Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SIEKAŃSKA, MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sumara, Michał
Tytuł: Postawa trenerów koszykówki wobec zjawiska agresji w sporcie a preferowany styl kierowania zespołem sportowym.
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 104 s., 6 ryc., 27 tab.Bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA KOSZYKOWA * AGRESJA * ZACHOWANIE SIĘ * ZAWODNICY * TRENER * BADANIA ANKIETOWE


2/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarczoń, Leszek
Tytuł: Wpływ czynników indywidualnych i środowiskowych na motywację do aktywności fizycznej wśród młodzieży licealnej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 75 s., 9 ryc., 26 tab.Bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * WPŁYW * ŚRODOWISKO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RADŁÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orkisz, Piotr
Tytuł: Wybrane cechy osobowości a postawy młodzieży licealnej wobec agresji
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 90 s., 3 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AGRESYWNOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * POSTAWA SPOŁECZNA * RODZICE * SZKOŁA


4/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wcisło, Aneta
Tytuł: Rola wychowania fizycznego w profilaktyce zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 93 s., 48 ryc., 3 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * ROLA * ZACHOWANIE SIĘ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AGRESYWNOŚĆ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


5/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zakrzewska, Paulina
Tytuł: Psychologiczna charakterystyka osób uprawiających sporty ekstremalne na przykładzie wybranych dyscyplin
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 133 s., 5 fot., 21 ryc., 35 tab.Bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY EKSTREMALNE * DYSCYPLINY SPORTOWE * HISTORIA * MOTYWACJA * RYZYKO * BADANIA ANKIETOWE


6/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zyguła, Ewelina
Tytuł: Poziom osiągnięć akademickich a wybrane zmienne osobowościowe na przykładzie grupy studentów IV i V roku kierunku Turystyka i Rekreacja
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 118 s., 26 tab., 1 rys., 27 wykr.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STUDENCI * WIEDZA * SUKCES * INTELIGENCJA * OCENA * KSZTAŁCENIE * NAUKA * WYKSZTAŁCENIE * OSOBOWOŚĆ


7/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Barbara
Tytuł: Wybrane psychologiczne aspekty oraz motywy podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w wieku emerytalnym w opinii kobiet i mężczyzn uczęszczających i nieuczęszczających na zajęcia sportowe
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 7 tab., 23 ryc.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pliczko, Katarzyna
Tytuł: Typ chronotypu a profil i dynamika nastroju u pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym i posiadających różny staż pracy
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 84 s., 30 ryc., 4 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PRACA ZAWODOWA * PIELĘGNIARKA * OPIEKA MEDYCZNA * SAMOPOCZUCIE * NASTRÓJ * PRACA ZMIANOWA * CHRONOTYP


9/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szopa, Tomasz
Tytuł: Wybrane cechy osobowości i motywacja do podejmowania aktywności fizycznej u licealistów różniących się poziomem osiągnięć z wychowania fizycznego
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 26 ryc., 19 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OSOBOWOŚĆ UCZNIA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golik, Agnieszka
Tytuł: Motywacja, cele, inteligencja emocjonalna oraz nastawienie na sukces u zawodniczek I ligowego zespołu koszykówki kobiecej UKS Gimball Tarnawa Dolna
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 114 s., 37 ryc., 13 tab., 1 fot.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * INTELIGENCJA * EMOCJE * MOTYWACJA * CEL * SUKCES SPORTOWY. * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * TARNAWA (WOJ. PODKARPACKIE)


11/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytlarz, Angelika
Tytuł: Wybrane aspekty osobowości osób uprawiających nurkowanie rekreacyjnie prezentujących zróżnicowany poziom umiejętności nurkowych
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 121 s., 22 ryc., 9 tab.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NURKOWANIE * OSOBOWOŚĆ * UMIEJĘTNOŚCI * RYZYKO * TRENING SPECJALISTYCZNY * BADANIA * EGIPT * CZERWONE, MORZE


12/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Furtek, Elżbieta
Tytuł: Wybrane aspekty osobowości i motywacja do nauki a poziom osiągnięć szkolnych uczniów drugiej klasy liceum
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 134 s., 11 tab., 6 rys., 118 wykr.Bibliogr. 76 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE * MOTYWACJA * NAUKA * OSOBOWOŚĆ UCZNIA * BADANIA ANKIETOWE * STRZYŻÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


13/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmudzińska, Patrycja
Tytuł: Poziom kompetencji społecznych, motywacja oraz hierarchia wartości wśród studentów V roku turystyki i rekreacji reprezentujących różne specjalizacje zawodowe
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 120 s., 36 ryc., 21 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * MOTYWACJA * KOMPETENCJE * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


14/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamil, Marcjan
Tytuł: Wyznaczniki sukcesu sportowego w opinii zawodników badmintona w wieku juniorskim różniących się poziomem inteligencji emocjonalnej oraz umiejscowieniem poczucia kontroli
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 13 wykr., 31 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * BADMINTON * ZAWODNICY * SUKCES SPORTOWY * OPINIA * JUNIORZY * EMOCJE * SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SUCHEDNIÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


15/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maślanka, Stanisław
Tytuł: Psychologiczne aspekty zadowolenia z lekcji wychowania fizycznego młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 11 ryc., 30 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * ZADOWOLENIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * ŁAPANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalak, Mateusz
Tytuł: Radzenie sobie ze stresem a percepcja sytuacji trudnych przez studentów różnych uczelni
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 64 s., 9 ryc., 17 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STRES * TRUDNOŚĆ * ZACHOWANIE SIĘ * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


17/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpilski, Grzegorz
Tytuł: Poziom inteligencji emocjonalnej kibiców piłki nożnej i kibiców piłki siatkowej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 61 s., 10 ryc., 23 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * PIŁKA SIATKOWA * KIBIC SPORTOWY * EMOCJE * INTELIGENCJA * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * INTELIGENCJA EMOCJONALNA


18/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konrad, Damian
Tytuł: Motywacja do uprawiania futbolu amerykańskiego na przykładzie zawodników reprezentujących drużyny drugoligowe
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 101 s., 9 fot., 16 ryc., 9 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: GRY W PIŁKĘ * FUTBOL AMERYKAŃSKI * ZAWODNICY * MOTYWACJA * GRA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Anna
Tytuł: Poziom inteligencji emocjonalnej nauczycieli a umiejętność rozumienia komunikatów niewerbalnych
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 114 s., 23 ryc., 1 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * EMOCJE * INTELIGENCJA * NAUCZYCIEL * KOMUNIKACJA NIEWERBALNA * ROZUMIENIE * BADANIA ANKIETOWE * TESTY


20/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopata, Marcin
Tytuł: Wybrane aspekty psychologiczne w pracy kierowcy zawodowego a podejmowanie aktywności fizycznej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 66 s., 7 ryc., 28 tab., 11 wykr.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KOMUNIKACJA DROGOWA * ZATRUDNIENIE * KIEROWCA * AUTOKAR * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * TEMPERAMENT * TESTY * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak, Agnieszka
Tytuł: Zmiany w zakresie nastroju oraz odczuwalnego zmęczenia u osob poddanych zabiegowi masażu klasycznego oraz refleksoterapii stóp
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 103 s., 44 ryc., 3 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZMĘCZENIE * MASAŻ KLASYCZNY * REFLEKSOTERAPIA * STOPA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałuszka, Andrzej
Tytuł: Motywy i oczekiwania związane z uprawianiem pływania w opinii dzieci oraz ich rodziców
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., 2 ryc., 29 tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MOTYWACJA * OPINIA * RODZICE * BADANIA ANKIETOWE * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pilch, Jagoda
Tytuł: Motywy wyjazdów młodzieży na obozy harcerskie na przykładzie harcerzy i harcerek Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 132 s., 59 ryc., 34 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: HARCERSTWO * ORGANIZACJA * OBÓZ LETNI * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


24/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarsa, Łukasz
Tytuł: Wybrane cechy osobowości oraz motywacja u osób trenujących wrotkarstwo
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 94 s., 5 ryc., 10 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * SPORTOWCY * WROTKARSTWO * BADANIA * AWF KRAKÓW


25/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starostka, Karolina
Tytuł: Inteligencja emocjonalna i style radzenia sobie ze stresem a percepcja sytuacji trudnych związanych z odbywaniem praktyk przez studentów fizjoterapii
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 90 s., 6 rys., 15 tab., 10 wykr., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STRES * EMOCJE * STUDENCI * PRAKTYKI STUDENCKIE * TRUDNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


26/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krok, Grzegorz
Tytuł: Wybrane aspekty psychologiczne a zainteresowania zawodowe młodzieży szkół średnich o profilu technicznym i ogólnokształcącym
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 105 s., 9 tab., 11 wykr.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * CEL * CZAS WOLNY * WIEDZA * KSZTAŁCENIE * PRACA ZAWODOWA * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotaba, Małgorzata
Tytuł: Środowisko rodzinne, motywy i oczekiwania dotyczące aktywności fizycznej na przykładzie grupy dziewcząt (14-16 lat) uprawiających sporty drużynowe
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 88 s., 26 ryc., 5 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * RODZINA * MOTYWACJA * SPORT * KLUB SPORTOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nycz, Marek
Tytuł: Styl życia i wybrane aspekty psychospołeczne związane z podejmowaniem aktywności rekreacyjnej przez studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 83 s., 5 ryc., 2 tab., 22 wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STYL ŻYCIA * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * RUCH * REKREACJA * SAMOPOCZUCIE * ZDROWIE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE) * AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA (BIELSKO BIAŁA)


29/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Magdalena
Tytuł: Zagrożenia związane z wyjazdami turystycznymi w opinii osób dorosłych różniących się wiekiem, poziomem aktywności turystycznej oraz skłonnością do ryzyka i strukturą temperamentu
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 99 s., 1 fot., 2 rys., 4 tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTA * RYZYKO * ZAGROŻENIE * WIEK KALENDARZOWY * TEMPERAMENT


30/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacka, Dominika
Tytuł: Wybrane aspekty psychospołeczne związane z uprawianiem paralotniarstwa
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 101 s., 28 ryc., 8 fot., 16 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * SPORTY POWIETRZNE * PARALOTNIARSTWO * UWARUNKOWANIA * SZCZYRK (WOJ. ŚLĄSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * POMIAR


31/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sakowicz, Aleksandra
Tytuł: Motywacja i cele w gimnastyce sportowej u zawodników 9-12 lat
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 70 s., 6 fot., 7 ryc., 12 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ZAWODY SPORTOWE * MOTYWACJA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Centkowska, Karolina
Tytuł: Struktura motywów i temperament u osób rekreacyjnie grających w squasha
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 96 s., 4 wykr., 3 rys., 12 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * SQUASH * KORT TENISOWY * ZAWODNICY * MOTYWACJA * TEMPERAMENT * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowik, Natalia
Tytuł: Wpływ czynników środowiska społecznego na motywację do uprawiania sportu przez zawodników w wieku 11-25 lat
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 84 s., 13 wykr., 12 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTYWACJA * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE


34/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran, Katarzyna
Tytuł: Wartości i cele życiowe młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum nr 10 w Tarnowie
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 75 s., 3 tab., 20 ryc., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ŻYCIE * CEL * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Styś, Janusz
Tytuł: Wpływ relacji trener - zawodnik na wynik sportowy w opinii zawodników łyżwiarstwa szybkiego
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 95 s., 28 ryc., 16 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * ZAWODNICY * TRENER SPORTOWY * RELACJA * OPINIA * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj, Karolina
Tytuł: Wrażliwość kulturowa a motywacja do podejmowania aktywności turystycznej przez osoby dorosłe różniące się płcią oraz wiekiem
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 74 s., 18 ryc., 21 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * KULTURA * TOLERANCJA * TURYSTA * PŁEĆ * WIEK * BADANIA


37/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiecień, Karolina
Tytuł: Motywacja i zadowolenie z zajęć fitness wśród kobiet z małego i dużego miasta
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 97 s., 1 ryc., 16 tab., 17 wykr., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura: 40094WF
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * FITNESS * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KAZIMIERZA WIELKA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


38/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperek, Katarzyna
Tytuł: Postrzeganie sytuacji trudnych oraz style i strategie radzenia sobie ze stresem przez strażników Państwowej Straży Pożarnej różniących się poziomem aktywności fizycznej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 94 s., 5 ryc., 15 tab., 14 wykr., bibliogr. 34 poz. Aneks: s. 86-94
Sygnatura: 30193TR
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STRES * ZAPOBIEGANIE * WALKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STRAŻACY * SYTUACJA TRUDNA * PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA


39/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szkodzińska, Joanna
Tytuł: Wybrane aspekty psychologicznej charakterystyki kibiców piłki nożnej
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 59 s., 4 tab., 13 wykr., bibliogr. 30 poz. Aneks: s. 52-59
Sygnatura: 40146WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PSYCHOLOGIA SPORTU * KIBIC SPORTOWY * CECHY PSYCHICZNE * CHARAKTERYSTYKA


40/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trepa, Paulina
Tytuł: Zainteresowania młodzieży ponadgimnazjalnej sportami ekstremalnymi
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 97 s., 12 fot., 22 tab., 9 wykr., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura: 40150WF
Słowa kluczowe: SPORT * PSYCHOLOGIA SPORTU * CZAS WOLNY * SPORTY EKSTREMALNE * RYZYKO * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


41/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk, Michał
Tytuł: Wybrane psychologiczne aspekty uprawiania piłki nożnej przez zawodników 13 letnich
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 64 s., 2 ryc., 20 tab., 14 wykr., bibliogr. 16 poz. Aneks: s. 57-64, 1 tab., streszcz. j. pol.
Sygnatura: 34176WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PSYCHOLOGIA SPORTU * MOTYWACJA * STRES SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE


42/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałowska, Angelika
Tytuł: Wybrane aspekty osobowości a wynik sportowy koszykarzy i koszykarek
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 70 s., 7 rys., 15 tab., 8 wykr., bibliogr. 33 poz. Aneks
Sygnatura: 40110WF
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * OSOBOWOŚĆ SPORTOWCA * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


43/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Barbara
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu i lokalizacja poczucia kontroli a poziom zaangażowania w aktywność sportową
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 73., 18 ryc., 6 tab., bibliogr. 19 poz. Aneks
Sygnatura: 40100WF
Słowa kluczowe: SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MOTYWACJA * ZAANGAŻOWANIE * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * AWF KRAKÓW * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI KRAKÓW


44/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rokita, Bartosz
Tytuł: Specyfika motywacji do uprawiania piłki nożnej na poziomie IV ligi
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54 s., 4 ryc., 5 tab., 18 wykr. bibliogr. 22 poz. Aneks
Sygnatura: 41703WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LIGA * WIEK DOJRAŁY * BADANIA ANKIETOWE * KWESTIONARIUSZ


45/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Reszka, Ewelina
Tytuł: Stres w pracy nayczyciela wychowania fizycznego
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 98 s., 5 ryc., 20 tab., bibliogr. 26 poz. Aneks
Sygnatura: 41700WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * STRES * PRACA * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


46/46

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurkiewicz, Anna
Tytuł: Charakterystyka motywacji i celów oraz różnica w ich strukturze u osób uprawiających łyżwiarstwo figurowe wyczynowo i rekreacyjnie
Promotor: dr Siekańska, Małgorzata
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 71 s., 5 fot., 4 ryc., 6 tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura: 31966TR
Słowa kluczowe: ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE * HISTORIA * MOTYWACJA * SPORT WYCZYNOWY * REKREACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka