Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SEKUŁA-KWAŚNIEWICZ H.
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lubiński I.
Tytuł: Rola prasy w kreowaniu gwiazd sportu.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 53 s. bibliogr. 53 s.
Słowa kluczowe: SPORT * PRASA SPORTOWA * SOCJOLOGIA * WYWIAD * SPORTOWCY


2/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Swachta A.
Tytuł: Wpływ czynnego uprawiania sportu na kształtowanie się zainteresowań i stosunku młodzieży licealnej do kultury fizycznej.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 42 s. 12 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ROLA * ZAINTERESOWANIA * KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


3/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Uryga A.
Tytuł: Postulowany model szkolnej kultury fizycznej w wyobrażeniach uczennic.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 47 s. 8 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MODEL * BADANIA ANKIETOWE * SZKOŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POGLĄDY


4/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hałas Z.
Tytuł: Studia w uczelni wychowania fizycznego a zainteresowania sportowe.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 57 s. 15 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZAINTERESOWANIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


5/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turkiewicz T.
Tytuł: Konfliktogenne aspekty łączenia studiów wyższych z wyczynowym uprawianiem sportu.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 56 s. 23 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT WYCZYNOWY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KORELACJA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


6/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Susuł M.
Tytuł: Patologiczne aspekty uczestnictwa w widowiskach sportowych na przykładzie kibiców Wisły Kraków.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 72 s. 7 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * SOCJOLOGIA * PUBLICZNOŚĆ * IMPREZY * CHARAKTERYSTYKA


7/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rutkowski M.
Tytuł: Wykorzystanie techniki video w praktyce sportu wyczynowego i szkolnej kultury fizycznej.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 47 s. 5 rys. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * TECHNIKA * VIDEO * PEDAGOGIKA


8/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grela K.
Tytuł: Rola szkoły w kształtowaniu postaw młodzieży wobec zdrowia i kultury fizycznej.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 72 s. 19 tab. 1 rys. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * ZDROWIE * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * SZKOŁA * POSTAWA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


9/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiech D.
Tytuł: Motywy zawodniczego uprawiania piłki siatkowej.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 15 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * SPORT WYCZYNOWY * MOTYWACJA WEWNĘTRZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE


10/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Deręgowska M.
Tytuł: Sport w wyobrażeniach uczniów szkoły podstawowej.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 32 s. 10 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SZKOŁA PODSTAWOWA * REKREACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POGLĄDY * CZAS WOLNY


11/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Więcek M.
Tytuł: Zainteresowania szkolne narciarstwem biegowym.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 40 s. 8 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: SPORT * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


12/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Manterys E.
Tytuł: Postawy rodziców wobec aktywności ruchowej dzieci.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 24 s. 12 tab. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * RODZINA * DZIECI * KORELACJA * BADANIA ANKIETOWE


13/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosiorowska A.
Tytuł: Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na przykładzie szkoły miejskiej i wiejskiej.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 47 s. 20 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * POSTAWA SPOŁECZNA


14/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machałowska M.
Tytuł: Rozszerzony program wychowania fizycznego w wyobrażeniach nauczycieli i uczniów (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Rytrze).
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 27 s. 8 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PEDAGOGIKA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZYCIEL * POGLĄDY * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA


15/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nęciński J.
Tytuł: Wychowanie fizyczne w wyobrażeniach młodzieży szkolnej (na przykładzie Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie).
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 67 s. 22 tab. 1 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


16/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikus W.
Tytuł: Społeczne podłoże zjaawiska dopingu w sporcie.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 48 s. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SOCJOLOGIA * DOPING FARMAKOLOGICZNY * PROBLEM * ZDROWIE * ETYKA


17/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szamborska A.
Tytuł: Bariery w uprawianiu rekreacji przez kobiety.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁEĆ Ż. * ZAINTERESOWANIA * CZYNNIK


18/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimasiński J.
Tytuł: Próba zastosowania 'analizy treści' do śledzenia zawartości obcojęzycznych periodyków w zakresie socjologii sportu (na przykładzie kwartalnika International Review of Sport Sociology).
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 55 s. 1 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZASOPISMO * ANALIZA


19/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gut M.
Tytuł: Nastawienie uczniów liceum społecznego do lekcji wychowania fizycznego (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku Białej).
Promotor: prof.dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 81 s. 28 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


20/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska B.
Tytuł: Turystyka z perspektywy Ruchu Focolari.
Promotor: prof.dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 23 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ * PIELGRZYMKA * ROLA * RUCH FOCOLARI


21/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szaniawski J.
Tytuł: Stereotyp Polski i Polaków wśród turystów anglojęzycznych.
Promotor: prof. dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 16 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * POGLĄDY * STEREOTYP SPOŁECZNY


22/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska A.
Tytuł: Uczniowski ideał nauczyciela wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 44 s. 8 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL WF * MODEL * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY


23/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefańczyk A.
Tytuł: Analiza instytucjonalna biura podróży.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POTRZEBY * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE)


24/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzesiak W.
Tytuł: Klienci krakowskich Fitness Klubów w świetle badań empirycznych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 20 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * OŚRODEK * FITNESS-CLUB * CZAS WOLNY * ĆWICZENIA FIZYCZNE * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


25/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipowska A.
Tytuł: Zainteresowania rekreacyjno-sportowe dzieci i młodzieży.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 53 s. 1 ryc. 12 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA


26/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachowski M.
Tytuł: Zainteresowania sportowo-rekreacyjne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 67 s. 1 ryc. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * RODZINA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ROLA


27/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przewdzing D.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego w wyobrażeniach uczniów szkoły podstawowej.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 51 s. 1 ryc. 6 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY


28/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczepańska E.
Tytuł: Biuro podróży jako instytucja zaspokajania potrzeb turystycznych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 69 s. 3 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * USŁUGI TURYSTYCZNE * TURYSTA * POTRZEBY * BIURO PODRÓŻY 'SINDBAD' * ROLA * OPOLE (WOJ. OPOLSKIE)


29/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miszuk E.
Tytuł: Negatywne zjawiska w uprawianiu i przeżywaniu sportu.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 57 s. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT * AGRESYWNOŚĆ * ANALIZA


30/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rurarz B.
Tytuł: Płeć jako wyznacznik skuteczności szkolnego wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 65 s. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SZKOŁA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ORGANIZACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ * KORELACJA


31/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tymczak P.
Tytuł: Motywy uczestniczenia w działalności Fitness klubu w świetle badań empirycznych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 59 s. 24 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * FITNESS-CLUB * UCZESTNICTWO


32/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liber A.
Tytuł: Sprawność fizyczna a samoocena uczniów w Zespole Szkół Gastronomicznych w Nowym Sączu.
Promotor: dr Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 50 s. 4 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOOCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH (NOWY SĄCZ)


33/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołda G.
Tytuł: Parafialne Kluby Sportowe w opinii ich młodzieżowych uczestników.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 69 s. 13 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REKREACJA * WYCHOWANIE * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZATOR * KOŚCIÓŁ * PARAFIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PARAFIALNY KLUB SPORTOWY


34/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dolat M.
Tytuł: Działalność przedsiębiorstwa turystycznego Jan-Pol S.A. w świetle preferencji klientów.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 13 ryc. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * BIURO PODRÓŻY 'JAN-POL' * DZIAŁALNOŚĆ * TURYSTA * POTRZEBY


35/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galos Ł.
Tytuł: Potrzeby rekreacyjno-sportowe uczniów dwu krzeszowickich szkół podstawowych.
Promotor: dr hab. Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 15 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * AKTYWNOŚĆ * POTRZEBY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRZESZOWICE


36/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biegun W.
Tytuł: Aktywność turystyczna słuchaczy pomaturalnych szkół turystycznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 71 s. 7 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * WSKAŹNIK * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ


37/37

Rodzaj pracy: LICENCJACKA
Autor: Działek A.
Tytuł: Rola turystyki w rozwoju współczesnej młodzieży.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Sekuła-Kwaśniewicz H.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 88 s. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PEDAGOGIKA * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE * OSOBOWOŚĆ * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka