Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PERETIATKOWICZ R.
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bębenek M.
Tytuł: Analiza wyników ekonomicznych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym 'Wawel-Tourist' w Krakowie w latach 1977-1978.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 93 s. 30 tab. 4 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA * INWESTYCJE * BIURO PODRÓŻY * TRANSPORT * ANALIZA


2/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilińska B.
Tytuł: Organizacja wypoczynku w Zakładzie Budowy Maszyn i Aparatury im.Szadkowskiego w Krakowie.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 56 s. 8 tab. 2 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY


3/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bocheńska E.
Tytuł: Analiza wykorzystania bazy noclegowej hotelu Orbis-Kasprowy w Zakopanem w latach 1976-1980.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 60 s. 4 rys. 2 schem. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL ORBIS 'KASPROWY' (ZAKOPANE) * WYKORZYSTANIE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bogaj C.
Tytuł: Gospodarka finansowa ogólnokrajowej Spóldzielni Turystycznej 'Gromada' w latach 1978-1980.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 87 s. 39 tab. 1 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * EKONOMIKA * FINANSE * ORGANIZACJA * PRAWO


5/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Boho J.
Tytuł: Analiza działalności wybranych hoteli miasta Krakowa w latach 1977-1978.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 58 s. 15 tab. 1 wykr. bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * EKONOMIKA * INWESTYCJE * FINANSE * WSKAŹNIK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borcz D.
Tytuł: Kompetencje terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w zakresie turystyki.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 89 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA PAŃSTWOWA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * PRAWO * PRZEPISY


7/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chomicki M.
Tytuł: Wykorzystanie zakładowego funduszu socjalnego na prowadzenie turystyki i wypoczynku w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Lublinie w 1977 roku.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 173 s. 1 mapa 20 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


8/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieszyńska M.
Tytuł: Formy wypoczynku organizowane przez zakład pracy i wykorzystanie ich przez pracowników.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 61 s. 7 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PROGRAMOWANIE * PRACOWNIK


9/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrołowski J.
Tytuł: Rola i znaczenie Międzynarodowych Hoteli Studenckich w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie MHS w Krakowie, lata 1975-1979.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 130 s. 22 tab. 2 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RUCH TURYSTYCZNY * STUDENCI * HOTEL STUDENCKI * DZIAŁALNOŚĆ * WAKACJE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIĘDZYNARODOWE HOTELE STUDENCKIE (KRAKÓW)


10/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworak M.
Tytuł: Rola i zadania WPT 'Łysogóry' w Kielcach w rozwoju turystyki na terenie kielecczyzny.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 83 s. 13 tab. 4 wykr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ROZWÓJ * DZIAŁANIE * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * ZADANIA * ROLA


11/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyliński W.
Tytuł: Działalność turystyczno-wypoczynkowa w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w Bytomiu.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 75 s. 13 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SPORT * REKREACJA * URLOP * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * INSTYTUCJA SPOŁECZNA


12/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziatkiewicz E.
Tytuł: Analiza frekwencji w hotelach zespołu nr 1 KPT Wawel Tourist w latach 1978-1981.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 86 s. 21 rys. 21 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * HOTEL * FINANSE


13/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fedak M.
Tytuł: Czynniki wpływające na efektywność finansową WPT 'Wawel-Tourist'.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 71 s. 6 tab. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * SKUTECZNOŚĆ * FINANSE * EKONOMIKA * STRUKTURA


14/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gaj L.
Tytuł: Wykorzystanie Zakładowego Funduszu socjalnego w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 55 s. 11 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WARUNKI BYTOWE * MIASTO * SZCZECINEK


15/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlik R.
Tytuł: Analiza dzialalności Wojewodzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego 'Łysogóry w Kielcach w latach 1977-1979.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 103 s. 14 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * STRUKTURA * EKONOMIKA * FINANSE * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


16/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hakke J.
Tytuł: Kierunki i struktura zagranicznej turystyki wyjazdowej Biura Zagranicznej Turystyki Młodzieży 'Juwentur' w Katowicach w latach 1972-1976.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 106 s. 30 tab.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * USŁUGI * SZKOŁA WYŻSZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


17/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hintz J.
Tytuł: Struktura przestrzenna ruchu turystycznego w województwie gdańskim w latach 1965-1975.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 93 s. 2 mapy 8 tab. 4 wykr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * STRUKTURA * URZĄDZENIA


18/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janisz M.
Tytuł: Gospodarowanie zakładowym funduszem socjalnym na przykładzie wybranych zakładów pracy z terenu miasta Nowego Sącza w latach 1977-1978-1979.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 79 s. 10 tab. bibliogr.44 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * FINANSE * OBIEKT REKREACYJNY


19/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jede G.
Tytuł: Analiza struktury ruchu turystycznego oraz ekonomicznych wyników działalności Domu Turysty PTTK w Chorzowie wlatach od 1963 do 1978.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 112 s. 18 tab. 10 wykr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * HOTEL 'DOM TURYSTY' * OBIEKT SPORTOWY * DZIAŁANIE * EKONOMIKA * FINANSE * CHORZÓW


20/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska-Niemiec D.
Tytuł: Potrzeby gości hotelowych i turystów korzystających z Hotelu Orbis w Krakowie.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 85 s. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTEL 'ORBIS' (KRAKÓW) * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * TURYSTA * POTRZEBY * OCENA * BADANIA NAUKOWE


21/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska S.
Tytuł: Czas wolny i formy wypoczynku mieszkańców wsi Czyżów.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 128 s. 22 tab. 60 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ŚRODOWISKO * WIEŚ


22/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamyk K.
Tytuł: Działalność wypoczynkowa, turystyczna i gospodarcza DW 'Światowid' w Krynicy-Zdrój.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 59 s. 9 tab. 4 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WCZASY * URLOP * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO


23/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kąkol M.
Tytuł: Wypoczynek młodzieży wiejskiej pozaszkolnej w gminie Milówka.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 41 s. 11 tab. 1 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POZYCJA SPOŁECZNA * GMINA * MILÓWKA


24/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiciński W.
Tytuł: Warunki wynajmu samochodów osobowych w Przedsiębiorstwie Państwowym Orbis.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 126 s. 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRAWO * TURYSTYKA MOTOROWA * ORBIS * DZIAŁALNOŚĆ


25/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kisieliński N.
Tytuł: Analiza rozmieszczenia miejsc noclegowych w otwartej bazie turystycznej w Polsce w 1975 roku.
Promotor: doc.dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 54 s. 20 map, 7 tab. 19 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * HOTELARSTWO * HOTEL * OBIEKT REKREACYJNY * KAMPING * ZASOBY MATERIALNE


26/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuklińska M.
Tytuł: Polskie Linie Oceaniczne w obsłudze ruchu turystycznego w latach 1977-79.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 66 s. 24 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * TRANSPORT TURYSTYCZNY * PLO


27/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźniar A.
Tytuł: Stan turystyki w województwie kieleckim w latach 1976-79.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 1 mapa, bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * PLANOWANIE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


28/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lange J.
Tytuł: Działalność Międzynarodowego Hotelu Studenckiego w Krakowie w latach 1979-1980.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 149 s. 9 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * HOTELARSTWO * HOTEL MIĘDZYNARODOWY * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lasoń A.
Tytuł: Bodźce ekonomiczne zawarte w systemach płac stosowanych w przedsiębiorstwach turystycznych.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 65 s. 3 rys. 9 tab. 1 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * FINANSE * KADRA TURYSTYKI * MOTYWACJA


30/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak J.
Tytuł: Wykorzystanie miejsc noclegowych w pokojach gościnnych w latach 1975 i 1976 w Krakowie.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 90 s. 38 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RODZAJ * WYKORZYSTANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejczyk P.
Tytuł: Ocena zainteresowania rekreacją pracowników PKM 'Budostal' Kraków oraz ocena form rekreacji preferowanych przez załogę tego zakładu.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 54 s. 16 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJA * OBIEKT REKREACYJNY * PRACOWNIK FIZYCZNY * OCENA


32/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej J.
Tytuł: Turystyka - transport lotniczy w turystyce.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 91 s. 18 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TRANSPORT TURYSTYCZNY * TRANSPORT POWIETRZNY * ROLA


33/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka G.
Tytuł: Wyposażenie w sprzęt narciarski mężczyzn uprawiających narciarstwo zjazdowe w Zakopanem w styczniu 1976 r.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 67 s. 31 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SPRZĘT SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malik S.
Tytuł: Działalność sportowo-rekreacyjna w Kopalni Węgla Kamiennego 'Jaworzno' w Jaworznie.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 59 s. 10 tab. 2 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * OŚRODEK WCZASOWY * DZIAŁALNOŚĆ * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * KOPALNIA WĘGLA * JAWORZNO


35/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mętel A.
Tytuł: Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych w PBP 'Orbis' Kraków.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 104 s. 4 mapy, 9 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ORGANIZACJA * BIURO PODRÓŻY 'ORBIS' * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Misiuro E.
Tytuł: Analiza działalności Biur Zakwaterowania Oddziału Turystyki KPT 'Wawel-Tourist' w latach 1976-1978.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 105 s. 23 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA


37/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mitura J.
Tytuł: Wyposażenie w sprzęt narciarski kobiet uprawiających narciarstwo zjazdowe w Zakopanem w styczniu 1976 r. (na podstawie ankiet).
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 78 s. 57 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SPRZĘT SPORTOWY * OCENA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak T.
Tytuł: Obroty i koszty osi Gromada Oddział Okręgowy w latach 1979-83.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 105 s. 20 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * FINANSE * BIURO PODRÓŻY 'GROMADA' * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palka B.
Tytuł: Ekspozytura 'Podgórze' Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego 'Wawel-Tourist' w Krakowie jako pośrednik usług turystycznych dla mieszkańców dzielnicy Podgórze.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 95 s. 18 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY 'WAWEL-TOURIST' * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PODGÓRZE


40/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paluch J.
Tytuł: Formy płac stosowane w podstawowych pracach biura podróży.
Promotor: dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 53 s. 5 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * KADRA TURYSTYKI * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ


41/41

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paprocka A.
Tytuł: Wskaźniki sezonowości w bazie turystycznej Polski na podstawie publikacji GUS 'Turystyka i Wypoczynek' za lata 1979-1983.
Promotor: doc. dr Peretiatkowicz R.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 176 s. 9 ryc. 18 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SEZONOWOŚĆ TURYSTYKI * WSKAŹNIK * STATYSTYKA * WYDAWNICTWA INFORMACYJNE * GUS

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka