Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MIREK, ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śliwa, Małgorzata
Tytuł: Ocena kliniczna usprawniania ruchowego pięciu chorych na chorobę Parkinsona
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 51 s., 11 fot., 9 ryc., 1 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA PARKINSONA * LOKOMOCJA * RUCHOMOŚĆ KRĘGOSŁUPA * PŁEĆ M. * JAKOŚĆ ŻYCIA * ĆWICZENIA RUCHOWE * REHABILITACJA


2/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klocek, Anna
Tytuł: Spastyczność - podstawy neurofizjologiczne oraz metody oceny, leczenia i rehabilitacji.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 117 s., 15 fot., 9 ryc., 2 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: NEUROFIZJOLOGIA * UKŁAD NERWOWY * SPASTYCZNOŚĆ * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * UDAR MÓZGU * STWARDNIENIE ROZSIANE * LECZENIE FARMAKOLOGICZNE * LECZENIE CHIRURGICZNE * REHABILITACJA


3/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kural, Karolina
Tytuł: Wykorzystanie mechanizmów plastyczności mózgu w rehabilitacji chorych neurologicznie.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 61 s., 6 rys., 1 tab.Bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * MÓZG * ZABURZENIA * REHABILITACJA


4/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wideł-Frączek, Agnieszka
Tytuł: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona - studium przypadku.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 62 s., 33 fot., 13 ryc., 5 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA PARKINSONA * REHABILITACJA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * PŁEĆ Ż. * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiśniowska, Jolanta
Tytuł: Przegląd stosowanych metod usprawniania ruchowego w chorobie stwardnienia rozsianego.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 78 s., 18 ryc., 5 tab.Bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * PACJENCI * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * RUCHU LOKOMOCYJNE * BÓL * ĆWICZENIA RUCHOWE * PSYCHOTERAPIA


6/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prokop, Sylwia
Tytuł: Testy i skale wykorzystywane w ocenie efektów rehabilitacji w wybranych jednostkach chorobowych; udar mózgu, choroba Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 119 s., 3 ryc., 20 tab.Bibliogr. 99 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * CHOROBA PARKINSONA * STWARDNIENIE ROZSIANE * TESTY * SKALA * WYKORZYSTANIE


7/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matraj, Marta
Tytuł: Ocena usprawniania ruchowego pacjentki z chorobą stwardnienie rozsiane - studium przypadku.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 60 s., 11 fot., 11 ryc.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * LECZENIE


8/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walczyk, Monika
Tytuł: Ocena efektów terapii pacjenta po stłuczeniu pnia mózgu studium przypadku.
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 135 s., 11 fot., 33 ryc., 40 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * STŁUCZENIE * MÓZG * URAZY * PŁEĆ M. * LECZENIE * TESTY


9/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Slózowski, Mateusz
Tytuł: Profilaktyka i metody leczenia pacjentów z bólami kręgosłupa lędźwiowego
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 116 s., 26 ryc., 6 tab.Bibliogr. 174 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * LĘDŹWIE * CHOROBY * BÓL * LECZENIE CHIRURGICZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * KINEZYTERAPIA


10/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wolski, Rafał
Tytuł: Ocena efektów terapii pacjenta z ataksją rdzeniowo-móżdżkową. Studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 35 fot., 14 ryc., 1 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * PSYCHIATRIA * REHABILITACJA * UKŁAD RUCHOWY * ATAKSJA * KOŃCZYNA GÓRNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * TESTY * CHÓD * PARAMETRY RUCHU * LECZENIE


11/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paterek, Anna
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjenta po embolizacji malformacji tętniczo-żylnej rdzenia kręgowego
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 87 s., 21 fot., 11 ryc., 2 tab.Bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * RDZEŃ KRĘGOWY * USZKODZENIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * KOŃCZYNA DOLNA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


12/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk, Dorota
Tytuł: Rodzaje aktywności ruchowej osób z dysfunkcjami neurologicznymi na przykładzie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 94 s., 16 fot.Bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * PACJENCI * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * JAKOŚĆ ŻYCIA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budziak, Joanna
Tytuł: Ocena efektów terapii pacjenta z chorobą neuronu ruchowego - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 57 s., 7 fot., 8 ryc., 5 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * STWARDNIENIE BOCZNE ZANIKOWE * KOŃCZYNA GÓRNA * STAWY * RUCHOMOŚĆ * SIŁA MIĘŚNIOWA * LOKOMOCJA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Herman, Agnieszka
Tytuł: Ocena efektów kompleksowej reahabilitacji w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 30 ryc., 17 tab.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * BÓL * KRĘGI LĘDŹWIOWE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * MASAŻ * BADANIA ANKIETOWE * RADYMNO (WOJ. PODKARPACKIE)


15/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pominkiewicz, Łukasz
Tytuł: Ocena efektów programu terapii pacjenta po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 44 s., 11 ryc.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * UDAR MÓZGU * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * REHABILITACJA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * CHÓD * KOORDYNACJA RUCHOWA * CHOROBA NIEDOKRWIENNA


16/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ścieszka, Krzysztof
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na osobę z chorobą Parkinsona
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 15 ryc., 9 fot., 1 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * MOTORYCZNOŚĆ * TESTY * POMIAR


17/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brylińska, Justyna
Tytuł: Trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym wynikające z rozwoju objawów u chorych neurologicznie oraz rola rehabilitacji na ich poprawę
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 117 s., 14 fot., 6 rys., 8 ryc.Bibliogr. 82 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA PARKINSONA * STWARDNIENIE ROZSIANE * UDAR MÓZGU * USPRAWNIANIE RUCHOWE * REHABILITACJA * JAKOŚĆ ŻYCIA


18/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wendykier, Monika
Tytuł: Ocena terapii pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym, studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 10 ryc., 16 tab.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * URAZY * MÓZG * CZASZKA * PACJENCI * LECZENIE * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * TESTY * POMIAR


19/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bromboszcz, Magdalena
Tytuł: Ocena skuteczności terapii ruchowej według programu autorskiego prowadzonego w warunkach domowych pacjentki z SM
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 91 s., 30 fot., 1 rys., 12 tab., 7 wykr.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * NARZĄDY RUCHU * ĆWICZENIA LECZNICZE * REHABILITACJA * SIŁA MIĘŚNIOWA * KOŃCZYNA DOLNA * JAKOŚĆ ŻYCIA * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * ĆWICZENIA RELAKSACYJNE * DOM RODZINNY * PROGRAM AUTORSKI


20/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wierzbowska, Sylwia
Tytuł: Przegląd metod rehabilitacyjnych stosowanych w przebiegu stwardnienia rozsianego
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 3 tab., 7 ryc.Bibliogr. 109 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * LECZENIE * METODA * ANALIZA DANYCH


21/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Terlecka, Magdalena
Tytuł: Wykorzystanie metod pomiarowych w ocenie efektów rehabilitacji u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 81 s., 11 fot., 14 ryc., 30 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * URAZY * MÓZG * USPRAWNIANIE RUCHOWE * METODA * RÓWNOWAGA CIAŁA * TESTY * POMIAR


22/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górny, Dorota
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji u pacjentki ze stwardnieniem rozsianym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 79 s., 40 fot., 7 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * PŁEĆ Ż. * PACJENCI * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * USPRAWNIANIE RUCHOWE * ĆWICZENIA LECZNICZE * TESTY * POMIAR


23/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stasica, Anna
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjenta po niedokrwiennym udarze mózgu z problemami internistycznymi - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 56 s., 11 fot., 8 ryc., 5 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * REHABILITACJA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * STAWY * RUCHOMOŚĆ * JAKOŚĆ ŻYCIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strycharz, Jadwiga
Tytuł: Ocena efektów terapii pacjenta ze stwardnieniem zanikowym bocznym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 2 fot., 34 ryc., 6 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE * PACJENCI * REHABILITACJA * TESTY


25/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machecka, Dorota
Tytuł: Ocena rehabilitacji pacjenta po udarze niedokrwiennym w warunkach domowych - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 62 s., 14 ryc., 17 tab.Bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * REHABILITACJA * SIŁA MIĘŚNIOWA * STAWY * RUCHOMOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA LECZNICZE * TESTY * CHOROBA NIEDOKRWIENNA


26/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Sylwia
Tytuł: Wpływ kompleksowej rehabilitacji na odbudowę u pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym prowadzonych w ośrodku rehabilitacji Votum RehaPlus w Krakowie
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 79 s., 10 fot., 21 tab., 25 wykr.Bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * URAZY * MÓZG * CZASZKA * REHABILITACJA * LECZENIE * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pęckowska, Katarzyna
Tytuł: Ocena efektów terapii pacjenta ze zwyrodnieniem korowo-podstawowym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 11 ryc., fot., 15 tab..Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * CHOROBY STAWÓW * REHABILITACJA * SIŁA MIĘŚNIOWA * RUCHOMOŚĆ * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * JAKOŚĆ ŻYCIA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * TESTY * POMIAR


28/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szpytma, Łukasz
Tytuł: Ocena skuteczności terapii funkcjonalnej pacjentki 8 lat po udarze mózgu - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 72 s., 10 fot., 14 ryc., 6 tab., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PŁEĆ Ż. * REHABILITACJA * TERAPIA MANUALNA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biszto, Anna
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji u pacjentki po zabiegu usunięcia neriwka Schwannoma z kanału kręgowego okolicy lędźwiowej kręgosłupa - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 11 fot., 7 rys., 7 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * KRĘGI LĘDŹWIOWE * LECZENIE CHIRURGICZNE * REHABILITACJA * ĆWICZENIA LECZNICZE * NERWIAK SCHWANNOMA


30/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morgaś, Joanna
Tytuł: Ocena terapii funkcjonalnej pacjenta po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 68 s., 5 tab., 28 ryc., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * PACJENCI * URAZY * KRĘGOSŁUP * RDZEŃ KRĘGOWY * KRĘGI SZYJNE * REHABILITACJA * ĆWICZENIA LECZNICZE * KINEZYTERAPIA * NEUROLOGIA * PACJENCI * URAZY * KRĘGOSŁUP * RDZEŃ KRĘGOWY


31/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jałocha, Beata
Tytuł: Ocena skuteczności terapii usprawniającej lokomocję u pacjenta z chorobą Parkinsona - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 76 s., 5 ryc., 16 tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * REHABILITACJA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * TESTY * POMIAR


32/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tylicka, Agnieszka Dominika
Tytuł: Ocena terapii funkcjonalnej pacjenta po udarze niedokrwiennym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 79 s., 13 fot., 22 ryc., 14 tab., bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBA WIEŃCOWA * UDAR MÓZGU * RÓWNOWAGA CIAŁA * REHABILITACJA * ĆWICZENIA LECZNICZE


33/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Karolina
Tytuł: Ocena skuteczności fizjoterapii w wodzie u pacjenta z chorobą Parkinsona - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 73 s., 27 fot., 10 ryc., 5 tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA PARKINSONA * WIEK DOJRZAŁY * FIZJOTERAPIA * ĆWICZENIA W WODZIE * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZABURZENIA * CHÓD * ĆWICZENIA LECZNICZE * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE


34/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mucha, Paweł
Tytuł: Ocena usprawniania ruchowego elementami metody PNF pacjenta z mielopatią szyjną - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 63 s., 16 fot., 7 ryc., 8 tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * MIELOPATIA SZYJNA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * METODA PNF * REHABILITACJA


35/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kochańska, Agnieszka
Tytuł: Ocena skuteczności rehabilitacji u pacjenta po 7 latach od embolizacji naczyniaka rdzenia kręgowego
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 53 s., 11 fot., 10 tab., 8 wykr., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ONKOLOGIA * KRĘGOSŁUP * RDZEŃ KRĘGOWY * NACZYNIAK * LECZENIE CHIRURGICZNE * USPRAWNIANIE RUCHOWE * REHABILITACJA * PROGRAM AUTORSKI


36/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewski, Łukasz
Tytuł: Ocena skuteczności terapii funkcjonalnej u pacjentki z chorobą stwardnienia rozsianego - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 84 s., 20 fot., 24 ryc., 9 tab., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * PŁEĆ Ż. * REHABILITACJA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * ĆWICZENIA LECZNICZE * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * STAWY * RUCHOMOŚĆ * JAKOŚĆ ŻYCIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Macałka, Joanna
Tytuł: Ocena skuteczności programu usprawniania chodu i równowagi pacjentów choroba Huntingtona - studium dwóch przypadków
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 99 s., 52 fot., 19 rys., 5 tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA HUNTINGTONA * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * ANALIZA DANYCH


38/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stolarz, Natalia
Tytuł: Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u nauczycieli
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 6 tab., 33 wykr., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * NAUCZYCIEL * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * NADWAGA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuźma, Magdalena
Tytuł: Wpływ procesu rehabilitacji na stan zdrowia fizycznego pacjentów z chorobą Huntingtona
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 95 s., 16 fot., 19 rys., 11 tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA HUNTINGTONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * ZABURZENIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * REHABILITACJA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel, Paweł
Tytuł: Ocena zaburzeń chodu u pacjentów z chorobą Huntingtona na podstawie trójwymiarowej analizy chodu VICON i testów klinicznych
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 85 s., 26 rys., 6 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * CHOROBA HUNTINGTONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * ZABURZENIA * TESTY * POMIAR * AWF KRAKÓW


41/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pająk, Milena
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym po wypadku komunikacyjnym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 83 s., 14 ryc., 13 wykr., 12 tab., bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * URAZY * MÓZG * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * REHABILITACJA * STAWY * RUCHOMOŚĆ * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzenia, Magdalena
Tytuł: Zastosowanie kinezyterapii tapingu medycznego w leczeniu zachowawczym zepołu kanału nadgarstka
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 66 s., 6 fot., 1 rys., 24 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * NADGARSTEK * BÓL * ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA * LECZENIE * TAPING MEDYCZNY * KINEZYTERAPIA


43/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Goraj, Kinga
Tytuł: Ocena usprawniania funkcjonalnego 28 letniego mężczyzny dotkniętego dziecięcym porażnieniem mózgowym - stusium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 84 s., 13 fot., 16 rys., 8 tab., bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * DZIECIĘCE PORAŻNIE MÓZGOWE * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * SIŁA MIĘŚNIOWA * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * STAWY * RUCHOMOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * ĆWICZENIA LECZNICZE * REHABILITACJA * JAKOŚĆ ŻYCIA


44/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowska, Ewelina
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjenta z ataksją rdzeniowo-móżdżkową - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 60 s., 11 rys., 2 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA * PACJENCI * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * JAKOŚĆ ŻYCIA * REHABILITACJA * TERAPIA MANUALNA * BADANIA * ANALIZA DANYCH


45/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełt, Agata
Tytuł: Wpływ terapii EEG-Biofeedback na występowanie istotnych różnic w poziomie fal mózgowych u dzieci z ADHD i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 82 s., 2 fot., 12 rys., 17 tab., 5 wykr., bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * MÓZG * LECZENIE * METODA * EEG * DZIECI * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * KONCENTRACJA * ADHD * EEG-BIOFEEDBACK


46/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cymbranowicz, Izabella
Tytuł: Ocena efektów terapii usprawniającej pacjentki z zaawansowaną chorobą PD - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 59 s., 8 fot., 5 ryc., 11 tab., bibliogr. 61 poz. Aneks: s. 59
Sygnatura: 32549RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA RUCHOWA * CHOROBA PARKINSONA * DIAGNOZA * OBJAWY * LECZENIE * RUCH * PACJENCI * PŁEĆ Ż.


47/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górny, Zbigniew
Tytuł: Ocena skuteczności działania przeciwbólowego klasycznych metod fizjoterapii w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 48 s., 20 ryc., 11 tab., bibliogr. 35 poz. Aneks: s. 39-48
Sygnatura: 38009RR
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * ZAPOBIEGANIE * METODA * SKUTECZNOŚĆ * LECZENIE * DOLNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA


48/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gutowicz, Sławomir
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjentki z chorobą Parkinsona ze współistniejącymi zaburzeniami układu krążenia - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 63 s., 10 fot., 13 ryc., 3 tab., bibliogr. 50 poz. Aneks: s. 62-63
Sygnatura: 38011RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * UKŁAD KRĄŻENIA * ZABURZENIA * LECZENIE * PACJENCI


49/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorbunow, Michał
Tytuł: Ocena zaburzeń i efektów usprawniania ruchowego chodu u pacjentów z chorobą Huntingtona w oparciu o trójwymiarową analizęchodu systemem VICON
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 83 s., 5 fot., 34 ryc., 3 tab., bibliogr. 56 poz. Aneks: s. 82-83
Sygnatura: 39060RR
Słowa kluczowe: LECZENIE * CHOROBA HUNTINGTONA * CHÓD * ZABURZENIA * REHABILITACJA * WPŁYW * ZDROWIE * PACJENCI * BADANIA


50/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turbak, Anna
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji pacjenta z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 83 s., 14 fot., 9 ryc., 6 tab., 5 wykr., bibliogr. 51 poz. Aneks: s. 66-83, 8 tab.
Sygnatura: 39228RR
Słowa kluczowe: LECZENIE * REHABILITACJA * STWARDNIENIE ROZSIANE * EPIDEMIOLOGIA * PATOGENEZA * KLASYFIKACJA * OBJAWY * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI


51/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strękowska, Anna
Tytuł: Ocena efektów terapii usprawniania pacjenta ze stwardnieniem rozsianym - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 64 s., 10 fot., 14 tab., 8 wykr., bibliogr. 51 poz.
Sygnatura: 39122RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * STWARDNIENIE ROZSIANE * SKUTECZNOŚĆ * TESTY * SKALA EDSS * SKALA ASHWORTHA


52/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gwardzik, Kacper
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji chorego z ataksją rdzeniowo-móżdżkową typu 1 metodą PNF - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 98 s., 15 fot., 10 ryc., 21 wykr., bibliogr. 163 poz.
Sygnatura: 37492RR
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * ATAKSJA * MOTORYCZNOŚĆ * CZYNNOŚĆ RUCHOWA * CHÓD * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZABURZENIA * METODA PNF * ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA


53/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cebo, Jarosław
Tytuł: Analiza efektów programu usprawniania u pacjentki z polekową miopatią mięśniową
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 61 s., 8 fot., 1 ryc., 9 tab., 7 wykr., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura: 39044RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA RUCHOWA * KOŃCZYNA DOLNA * MIĘŚNIE * SIŁA MIĘŚNIOWA * MIOPATIA * LECZENIE * PROGRAM * SKUTECZNOŚĆ


54/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ortyl, Małgorzata
Tytuł: Ocena skuteczności usprawniania chodu po udarze niedokrwiennym mózgu - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 68 s., 4 fot., 13 ryc., 6 tab., bibliogr. 55 poz.
Sygnatura: 39102RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA LECZNICZA * FIZJOTERAPIA * NEUROLOGIA * UDAR MÓZGU * NIEDOKRWIENIE * CHÓD * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ


55/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dominik, Agata
Tytuł: Rehabilitacja pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 60 s., 3 rys., 26 tab., 14 wykr., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura: 39154RR
Słowa kluczowe: NEUROLOGIA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * ZAWAŁ SERCA * UDAR MÓZGU * ŚPIĄCZKA * CHOROBA PRZEWLEKŁA * CHORZY * ZAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA * STAN WEGETATYWNY


56/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starowicz, Aneta
Tytuł: Ocena efektów programu usprawniania pacjentki z polineuropatią uwarunkowaną genetycznie
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 66 s., 5 fot., 9 ryc., 4 tab., bibliogr. 60 poz.
Sygnatura: 39120RR
Słowa kluczowe: UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * NEUROPATIA * UWARUNKOWANIA GENETYCZNE * LECZENIE * REHABILITACJA RUCHOWA * POLINEUROPATIA


57/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel, Anna
Tytuł: Ocena efektów programu usprawniania pacjentki z dystrofią miotoniczną typu 1 (DM1) w warunkach domowych - studium przypadku
Promotor: dr Mirek, Elżbieta
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 68 s., 12 fot., 3 ryc., 13 tab., bibliogr. 53 poz. Aneks
Sygnatura: 40684RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * DYSTROFIA * LECZENIE * PROGRAM

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka