Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SMOLEŃSKI, OLGIERD
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrajca, Ewa
Tytuł: Porównanie wyników w kompleksowym leczeniu POCHP ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji w zależności od płci.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 91 s. 24 rys. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * PULMUNOLOGIA * PŁUCA * CHOROBY * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SPIROMETRIA * PARAMETRY WENTYLACYJNE PŁUC


2/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fryda, Aleksandra
Tytuł: Wczesna rehabilitacja szpitalna po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego oraz jej wpływ na wybrane wysiłkowe parametry układu oddechowego.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 69 s. 33 rys. 12 tab. 36 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * CHOROBY * SERCE * LECZENIE CHIRURGICZNE * CHOROBA WIEŃCOWA * PARAMETR * UKŁAD ODDECHOWY * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY


3/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piwoda, Agnieszka
Tytuł: Wybrane wskaźniki jakości życia chorych poddanych rehabilitacji kardiologicznej po pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG).
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 44 s. 6 tab. 20 wykr. bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * LECZENIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * CHOROBA WIEŃCOWA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * ANKIETA


4/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Winiarek, Dorota
Tytuł: Cele i rodzaje działań fizjoterapeutycznych stosowanych w przebiegu cukrzycy.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 52 s. 9 fot. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * REHABILITACJA * CHOROBY * CUKRZYCA * KLASYFIKACJA * CEL * POWIKŁANIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * LECZENIE * METODA * POWIKŁANIA * ANALIZA DANYCH


5/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łotyś, Mariusz
Tytuł: Ocena wpływu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na sprawność fizyczną i wydolność serca u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 56 s. 2 rys. 7 tab. 24 diagr. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * SERCE * ZAWAŁ SERCA * REHABILITACJA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAMOŚĆ (WOJ. LUBELSKIE)


6/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przytuła, Jerzy
Tytuł: Ocena poprawy jakości ruchu zabiegami neuromobilizacji u pacjentów przewlekle hemodializowanych.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 74 s. 3 fot. 15 tab. 12 wykr. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * PACJENCI * NERKI * HEMODIALIZA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR


7/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plewa, Kazimierz
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów fizycznych w grupach osób niewidomych, słabo widzących i dobrze widzących.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 42 s. 12 ryc. 4 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEWIDOMI * PARAMETR * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RÓWNOWAGA CIAŁA * TESTY * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubowski, Marcin
Tytuł: Rehabilitacja ambulatoryjna chorego po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 56 s. 4 fot. 8 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * SERCE * ZAWAŁ SERCA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Pabisiak, Anna
Tytuł: Uwarunkowania aktywności fizycznej mężczyzn po przebytym zawale serca
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 111 s.,summ., 6 ryc., 50 tab. bibliogr. 96 poz. Aneks: s. 108-112
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * CHOROBY * ZAWAŁ SERCA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TEST STUDENTA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA


10/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kanecka, Katarzyna
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na poprawę stanu zdrowia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca w II i III klasie wg NYHA, jako element kompleksowego leczenia w warunkach szpitalnych.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 51 s. 20 ryc. 3 tab. bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * SERCE * NIEWYDOLNOŚĆ * LECZENIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PACJENCI * POMIAR * WARSZAWA * NEW YORK HEART ASSOCIATION


11/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Molenda, Aleksandra
Tytuł: Wydolność fizyczna mężczyzn po czterdziestym roku życia rehabilitowanych z powodu niepowikłanego zawału mięśnia sercowego.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 46 s. 11 ryc. 9 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * PŁEĆ M. * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * SRCE * ZAWAŁ SERCA * ANGIOPLASTYKA * TESTY * TARNOWSKIE GÓRY (WOJ. ŚLĄSKIE)


12/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Chojak-Fijałka, Katarzyna
Tytuł: Efekty 6-miesięcznego treningu fizycznego w czasie leczenia hemodializą chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 7 fot., 16 ryc., 32 tab., bibliogr. 195 poz., summ. Aneks: s. 98-106
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * NERKI * CHOROBY * NIEWYDOLNOŚĆ * HEMODIALIZA * TRENING FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY * KOŃCZYNA DOLNA * MIĘŚNIE * SIŁA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA EKSPERYMENTALNE * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


13/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lotz, Oliwia
Tytuł: Wydolność wysiłkowa przed i po rehabilitacji u chorych na zawał serca niepowikłany i powikłany.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 47 s., 6 ryc., 10 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBY * ZAWAŁ SERCA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * TESTY * ANALIZA DANYCH


14/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Rafał
Tytuł: Wybrane zagadnienia rehabilitacji chorych na nadciśnienie tętnicze.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 86 s., 5 ryc., 3 wykr., 7 tab.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * CHOROBY * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * PRZYCZYNY * LECZENIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


15/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okładło-Cygan, Olga
Tytuł: Rehabilitacja w niewydolności nerek.
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. AWF Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 55 s., 7 fot., 18 wykr., 6 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UKŁAD MOCZO-PŁCIOWY * NERKI * NIEWYDOLNOŚĆ * ZABURZENIA * PRZYCZYNY * REHABILITACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


16/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubasa, Marzena
Tytuł: Wpływ metody Koncepcji Terapii Obrzękowej na zmniejszenie bądź ustąpienie obrzęku limfatycznego u kobiet po jednostronnej mastektomii
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 94 s., 19 wykr., 20 tab., 33 fot., 25 ryc.Bibliogr. 90 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * ONKOLOGIA * NOWOTWÓR * MASTEKTOMIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * OBRZĘK LIMFATYCZNY * PŁEĆ Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * NIEMCY * WĘZEŁ WARTOWNICZY * KONCEPCJA TERAPII OBRZĘKOWEJ (KTO) * MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY (MDL)


17/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Englisz, Jacek
Tytuł: Zmiany stężenia potasu i magnezu we krwi pod wpływem długotrwałego wysiłku fizycznego wykonywanego w podwyższonej temperaturze środowiska zewnętrznego
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 31 s., 6 tab., 3 ryc.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: WYSIŁEK FIZYCZNY * ZMIANA * ORGANIZM * CZŁOWIEK * KREW * OSOCZE * SÓD * POTAS * MAGNEZ * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * EKSPERYMENT


18/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ochałek, Katarzyna
Tytuł: Porównanie Kompleksowej Fizjoterapii (Complex Physical Therapy) z wybranymi jej elementami u kobiet z obrzękiem chłonnym po jednostronnej mastektomii
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 5 fot., 7 tab., bibliogr. 123 poz. Aneks: s. 54-58
Słowa kluczowe: OBRZĘK CHŁONNY * CHOROBY * RAK SUTKA * MASTEKTOMIA * FIZJOTERAPIA * KOMPRESJOTERAPIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


19/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bojdoł, Anna
Tytuł: Jakość życia chorych hemodializowanych
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 83 s., 9 tab., 27 wykr.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UROLOGIA * CHOROBY * NERKI * NIEWYDOLNOŚĆ * HEMODIALIZA * PACJENCI * JAKOŚĆ ŻYCIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * BADANIA * ANALIZA DANYCH


20/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucała, Maciej
Tytuł: Wybrane zabiegi termiczne w odnowie biologicznej i fizjoterapii po urazach sportowych
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 22 rys., 5 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: ODNOWA BIOLOGICZNA * FIZJOTERAPIA * SPORTOWCY * URAZY * STAW KOLANOWY * WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE * POMIAR * RUCHOMOŚĆ * SIŁA MIĘŚNIOWA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KRIOTERAPIA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * LECZENIE CIEPŁEM I ZIMNEM


21/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Włoch, Tomasz
Tytuł: Ocena podstawowej ruchowej sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc za pomocą 'zmodyfikowanego testu wstań i idź'
Promotor: dr hab. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 191 s., 4 fot., 10 ryc., 76 tab., bibliogr 199 poz.. streszcz. j.ppol.streszcz. j. ang. Aneks: s. 178-191
Słowa kluczowe: CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * SIŁA MIĘŚNIOWA * MASA CIAŁA * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * REHABILITACJA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE * TEST 'WSTAŃ I IDŹ' * PLATFORMA STABILOMETRYCZNA


22/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szelowska, Magdalena
Tytuł: Porównanie jakości życia chorych hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo
Promotor: prof. dr hab. n. med. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 112 s., 4 wykr., 6 ryc., 42 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEFROLOGIA * NERKI * LECZENIE * METODA * HEMODIALIZA * PACJENCI * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Piwoda, Agnieszka
Tytuł: Poziom jakości życia i zmiany w stylu życia u osób poddanych zabiegom kardiochirurgicznym
Promotor: dr hab. med, prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 140 s., 25 ryc., 29 tab., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang., bibliogr. 188 poz. Aneks: s. 129-140
Słowa kluczowe: KARDIOCHIRURGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * REHABILITACJA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE


24/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyrek, Marta
Tytuł: Badanie występowania wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., 8 ryc., 5 tab., 12 wykr., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 39217RR
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * STOPA * WADY WRODZONE * WADY ROZWOJOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


25/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mętel, Katarzyna
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy u dzieci w wieku szkolnym na temat wpływu trybu życia na organizm człowieka
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 74 s., 26 wykr., bibliogr. 28 poz. Aneks
Sygnatura: 39203RR
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ODŻYWIANIE * ZDROWIE * UŻYWKI * WIEDZA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prokop, Monika
Tytuł: Wyniki rehabilitacji pacjentów z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowego
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 8 ryc., 11 tab., 13 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39215RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘDŹWIOWE * PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO


27/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pacyna, Małgorzata
Tytuł: Występowanie bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego u fizjoterapeutów
Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 42 s., 8 ryc., 4 tab., 11 wykr., bibliogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 39212RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * LECZENIE ZACHOWAWCZE * PRACA ZAWODOWA * FIZJOTERAPEUTA


28/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szostak, Paulina
Tytuł: Ocena aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Smoleński, Olgierd
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 39 s., 8 ryc., 7 tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 41405RR
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * OTYŁOŚĆ * TESTY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka