Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MLECZKO, EDWARD
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Sprawność motoryczna zawodników i zawodniczek w wieku 15 - 19 lat różnych dyscyplin sportowych na tle wybranych populacji.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 273 s. 43 ryc. 14 tab. bibliogr. s. 184-203, Aneks.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT WYCZYNOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * SOCJOLOGIA * WARUNKI BYTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego populacji dzieci i młodzieży z wybranych regionów województwa krakowskiego z uwzględnieniem niektórych czynników środowiskowych.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 266 s. 2 mapy, 3 tab. 59 ryc. bibliogr. s. 170-201. Aneks
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * EKOLOGIA * MIASTO * WIEŚ * DZIECI * MŁODZIEŻ


3/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Cieśla, Elżbieta
Tytuł: Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe wybranych predyspozycji motorycznych dzieci i młodzieży w populacji kieleckiej.
Promotor: dr hab. prof nadzw. Mleczko, Edward
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 236 s. 153 ryc. 121 tab. bibliogr. 222 poz. Aneks: s. 180-236, tab.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * GENETYKA * BIOLOGIA * SOCJOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * RODZICE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * BADANIA NAUKOWE


4/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomasiewicz, Bogdan
Tytuł: Wpływ stopnia zurbanizowania miejsca zamieszkania na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z okolic Tarnowa.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 50 s. 12 tab. 22 wykr. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * WIEŚ * MIASTO * CZARNA (WOJ. PODKARPACKIE) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawarz, Mateusz
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci wiejskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 65 s. 20 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * OBSERWACJA * WYWIAD


6/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron, Rafał
Tytuł: Profil kształcenia a poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego młodzieży płci męskiej z Końskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 54 s. 30 ryc. 6 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * KSZTAŁCENIE KADR * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * KOŃSKIE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


7/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajek, Małgorzata
Tytuł: Tendencje rozwojowe 50-ciu najlepszych wyników świata i Polski w biegu na 100 m kobiet w latach 1945-2000.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 16 s. 13 ryc. 8 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * TENDENCJE ROZWOJOWE * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * BIEGI KRÓTKIE * POLSKA * ŚWIAT * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA


8/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surowiec, Dorota
Tytuł: Stopień aktywności ruchowej dziewcząt z miast Podkarpacia, a poziom ich rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 64 s. 28 ryc. 3 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA STATYSTYCZNE * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


9/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czech, Robert
Tytuł: Poziom obciążeń treningowych a wynik w chodzie sportowym na 10 i 20 km na przykładzie analizy dokumentacji treningowej chodziarza klasy mistrzowskiej Grzegorza Sudoła.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 85 s. 23 ryc. 28 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SZKOLENIE SPORTOWE * ANALIZA DANYCH * SUDOŁ, GRZEGORZ


10/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liśkiewicz, Bartłomiej
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnucujący poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dzieci w wieku 7-19 lat z Sądecczyzny.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 79 s. 42 ryc. 15 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


11/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muzyka, Anna
Tytuł: Wpływ selekcji sportowej oraz zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju morfofunkcjonalnego i sprawności motorycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 82 s. 45 ryc. 28 tab. bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * DOBÓR KANDYDATÓW * DZIECI * ZASADY * SELEKCJA KANDYDATÓW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY FUNKCJONALNE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * OBSERWACJA * TESTY


12/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paluch, Andrzej
Tytuł: Tendencje rozwojowe wyników w trójskoku mężczyzn uzyskane przez najlepszych zawodników Świata i Polski w latach 1945-2000.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 101 s. 11 ryc. 113 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * HISTORIA * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * ŚWIAT * 1945-2000 * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA DANYCH


13/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyląg, Marcin
Tytuł: Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego rodzin na poziom rozwoju motorycznego i morfofunkcjonalnego dzieci ze wsi podhalańskich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 56 s. 40 ryc. 6 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * RODZINA * STATUS SPOŁECZNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * ANALIZA DANYCH * RADUŁTÓW (WOJ. MALOPOLSKIE) * NOWE BYSTRE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujas, Marcin
Tytuł: Uwarunkowania treningowe w rozwoju mistrzostwa sportowego w biegach średnich kobiet.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 111 s. 28 ryc. 34 tab. bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * PŁEĆ Ż. * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * CYKLE TRENINGOWE


15/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrapusta, Sylwia
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci miejskich w wieku 11-13 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 83 s. 78 ryc. 43 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WYWIAD * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowiec, Paweł
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego w maratonie (ze szczególnym uwzględnieniem okresu specjalizacji.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 75 s. 13 ryc. 21 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * MARATON * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * OBJĘTOŚĆ TRENINGU * SPORTOWCY * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


17/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzak, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w biegach długich mężczyzn.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 55 s. 12 ryc. 10 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI DŁUGIE * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * JUNIOR * SENIOR * KARIERA SPORTOWA * ANALIZA DANYCH


18/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran, Marta
Tytuł: Miejsce zamieszkania jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z regionu Małopolski w wieku 7-14 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 73 s. 35 ryc. 57 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MIASTO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OBSERWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


19/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruca, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego w biegach średnich kobiet w czasie studiów (na przykładzie analizy dokumentacji treningowej zawodniczki AZS AWF Kraków).
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 67 s. 13 ryc. 15 tab. bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * UWARUNKOWANIA TRENINGOWE * PŁEĆ Ż. * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * STUDENCI * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA DANYCH * POMIAR


20/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Mirek, Wacław
Tytuł: Profil studiów, wybrane modyfikatory społeczno-kulturowe i tryb życia jako czynniki różnicujące poziom rozwoju sprawności motorycznej oraz podstawowych cech personalnych i somatycznych studentów uczelni krakowskich
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 272 s., nlb. 2, 92 ryc., 10 tab. Aneks: s. 220-272, 114 tab.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * TREND SEKULARNY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STATUS SPOŁECZNY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY * BADANIA NAUKOWE * 1995-1998


21/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczyk, Anna
Tytuł: Struktura rzeczowa i czasowa treningu zawodniczki klasy mistrzowskiej w biegach średnich i długich oraz związek zrealizowanego przez nią obciążenia treningowego z wynikiem sportowym w pięcioletnim makrocyklu szkolenia sportowego.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 59 s., 16 ryc., 35 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * KLASA MISTRZOWSKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * SZKOLENIE SPORTOWE * MAKROCYKL


22/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brachman, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych w biegach średnich juniorów i seniorów.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 59 s., 11 ryc., 31 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * JUNIORZY * SENIORZY * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * CYKL ROCZNY


23/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugajska, Agata
Tytuł: Miejsce zamieszkania (miasto-wieś), a poziom kondycji fizycznej chłopców Południowo-Wschodniej Kielecczyzny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 47 s., 20 ryc., 11 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * MIASTO * WIEŚ * KONDYCJA FIZYCZNA * PŁEĆ M. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


24/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rokowska, Małgorzata
Tytuł: Mistrzostwo w maratonie kobiet i mężczyzn a struktura obciążenia treningowego.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 60 s., 21 ryc., 6 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * MARATON * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * TESTY


25/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieniawska, Joanna
Tytuł: Stopień urbanizacji miejsca zamieszkania, a poziom rozwoju motorycznego i morfofunkcjonalnego chłopców z dużego miasta i strefy podmiejskiej.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 24 ryc., 19 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: SSOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


26/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krowiak, Tomasz
Tytuł: Tendencje rozwojowe 50-ciu najlepszych wyników w biegu na 400 m mężczyzn na świecie i w Polsce w latach 1945-2004.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 104 s., 15 ryc., 8 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEG 400 M * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ M. * POLSKA * ŚWIAT * 1945-2004


27/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sudoł, Grzegorz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego zawodników w chodzie sportowym na 10 km i 20 km w kategorii juniorów.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 91 s., 23 ryc., 21 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * JUNIORZY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE


28/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wachowska, Anna
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na kondycję fizyczną chłopców wiejskich w wieku 11-13 lat z północno-zachodniej kielecczyzny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 84 s., 26 ryc., 15 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONDYCJA FIZYCZNA * PŁEĆ M. * WIEŚ * MŁODZIEŻ * OBSERWACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


29/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Toroń, Katarzyna
Tytuł: Długookresowe tendencje przemian w rozwoju motorycznym i somatycznym dzieci ze wsi i miast podkrakowskich.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 76 s., 29 ryc., 19 tab.Bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * DZIECI * MIASTO * WIEŚ * TREND SEKULARNY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


30/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plesowicz, Ewa
Tytuł: Uwarunkowania treningowe poziomu mistrzostwa sportowego polskich biegaczek na średnich dystansach na przełomie XX/XXI wieku.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 75 s., 28 ryc., 47 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * BIEG 800 M * BIEG 1500 M * CYKL ROCZNY * ANALIZA DANYCH


31/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowicka, Anna
Tytuł: Dynamika rozwoju mistrzostwa sportowego w biegu na 3000 m z przeszkodami kobiet a poziom obciążeń treningowych.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 127 s., 52 ryc., 66 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEG Z PRZESZKODAMI * PŁEĆ Ż. * MISTRZOSTWO SPORTOWE * ROZWÓJ * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE


32/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miernik, Anna
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny rodzin a poziom rozwoju somatycznego, motorycznego i funkcjonalnego dziewcząt z Kielecczyzny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 66 s., 28 ryc., 13 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * PŁEĆ Ż. * STATUS SPOŁECZNY * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


33/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drechsler, Marek
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności na kondycję fizyczną młodzieży wiejskiej z Podkarpacia.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 71 s., 29 ryc., 6 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * KONDYCJA FIZYCZNA * WIEŚ * PODKARPACIE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE


34/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zygmunt, Monika
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych w biegach górskich kobiet na poziomie mistrzowskim / na przykładzie analizy dokumentacji treningowej zawodniczki Agnieszki Stafa - brązowej medalistki MSJ.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 51 s., 9 ryc., 10 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WYCZYNOWY * BIEGI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ Ż. * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * WYNIKI SPORTOWE * OBSERWACJA


35/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woźniak, Marzena
Tytuł: Wpływ ćwiczeń rekreacyjnych zrealizowanych w średnim cyklu treningowym, na sprawność motoryczną kobiet w ujęciu koncepcji Health Related Fitness (H-RF).
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 118 s., 42 ryc., 17 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ĆWICZENIA REKREACYJNE * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * CZAS WOLNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CYKLE TRENINGOWE * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


36/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zapał, Marcin
Tytuł: Obciążenia treningowe a poziom sprawności specjalnej i motorycznej uczniów szkoły sportowej w Tarnowie.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 108 s., 46 ryc., 23 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WYNIKI SPORTOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czarniecki, Bartosz
Tytuł: Wpływ stażu treningowego na poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i sprawności motorycznej uczniów z klas sportowych.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 90 s., 35 ryc., 31 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * SZKOŁA SPORTOWA * KLASA SPORTOWA * PŁEĆ M. * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * UCZNIOWIE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Błyszczuk, Renata
Tytuł: Wpływ selekcji oraz obciązeń treningowych na poziom rozwoju morfofunkcjonalnego, sprawności motorycznej oraz umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży ze szkół sportowych w trzyletnim cyklu szkolenia
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 195 s., 55 ryc., 30 tab., bibliogr. 155 poz.Aneks: s. 165-195, 2 ryc., 17 tab.
Słowa kluczowe: SELEKCJA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PIŁKARZ * TRENING


39/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drezno, Jolanta
Tytuł: Poziom oraz uwarunkowania rozwoju niektórych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji Health-Related fitness dziewcząt uprawiających taniec nowoczesny.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 76 s., 33 ryc., 10 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZDROWIE * TANIEC NOWOCZESNY * FITNESS * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ Ż. * WIEK * STAŻ ZAWODNICZY * WPŁYW * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


40/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Horniatko, Bartosz
Tytuł: Wpływ obciążeń treningowych na wynik sportowy w makrocyklach szkoleniowych juniora starszego.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s. 24 ryc. 52 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEG 100 M * BIEG 200 M * ZAWODNICY * JUNIORZY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WPŁYW * WYNIKI SPORTOWE * MAKROCYKL


41/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustynek, Agata
Tytuł: Sprawność fizyczna badana w konwencji H-RF dzieci krakowskich z Podgórza o różnej aktywności fizycznej.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 75 s., 26 ryc., 15 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolasa, Piotr
Tytuł: Tendencje rozwojowe najlepszych wyników lekkoatletycznych świata i Polski w biegach krótkich przez płotki mężczyzn w latach 1912-2005 r.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 80 s., 25 ryc., 31 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * ŚWIAT * POLSKA * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ M. * POZIOM FORMY SPORTOWEJ


43/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szot, Aneta
Tytuł: Uwarunkowania morfologiczne rozwoju zdolności siłowych dzieci z klas sportowych o profilu lekkoatletycznym.
Promotor: prof. dr hab Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 108 s., 51 tab., 272 ryc.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA SPORTOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * UWARUNKOWANIA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * BUDOWA CIAŁA * TRENING SPORTOWY * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hanus, Józef
Tytuł: Wpływ miejsca zamieszkania na poziom sprawności fizycznej badanej w konwencji Health Related (H-RF) młodzieży z Ziemi Tarnowskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 20 ryc., 10 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PŁEĆ M. * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE


45/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolasa, Piotr
Tytuł: Tendencje rozwojowe najlepszych wyników lekkoatletycznych świata i Polski w biegach krótkich i biegach przez płotki mężczyzn w latach 1912-2005 r.
Promotor: dr Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 79 s., 25 ryc., 39 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * BIEG PRZEZ PŁOTKI * PŁEĆ M. * WYNIKI SPORTOWE * TENDENCJE ROZWOJOWE * MISTRZOSTWA POLSKI * MISTRZOSTWA EUROPY * REKORD POLSKI * REKORD ŚWIATA * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH


46/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kazubek, Aleksandra
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju Mistrzostwa Sportowego w biegach średnich i długich kobiet
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 1 fot.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * PŁEĆ Ż. * TRENING SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE


47/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ślipczyńska, Alicja
Tytuł: Tendencje rozwojowe 50-ciu najlepszych wyników Świata i Polski w biegu na 100 m ppł i 400 m ppł kobiet do 2005 r.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 131 s., 16 ryc., 18 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * BIEG PRZEZ PŁOTKI * WYNIKI SPORTOWE * ŚWIAT * POLSKA * ANALIZA


48/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stafa, Agnieszka
Tytuł: Obciążenia treningowe na poziomie mistrzowskim w biegach górskich juniorek i seniorek (analiza porównawcza treningu medalistek mistrzostw świata).
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 110 s., 33 ryc., 31 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * ZAWODNICY * BIEGI * GÓRY * JUNIORZY * SENIORZY * PŁEĆ Ż. * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * PRZYGOTOWANIE * MISTRZOSTWA ŚWIATA


49/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bijak, Marta
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży ze wsi południowej Małopolski a wielkość areału gospodarstwa rolnego ich rodziców
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 26 ryc., 8 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * MAŁOPOLSKA * WARUNKI MATERIALNE * PALEŚNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


50/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachowski, Andrzej
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 86 s., 2 fot., 23 ryc., 43 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TRENING SPORTOWY * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * MISTRZOSTWO SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * BIEGI GÓRSKIE * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


51/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Schab, Anna
Tytuł: Miejsce zamieszkania a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców o różnym poziomie aktywności ruchowej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 67 s., 25 ryc., 2 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * MIASTO * WIEŚ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYWIAD * OBSERWACJA


52/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głogowska, Kamila
Tytuł: Środowisko społeczno-kulturowe miejsca zamieszkania jako modyfikator rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z Kielecczyzny w wieku 7-10 lat.
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 60 s., 26 ryc., 12 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * FIZJOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


53/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Raś, Robert
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych na różnych etapach rozwoju mistrzostwa sportowego kobiety. Na przykładzie kariery sportowej biegaczki, Izabeli Zatorskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 80 s., 25 ryc., 22 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * KARIERA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * MAKROCYKL * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * ZATORSKA, IZABELA


54/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyżewski, Dominik
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci z Kielecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 54 s., 24 ryc., 16 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * POMIAR


55/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tanasiewicz, Marzena
Tytuł: Czynnik środowiskowy jako modyfikator poziomu rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z Kielc
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 100 s., 9 ryc., 16 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


56/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawron, KInga
Tytuł: Efekty doboru dziewcząt do uprawiania siatkówki w UKS Skarżysko Kamienna w świetle wyników pomiaru podstawowych cech somatycznych i zdolności motorycznych
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 58 s., 13 ryc., 3 tab.Bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DOBÓR * UWARUNKOWANIA * SKARŻYSKO KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


57/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janczy, Jakub
Tytuł: Uwarunkowania morfologiczne rozwoju zdolności siłowych dzieci z Jabłonki
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 44 s., 15 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * JABŁONKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


58/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Bogusław
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w skoku w dal kobiet i mężczyzn na przykładzie analizy koncepcji szkoleniowej trenera Janusza Mazura
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 99 s., 37 ryc., 32 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * SZKOLENIE SPORTOWE * ANALIZA


59/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Joanna
Tytuł: Znaczenie specjalnych ćwiczeń lekkoatletycznych w treningu biegacza na orientację
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 62 s., 20 ryc., 20 tab., 1 mapaBibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * BIEG NA ORIENTACJĘ * TRENING SPORTOWY * ĆWICZENIA SPECJALNE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ANALIZA DANYCH


60/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orłowski, Dariusz
Tytuł: Tendencje rozwojowe 50-ciu najlepszych wyników świata i Polski w biegu na 200 m mężczyzn w latach 1945-2006
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 116 s., 8 tab., 15 ryc.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEG 200 M * WYNIKI SPORTOWE * WYNIKI SPORTOWE * SUKCES SPORTOWY * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA * ŚWIAT * TENDENCJE ROZWOJOWE


61/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazur, Małgorzata
Tytuł: Wpływ środowiska zanieczyszczonego zbestem na poziom rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego dziewcząt i chłopców zamieszkałych w okolicach Szczucina
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 12 tab., 30 ryc.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZCZUCIN (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


62/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liro, Małgorzata
Tytuł: Uwarunkowania treningowe wyników sportowych juniorki młodszej uprawiającej lekkoatletyczne biegi krótkie
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 54 s., 14 rys., 29 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * KLUB SPORTOWY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


63/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kęćko, Tomasz
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności fizycznej oraz selekcji sportowej do uprawiania wschodnich sportów walki na poziom wybranych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji Health Related Fitness (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 4 ryc., 23 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SELEKCJA * UWARUNKOWANIA * STAŻ ZAWODNICZY * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * KLUB KARATE KYOKUSHIN (KIELCE)


64/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czajor, Justyna
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom sprawności fizycznej dzieci badanej w konwencji HEALTH-RELATE FITNESS
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 68 s., 19
Opis fizyczny: ryc., 18 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: FITNESS * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * POMIAR * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


65/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Glanda, Joanna
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny rodzin a poziom sprawności fizycznej gimnazjalistów z Kluczewska badanej w koncepcji HEALT-RELATED FITNESS
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 65 s., 13 ryc.Bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UWARUNKOWANIA * WARUNKI MATERIALNE * WARUNKI BYTOWE * STATUS SPOŁECZNY * RODZINA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * KLUCZEWSKO (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


66/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patla-Lenik, Barbara
Tytuł: Uwarunkowania treningowe na różnym etapie mistrzostwa sportowego w biegach długodystansowych na przykładzie kariery Izabeli Zatorskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 36 ryc., 45 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI DŁUGIE * PŁEĆ Ż. * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * ZATORSKA, IZABELA


67/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernat, Katarzyna
Tytuł: Zmienność czasowa cech somatycznych i zdolności motorycznych oraz ich wpływ na wyniki biegu na 100 i 200 m studentek z Krakowa
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 52 s., 7 ryc., 13 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * ZAWODNICY * STUDENCI * BIEG 100 M * BIEG 200 M * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYNIKI SPORTOWE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * AWF KRAKÓW


68/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płonka, Agnieszka
Tytuł: Zmienność cech somatycznych i sprawności motorycznej studentów krakowskich oraz ich wpływ na wyniki biegu na 100 i 200 m
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 57 s., 6 ryc., 10 tab.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * ZAWODNICY * STUDENCI * BIEG 100 M * BIEG 200 M * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * AWF KRAKÓW


69/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawron, Kinga
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego oraz motorycznego dziewcząt z klas sportowych na tle grup porównawczych
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 16 ryc., 5 tab.Bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE * SKARŻYSKO KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


70/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paliborek, Aleksandra
Tytuł: Zakres i kierunek długookresowych tendencji przemian różnic międzypłciowych w rozwoju fizycznym oraz uwarunkowań somatycznych i motorycznych wyników sportowych w biegu na 100 i 200 m u studiujących w AWF w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 70 s., 17 ryc., 19 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * BIEG 100 M * BIEG 200 M * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * WYWIAD


71/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik, Marta
Tytuł: Obciążenia treningowe a wyniki w maratonie reprezentantów Polski. Analiza porównawcza treningu i wyników sportowych najlepszych polskich maratończyków XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 53 s., 15 ryc., 11 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * MARATON * REPREZENTACJA POLSKI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * CYKLE TRENINGOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


72/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuszczek, Adam
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej dzieci wiejskich z Podhala na ich poziom rozwoju fizycznego
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 50 s., 13 ryc., 2 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * PODHALE * ROZWÓJ FIZYCZNY * BUDOWA CIAŁA * TESTY * POMIAR


73/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stadnicka, Patrycja
Tytuł: Obciążenia treningowe a wyniki w chodzie sportowym olimpijczyka z Pekinu
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 74 s., 24 ryc., 3 fot., 15 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * OLIMPIJCZYK * ANALIZA DANYCH


74/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Komar, Paulina
Tytuł: Sprawność motoryczna w ujęciu zdrowia a miejsce zamieszkania dzieci ze środowiska miejskiego
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 19 ryc., 14 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MIASTO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


75/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Winiarczyk, Tomasz
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness)
Promotor: prof. zw. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 196 s., 69 ryc., 9 tab., bibliogr. 224 poz. Aneks: s. [157]-196, 71 tab.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * MOTORYCZNOŚĆ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA * TRENING SPORTOWY * INDYWIDUALIZACJA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA (KIELCE)


76/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurowski, Adam
Tytuł: Uwarunkowania motoryczne i treningowe sprawności młodych bokserów
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 40 s., 8 ryc., 12 tab., 19 ryc.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * BOKS * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * STAŻ ZAWODNICZY * NABÓR I SELEKCJA * WYWIAD * OBSERWACJA


77/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogłoziński, Przemysław
Tytuł: Poziom rozwoju kondycji fizycznej chłopców z Opoczna w wieku 11-13 lat o zróżnicowanym poziomie uczestnictwa w kulturze fizycznej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 75 s., 1 mapa, 27 ryc., 12 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * OPOCZNO (WOJ. ŁÓDZKIE) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * ANALIZA DANYCH


78/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surówka, Anna
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom sprawności fizycznej badanej w konwencji H-RF dzieci w wieku 10-12 lat ze Szkoły Podstawowej z Osieczan i z Krzywaczki
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 95 s., 44 ryc., 22 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * TESTY * POMIAR * OSIECZANY (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRZYWACZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


79/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugaj, Anna
Tytuł: Poziom rozwoju fizycznego dzieci ze wsi kieleckiej na początku XXI wieku
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 74 s., 41 ryc., 12 tab.Bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA PORÓWNAWCZE


80/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dutkiewicz, Dariusz
Tytuł: Sprawność fizyczna w konwencji zdrowia (H-RF) zawodnikow uprawiających sztuki walki
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 55 s., 3 ryc., 22 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * ZAWODNICY * WIEK KALENDARZOWY * STAŻ ZAWODNICZY * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * POMIAR * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHINKAY


81/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łojewski, Jerzy
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców badana testem EUROFIT z miast i wsi Kielecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 45 s., 11 tab., 20 ryc., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * TESTY * POMIAR * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


82/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulpa, Dariusz
Tytuł: Status społeczno-kulturowy miejsca zamieszkania jako czynnik różnicujący poziom rozwoju sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia dzieci z Sądecczyzny
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Opis fizyczny: 64 s., 21 ryc., 4 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SZYBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA * NAWOJOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrząszcz, Artur
Tytuł: Uczestnictwo w kulturze fizycznej chłopców z wybranych szkół radomskich oraz ich aktywność a poziom sprawności motorycznej, badanej w konwencji zdrowia
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 70 s., 24 ryc., 14 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE)


84/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siemek, Agnieszka
Tytuł: Efektywność w poszukiwaniu kryteriów naboru chłopców w wieku 12 lat do uprawiania biegów wytrzymałościowych
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 48 s., 8 ryc., 11 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * UCZNIOWIE * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKOŚCIOWA * POBÓR TLENU * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


85/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koniarczyk, Mariola
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na sprawność fizyczną dzieci z Szydłowca
Promotor: prof. dr hab. AWF Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 70 s., 25 ryc., 15 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KONDYCJA FIZYCZNA * TESTY * POMIAR * SZYDŁOWIEC (WOJ. MAZOWIECKIE)


86/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Róg, Dariusz
Tytuł: Pochodzenie środowiskowe jako modyfikator poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z Ziemi Myślenickiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 20 ryc., 1 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


87/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzegorczyk, Monika
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom sprawności fizycznej w ujęciu Health Related Fitness młodzieży radomskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 3 fot., 44 ryc., 32 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * FITNESS * TANIEC * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE


88/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozłowski, Łukasz
Tytuł: Struktura rzeczowa i czasowa treningu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach rekordzisty Polski w biegu na 200 m w świetle materiałów porównawczych
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 85 s., 13 wykr., 3 ryc., 23 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * BIEG 200 M * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * ATENY (GRECJA) * TRENING SPORTOWY * BIEGACZ * POLSKA * WYNIKI SPORTOWE * RYWALIZACJA SPORTOWA * ANALIZA DANYCH * 2004


89/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Półtorak, Marek
Tytuł: Status miejsca zamieszkania (miasto-wieś) a poziom kondycji fizycznej dzieci w wieku 10-12 lat
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 48 ryc., 8 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * MIASTO * WIEŚ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * OBSERWACJA * ANALIZA DANYCH * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


90/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiernasz, Damian
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom sprawności fizycznej młodzieży, badanej w koncepcji zdrowia (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 73 s., 2 fot., 9 ryc., 4 tab., bibliogr. 59 poz.
Sygnatura: 38642WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * RUCH * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * KONWENCJA ZDROWIA (H-RF)


91/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksiak, Małgorzata
Tytuł: Wpływ selekcji oraz obciążeń treningowych na poziom rozwoju wybranych aspektów budowy somatycznej oraz sprawności motorycznej młodzieży z klasy sportowej w półrocznym cyklu szkolenia
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 90 s., 30 wykr., bibliogr. 99 poz. Aneks: s. 93-101
Sygnatura: 38615WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA SOMATYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * SELEKCJA * KLASY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA


92/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duszyński, Mateusz
Tytuł: Efektywność naboru i selekcji sportowej do klas z poszerzonym wychowaniem fizycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie w świetle przeprowadzonego testu sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF)
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 75 s., 25 tab., 22 wykr., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura: 38561WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KLASY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST EUROFIT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


93/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buźniak, Arkadiusz
Tytuł: Uwarunkowania treningowe rozwoju mistrzostwa sportowego w maratonie
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 61 s., 15 tab., 15 wykr., bibliogr. 35 poz. Aneks: s. 60-61
Sygnatura: 38550WF
Słowa kluczowe: MARATON * MARATOŃCZYK * TRENING * PROCES TRENINGOWY * MISTRZOSTWO SPORTOWE * WYNIKI SPORTOWE * SKARŻYŃSKI, JERZY


94/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamiński, Waldemar
Tytuł: Uwarunkowania treningowe mistrzostwa sportowego w maratonie jako przesłanka do szkolenia uprawiających jogging
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 38 s., 14 tab., 4 wykr., bibliogr. 73 poz.
Sygnatura: 39266WF
Słowa kluczowe: SPORT WYCZYNOWY * LEKKOATLETYKA * MARATON * BIEGI * MISTRZOSTWO SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * UWARUNKOWANIA * OBJĘTOŚĆ TRENINGU * JOGGING


95/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikos, Mateusz
Tytuł: Prognoza rozwoju rekordów świata w pchnięciu kulą oraz wybrane determinanty treningowe i motoryczne mistrzostwa sportowego polskiego miotacza klasy mistrzowskiej
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 76 s., 11 tab., 5 wykr., bibliogr. 59 poz. Aneks: s. 68-76
Sygnatura: 38669WF
Słowa kluczowe: PCHNIĘCIE KULĄ * MISTRZOSTWO SPORTOWE * MIOTACZ * KLASA MISTRZOWSKA * TRENING SPORTOWY * CECHY MOTORYCZNE * REKORD ŚWIATA * PROGNOZOWANIE WYNIKÓW


96/102

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gąsior, Paweł
Tytuł: Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do wyczynowego uprawiania hokeja na lodzie w Nowym Targu oraz propozycja optymalizacji systemu szkolenia z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego
Promotor: prof. dr hab Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 210 s., 57 ryc., 79 tab., bibliogr. s. 108-200, streszcz. pol., ang. Anreks: s. 204-210, 4 ryc., 2 tab.
Słowa kluczowe: HOKEJ NA LODZIE * NABÓR I SELEKCJA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * OPTYMALIZACJA * SKUTECZNOŚĆ * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALITYCZNY HIERARCHICZNY PROCES * AHP * 10-16 LAT


97/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaros, Anna
Tytuł: Obciążenia treningowe a wyniki w biegach górskich na przykładzie wielokrotnego Mistrza Polski Seniorów
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 55 s., 10 tab., 18 wykr., bibliogr. 22 poz. Aneks: s. 48-55
Sygnatura: 40231WF
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * TEREN LEŚNY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WOSIK, DANIEL


98/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarek, Piotr
Tytuł: Wiek, płeć i miejsce zamieszkania a poziom rozwoju somatycznego, psychicznego i motorycznego dzieci w wieku 7-15 lat
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 82 s., 33 ryc., 43 tab., bibliogr. 40 poz., Aneks
Sygnatura: 40063WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BARCICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁAWKÓW (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW


99/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ceremuga, Marcin
Tytuł: Długookresowe tendencje zmian poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z trzech miejscowości dawnego województwa krakowskiego
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Sygnatura: 39245WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZALEŻNOŚĆ * ANALIZA PORÓWNAWCZA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW, BARCICE, SŁAWKÓW


100/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prażuch, Agnieszka
Tytuł: Efektywność wytrenowania i naboru do klas z poszerzonym wychowaniem fizycznym w zespole szkół ogólnokształcących nr 1 w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 87 s., 26 ryc., 3 tab., bibliogr. 40 poz. Aneks
Sygnatura: 39313WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * KLASY SPORTOWE * SZKOLENIE SPORTOWE * EFEKTYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1


101/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska, Małgorzata
Tytuł: Uwarunkowania treningowe, a skuteczność startowa reprezentantki Polski w trójskoku w makrocyklu rocznym 2010/2011
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 106 s., 41 ryc., 18 tab., bibliogr. 18 poz. Aneks
Sygnatura: 40051WF
Słowa kluczowe: TRÓJSKOK * REPREZENTACJA POLSKI * KLASA MISTRZOWSKAII * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * SZKOLENIE SPORTOWE * MAKROCYKL * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * PŁEĆ Ż.


102/102

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmiel, Bartosz
Tytuł: Wybrane osobnicze i pozaosobnicze uwarunkowania niektórych czynników rozwoju psychomotorycznego dzieci z trzech typów aglomeracji małopolski
Promotor: prof. dr hab. Mleczko, Edward
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 63 s., 11 ryc., 20 tab., bibliogr.66 poz.
Sygnatura: 41586WF
Słowa kluczowe: PSYCHOMOTORYKA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * UWARUNKOWANIA OSOBNICZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * kRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BARCICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁAWKÓW (WOJ. ŚLĄSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka