Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MARCZYK STEFAN
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hlawacz-Pitera A.
Tytuł: Zamek w Baranowie Sandomierskim jako ośrodek turystyczny.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 42 s. 3 mapy bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * BARANÓW SANDOMIERSKI (WOJ. PODKARPACKIE) * ZAMEK (BARANÓW SANDOMIERSKI)


2/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal A.
Tytuł: Ekonomiczne, organizacyjne i prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania jednostek gospodarki turystycznej w formie spółek.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 108 s. 3 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INSTYTUCJA * EKONOMIKA * ANALIZA * FUNKCJA * DZIAŁANIE * PRAWO * ORGANIZACJA


3/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuśnierz D.
Tytuł: Rentowność usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie hotelu 'Holiday Inn' w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 85 s. 11 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'HOLIDAY INN' (KRAKÓW) * USŁUGI HOTELARSKIE * USŁUGI GASTRONOMICZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pożarlik E.
Tytuł: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystycznego miasta Częstochowy.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 62 s. 7 rys. 3 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * ROZWÓJ * CZĘSTOTLIWOŚĆ


5/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodków Wczasowo-Wypoczynkowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w latach 1988-1993.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 77 s. 5 fot. 3 rys. 19 tab. bibliobr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OŚRODEK WCZASOWY * DZIAŁANIE * ANALIZA * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


6/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaszczewski M.
Tytuł: Aspekty rozwoju górskiej turystyki zimowej w Polsce na przykładzie analizy wyjazdów mieszkańców krakowa 93-94.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 81 s. 1 rys. 6 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * ZIMA * ROZWÓJ * WYDATEK TURYSTY * TURYSTA


7/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marek L.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 66 s. 1 fot. 1 rys. 1 schem. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REGION * MIASTO * MUZEUM * ORGANIZACJA * STRUKTURA * FINANSE * KRAJOZNAWSTWO * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palonek A.
Tytuł: Analiza ekonomiczno-organizacyjna turystyki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 69 s. 2 mapy, 20 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


9/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frąc A.
Tytuł: Opactwo cystersów w Sulejowie jako kompleks turystyczny (organizacja i funkcjonowanie).
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 62 s. 11 fot.1 mapa, 3 rys. 2 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZABYTEK * ADAPTACJA * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * HOTEL * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * SULEJÓW * OPACTWO CYSTERSÓW


10/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piejko A.
Tytuł: Łemkowskie cerkwie jako element walorów turystycznych w Polsce południowo-wschodniej.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 75 s. 1 mapa, 1 dyskietka, 19 rys. 1 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * REGION * KULTURA * ZABYTEK * CERKWIE * ŁEMKOWIE


11/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malec J.
Tytuł: Kierunki rozwoju gospodarki lokalnej przez turystykę na przykładzie gminy Miedziana Góra.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 84 s. 2 rys. 3 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROLA * REGION * GMINA * EKONOMIA * ROZWÓJ * KORELACJA * MIEDZIANA GÓRA


12/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osielczak P.
Tytuł: Rynek biur podróży w Toruniu.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 102 s. 12 rys. 13 tab. bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRZEDSIĘBIORSTWO * BIURO PODRÓŻY * RYNEK TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ * OCENA * TORUŃ (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)


13/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Unold P.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Wczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 'Dafne' w Zakopanem w latach 1990-1994.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 46 s. 1 fot. 7 tab. 5 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WCZASY * OŚRODEK WCZASOWY 'DAFNE' * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Siekierski K.
Tytuł: Efektywność wykorzystania infrastruktury turystycznej Gminy Solina.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 73 s. 2 mapy, 9 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * WYKORZYSTANIE * BIESZCZADY * GMINA * SOLINA (WOJ. PODKARPACKIE)


15/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Batorowicz E.
Tytuł: Analiza funkcjonowania pensjonatów w Krakowie na podstawie wybranych przykładów.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 70 s. 2 fot. 1 rys. 6 tab. 13 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * ROZWÓJ * PENSJONAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lęcznar P.
Tytuł: Przekształcenia własnościowe i analiza funkcjonowania Domu Wycieczkowego Wawel-Tourist w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 43 s. 2 rys. 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * DOM WYCIECZKOWY * DZIAŁANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piętuch B.
Tytuł: Analiza ekonomiczno-organizacyjna Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej 'Lubogoszcz'.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 53 s. 5 fot. 1 mapa, 10 tab. 6 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * OŚRODEK SZKOLENIOWY * KASINKA MAŁA * LUBOGOSZCZ


18/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trafiał J.
Tytuł: Proces reprywatyzacji branży hotelarskiej w Polsce na przykładzie hotelu Pollera w okresie przemian gospodarczych po roku 1990.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 75 s. 8 tab. 6 wykr. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * GOSPODARKA RYNKOWA * HOTEL POLLERA (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gugulski R.
Tytuł: Opodatkowanie działalności gospodarczej w turystyce na przykładzie Polski i Francji.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 48 s. 5 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FINANSE TURYSTYKI * GOSPODARKA RYNKOWA * PODATEK * ORGANIZACJA * POLSKA * FRANCJA


20/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb I.
Tytuł: Organizacja, zarządzanie i funkcjonowanie kasyna gry w Polsce na podstawie Casinos Poland Sp. z o.o.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 64 s. 4 tab. 2 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * KASYNO


21/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radek A.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu 'Patria' w Częstochowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 63 s. 2 fot. 1 rys. 11 tab. 5 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ŚLĄSKIE) * HOTEL ORBIS 'PATRIA' (CZĘSTOCHOWA)


22/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicki T.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Silesiana w Kokotku.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 3 rys. 6 tab. 1 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA


23/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zytke M.
Tytuł: Funkcjonowanie historycznych hoteli we współczesnych realiach na przykładzie Hotelu 'Grand' oddziału Orbis s.a. w Łodzi.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 72 s. 3 fot. 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'GRAND' (ŁÓDŹ) * ZABYTEK * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


24/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górowska-Dzień E.
Tytuł: Analiza funkcjonowania pensjonatu 'Perła Południa' w Rytrze w latach 1992-1996.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 75 s. 1 fot. 6 ryc. 11 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * HOTELARSTWO * PENSJONAT 'PERŁA POŁUDNIA' * DZIAŁALNOŚĆ * RYTRO


25/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciąg L.
Tytuł: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gminy Limanowa poprzez rozwój turystyki.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 86 s. 3 mapy, 5 ryc. 7 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * GOSPODARKA * AKTYWIZACJA * KORELACJA * GMINA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


26/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamowicz E.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Umowy Franchizingowej w hotelarstwie na przykładzie hoteli 'Orbis-Forum' w Krakowie i Warszawie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 151 s. 5 ryc. 8 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * EKONOMIKA TURYSTYKI * SYSTEM HOTELOWY * HOTEL * UMOWA FRANCHIZINGOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WARSZAWA * HOTEL 'ORBIS-FORUM' (WARSZAWA) * HOTEL 'ORBIS-FORUM' (KRAKÓW)


27/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojanowska B.
Tytuł: Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze 'LOT' S.A.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 97 s. 14 ryc. 15 tab. bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TRANSPORT TURYSTYCZNY * LOTNICTWO CYWILNE * PRZEWOŹNIK TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * POLSKIE LINIE LOTNICZE 'LOT'


28/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Starczowska K.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu Gazda w Zakopanem w latach 1992-1996.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 12 ryc. 36 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'GAZDA' (ZAKOPANE) * DZIAŁALNOŚĆ * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bożkowa D.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Wybrzeża Czarnomorskiego w Bułgarii.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 80 s. 2 ryc. 3 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * CZARNE, MORZE * BUŁGARIA


30/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarębski K.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna regionu Jaseników.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 105 s. 9 map, 9 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * REGION * CZECHY * JESENIKI


31/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinek M.
Tytuł: Charakterystyka turystyczna Austrii (analiza perspektyw rozwoju turystyski między Polską a Austrią).
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 89 s. 28 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ * POLSKA * AUSTRIA


32/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dach A.
Tytuł: Wpływ agroturystyki na aktywizację terenów rolniczych.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 58 s. 3 ryc. 1 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * GMINA * ROZWÓJ


33/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymczuch A.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu 'Gromada Łysica' w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 56 s. 9 ryc. 4 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'GROMADA ŁYSICA' * DZIAŁALNOŚĆ * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWĘTOKRZYSKIE)


34/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pracuch A.
Tytuł: Wykorzystanie walorów turystyczno-uzdrowiskowych Solca-Zdroju.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 78 s. 23 mapy, 1 ryc. 12 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * UZDROWISKO * ROZWÓJ * WALORY TURYSTYCZNE * SOLEC ZDRÓJ


35/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurowska A.
Tytuł: Analiza działalności Hotelu 'Świętokrzyskiego' należącego do Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej 'Gromada'.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 111 s. 1 fot. 8 ryc. 25 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'ŚWIĘTOKRZYSKI' * DZIAŁALNOŚĆ * OCENA


36/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rachoń M.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego 'Koninki'.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 7 fot. 11 ryc. 14 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OŚRODEK WCZASOWY 'KONINKI' * DZIAŁALNOŚĆ


37/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalińska M.
Tytuł: Stan zagospodarowania i perspektywy rozwoju turystyki na terenie Uniejowa.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 8 fot. 7 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE * KONIN (WOJ. WIELKOPOLSKIE ; OKRĘG) * UNIEJÓW


38/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kukla Z.
Tytuł: Funkcjonowanie hotelu 'Warszawski' w Krakowie
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 4 ryc. 8 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'WARSZAWSKI' * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtaszkiewicz D.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu Gestor w Myślenicach.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 59 s. 2 fot. 4 ryc. 14 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'GESTOR' * DZIAŁALNOŚĆ * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gładysz E.
Tytuł: Analiza funkcjonowania gastronomii hotelowej na przykładzie hotelu 'Cracovia' w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 122 s. 14 ryc. 13 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * HOTEL 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Swędzioł M.
Tytuł: Analiza bazy hotelowo turystycznej w świetle wymagań i przepisów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pod kątem organizacji Igrzysk Olimpijskich 2006 roku.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 44 s. 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świerad M.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Hotelu Pod Różą w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 78 s. 5 ryc. 3 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'POD RÓŻĄ' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rojek M.
Tytuł: Specyfika łańcucha hoteli Orbis na przykładzie hotelu Cracovia w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 157 s. 1 fot. 6 ryc. 7 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * SYSTEM HOTELOWY * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORBIS * HOTEL 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sroka K.
Tytuł: Analiza funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego na przykładzie domu wczasowego Janosik.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 47 s. 8 fot. 3 ryc. 2 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WCZASOWY 'JANOSIK' * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bukowska M.
Tytuł: Globalizacja i konsolidacja w turystyce na przykładzie grupy Accor i sieci hoteli Novotel.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 105 s. 18 ryc. 12 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * FIRMA 'ACCOR' * HOTEL * SIEĆ 'NOVOTEL' * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ


46/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński J.J.
Tytuł: Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój gospodarczy województwa krakowskiego w latach 1991-1997, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji turystycznych.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 217 s. 30 ryc. 26 tab. bibliogr. 131 poz. 2 zał.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INWESTYCJE * ROLA * GOSPODARKA * ROZWÓJ * KAPITAŁ ZAGRANICZNY * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


47/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek A.
Tytuł: Próba oceny skuteczności działalności promocyjno-reklamowej hoteli na przykładzie hotelu 'Cracovia' w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 77 s. 17 ryc. 1 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * REKLAMA TURYSTYCZNA * PROMOCJA TURYSTYKI * HOTEL 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk J.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu Continental w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 64 s. 14 ryc. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL ORBIS 'CONTINENTAL' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubalak D.
Tytuł: Analiza działalności firm ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeń turystycznych na przykładzie PZU S.A. i Gerling Polska S.A.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 113 s. 4 ryc. 1 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * PRZEDSIĘBIORSTWO * DZIAŁALNOŚĆ * PZU S.A. * GERLING POLSKA S.A.


50/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kossowicz M.
Tytuł: Analiza funkcjonowania kompleksu pokoi gościnnych i gastronomii w zamku w Niedzicy.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 70 s. 4 ryc. 10 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * DZIAŁALNOŚĆ * OBIEKT TURYSTYCZNY * ZABYTEK ARCHITEKTURY * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAMEK (NIEDZICA)


51/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciempka-Długaszek M.
Tytuł: Narzędzia marketingowe stosowane w usługach hotelarskich na rynku USA na przykładzie sieci Super 8 i Days Inn.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 79 s. 16 ryc. 5 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * MARKETING * HOTEL * SIEĆ 'SUPER 8' * SIEĆ DAYS INN * STANY ZJEDNOCZONE


52/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawulak W.
Tytuł: Analiza funkcjonowania pensjonatu 'Janina' w Zawoi jako przykład rodzinnej firmy.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 7 fot. 10 ryc. 12 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * PENSJONAT 'JANINA' * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * ZAWOJA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


53/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sarapata I.
Tytuł: Analiza funkcjonowania pensjonatu 'Przy Giewoncie' w Zakopanem.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 68 s. 5 fot. 1 mapa, 6 ryc. 11 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PENSJONAT 'PRZY GIEWONCIE' (ZAKOPANE)


54/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miękinia M.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu Karat w Warszawie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 54 s. 5 ryc. 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * WARSZAWA * HOTEL 'KARAT' (WARSZAWA)


55/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klęk A.
Tytuł: Charakterystyka i analiza działalności hoteli trzygwiazdkowych na Słowacji na przykładzie hotelu Metropol w Spiskiej Nowej Wsi.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 92 s. 13 ryc. 9 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'METROPOL' * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * SŁOWACJA * SPISKA NOWA WIEŚ


56/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wielgosz M.
Tytuł: Analiza wybranych elementów marketingu wykorzystywanych w hotelarstwie na przykładzie działalności hotelu Continental w Krakowie
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * MARKETING * HOTEL ORBIS 'CONTINENTAL' (KRAKÓW) * DZIAŁALNOŚĆ


57/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basta T.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Motelu 'Krak' w Krakowie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 63 s. 8 fot. 5 ryc. 11 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * MOTEL 'KRAK' * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


58/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlica M.
Tytuł: Analiza funkcjonowania hotelu 'Zakopane', komórki organizacyjnej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 116 s. 5 fot. 12 ryc. 29 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * HOTEL 'ZAKOPANE' (ZAKOPANE) * DZIAŁALNOŚĆ * ANALIZA * CHARAKTERYSTYKA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sech A.
Tytuł: Formy rozliczeń w hotelarstwie na przykładzie hotelu 'Victoria' w Warszawie.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 135 s. 24 ryc. 1 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * EKONOMIKA TURYSTYKI * HOTELARSTWO * TURYSTA * HOTEL 'VICTORIA' (WARSZAWA) * WYDATEK TURYSTY * RODZAJ * ANALIZA * WARSZAWA


60/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hudzik M.
Tytuł: Możliwości rozwoju usług hotelowych na polskim rynku.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 90 s. 4 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * ROZWÓJ * CZYNNIK * ANALIZA


61/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Latosińska A.
Tytuł: Perspektywy rozwoju krakowskiego Kazimierza w kontekście turystyki kulturowej i etnicznej.
Promotor: dr Marczyk Stefan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 88 s. 5 fot. 2 mapy, 4 ryc. 3 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * KULTURA * ETNOGRAFIA * CHARAKTERYSTYKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka