Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MLECZKO M.
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drwal A.
Tytuł: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej oraz wybranych elementów budowy ciała u studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w trakcie odbywania studiów.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 67 s. 12 rys. 10 tab. 7 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DYNAMIKA * ROZWÓJ * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smolarek M.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, motorycznego i wydolności wysiłkowej młodzieży szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1986-1988 z uwzględnieniem zróżnicowania środowiskowego.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 63 s. 24 tab. 24 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STALOWA WOLA


3/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wieczorek D.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech budowy ciała, prób sprawności i wydolności fizycznej młodzieży szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych 1986-88.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 72 s. 10 tab. 33 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DYMORFIZM PŁCIOWY * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STALOWA WOLA


4/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Habdas B.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej chłopców w wieku 8-15 lat badanych we wsi Leśna i Jachówka.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 62 s. 40 tab. 18 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * WIEŚ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LEŚNA * JACHÓWKA


5/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zyzańska B.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 8-15 lat środowiska wiejskiego.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 59 s. 41 tab. 18 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PARAMETR * WIEŚ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


6/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska B.
Tytuł: Rozwój wysokości, masy ciała oraz wybranych cech długościowych i szerokościowych u dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1986-1989 z uwzględnieniem zróżnicowania środowiskowego.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 35 s. 19 tab. 12 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA EMPIRYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


7/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bienioszek A.
Tytuł: Wady postawy u chłopców I i II klas szkół podstawowych w Stalowej Woli wytypowanych do uprawiania pływania.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 30 s. 7 wykr. 11 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PŁYWANIE * SELEKCJA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M.


8/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waśko M.
Tytuł: Rozwój wysokości i masy ciała oraz zmiany sprawności fizycznej u dziewcząt w wieku 7-18 lat ze Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych prowadzonych w latach 1978-1989 w grupach o najwyższym, średnim i najniższym poziomie rozwoju wysokości ciała.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 52 s. 12 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * STALOWA WOLA


9/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skąpski G.
Tytuł: Rozwój wysokości i masy ciała oraz zmiany sprawności fizycznej u chłopców w wieku 7-18 lat w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych prowadzonych w latach 1978-1989 w grupach o najwyższym, średnim i najniższym rozwoju wysokości ciała.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 52 s. 12 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOLOGIA * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * STALOWA WOLA


10/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maziak B.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech budowy ciała prób sprawności i wydolności fizycznej młodzieży szkół średnich ze Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych 1986-1989.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 67 s. 24 tab. 34 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: DYMORFIZM PŁCIOWY * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * STALOWA WOLA


11/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franczak D.
Tytuł: Rozwój biologiczny i częstość występowania wad postawy u dziewcząt klas I Szkół Podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1986.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 46 s. 11 fot. 9 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * PŁEĆ Ż.


12/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlik E.
Tytuł: Charakterystyka poziomu rozwoju i dojrzałości biologicznej młodzieży I klas szkół średnich w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 38 s. 4 rys. 9 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MENSTRUACJA


13/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gowin W.
Tytuł: Dymorfizm płciowy wybranych prób sprawności fizycznej i cech budowy ciała u dzieci w wieku 7-14 lat badanych we wszystkich szkołach podstawowych w Stalowej Woli w 1977 i 1987 r.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 54 s. 19 rys. 20 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * DYMORFIZM PŁCIOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


14/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karalus M.
Tytuł: Dymorfizm płciowy wysokości i masy ciała oraz wybranych prób sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży ze Stalowej Woli w wieku 7-18 lat na podstawie badań ciągłych prowadzonych w latach 1978-1989 w grupach o najwyższym, średnim i najniższym poziomie rozwoju wysokości ciała.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 71 s. 15 wykr. 28 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * DYMORFIZM PŁCIOWY * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MIASTO * STALOWA WOLA


15/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grela E.
Tytuł: Częstość występowania wad postawy u dziewcząt klas I, IV i VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1985 na podstawie badań ciągłych i przekrojowych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 39 s. 17 rys. 17 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * POSTAWA CIAŁA * PŁASKOSTOPIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


16/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwóźdź J.
Tytuł: Poziom wyników wyskoku dosiężnego i biegu zwinnościowego u dzieci ze Stalowej Woli w grupach różniących się wysklepieniem stopy.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 29 s. 14 rys. 14 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SKOK DOSIĘŻNY * BIEGI * ZWINNOŚĆ * STOPA * DZIECI


17/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janik E.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 62 s. 34 tab. 22 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


18/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowska D.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego u chłopców klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Stalowej Woli w 1986 r.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 51 s. 16 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


19/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński R.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, motorycznego i wydolności wysiłkowej chłopców rozpoczynających uprawianie pływania 1984 r. w ZKS Stal Stalowa Wola.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 36 s. 6 rys. 12 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁYWANIE * STALOWA WOLA


20/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szeląg L.
Tytuł: Geneza i rozwój sekcji lekkiej atletyki Fabrycznego Klubu Sportowego 'Stal' Mielec w latach 1952-1972.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 116 s. 16 fot. 5 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * KLUB SPORTOWY * FABRYCZNY KLUB SPORTOWY 'PZL-STAL' (MIELEC) * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


21/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cierniak K.
Tytuł: Poziom rozwoju sprawności i wydolności fizycznej dziewcząt w wieku 7-18 lat w Stalowej Woli badanych w latach 1978-89 (badania ciągłe) i w roku 1987/88 (badania przekrojowe).
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 39 s. 14 tab. 7 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


22/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworaczyk E.
Tytuł: Poziom rozwoju wysokości ciała oraz wybranych cech długościowych i szerokościowych u dziewcząt w wieku 7-18 lat w Stalowej Woli badanych w latach 1978/89 (badania ciągłe) i wroku 1987/88 (badania przekrojowe).
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 37 s. 13 tab. 6 rys. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ROZWÓJ FIZYCZNY * MIASTO * STALOWA WOLA


23/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tryba R.
Tytuł: Wysokość i masa ciała oraz sprawność i wydolność fizyczna chłopców w wieku 7-17 lat w badaniach ciągłych prowadzonych w latach 1978-1988 w Stalowej Woli w grupach kolejności urodzenia.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 71 s. 40 tab. 20 wykr.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * STALOWA WOLA


24/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bytnar S.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech budowy ciała, sprawności i wydolności fizycznej dzieci z klas lekkoatletycznych ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie, na tle rówieśników, w wieku 10-12 lat.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 44 s. 36 tab. 24 wykr. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * ANTROPOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * DYMORFIZM PŁCIOWY * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * LEKKOATLETYKA * KLASY SPORTOWE * KORELACJA


25/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wajda D.
Tytuł: Wysokość i masa ciała oraz sprawność i wydolność fizyczna dziewcząt, w wieku 7-17 lat, w badaniach ciągłych prowadzonych w latach 1978-1988, w Stalowej Woli, w grupach wykształcenia ojca.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 59 s. 30 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * RODZICE * WYKSZTAŁCENIE * KORELACJA * STALOWA WOLA


26/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kałużna J.
Tytuł: Rozwój biologiczny i częstość występowania wad postawy ciała chłopców VIII klas szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1986.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 42 s. 14 rys. 10 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * STALOWA WOLA


27/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzak Z.
Tytuł: Rozwój cech długościowych i zmiany wskaźnika smukłości chłopców ze szkół podstawowych Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1978-1985.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 27 s. 6 tab. 6 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * STALOWA WOLA


28/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosecka Z.
Tytuł: Rozwój biologiczny i częstość występowania wad postawy ciała dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1986.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 46 s. 1 rys. 10 tab. 10 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * KORELACJA * STALOWA WOLA


29/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Knysak A.
Tytuł: Wady postawy u dziewcząt kl. I i II szkół podstawowych w Stalowej Woli wytypowanych do uprawiania pływania.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 41 s. 11 tab. 7 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁYWANIE * SELEKCJA


30/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szuba G.
Tytuł: Zmiany wysokości i masy ciała oraz wybranych cech motorycznych u chłopców w wieku 7-17 lat w ujęciu relatywnym.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 63 s. 15 rys. 18 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SKOK POKWITANIOWY * CECHY MOTORYCZNE


31/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kukowska E.
Tytuł: Rozwój sekcji lekkiej atletyki Fabrycznego Klubu Sportowego PZL Stal Mielec w latach 1973-1992.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 147 s. 1 fot. 7 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * KLUB SPORTOWY * FABRYCZNY KLUB SPORTOWY 'PZL-STAL' (MIELEC) * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


32/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kusiak D.
Tytuł: Tempo rozwoju wysokości i masy ciała oraz wybranych prób sprawności motorycznej u dziewcząt w wieku od 7-17 lat w Stalowej Woli w ujęciu relatywnym.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 55 s. 25 tab. 15 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ * BADANIA CIĄGŁE * ANALIZA * STALOWA WOLA


33/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik T.
Tytuł: Charakterystyka somatotypologiczna i ocena postawy ciała zawodników uprawiających lekką atletykę powołanych do kadry 'C' makroregionu Małopolska 1994 r.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 58 s. 16 tab. 25 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * SOMATOTYP * POSTAWA CIAŁA * ANALIZA


34/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopińska R.
Tytuł: Rozwój cech długościowych i zmiany smukłości u dziewcząt szkół podstawowych w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w latach 1978-1985.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 27 s. 6 rys. 6 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * STALOWA WOLA


35/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korcz K.
Tytuł: Zmiany wybranych wskaźników budowy ciała u chłopców ze Stalowej Woli w wieku 7-13 lat.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 38 s. 10 rys. 26 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * WSKAŹNIK * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA


36/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal S.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego, motorycznego i wydolności wysiłkowej młodzieży rozpoczynającej naukę w Zespole Szkół Zawodowych Huty Stalowa Wola.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 61 s. 26 rys. 26 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY


37/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk W.
Tytuł: Wady postawy chłopców klas I, IV i VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1979-1983.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 46 s. 17 tab. 26 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WADY POSTAWY * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M.


38/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krajewska M.
Tytuł: Tempo przyrostu wysokości ciała i zmiany wskaźnika smukłości a zachowanie się bocznego skrzywienia kręgosłupa (skoliozy) u dzieci ze Stalowej Woli w wieku 7-10 lat.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 46 s. 17 rys. 16 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * LEKKOATLETYKA * KRĘGOSŁUP * WSKAŹNIK * WYSOKOŚĆ CIAŁA * SKOLIOZA * KORELACJA


39/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczenko-Kominko B.
Tytuł: Wady postawy dziewcząt klas I, IV, VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli (w 1982).
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 34 s. 9 rys. 9 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WADY POSTAWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SKOLIOZA * PŁASKOSTOPIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


40/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Linzer M.
Tytuł: Charakterystyka postawy ciała studentów III roku Akademii Wychowania Fizycznego kierunku rehabilitacji ruchowej z uwzględnieniem czynników środowiskowych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 3 rys. 21 tab. 11 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * ŚRODOWISKO * STUDENCI * KORELACJA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW


41/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wutke S.
Tytuł: Morfo-funkcjonalne kryteria naboru do klasy sportowej chłopców 11-letnich w Szkole Podstawowej nr 105 w Krakowie-Nowej Hucie.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 12 rys. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TEORIA SPORTU * BUDOWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


42/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołuszka J.
Tytuł: Rozwój funkcjonalny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zawoi.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 48 tab. 21 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ZAWOJA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szotkowski M.
Tytuł: Charakterystyka postawy ciała młodzieży drugich, trzecich i czwartych klas Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie z uwzględnieniem czynników środowiskowych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 48 s. 12 ryc. 19 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * ŚRODOWISKO * KORELACJA


44/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ożóg B.
Tytuł: Charakterystyka budowy i postawy ciała studentów III roku rehabilitacji ruchowej z uwzględnieniem czynników środowiskowych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 9 ryc. 25 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * BUDOWA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * ŚRODOWISKO * KORELACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


45/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głąb G.
Tytuł: Morfofunkcjonalne kryteria naboru dziewcząt 11-to letnich do klasy sportowej w szkole nr 105 w Krakowie-Nowej Hucie.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 22 ryc. 22 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * NABÓR I SELEKCJA * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


46/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusek W.
Tytuł: Ocena podstawowych parametrów morfologicznych, postawy ciała i sprawności motorycznej studentów II roku wychowania fizycznego.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 48 s. 5 ryc. 22 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


47/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stańczyk M.
Tytuł: Charakterystyka budowy i postawy ciała studentów II-go roku rehabilitacji ruchowej w świetle uwarunkowań środowiskowych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 15 ryc. 24 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SOCJOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * ŚRODOWISKO * KORELACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


48/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malski J.
Tytuł: Charakterystyka postawy ciała oraz sprawności motorycznej studentów drugiego roku turystyki, rehabilitacji ruchowej i kierunku nauczycielskiego.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 62 s. 30 ryc. 26 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * POSTAWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


49/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rodzeń M.
Tytuł: Charakterystyka budowy i postawy ciała studentów III roku rehabilitacji ruchowej z uwzględnieniem wykształcenia rodziców.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 52 s. 13 ryc. 23 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * RODZICE * WYKSZTAŁCENIE * KORELACJA


50/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cybart M.
Tytuł: Rozwój morfofunkcjonalny chłopców od I do VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie na tle materiałów porównawczych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 51 s. 19 ryc. 31 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STRYSZAWA


51/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubizna P.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech somatycznych, sprawności i wydolności fizycznej dzieci klas I i IV, młodzieży klas I szkół średnich w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 48 s. 38 rys. 13 tab. 7 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STALOWA WOLA


52/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharska J.
Tytuł: Rozwój biologiczny i częstość występowania wad postawy ciała dziewcząt IV klas szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1986.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 50 s. 13 ryc. 10 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * STALOWA WOLA


53/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lelek G.
Tytuł: Wady postawy dziewcząt klas I, IV, VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1983.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 47 s. 27 rys. 18 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ Ż. * STALOWA WOLA


54/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej M.
Tytuł: Poziom rozwoju motorycznego i morfologicznego młodzieży rozpoczynającej naukę w Zespole Szkół Zwodowych Huty Stalowa Wola w 1985 r.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 62 s. 27 rys. 27 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STALOWA WOLA


55/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maksymiec S.
Tytuł: Rozwój biologiczny i częstość występowania wad postawy ciała chłopców IV klas szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1986.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 38 s. 11 rys. 11 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * STALOWA WOLA


56/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Martynek E.
Tytuł: Częstość występowania wad postawy u chłopców klas I, IV, VIII szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1985.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 45 s. 17 rys. 17 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * STALOWA WOLA


57/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek M.
Tytuł: Rozwój cech szerokościowych oraz zmiany wskaźnika biodrowo-barkowego u dziewcząt szkół podstawowych w Stalowej Woli na podstawie badań ciągłych w 1978-1985 roku.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 30 s. 8 rys. 8 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WSKAŹNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


58/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Migut D.
Tytuł: Charakterystyka budowy ciała młodzieży pierwszych klas szkół średnich w Stalowej Woli z uwzględnieniem stałego miejsca zamieszkania.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 48 s. 5 tab. 1 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * STALOWA WOLA


59/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynarczyk G.
Tytuł: Kształtowanie się poziomu siły u dzieci ze Stalowej Woli w wieku 7-10 lat, a odchylenia od prawidłowej postawy w obrębie tułowia.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 42 s. 18 rys. 18 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SIŁA * BUDOWA CIAŁA * TUŁÓW * ZABURZENIA * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


60/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stodulska I.
Tytuł: Rozwój morfofunkcjonalny dziewcząt od I do VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie na tle materiałów porównawczych.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 50 s. 19 ryc. 31 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ANALIZA * STRYSZAWA


61/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Roden E.
Tytuł: Trendy sekularne obwodów oraz masy i otłuszczenia ciała u chłopców wybranych typów szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 57 s. 18 ryc. 32 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ M. * TREND SEKULARNY * BUDOWA CIAŁA * OCENA * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


62/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyjak A.
Tytuł: Trendy sekularne oraz zróżnicowanie środowiskowe parametrów długościowych i szerokościowych ciała u chłopców wybranych typów szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978-1989.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 51 s. 25 ryc. 38 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * TREND SEKULARNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * STALOWA WOLA


63/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluczna A.
Tytuł: Zróżnicowanie środowiskowe w wybranych parametrach ciała i próbach sprawności motorycznej u chłopców szkół średnich w Stalowej Woli.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 52 s. 16 ryc. 28 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * STALOWA WOLA


64/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel A.
Tytuł: Trendy sekularne i zróżnicowanie środowiskowe w wybranych cechach długościowych i szerokościowych ciała u dziewcząt w poszczególnych typach szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978-1988.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 23 ryc. 36 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * TREND SEKULARNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * STALOWA WOLA


65/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosińska M.
Tytuł: Zróżnicowanie środowiskowe w wybranych parametrach ciała i próbach sprawności motorycznej u dziewcząt szkół średnich w Stalowej Woli na podstawie badań przekrojowych w 1988 roku i ciągłych w latach 1986-1989.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 46 s. 16 ryc. 24 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA PRZEKROJOWE * BADANIA CIĄGŁE * STALOWA WOLA


66/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wróbel R.
Tytuł: 'Trendy sekularne' prób sprawności motorycznej i wydolności wysiłkowej dziewcząt wybranych typów szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978 i 1988.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 45 s. 10 ryc. 18 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * PŁEĆ Ż. * STALOWA WOLA


67/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konieczny A.
Tytuł: Trendy sekularne obwodów oraz masy i otłuszczenia ciała u dziewcząt wybranych szkół średnich w Stalowej Woli w latach 1978 i 1988.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 63 s. 27 ryc. 36 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * TKANKA TŁUSZCZOWA * MASA CIAŁA * TREND SEKULARNY * STALOWA WOLA


68/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oniszczuk D.
Tytuł: Rozwój biologiczny i częstość występowania wad postawy ciała chłopców I klas szkół podstawowych w Stalowej Woli w latach 1977-1986.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 46 s. 9 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * STALOWA WOLA


69/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zacharjasz J.
Tytuł: Tendencje rozwojowe najlepszych wyników lekkoatletycznych świata i Polski kobiet i mężczyzn w wielobojach do 1999 roku.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 53 s. 12 ryc. 21 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * WIELOBOJE LA * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * DYNAMIKA * ANALIZA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POLSKA * ŚWIAT


70/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilczyński G.
Tytuł: Tendencje rozwojowe najlepszych wyników w rzutach lekkoatletycznych mężczyzn w Polsce i na świecie do 1999 roku.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 83 s. 16 ryc. 29 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * RZUTY LEKKOATLETYCZNE * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * DYNAMIKA * ANALIZA * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * POLSKA * ŚWIAT


71/71

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polak K.
Tytuł: Współczesne tendencje rozwoju sportu kobiet w opinii studentów i absolwentów AWF w Krakowie.
Promotor: dr Mleczko M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 57 s. 21 ryc. 8 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SOCJOLOGIA * SPORT KOBIET * ROZWÓJ * ANALIZA * STUDENCI * POGLĄDY * AWF KRAKÓW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka