sportu piłki ręcznej na terenie województwa krakowskiego w latach 1965-1970.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 106 s. 6 tab. 12 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


66/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieloch M.
Tytuł: Historia rozwoju sportu piłki ręcznej w woj.krakowskim w latach 1957-1961.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 92 s. 4 tab. 6 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


67/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stepaniak L.
Tytuł: Analiza podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców szkół rolniczych i Liceów Ogólnokształcących w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 53 s. 21 tab. 18 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * WIEŚ


68/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ćmil M.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej oraz cech morfologicznych juniorek młodszych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 59 s. 12 tab. 13 rys. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


69/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dalek Z.
Tytuł: Wyniki rozgrywek mistrzowskich w piłce ręcznej kobiet w świetle analizy podstawowych cech morfologicznych oraz struktury wieku i stażu zawodniczego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 48 s. 24 tab. 8 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * BUDOWA CIAŁA * STAŻ ZAWODNICZY * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY


70/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Danek A.
Tytuł: Taktyka przerw i zmian zawodników w siatkówce na podstawie obserwacji spotkań mistrzowskich i analizy protokołów.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 28 s. 15 tab. 9 wykr. bibliogr.3 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * TAKTYKA * ZAWODNICY * ZAWODY * ANALIZA


71/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Deręgowska M.
Tytuł: Próba oceny motywów działalności sportowej zawodniczek i zawodnikow AZS - Kraków uprawiających koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 67 s. 43 tab. 2 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * ZAINTERESOWANIA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


72/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębska A.
Tytuł: Próba oceny cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 70 s. 15 tab. 17 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE


73/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębski W.
Tytuł: Zależność skuteczności ataku pozycyjnego w piłce ręcznej od czasu posiadania piłki przez zespół na podstawie obserwacji rozgrywek I ligi kobiet i II ligi mężczyzn w sezonie 1970/71.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 63 s. 19 tab. 12 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ATAK * TECHNIKA * TAKTYKA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


74/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrowolski J.
Tytuł: Analiza podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej szkół zawodowych i ogólnokształcących w wojewodztwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 33 s. 9 tab. 10 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA


75/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrzyński P.
Tytuł: Analiza poziomu cech somatycznych oraz sprawności ogólnej i specjalnej krakowskich piłkarzy ręcznych w wieku 14-15 lat i 16-17 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 76 s. 13 rys. 13 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPORTOWCY


76/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dorocki J.
Tytuł: Próba analizy ogólnej sprawności fizycznej, cech morfologicznych juniorów uprawiających koszykówkę, piłkę ręczną i siatkoówkę.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 88 s. 20 tab. 19 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


77/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drobiszewski M.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych i motorycznych uczniów szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od dzietności rodzin.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 70 s. 13 tab. 4 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RODZINA


78/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek W.
Tytuł: Próba analizy sprawności fizycznej zawodników krakowskich klubów uczelnianych AZS w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. 8 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * SZKOŁA WYŻSZA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


79/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dura T.
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz cech motorycznych młodzieży wybranych szkół podstawowych w Krakowie.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 80 s. 33 tab. 32 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * POMIAR * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


80/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dutkiewicz W.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt szkół podstawowych z wybranych województw: tarnowskiego, rzeszowskiego i bielsko-bialskiego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 70 s. 25 tab. 17 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA


81/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworok A.
Tytuł: Badanie podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży szkół podstawowych w województwie katowickim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 48 s. 24 tab. 20 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


82/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Działowska-Rajterowa J.
Tytuł: Gry i zabawy regionalne powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 27 s. 4 rys. 3 zapisy nut. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: ĆWICZENIA RUCHOWE * GRY RUCHOWE * ZABAWY RUCHOWE * REGION


83/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziedzic J.
Tytuł: Badanie podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 78 s. 23 tab. 25 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR * TESTY * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


84/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dźuła A.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół podstawowych w woj. rzeszowskim z uwzględnieniem struktury społecznej.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 66 s. 13 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * TESTY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


85/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Egeman E.
Tytuł: Próba oceny podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół ogólnokształcących i zawodowych w województwie katowickim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 45 s. 22 tab. 14 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


86/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fabera A.
Tytuł: Zależność sukcesów sportowych w piłce ręcznej kobiet od podstawowych cech morfologicznych, wieku oraz stażu zawodniczego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 24 s. 11 tab. 6 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SUKCES * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK BIOLOGICZNY * PŁEĆ Ż.


87/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Federczak B.
Tytuł: Wpływ dzietności rodzin na sprawność fizyczną oraz budowę ciała dziewcząt szkół podstawowych z wybranych województw.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 76 s. 15 tab. 15 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * RODZINA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


88/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filip H.
Tytuł: Próba oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wysokości i ciężaru ciała dziewcząt szkół podstawowych w województwie krakowskim w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 75 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


89/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipek A.
Tytuł: Wpływ treningu koszykówki na rozwój sprawności fizycznej chłopców w wieku 15-16 lat.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 44 s. 4 rys. 14 tab. 12 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA KOSZYKOWA * TRENING * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


90/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Filipek I.
Tytuł: Próba oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wysokości i ciężaru ciała dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 86 s. 30 tab. 37 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TEST MIĘDZYNARODOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


91/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Firosz U.
Tytuł: Sprawność ogólna i specjalna oraz podstawowe cechy morfologiczne reprezentantek Polski juniorek w piłce ręcznej z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 75 s. 18 tab. 18 rys. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * PIŁKA RĘCZNA


92/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fleszar T.
Tytuł: Wpływ zmęczenia na celność rzutów w piłce ręcznej 7-osobowej na podstawie obserwacji rozgrywek ligowych I'A' klasy.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 29 s. 20 tab. 6 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ZMĘCZENIE * PIŁKA RĘCZNA * GRA * ZAWODNICY


93/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Foryś H.
Tytuł: Próba oceny sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców liceów ogólnokształcących i techników rolniczych w województwie kieleckim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 37 s. 21 tab. 16 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA


94/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fuk A.
Tytuł: Skuteczność ataku szybkiego i pozycyjnego w zależności od ilości podań w śwoetle rozgrywek I ligi i klasy 'A' kobiet w piłce ręcznej 7-mio osobowej.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 55 s. 18 tab. 23 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ATAK * TAKTYKA * ZAWODY * PŁEĆ Ż.


95/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fuk J.
Tytuł: Skuteczność ataku szybkiego i pozycyjnego w świetle rozgrywek I ligi kobiet i juniorek w piłce ręcznej 7-mio osobowej.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 47 s. 14 tab. 30 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * TECHNIKA * TAKTYKA * ATAK * SZYBKOŚĆ * ZAWODY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


96/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fulara B.
Tytuł: Wpływ zmęczenia na celność rzutów w piłce ręcznej.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 25 s. 5 tab. 5 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * RZUTY PIŁKĄ * ZMĘCZENIE * SKUTECZNOŚĆ


97/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajda M.
Tytuł: Próba analizy kształtowania się wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół ponadpodstawowych miasta Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 71 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


98/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galik B.
Tytuł: Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn w latach 1970-1986.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 120 s. bibliogr. 107 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * ZAWODNICY


99/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęda M.
Tytuł: Ocena poziomu wybranych cech morfologicznych i sprawności fizycznej juniorów młodszych i starszych w piłce ręcznej klubów sportowych miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 78 s. 2 rys. 12 tab. 10 diagr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA RĘCZNA


100/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlik K.
Tytuł: Rodzaje stosowanych rzutów do bramki i ich skuteczność w świetle MŚ gr.B w piłce ręcznej kobiet - Katowice 1983.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 75 s. 15 rys. 32 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * RZUT DO BRAMKI * TECHNIKA


101/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawroński A.
Tytuł: Próba oceny fizycznej juniorów województwa krakowskiego w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 25 s. 6 tab. 1 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * OCENA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


102/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsiorek J.
Tytuł: Porównanie cech morfologicznych, motorycznych i motywacji dzialalności sportowej juniorów między zespołowymi grami sportowymi a grupą sportów indywidualnych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 42 s. 24 tab. 4 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * MOTYWACJA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ZAWODNICY


103/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giersz B.
Tytuł: Wpływ wysokości, ciężaru ciała oraz wieku i stażu zawodniczego na wyniki sportowe w piłce ręcznej mężczyzn.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 47 s. 24 tab. 8 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * WIEK KALENDARZOWY * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * STAŻ ZAWODNICZY * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


104/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gilowski D.
Tytuł: Próba analizy sprawności fizycznej juniorow i juniorek w sportach zespołowych i indywidualnych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 41 s. 24 tab. 11 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


105/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głąb J.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a morfologia i sprawność fizyczna chłopców szkół podstawowych województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 63 s. 10 rys. 13 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * MORFOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


106/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroczek P.
Tytuł: Ocena zależności motorycznych i sprawności specjalnej od wskaźnika smukłości w grupie czternastoletnich piłkarzy ręcznych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WSKAŹNIK * OCENA * KORELACJA * ZAWODNICY * PŁEĆ M.


107/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Goliński M.
Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych i motorycznych młodzieży klas sportowych piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 55 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * KLASY SPORTOWE * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


108/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołda Z.
Tytuł: Wpływ podstawowych cech morfologicznych oraz wieku i stażu zawodniczego na wyniki sportowe w piłce ręcznej mężczyzn.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 46 s. 24 tab. 10 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


109/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołębiowski K.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej oraz cech fizycznych młodziczek młodszych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 73 s. 14 tab. 10 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * CECHY MOTORYCZNE


110/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gonciarczyk M.
Tytuł: Dynamika rozwoju wysokości i ciężaru oraz sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej juniorek MKS Kraków w okresie trzech lat treningu.
Promotor: doc.dr Stawiarski w.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 105 s. 21 tab. 20 wykr. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * TRENING


111/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słota B.
Tytuł: Wpływ masy ciała na poziom zdolności motorycznych 14-letnich piłkarek ręcznych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 49 s. 13 tab. 13 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MASA CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TEST MIĘDZYNARODOWY


112/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gosek W.
Tytuł: Analiza wykorzystania obiektów i urządzeń sportowych dla potrzeb wychowania fizycznego młodzieży szkół zawodowych w Krakowie.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 104 s. 13 tab. 9 wykr. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA ZAWODOWA * WYPOSAŻENIE * BOISKO SPORTOWE * URZĄDZENIA


113/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gostyńska A.
Tytuł: Wpływ wysokości, ciężaru ciała i wieku na wynik sportowy w piłce ręcznej kobiet.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 37 s. 12 tab. 10 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * WYNIKI SPORTOWE * WIEK KALENDARZOWY * MASA CIAŁA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * KORELACJA


114/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Foryt P.
Tytuł: Poziom zdolności oraz umiejętności technicznych w aspekcie wskaźnika smukłości u młodzików uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 48 s. 12 tab. 22 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * BUDOWA CIAŁA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * WSKAŹNIK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


115/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk B.
Tytuł: Wpływ masy ciała na poziom zdolności motorycznych 14-letnich piłkarzy ręcznych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 45 s. 11 tab. 21 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * MASA CIAŁA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * KORELACJA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


116/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzior B.
Tytuł: Masa ciała a poziom zdolności motorycznych i sprawności specjalnej piłkarzy ręcznych w wieku 17 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 11 tab. 11 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MASA CIAŁA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


117/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomulec J.
Tytuł: Poziom cech morfologicznych i zdolności motorycznych juniorek młodszych w piłce ręcznej w zależności od kolejności urodzeń w rodzinie.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 48 s. 20 tab. 19 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * UZDOLNIENIA RUCHOWE * RODZINA * KORELACJA


118/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł J.
Tytuł: Analiza poziomu cech morfologicznych i sprawności motorycznej krakowskich piłkarek ręcznych roczników 1968 i 1969.
Promotor: doc. Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 48 s. 13 tab. 10 diagr. 1 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ANALIZA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


119/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piątkowska E.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna juniorów (16lat) uprawiających piłkę ręczną w zależności od wskaźnika smukłości.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 51 s. 15 tab. 3 wykr. 11 diagr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


120/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynarska E.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna juniorów (16 lat) uprawiających piłkę ręczną w zależności od masy ciała.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 32 s. 11 wykr. 11 tab. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MASA CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


121/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabczak H.
Tytuł: Badania podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół zawodowych i ogólnokształcących w województwie lubelskim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 51 s. 22 tab. 23 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


122/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górnikowski J.
Tytuł: Środowisko a poziom wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych z wybranych województw.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 75 s. 14 tab. 17 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * CECHY MOTORYCZNE * SOCJOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


123/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górski A.
Tytuł: Próba oceny skuteczności gry bramkarza w piłce ręcznej w zależności od wysokości lotu piłki na podstawie obserwacji rozgrywek I ligi klasy A mężczyzn w sezonie 1964-65-66 r.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 62 s. 56 tab. 21 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * GRA * TAKTYKA * TECHNIKA * OCENA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * BRAMKARZ


124/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gryguś M.
Tytuł: Analiza wykorzystania obiektów i urządzeń sportowych dla potrzeb wychowania fizycznego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 69 s. 11 tab. 9 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * OBIEKT SPORTOWY * LEKCJA * URZĄDZENIA SPORTOWE * SPRZĘT * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


125/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haberka T.
Tytuł: Analiza poziomu mistrzostw I ligi koszykówki mężczyzn i kobiet w sezonach 1959/60 - 1969/70.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 76 s. 36 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * KLUB SPORTOWY * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


126/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk A.
Tytuł: Próba analizy kształtowania się wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej uczennic szkół ponadpodstawowych w województwie miejskim krakowskim w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 71 s. 16 tab. 13 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA


127/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hasiak R.
Tytuł: Próba analizy sprawności fizycznej juniorów koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 39 s. 14 tab. 11 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


128/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haśko-Pawliczuk I.
Tytuł: Wyniki rozgrywek mistrzowskich w siatkówce mężczyzn w świetle analizy: wysokości i ciężaru ciała oraz struktury wieku i stażu zawodniczego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 46 s. 19 tab. 10 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * ANTROPOMETRIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ZAWODNICY


129/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Herchel J.
Tytuł: Próba analizy cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży szkół zawodowych i ogólnokształcących województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 55 s. 23 tab. 22 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


130/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hetmańczyk R.
Tytuł: Wpływ zmęczenia na celność podań w siatkówce.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 29 s. 5 tab. 7 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * FIZJOLOGIA * ZMĘCZENIE * REKREACJA


131/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hojda S.
Tytuł: Historia rozwoju sekcji piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki klubu AZS Kraków w latach 1972-1977.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 112 s. 6 tab. 9 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


132/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Horyń-Orzeł B.
Tytuł: Wpływ cech morfologicznych oraz wieku i stażu zawodniczego na wynik sportowy w X Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn RFN 1982.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 44 s. 9 rys. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * STAŻ ZAWODNICZY * WYNIKI SPORTOWE


133/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ilski M.
Tytuł: Badania podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej szkół zawodowych i ogólnokształcących w woj.katowickim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 38 s. 10 tab. 7 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


134/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Indyk J.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych i motorycznych uczennic szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od środowiska.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 81 s. 14 tab. 17 wykr.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


135/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłecka M.
Tytuł: Ocena skuteczności gry reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn na Olimpiadzie w Montrealu i Mistrzostwach Swiata w NRD na podstawie protokołów zawodów.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 53 s. 7 tab. 15 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * MISTRZOSTWA ŚWIATA * SKUTECZNOŚĆ * KADRA NARODOWA * POLSKA * PŁEĆ M. * MONTREAL * NRD


136/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Folatko R.
Tytuł: Badania nad poziomem sprawności ogólnej i specjalnej młodzików uprawiających piłkę ręczną w zależności od masy ciała.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 30 s. 9 tab. 21 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * JUNIORZY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


137/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilczek I.
Tytuł: Wpływ wskaźnika smukłości na poziom zdolności motorycznych 17-letnich piłkarzy ręcznych
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 52 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WSKAŹNIK * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


138/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamrożek G.
Tytuł: Analiza poziomu cech motorycznych i morfologicznych młodzików starszych w piłce ręcznej klubów miasta Krakowa.
Promotor: doc. Stawiarski W.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 52 s. 11 tab. 10 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


139/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas E.
Tytuł: Poziom sprawności ogólnej i specjalnej oraz cech morfologicznych zawodniczek kadry narodowej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 66 s. 16 tab. 16 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * KADRA NARODOWA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


140/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janas K.
Tytuł: Porównanie cech somatycznych i motorycznych seniorów i juniorów starszych wybranych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 85 s. 16 tab. 11 diagr. 1 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE


141/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janis J.
Tytuł: Porównanie cech somatycznych i motorycznych juniorek starszych i młodszych w klubach sportowych miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 69 s. 14 tab. 1 wykr. 10 diagr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * PŁEĆ Ż. * JUNIORZY


142/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janawiak I.
Tytuł: Dokładność przyjęcia i podania piłki sposobem górnym i dolnym oburącz na podstawie obserwacji spotkań I ligi i ligi okręgowej mężczyzn.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 45 s. 14 tab. 6 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TECHNIKA * RZUTY * TAKTYKA * ZWIĄZEK SPORTOWY * PŁEĆ M.


143/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasnis W.
Tytuł: Ocena poziomu podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności ogólnej i specjalnej krakowskich piłkarzy ręcznych w wieku 14 i 15 lat w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 59 s. 18 rys. 17 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


144/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaśkowiec J.
Tytuł: Badanie sprawności fizycznej młodzieży żeńskiej w szkołach średnich zawodowych i ogólnokształcących.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 39 s. 21 tab. 10 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


145/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska H.
Tytuł: Badanie cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt szkół ponadpodstawowych w Skarżysku Kamiennej z uwzględnieniem dzietności rodzin.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 70 s. 25 tab. 14 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * SKARŻYSKO KAMIENNA


146/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jesionek W.
Tytuł: Kształtowanie się poziomu cech somatycznych i motorycznych juniorek młodszych klubów sportowych miasta Krakowa w piłce ręcznej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 70 s. 20 tab. 18 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


147/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeziorowski J.
Tytuł: Skuteczność czwartego w ataku na podstawie obserwacji drużyn II ligii męskiej (grupa południe) na rok 1961/62.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 65 s. 2 rys. 2 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ATAK * TECHNIKA * TAKTYKA * KLUB SPORTOWY


148/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jodłowska E.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej oraz cech morfologicznych seniorek i juniorek starszych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 74 s. 13 rys. 15 tab. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * TRENING * FORMA SPORTOWA * SENIORZY * JUNIORZY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


149/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jucha E.
Tytuł: Próba oceny motywacji działalności sportowej juniorek i juniorów w sportach zespołowych i indywidualnych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 67 s. 36 tab. 2 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * JUNIORZY * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MOTYWACJA


150/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jura L.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt szkół ponadpodstawowych w województwie krakowskim.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 82 s. 15 tab. 13 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * KORELACJA


151/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juras B.
Tytuł: Skuteczność ataków pozycyjnych i ich wpływ na wynik sportowy na podstawie VIII Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 46 s. 10 tab. 1 rys. 12 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK POZYCYJNY * PŁEĆ Ż.


152/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Justyniak L.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności specjalnej i ogólnej oraz cech morfologicznych juniorek starszych klubu MKS Krakus w piłce ręcznej z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 86 s. 23 tab. 20 diagr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE


153/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franczak H.
Tytuł: Poziom zdolności motorycznych oraz umiejętności technicznych w aspekcie wysokości ciała w grupie 15-letnich piłkarek ręcznych.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 48 s. 13 tab. 13 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ANTROPOMOTORYKA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


154/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieja M
Tytuł: Próba oceny zależności zdolności motorycznych i sprawności specjalnej od wysokości ciała w grupie juniorów piłki ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 14 wykr. 20 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * ZAWODNICY * JUNIORZY


155/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burlyta-Ryńca M.
Tytuł: Wpływ kolejności urodzenia w rodzinie na poziom zdolności motorycznych i cech morfologicznych juniorek piłki ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 41 s. 19 tab. 18 diagr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WIEK KALENDARZOWY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


156/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drej J.
Tytuł: Poziom zdolności motorycznych i umiejętności technicznych w aspekcie wskaźnika smukłości 14-letnich młodziczek uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 49 s. 15 tab. 10 diagr. 3 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


157/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rząsa A.
Tytuł: Próba oceny zdolności motorycznych i sprawności specjalnej w zależności od masy ciała w grupie młodziczek uprawiających piłkę ręczną (13 lat).
Promotor: doc. Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 40 s. 13 tab. 11 wykr. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY MOTORYCZNE * OCENA * MASA CIAŁA * KORELACJA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


158/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilga S.
Tytuł: Kształtowanie się wybranych cech somatycznych i sprawności fizycznej juniorów starszych i młodszych klubów sportowych miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 43 s. 8 tab. 8 wykr.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLUB SPORTOWY * JUNIORZY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


159/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamek P.
Tytuł: Wpływ wskaźnika smukłości na sprawność ogólną i specjalną młodziczek 13-letnich uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 57 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


160/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góralczyk P.
Tytuł: Poziom cech morfologicznych i zdolności motorycznych w zależności od kolejności urodzenia w rodzinie.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 46 s. 21 tab. 3 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * ANALIZA * KORELACJA * RODZINA * REGION * POLSKA POŁUDNIOWA * TESTY * JUNIORZY


161/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruca G.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna młodziczek 15-letnich uprawiających piłkę ręczną w zależności od wskaźnika smukłości.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 50 s. 11 tab. 13 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * KORELACJA * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TESTY


162/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dawidek E.
Tytuł: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna młodziczek /15 lat/ uprawiających piłkę ręczną w zależności od masy ciała.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 37 s. 13 tab. 11 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * MASA CIAŁA * KORELACJA * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * TESTY


163/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbek P.
Tytuł: Zależność zdolności motorycznych i umiejętności technicznych od wysokości ciała u juniorów uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 32 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * NABÓR I SELEKCJA


164/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bosak W.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności specjalnej młodziczek starszych w piłce ręcznej z uwzględnieniem podziału na pozycje gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 51 s. 20 tab. 12 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYTRZYMAŁOŚĆ * OCENA


165/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk E.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej oraz cech morfologicznych juniorek starszych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 90 s. 2 rys. 14 tab. 19 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * TESTY * CECHY MORFOLOGICZNE * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


166/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalandyk K.
Tytuł: Rodzaje stosowanych rzutów w piłce ręcznej 7-mio osobowej mężczyzn oraz ich skuteczność na podstawie obserwacji rozgrywek ligowych.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 31 s. 2 rys. 31 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * RZUTY * TAKTYKA * TECHNIKA * ZAWODY * ZAWODNICY * PŁEĆ M.


167/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaleta D.
Tytuł: Rodzaje stosowanych rzutów do bramki oraz ich skuteczność w zależności od miejsca wykonania rzutu w świetle VIII Mistrzostw Świata kobiet.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 73 s. 2 rys. 15 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * RZUTY * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA * POZYCJA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż.


168/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaliciak M.
Tytuł: Przyczyny straty piłki w ataku szybkim i pozycyjnym w rozgrywkach I i II ligi mężczyzn w sezonie 1977/78 i 1978/79.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 49 s. 11 tab. 13 wykr.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * GRA * TECHNIKA * TAKTYKA * ATAK * OBRONA * ZAWODNICY * ZAWODY * OBSERWACJA


169/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaltenberg E.
Tytuł: Związek wyniku sportowego na Mistrzostwach Świata grupy B w piłce ręcznej kobiet - Katowice 83 z cechami morfologicznymi, wiekiem i stażem zawodniczym (podstawowe składy drużyn).
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 52 s. 7 tab. 9 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYNIKI SPORTOWE * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * KORELACJA


170/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapusta A.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna juniorek w koszykówce, piłce ręcznej i sitkówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 34 s. 12 tab. 9 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


171/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperek A.
Tytuł: Próba analizy wysokości, ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od wieku.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 72 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * ANTROPOMETRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEK KALENDARZOWY * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * KORELACJA


172/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperek J.
Tytuł: Kształcenie się sprawności ogólnej i specjalnej oraz budowy ciała piłkarek ręcznych klubów uczelnianych AZS-Kraków na poszczególne pozycje gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 70 s. 21 tab. 18 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * TESTY * CECHY MORFOLOGICZNE * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * AWF KRAKÓW


173/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kassyk Z.
Tytuł: Wpływ zmęczenia na celność rzutów w koszykówce.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 17 s. 2 tab. 3 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * RZUTY PIŁKĄ * SKUTECZNOŚĆ * ZMĘCZENIE * ROLA


174/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krempl A.
Tytuł: Skuteczność ataku szybkiego i pozycyjnego w świetle rozgrywek I Ligi męskiej i A Kl w piłce ręcznej 7-mio osobowej.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 87 s. 8 tab. 39 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ATAK * TECHNIKA * TAKTYKA * ZAWODY * PŁEĆ M.


175/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełczewski R.
Tytuł: Badania podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół zawodowych i ogólnokształcących w województwie katowickim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 51 s. 28 tab. 22 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * REGION * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


176/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiernożycki J.
Tytuł: Efektywność obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (typu zespołowych gier sportowych) w wybranych szkołach podstawowych województwa kieleckiego.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 44 s. 12 tab. 50 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SKUTECZNOŚĆ * NAUCZANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA


177/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiska A.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej oraz wysokości i ciężaru ciała krakowskich piłkarzy ręcznych w wieku 14-15 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 61 s. 13 tab. 11 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MASA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ


178/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klamka A.
Tytuł: Zależność wyniku sportowego w piłce ręcznej mężczyzn od wysokości, ciężaru ciała oraz wieku i stażu gry na podstawie Mistrzostw Świata w NRD-1974 i w Danii-1978.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 53 s. 7 rys. 15 tab. 9 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * WYNIKI SPORTOWE * STAŻ ZAWODNICZY * CECHY MORFOLOGICZNE * ZAWODY * PŁEĆ M. * KORELACJA


179/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimasz B.
Tytuł: Rodzaje stosowanych rzutów do bramki w piłce ręcznej oraz ich skuteczność w zależności od pozycji gry na podstawie VIII Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet w Budapeszcie-1982 r.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 84 s. 15 tab. 21 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * RZUT DO BRAMKI * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODY * MISTRZOSTWA ŚWIATA * BUDAPESZT (WĘGRY) * 1982 * PŁEĆ Ż.


180/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimaj K.
Tytuł: Analiza wykorzystania obiektów i urządzeń sportowych dla potrzeb wychowania fizycznego młodzieży wyższych uczelni w Krakowie.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 12 tab. 3 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA WYŻSZA * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * URZĄDZENIA * WYKORZYSTANIE * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


181/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klnęk M.
Tytuł: Porównanie poziomu wybranych cech morfologicznych i sprawności fizycznej krakowskich piłkarzy ręcznych w wieku 14-15 i 16-17 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 79 s. 14 tab. 10 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


182/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluczyński M.
Tytuł: Analiza rzutów stosowanych w piłce ręcznej 7-osobowej, w świetle rozgrywek I i II ligi kobiet.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 105 s. 22 rys. 52 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA 7-OSOBOWA * RZUT DO BRAMKI * ZAWODY * PŁEĆ Ż. * LIGA


183/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kokoszka H.
Tytuł: Rozwój sprawności ogólnej reprezentantów Polski w piłce ręcznej w latach 1973-77.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 66 s. 7 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * CECHY MOTORYCZNE


184/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piwowarski M.
Tytuł: Kształtowanie się sprawności fizycznej ogólnej młodziczek starszych w piłce ręcznej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 40 s. 13 tab. 1 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * ROZWÓJ


185/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpunar M.
Tytuł: Wpływ wskaźnika smukłości na poziom zdolności motorycznych i sprawności specjalnej 17-letnich dziewcząt uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 53 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * JUNIORZY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * TESTY * BUDOWA CIAŁA * WSKAŹNIK * KORELACJA


186/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosakowski M.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych i sprawności ogólnej piłkarzy ręcznych w wieku 16-18 lat w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 50 s. 29 tab. 16 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * PŁEĆ M. * ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * GRA * POZYCJA * KORELACJA


187/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łakomy A.
Tytuł: Analiza poziomu wybranych cech morfologicznych piłkarek ręcznych w wieku 14, 15 lat z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 39 s. 7 tab. 7 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * GRA * POZYCJA * KORELACJA


188/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Papaj R.
Tytuł: Analiza poziomu cech morfologicznych i umiejętności technicznych juniorów piłki ręcznej (w wieku 16-18 lat) w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 51 s. 15 rys. 25 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * JUNIORZY * CECHY MORFOLOGICZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * GRA * POZYCJA * KORELACJA


189/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełbasa G.
Tytuł: Sprawność fizyczna, ogólna i specjalna juniorów (16-17 lat) uprawiających piłkę ręczną w zależności od wskaźnika smukłości.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 45 s. 15 tab. 14 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOMOTORYKA * JUNIORZY * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * BUDOWA CIAŁA * WSKAŹNIK SOMATYCZNY * WSKAŹNIK SMUKŁOŚCI


190/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiśniewska I.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych i sprawności specjalnej piłkarzy ręcznych w wieku 14-15 lat w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 45 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr 19 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * TEORIA SPORTU * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * JUNIORZY * PIŁKA RĘCZNA * GRA * POZYCJA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * KORELACJA


191/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołomyjska G.
Tytuł: Próba oceny cech morfologicznych i motorycznych młodzieży szkół podstawowych w Zakopanem.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 96 s. 27 tab. 36 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * POMIAR * TESTY


192/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komęza J.
Tytuł: Skuteczność rzutów do kosza w świetle rozgrywek I ligi i ligi okręgowej w koszykówce mężczyzn w sezonie 1968/69.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 51 s. 14 tab. 39 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * RZUTY * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODY * PŁEĆ M. * LIGA


193/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konopacki J.
Tytuł: Badanie wysokości, ciężaru ciała oraz cech motorycznych chłopców szkół podstawowych w zależności od pochodzenia społecznego w województwie rzeszowskim.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 75 s. 15 tab. 12 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * TESTY * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


194/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopczyński K.
Tytuł: Zależność wyniku sportowego na X Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej mężczyzn - RFN 1982 - od wybranych elementów gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 45 s. 10 rys. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * WYNIKI SPORTOWE * TECHNIKA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * 1982


195/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korepta J.
Tytuł: Wyniki rozgrywek mistrzowskich w piłce nożnej mężczyzn w świetle analizy wysokości i ciężaru ciała, oraz struktury wieku i stażu zawodniczego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 35 s. 13 tab. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * WIEK KALENDARZOWY * BUDOWA CIAŁA * ANTROPOMETRIA * MISTRZOSTWA


196/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korpak R.
Tytuł: Celność rzutów wolnych w koszykówce w zależności od czasu przygotowania się do rzutu.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 19 s. 7 tab. 2 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * RZUTY * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA * TRENING


197/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kośmider M.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych i motorycznych chłopców szkół ponadpodstawowych w województwie miejskim krakowskim i tarnobrzeskim w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 67 s. 14 tab. 16 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * KORELACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


198/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotarba J.
Tytuł: Kształtowanie się poziomu cech mrfologicznych i motorycznych juniorek młodszych klubów miasta Krakowa w piłce ręcznej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 71 s. 2 rys. 16 tab. 13 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


199/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotarska A.
Tytuł: Próba analizy kształtowania się wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej uczennic szkół średnich województwa kieleckiego i radomskiego w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 77 s. 16 tab. 15 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE


200/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozak-Borowicz E.
Tytuł: Historia rozwoju koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki drużyn żeńskich Okręgu Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego od powstania do 1964 roku.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1066
Opis fizyczny: 87 s. 10 tab. 4 wykr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * ROZWÓJ * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


201/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozieł J.
Tytuł: Zmiany poziomu sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej kadry spartakiadowej juniorów KS Hutnik w wyniku 3 lat treningów.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 90 s. 23 tab. 22 wykr. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA


202/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozioł M.
Tytuł: Historia rozwoju sekcji piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki kobiet i mężczyzn w klubie sportowym AZS Kraków w latach 1966-1973.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 126 s. 11 tab. 2 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT AKADEMICKI * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


203/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowski Z.
Tytuł: Próba oceny cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 69 s. 15 tab. 17 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA


204/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozub M.
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz cech sprawności fizycznej dziewcząt szkół podstawowych w aspekcie zróżnicowania społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 61 s. 14 tab. 2 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE


205/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bobowiec P.
Tytuł: Ocena warunków morfologicznych juniorek młodszych w piłce ręcznej z uwzględnieniem podziału na pozycje gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 38 s. 7 tab. 11 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * GRA * POZYCJA * CECHY MORFOLOGICZNE * OCENA * KORELACJA


206/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Syczuk P.
Tytuł: Poziom zdolności motorycznych juniorek młodszych w piłce ręcznej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 49 s. 19 tab. 12 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * GRA * POZYCJA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KORELACJA


207/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyński A.
Tytuł: Analiza wykorzystania obiektów i urzadzeń sportowych dla potrzeb wychowania fizycznego młodzieży szkół licealnych w Krakowie.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 99 s. 15 tab. 6 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * ZASOBY MATERIALNE * SPRZĘT * URZĄDZENIA * SALA GIMNASTYCZNA * BOISKO SPORTOWE * PRZEPISY


208/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stokłosa U.
Tytuł: Kształtowanie się wybranych cech morfologicznych u piłkarek ręcznych od 13 do 18 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 49 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PIŁKA RĘCZNA


209/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska K.
Tytuł: Masa ciała a poziom zdolności motorycznych i sprawności specjalnej piłkarek ręczych w wieku 16 lat.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 41 s. 9 tab. 15 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * PIŁKA RĘCZNA * MASA CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * OCENA


210/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golińska-Smoleń A.
Tytuł: Analiza poziomu wybranych cech morfologicznych i sprawności ogólnej piłkarek ręcznych w wieku 13 lat w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 50 s. 16 ryc. 27 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ZAWODNICY * PIŁKA RĘCZNA * GRA * POZYCJA * KORELACJA


211/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jewiarz B.
Tytuł: Ocena poziomu wybranych cech morfologicznych i ogólnej sprawności fizycznej młodzików starszych (14, 15 lat) w piłce ręcznej z uwzględnieniem na pozycje gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski w.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 52 s. 15 ryc. 28 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * PIŁKA RĘCZNA * DRUŻYNA * GRA * POZYCJA * MŁODZICY * KORELACJA


212/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bożek M.
Tytuł: Kształtowanie cech morfologicznych oraz sprawności specjalnej u dziewcząt trzynastoletnich - uprawiających piłkę ręczną - w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc.dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 46 s. 15 ryc. 25 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * PIŁKA RĘCZNA * GRA * POZYCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


213/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieślar S.
Tytuł: Zależność poziomu sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u 13-letnich młodziczek uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 53 s. 2 ryc. 15 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * KORELACJA


214/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Misiąg A.
Tytuł: Kształtowanie się wybranych cech morfologicznych u piłkarzy ręcznych w wieku od 13 do 17 lat.
Promotor: doc. dr Stawiarski w.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 31 s. 14 ryc. 10 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA RĘCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


215/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brodzińska I.
Tytuł: Zależność zdolności motorycznych i umiejętności technicznych od wysokości ciała u młodzików starszych uprawiających piłkę ręczną.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 40 s. 10 ryc. 10 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIK STARSZY * PIŁKA RĘCZNA


216/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodźko E.
Tytuł: Poziom cech morfologicznych i zdolności motorycznych juniorek młodszych, uprawiających piłkę ręczną w zależności od kolejności urodzenia w rodzinie.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 15 ryc. 15 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


217/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzynowski A.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i zdolności motorycznych w okresie jednego roku uczennic klas III i IV Szkoły Podstawowej w Olchowej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 36 s. 20 ryc. 12 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * NABÓR I SELEKCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ * OCENA


218/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marzec M.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i zdolności motorycznych w okresie jednego roku uczniów klas III i IV Szkoły Podstawowej w Olchowej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 21 ryc. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OLCHOWA


219/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik R.
Tytuł: Kształtowanie się zmian morfofunkcjonalnych u dzieci w wieku 8-11 lat ze Szkoły Podstawowej w Olchowej z uwzględnieniem podziału na płeć.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 39 s. 16 ryc. 6 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * DYMORFIZM PŁCIOWY * OLCHOWA


220/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroka E.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej oraz podstawowych cech morfologicznych uczennic Szkoły Podstawowej w Olchowej w klasach I-III w okresie jednego roku.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 42 s. 11 ryc. 11 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * OLCHOWA


221/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomulec T.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej w okresie 1 roku dziewcząt w klasach V-VIII o zwiększonej liczbie godzin WF w gminnej szkole w Słomnikach.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 43 s. 14 ryc. 10 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KLASY SPORTOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SŁOMNIKI


222/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Książek B.
Tytuł: Wskaźniki rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego u koszykarek w okresie trzech lat startów.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 27 s. 14 tab. 19 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA KOSZYKOWA


223/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicki B.
Tytuł: Analiza wykorzystania obiektów i urządzeń sportowych dla potrzeb wych. fiz. młodzieży szkół średnich typu technicznego w Krakowie
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 75 s. 13 tab. 5 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: ZASOBY MATERIALNE * OBIEKT SPORTOWY * WYPOSAŻENIE * WYKORZYSTANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


224/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuboń M.
Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych i motorycznych młodzieży klas sportowych piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 20 tab. 20 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * KLASY SPORTOWE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


225/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharska B.
Tytuł: Analiza poziomu mistrzostw Krakowskiej Ligi Okręgowej Kobiet i Mężczyzn w piłce ręcznej w latach 1960-1970.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 64 s. 47 tab. 8 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * LIGA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


226/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kufa J.
Tytuł: Historia rozwoju koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki drużyn męskich okręgu krakowskiego szkolnego związku sportowego od powstania do 1964 r.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 69 s. 8 tab. 4 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * ROZWÓJ * SPORT SZKOLNY * SZS * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


227/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulczyna E.
Tytuł: Próba analizy cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół podstawowych województwa katowickiego w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 61 s. 17 tab. 13 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * TESTY * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


228/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulig B.
Tytuł: Analiza mistrzostw I ligi piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w latach 1960-1970.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 72 s. 45 tab. 31 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA SIATKOWA * WYNIKI SPORTOWE * MISTRZOSTWA * ANALIZA


229/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulpa W.
Tytuł: Badania wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłpców szkół podstawowych z wybranych województw z uwzględnieniem struktury społecznej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 81 s. 25 tab. 18 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA


230/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kutnicki A.
Tytuł: Analiza poziomu cech motorycznych oraz wysokości i ciężaru ciała krakowskich piłkarek ręcznych w wieku 14-15 lat z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 83 s. 21 tab. 19 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PIŁKA RĘCZNA


231/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kunze J.
Tytuł: Sport żydowski na terenie miasta Krakowa w latach 1926-1930.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 306 s. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT ŻYDOWSKI * ŻYDZI * ROZWÓJ * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


232/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupiec I.
Tytuł: Analiza poziomu mistrzostw I ligi piłki ręcznej kobiet i mężczyzn w latach od 1960 do 1970.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 82 s. 46 tab. 11 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA RĘCZNA * HISTORIA SPORTU * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA


233/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lach W.
Tytuł: Poziom sprawności ogólnej i specjalnej oraz budowa ciała zawodników piłki ręcznej klubów uczelnianych AZS - z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 92 s. 25 tab. 23 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPORT * PIŁKA RĘCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * BUDOWA CIAŁA * ZAWODNICY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY


234/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lalik J.
Tytuł: Próba analizy podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół zawodowych i ogólnokształcących w województwie lubelskim.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 54 s. 31 tab. 28 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ANALIZA


235/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipczyński K.
Tytuł: Badanie wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych woj. rzeszowskiego i kieleckiego z uwzględnieniem pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 60 s. 17 tab. 14 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


236/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipski M.
Tytuł: Rodzaje i skuteczność bloków przy ataku z wejścia czwartego na podstawie obserwacji spotkań I ligi w piłce siatkowej mężczyzn w roku 1962/63.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 49 s. 4 rys. 53 tab. 9 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * ATAK * TAKTYKA * TECHNIKA


237/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszka E.
Tytuł: Zależność skuteczności ataku pozycyjnego w piłce ręcznej od czasu posiadania piłki przez zespół, na podstawie obserwacji rozgrywek I ligi i klasy 'A' kobiet w sezonie 1966/67.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 70 s. 26 tab. 18 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA RĘCZNA * ATAK POZYCYJNY * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


238/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśniewicz R.
Tytuł: Obiektywne obserwacje skuteczności gry zawodników męskich drużyn TS 'Wisła' i AZS Kraków w sezonie 1965/1966.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 64 s. 25 tab. 24 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * WSWF KRAKÓW


239/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lupa A.
Tytuł: Wpływ wielodzietności rodzin na sprawność fizyczną oraz wysokość i ciężar ciała dziewcząt szkół podstawowych województwa tarnowskiego i piotrkowskiego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 74 s. 23 tab. 11 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RODZINA * KORELACJA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


240/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lupa J.
Tytuł: Próba kształtowania sie wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych województwa tarnowskiego i piotrkowskiego w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 75 s. 16 tab. 11 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SOCJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


241/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lysy J.
Tytuł: Badania socjometryczne męskich drużyn piłki siatkowej w Krakowskiej Lidze Okręgowej.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 64 s. 17 tab. 49 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * SPORT * PIŁKA SIATKOWA * DRUŻYNA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


242/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Luty I.
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół podstawowych z danych województw w zależności od wieku.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 73 s. 15 tab. 18 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA


243/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabędzki W.
Tytuł: Kształtowanie się cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych w województwie rzeszowskim z uwzględnieniem struktury społecznej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 45 s. 15 tab. 12 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SOCJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA


244/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łapińska M.
Tytuł: Zależność skuteczności ataku pozycyjnego od czasu przetrzymywania piłki na podstawie obserwacji VIII Mistrzostw Świata - Budapeszt 82.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 62 s. 17 tab. 12 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT * PIŁKA RĘCZNA * ATAK * TAKTYKA * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * MISTRZOSTWA ŚWIATA * BUDAPESZT (WĘGRY) * 1982


245/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łazowski H.
Tytuł: Skuteczność ataku w siatkówce w drugim i trzecim uderzeniu na podstawie obserwacji spotkań I ligi i ligi okręgowej męskiej w roku 1965/66.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 58 s. 20 tab. 40 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT * PIŁKA SIATKOWA * ATAK * TAKTYKA * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * ZAWODNICY * PŁEĆ M.


246/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopata A.
Tytuł: Skuteczność ataku szybkiego i pozycyjnego w świetle rozgrywek I i II ligi męskiej w piłce ręcznej mężczyzn na przykładzie zespołów: K.S. Hutnik, AZS Kraków, K.S. Cracovia, W.K.S. Wawel.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 76 s. 42 tab. 21 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * TECHNIKA * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK * ATAK SZYBKI * ATAK POZYCYJNY * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY 'HUTNIK' (KRAKÓW) * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * KLUB SPORTOWY 'WAWEL' (KRAKÓW) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW)


247/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuczyńska M.
Tytuł: Zależność wyniku sportowego od podstawowych cech morfologicznych w I i II lidze piłki ręcznej mężczyzn w sezonie rozrywek 1975/76.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 60 s. 15 tab. 18 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * PIŁKA RĘCZNA * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA


248/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik S.
Tytuł: Próba oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wysokości i ciężaru ciała chłpców szkół podstawowych w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 55 s. 29 tab. 14 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


249/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mach Z.
Tytuł: Analiza budowy ciała oraz wieku i stażu zawodniczego w żeńskich zespołach ligowych koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 30 s. 20 tab. 4 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA SIATKOWA


250/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciaszkiewicz Z.
Tytuł: Próba analizy kształtowania sie wysokości i ciężaru ciała oraz sprawności fizycznej dziewcząt szkół ponadpodstawowych w województwie miejskim krakowskim w zależności od dzietności rodzin.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 80 s. 14 tab. 13 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZINA * KORELACJA


251/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejowski M.
Tytuł: Analiza poziomu cech morfologicznych i motorycznych krakowskich piłkarzy ręcznych w kategorii seniora z uwzględnieniem pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 79 s. 22 tab. 19 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA RĘCZNA * TESTY * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * SENIORZY * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


252/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej B.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna juniorów i juniorek w sportach zespołowych i indywidualnych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 44 s. 33 tab. 14 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CHARAKTERYSTYKA * JUNIORZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


253/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malczewski S.
Tytuł: Skuteczność gry bramkarek w zależności od rodzaju i miejsca wykonania rzutu w świetle VIII MŚ w piłce ręcznej kobiet w Budapeszcie w 1982 roku.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 26 tab. 2 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * BRAMKARZ * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA * OCENA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * BUDAPESZT (WĘGRY) * 1982


254/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małysz J.
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej oraz cech morfologicznych grupy juniorów starszych krakowsich piłkarzy ręcznych w zależności od stażu zawodniczego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 51 s. 13 tab. 11 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * JUNIORZY * PŁEĆ M. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * STAŻ ZAWODNICZY * KORELACJA


255/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marchut B.
Tytuł: Skuteczność rzutów w ataku pozycyjnym w piłce ręcznej w zależności od pozycji gry w świetle rozgrywek ligi i klasy 'A' mężczyzn w sezonie 1965/66.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 60 s. 2 rys. 39 tab. 10 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * ATAK * TECHNIKA * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


256/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciniec M.
Tytuł: Wpływ podstawowych cech morfologicznych wieku oraz stażu zawodniczego na wyniki sportowe w koszykówce mężczyzn.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 23 s. 12 tab. 6 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYNIKI SPORTOWE * STAŻ ZAWODNICZY * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA * ZAWODNICY * PIŁKA KOSZYKOWA


257/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mastaj J.
Tytuł: Analiza techniki rzutu do bramki z biegu w piłce ręcznej z uwzględnieniem podstawowych zasad fizyki.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 36 s. 22 tab. 4 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * TECHNIKA * RZUT DO BRAMKI * ANALIZA


258/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mayorek S.
Tytuł: Analiza techniki rzutu do bramki z zatrzymania w piłce ręcznej z uwzględnieniem podstawowych zasad biomechaniki.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 81 s. 48 fot. 5 rys. 24 tab. 4 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * SPORT * PIŁKA RĘCZNA * RZUT DO BRAMKI * TECHNIKA * ANALIZA


259/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur M.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a budowa ciała i sprawność fizyczna chłopców szkół podstawowych w województwie miejskim krakowskim i keleckim.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 72 s. 16 tab. 13 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


260/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur R.
Tytuł: Trendy rozwoju cech morfologicznych i wieku czołowych zawodników piłki ręcznej w Polsce i na świecie.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 33 s. 6 ryc. 6 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PIŁKA RĘCZNA * POLSKA * ŚWIAT


261/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur U.
Tytuł: Poziom sprawności ogólnej zawodników kadry narodowej w piłce ręcznej na zgrupowaniach szkoleniowych.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 36 s. 9 tab. 10 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * CECHY MOTORYCZNE * KADRA NARODOWA * ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE


262/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalczyk R.
Tytuł: Próba analizy podstawowych cech morfologicznych i sprawności fizycznej juniorów i juniorek siatkówki i koszykówki i piłki ręcznej województwa rzeszowskiego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 68 s. 16 tab. 15 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * JUNIORZY * OCENA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


263/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalec J.
Tytuł: Kształtowanie cech morfologicznych oraz motorycznych dziewcząt szkół średnich województwa katowickiego z uwzględnieniem struktury społecznej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 64 s. 21 tab. 10 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * OCENA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA


264/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałowska A.
Tytuł: Wpływ trzech lat treningu na rozwój sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej juniorek 'Cracovii' piłki ręcznej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 74 s. 21 tab. 21 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * TRENING * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ROZWÓJ * CECHY MORFOLOGICZNE * JUNIORZY * PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA'


265/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mickiewicz Z.
Tytuł: Skuteczność ataku w siatkówce w zależności od miejsca jego wykonania na podstawie obserwacji spotkań I i II ligi męskiej.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 27 s. 4 tab. 4 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * ATAK * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * TECHNIKA * ZAWODNICY * PŁEĆ M.


266/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mielcarek A.
Tytuł: Wpływ sprawności ogólnej i specjalnej oraz cech morfologicznych na wynik sportowy w I lidze piłki ręcznej kobiet.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 50 s. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


267/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikułowski J.
Tytuł: Metodyka i systematyka nauczania ataku pozycyjnego w ustawieniu 4:1.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1957
Opis fizyczny: 78 s. 67 rys. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * TAKTYKA * ATAK POZYCYJNY * NAUCZANIE * TRENING


268/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miodoński W.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej dziewcząt klas sportowych o specjalizacji piłka ręczna w okresie 3 lat szkolenia.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 76 s. 17 rys. 16 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLASY SPORTOWE * PIŁKA RĘCZNA * KORELACJA


269/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirkiewicz M.
Tytuł: Zależność skuteczności ataku pozycyjnego w piłce ręcznej od czasu posiadania piłki przez zespół na podstawie obserwacji rozgrywek I ligi i klasy 'A' mężczyzn w sezonie 1965/66.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 60 s. 27 tab. 16 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ATAK POZYCYJNY * SKUTECZNOŚĆ * TAKTYKA * OCENA * METODA * OBSERWACJA * ANALIZA


270/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko M.
Tytuł: Wyniki rozgrywek mistrzowskich koszykówki kobiet w świetle podstawowych cech morfologicznych oraz struktury wieku i stażu zawodniczego.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 41 s. 17 tab. 10 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * KORELACJA


271/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko T.
Tytuł: Analiza podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży męskiej i żeńskiej szkół ogólnokształcących i zawodowych w województwie katowickim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 56 s. 17 tab. 17 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * OCENA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


272/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mroczkowski K.
Tytuł: Kształtowanie się poziomu cech sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej oraz wysokości i ciężaru ciała krakowskich piłkarek ręcznych w kategorii juniorek starszych.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 79 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ROZWÓJ * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


273/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał M.
Tytuł: Skuteczność ataków szybkich i pozycyjnych w piłce ręcznej mężczyzn oraz ich wpływ na wynik sportowy na przykładzie Mistrzostw Świata we Francji w 1976 r.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 62 s. 12 tab. 12 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ATAK SZYBKI * ATAK POZYCYJNY * SKUTECZNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * TECHNIKA * TAKTYKA * KORELACJA * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * MISTRZOSTWA ŚWIATA * FRANCJA * 1976


274/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał W.
Tytuł: Przyczyny straty piłki w świetle rozgrywek I ligi kobiet i juniorek w piłce ręcznej 7-mio osobowej.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 33 s. 16 tab. 6 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA RĘCZNA 7-OSOBOWA * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODY * SPORTOWCY * SENIORZY * JUNIORZY * PŁEĆ Ż.


275/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sułkowski G.
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i zdolności motorycznych w okresie jednego roku uczniów klasy I i II Szkoły Podstawowej w Olchowej.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 21 ryc. 12 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * OLCHOWA


276/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień P.
Tytuł: Kształtowanie się podstawowych cech morfologicznych oraz zdolności motorycznych dziewcząt klas sportowych Szkoły Podstawowej w Gorlicach na tle grup kontrolnych.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 26 ryc. 13 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KLASY SPORTOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


277/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muszak J.
Tytuł: Analiza techniki podstawowych rzutów jednorącz w koszykówce z uwzględnieniem podstawowych zasad biomechaniki.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 61 s. 36 fot. 6 ryc. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIOMECHANIKA * PIŁKA KOSZYKOWA * TECHNIKA * RZUTY * ANALIZA


278/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nanuś A.
Tytuł: Taktyka przerw i zmian zawodników w koszykówce na podstawie obserwacji spotkań mistrzowskich i analizy protokołów.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 41 s. 21 ryc. 28 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * TAKTYKA * PRZERWA W GRZE * ZAWODNICY * ZMIANA * ANALIZA * OBSERWACJA


279/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nasr R.
Tytuł: Skuteczność ataków szybkich w zależności od sposobu wykonania i ich wpływ na wynik sportowy w świetle Mistrzostw Świata grupy B w Piłce Ręcznej Kobiet - Katowice 1983.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 110 s. 51 ryc. 33 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * ATAK SZYBKI * SKUTECZNOŚĆ * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) * 1983


280/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrocki S.
Tytuł: Badanie cech morfologicznych i sprawności fizycznej młodzieży szkół podstawowych w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 78 s. 20 ryc. 32 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


281/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawrot M.
Tytuł: Wpływ czynników somatycznych i wieku na wynik sportowy w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet i mężczyzn w sezonie 80/81.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 44 s. 12 ryc. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * CECHY SOMATYCZNE * WIEK KALENDARZOWY * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA


282/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Noszczyńska U.
Tytuł: Badanie cech morfologicznych i motorycznych dziewcząt szkół ponadpodstawowych w województwie miejskim krakowskim z uwzględnieniem dzietności rodzin.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 76 s. 13 ryc. 14 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * RODZINA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


283/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowakowicz L.
Tytuł: Próba analizy cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 45 s. 10 ryc. 15 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ANALIZA


284/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowakowski Z.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a morfologia i sprawność fizyczna szkół podstawowych województwa kieleckiego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 64 s. 12 ryc. 14 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


285/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowosielski S.
Tytuł: Kształtowanie się sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej oraz cech morfologicznych juniorów młodszych i starszych miasta Krakowa w piłce ręcznej w zależności od pozycji gry.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 71 s. 17 ryc. 21 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ROZWÓJ * JUNIORZY * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


286/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obuchowicz W.
Tytuł: Analiza techniki wystaw (podań) piłki z miejsca i w wyskoku w siatkówce oraz ich celność.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 50 s. 39 fot. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * TECHNIKA * SKUTECZNOŚĆ * ANALIZA


287/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ochel T.
Tytuł: Pochodzenie społeczne a budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt szkół podstawowych z wybranych województw.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 57 s. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA


288/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleszek Z.
Tytuł: Wpływ zmęczenia na celność rzutów w piłce koszykowej na podstawie rozgrywek ligi międzyokręgowej 1960/61 r.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 25 s. 6 ryc. 17 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * FIZJOLOGIA * PIŁKA KOSZYKOWA * ZMĘCZENIE * RZUT DO KOSZA * SKUTECZNOŚĆ * KORELACJA


289/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszowska B.
Tytuł: Kształtowanie się podstawowych cech morfologicznych oraz sprawności fizycznej chłopców szkół podstawowych z wybranych województw w zależności od wieku.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 83 s. 13 ryc. 13 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA


290/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ditrich J.
Tytuł: Zależność poziomu sprawności specjalnej od zajmowanej pozycji gry w zespole juniorek młodszych piłki ręcznej (16-17 lat).
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 53 s. 9 ryc. 20 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * JUNIORZY * PŁEĆ Ż. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * TAKTYKA * GRA * POZYCJA * KORELACJA


291/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Get M.
Tytuł: Kształtowanie sprawności specjalnej u chłpców uprawiających piłkę ręczną w wieku 13-17 lat.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 35 s. 12 ryc. 12 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PIŁKA RĘCZNA * TESTY * PRÓBA SPRAWNOŚCI


292/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślęzak J.
Tytuł: Dynamika rozwoju parametrów budowy ciała, zdolności koordynacyjnych i sprawności specjalnej 13-14 letnich piłkarzy ręcznych z Krakowa.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 39 s. 21 ryc. 8 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PIŁKA RĘCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


293/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał M.
Tytuł: Skuteczność gry piłkarzy ręcznych I ligowej drużyny WKS Śląsk Wrocław i II ligowego zespołu ZKS Unia Tarnów.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 53 s. 5 ryc. 18 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * KLUB SPORTOWY * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WOJEWÓDZKI KLUB SPORTOWY 'ŚLĄSK' (WROCŁAW) * ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY 'UNIA' (TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE))


294/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiecki K.
Tytuł: Analiza biomechaniczna rzutu tyłem w piłce ręcznej.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 22 s. 36 fot. 3 ryc. 18 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * SPORTOWCY * PIŁKA RĘCZNA * RZUT PIŁKI * ANALIZA


295/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pacuła T.
Tytuł: Rozwój sportu koszykówki męskiej na terenie Krakowa w latach 1945-1957.
Promotor: mgr Stawiarski W.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 57 s. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * PIŁKA KOSZYKOWA * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


296/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pająk J.
Tytuł: Analiza gry II-ligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn AZS-AWF Kraków na podstawie protokołów zawodów w sezonie 1977/1978.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 67 s. 70 ryc. 3 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * GRA * ANALIZA * TECHNIKA * TAKTYKA * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY. KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


297/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pająk W.
Tytuł: Analiza gry II-ligowego zaspołu piłki ręcznej kobiet AZS-AWF Kraków na podstawie protokołów zawodów w sezonie 1977-1978.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 64 s. 74 ryc. 3 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * GRA * ANALIZA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż.


298/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pajor W.
Tytuł: Wpływ podstawowych cech morfologicznych oraz wieku i stażu zawodniczego na wyniki sportowe w piłce ręcznej mężczyzn na Olimpiadzie w Monachium i Montrealu.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 45 s. 11 ryc. 14 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * SPORTOWCY * PIŁKA RĘCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * STAŻ ZAWODNICZY * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * KORELACJA * MONACHIUM (NIEMCY) * MONTREAL


299/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałys J.
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz cech motorycznych młodzieży szkół podstawowych w województwie rzeszowskim.
Promotor: dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 47 s. 24 ryc. 30 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


300/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Papiernik Z.
Tytuł: Zmiany morfofunkcjonalne chłopców klas I-V na przestrzeni roku w wybranych zbiorczych szkołach gminnych województwa tarnowskiego.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 66 s. 12 ryc. 11 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


301/301

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Parda B.
Tytuł: Kształtowanie się podstawowych cech morfologicznych oraz motorycznych dziewcząt szkół podstawowych wybranych województw w zależności od wieku.
Promotor: doc. dr Stawiarski W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 55 s. 10 ryc. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka