Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PELC Z.
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górka E.
Tytuł: Rozwój tańców towarzyskich na przestrzeni dziejów oraz wykorzystanie ich w rekreacji człowieka.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 51 s. 10 fot. 2 tab. bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * ROZWÓJ * HISTORIA


2/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Błachut D.
Tytuł: Callanetics jako forma ruchowa rekreacji ksztaltująca rzeźbę sylwetki oraz redukująca wady postawy ciała.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 100 s. 6 fot. 3 tab. 30 ryc. bibliogr.54 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CALLANETICS * GIMNASTYKA * WADY POSTAWY


3/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dusik K.
Tytuł: STEP REEBOK - nowa forma rekreacji ruchowej - walory zdrowotne i rekreacyjne.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 70 s. 20 fot. 8 rys. 6 tabl. 2 wykr. bibliogr. 20 poz. Aneks
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * STEP-REEBOK


4/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piłacik A.
Tytuł: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe i tańce ludowe w realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Zgierzu.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 50 s. 13 tab. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * PROGRAM NAUCZANIA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * TANIEC LUDOWY * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA


5/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jopkiewicz D.
Tytuł: Kształtowanie sylwetki kobiety poprzez trening rekreacyjny oparty na świczeniach aerobicznych z obciążeniem.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 91 s. 27 fot. 22 rys. 11 tab. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * GIMNASTYKA * TRENING * AEROBIK * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * ĆWICZENIA Z OBCIĄŻENIEM * KONDYCJA * ZDROWIE * SYLWETKA * PŁEĆ Ż. * KORELACJA


6/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kądzielawa B.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej, cech morfologicznych i warunków środowiskowych zawodniczek uprawiających gimnastykę sportową.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 51 s. 8 tab. 16 rys. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE


7/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak I.
Tytuł: Kinezyprofilaktyka dzieci w wieku przedszkolnym - ocena postawy ciała i rozwój morfologiczny.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 74 s. 20 rys. 19 tab. 15 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * ZAPOBIEGANIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE


8/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rogóż M.
Tytuł: Rola i znaczenie rekreacji ruchowej w życiu współczesnym człowieka na przykładzie krakowskich klubów rekreacyjnych.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 28 s. 18 wykr. bibliogr. 17 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * KLUB SPORTOWY * KLUB REKREACYJNY * WYCHOWANIE DO REKREACJI * ROLA


9/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kościelny D.A.
Tytuł: Taniec towarzyski dzieci i młodzieży jako forma rekreacji.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 90 s. 14 fot. bibliogr. 29 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REKREACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * TANIEC TOWARZYSKI


10/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoter A.
Tytuł: Wychowanie taneczne jako jedna z form wychowania do rekreacji na podstawie działalności artystyczno-wychowawczej Zespołu Pieśni i Tańca 'Małe Słowianki'.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 3 fot. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYCHOWANIE * FOLKLOR * TANIEC * ROLA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZESPÓŁ 'MAŁE SŁOWIANKI'


11/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polański W.
Tytuł: Renesans tańca towarzyskiego jako nowej dyscypliny sportowej oraz doskonałej formy rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 77 s. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * ROZWÓJ * ROLA


12/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasperczyk P.
Tytuł: Znaczenie tańców ludowych w pracy artystyczno-wychowawczej na przykładzie działalności Dziecięcego Zespołu Regionalnego 'Sądeczoki' w latach 1980-1995.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 117 s. 35 fot. 2 rys. 15 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE * HISTORIA * DZIECI * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * TANIEC LUDOWY * ROLA * ZESPÓŁ 'SĄDECZOKI'


13/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak D.
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w życiu współczesnego człowieka na przykładzie grupy kobiet uprawiającej aerobic.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 63 s. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * ROLA * PŁEĆ Ż. * AEROBIK


14/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska M.
Tytuł: Pozytywne i negatywne strony usprawniania aerobiku w ocenie instruktorów.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 89 s. 25 ryc. 37 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * INSTRUKTOR * POGLĄDY


15/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janusz A.
Tytuł: Ocena postawy ciała i rozwój morfologiczny dzieci 6 i 7 letnich z uwzględnieniem profilaktyki przygotowującej do okresu szkolnego.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 81 s. 45 ryc. 20 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * WADY POSTAWY * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * ZAPOBIEGANIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


16/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skut P.
Tytuł: Profilaktyczne znaczenie aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 60 s. 31 fot. 2 ryc. 1 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REHABILITACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STAN ZDROWIA * WADY POSTAWY * ZAPOBIEGANIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY)


17/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piotrowski J.
Tytuł: Walory profilaktyczno-zdrowotne i rekreacyjne Kopalni Soli 'Bochnia'.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 85 s. 13 fot. 9 ryc. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * REHABILITACJA * ZAPOBIEGANIE * UZDROWISKO * MIKROKLIMAT * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KOPALNIA SOLI


18/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hell R.
Tytuł: Ruch fitness - nowy styl życia - na przykładzie działalności pierwszego krakowskigo Klubu Fitness A & J s.c.
Promotor: dr hab. Pelc Z.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 115 s. 7 fot. 61 wykr. 49 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * FITNESS-CLUB * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stalec K.
Tytuł: Aerobik - nowoczesna forma rekreacji ruchowej - w ocenie kobiet ze środowiska miejskiego i wiejskiego.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 67 s. 30 ryc. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AEROBIK * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * OCENA * POGLĄDY * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE


20/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszowska I.
Tytuł: Miejsce improwizacji tanecznej w rekreacji ruchowej.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 61 s. 3 fot. 8 ryc, 20 tab. bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC


21/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Makuch I.
Tytuł: Geneza i rozwój tańca współczesnego oraz wykorzystanie jego walorów rekreacyjnych i twórczych na przykładzie Teatru Tańca DF.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 58 s. 3 fot. 12 ryc. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC * TANIEC WSPÓŁCZESNY * ROLA * ROZWÓJ * ZESPÓŁ TAŃCA DF


22/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pleśniak K.
Tytuł: Łączenie nowoczesnych form rekreacji z odnową psychosomatyczną jako kompleksowa propozycja profilaktyki zdrowotnej.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 17 ryc. 17 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ODNOWA BIOLOGICZNA * PSYCHOSOMATYKA * ZDROWIE * ZAPOBIEGANIE * FITNESS-CLUB


23/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska D.
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania dla kobiet uczęszczających na zajęcia z aerobiku.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 67 s. 36 ryc. 36 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AEROBIK * ŻYWIENIE * ROLA * PŁEĆ Ż. * WIEDZA


24/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbocz R.
Tytuł: Formacje tańca towarzyskiego jako atrakcyjna propozycja rekreacji.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 80 s. 16 fot. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TANIEC TOWARZYSKI * ZASADY * PRZEPISY * ANALIZA


25/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik M.
Tytuł: Walory artystyczne i wychowawcze tańców ludowych wykorzystane w rekreacji na przykładzie Zespołu PiT 'Krakowiacy'.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 150 s. 25 fot. 14 ryc. 14 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FOLKLOR * TANIEC LUDOWY * ZESPÓŁ 'KRAKOWIACY' * DZIAŁALNOŚĆ * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA


26/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Uroda A.
Tytuł: Geneza i rozwój choreoterapii - teoretyczne koncepcje oraz zastosowanie terapii tańcem w praktyce na podstawie literatury i w opinii współczesnych terapeutów.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 111 s. 56 fot. 3 ryc. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MUZYKA * TANIEC * WYKORZYSTANIE * CHOREOTERAPIA * HISTORIA * METODA


27/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szary, Ewa
Tytuł: Metodyka nauczania tańców latynoamerykańskich oraz rozwiązania choreograficzne jako atrakcyjana forma spędzania czasu wolnego.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 101 s. 16 fot. 22 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * TANIEC * TANIEC TOWARZYSKI * TANIEC SPORTOWY * METODYKA NAUCZANIA * CHOREOGRAFIA * TRENERZY * TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI


28/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Anna
Tytuł: Walory terapeutyczne ruchu tanecznego oraz wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży niesłyszacych jako forma uspołecznienia i integracji ze środowiskiem.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 67 s. 16 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPECJALNA * WYCHOWANIE * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ * OSOBOWOŚĆ * INTEGRACJA * INTEGRACJA ŚRODOWISKOWA * TANIEC * TERAPIA TAŃCEM * TERAPIA ZAJĘCIOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NIEPEŁNOSPRAWNI * SŁUCH * GŁUSI * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA * WYWIAD * CHOREOTERAPIA * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (PRZEMYŚL)


29/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajoch, Aleksandra
Tytuł: Znaczenie treningu fitness w kształtowaniu wizerunku instruktorów na przykładzie uczestników specjalizacji 'Fitness w różnych formach gimnastyki'.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 68 s. 5 fot. 31 ryc. 10 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * POSTAWA CIAŁA * STUDENCI AWF * ABSOLWENCI * AWF KRAKÓW * KURS INSTRUKTORSKI * GIMNASTYKA * TRENING * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * FITNESS


30/30

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Soja, Halina
Tytuł: Działalność rekreacyjna w Krakowie i Genewie klubów fitness w opinii uczestników.
Promotor: dr Pelc Z.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 62 s. 2 fot. 2 tab. 23 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * FITNESS-CLUB * DZIAŁALNOŚĆ * ĆWICZENIA REKREACYJNE * ĆWICZENIA RUCHOWE * MOTYWACJA * OPINIA * UCZESTNICY * BADANIA ANKIETOWE * GENEWA (SZWAJCARIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka