Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MARCHEWKA A.
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rudnicka M.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej w młodości na tryb życia i postawy ludzi w wieku starszym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 49 s. 12 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * GERIATRIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŻYCIE * STYL * MŁODZIEŻ * WIEK STARCZY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA


2/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karch A.
Tytuł: Quad Rugby jako jedna z form usprawniania poprzez sport, przeznaczona dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 53 s. 5 fot. 10 rys. 19 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGI SZYJNE * RDZEŃ KRĘGOWY * USZKODZENIA * REHABILITACJA * SPORT * GRA * QUAD RUGBY * PRZEPISY * TRENING


3/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trymbulak R.
Tytuł: Ocena wpływu metody 'Ruchu Rozwijającego' Weroniki Sherborne na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dzieci upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 74 s. 15 fot. 6 rys. 7 tab. bibliogr. 30 poz. Aneks 18 s.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * DZIECI * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * LECZENIE * REHABILITACJA * ĆWICZENIA * METODA * OCENA * SHERBORNE, WERONIKA


4/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Święcicka A.
Tytuł: Próba oceny wpływu warunków pogodowych na proces rehabilitacji kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 45 s. 1 fot. 16 rys. 17 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BIODRO * STAWY * STAW BIODROWY * POGODA * KORELACJA


5/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kandefer J.
Tytuł: Próba oceny sprawności motorycznej dzieci niesłyszących, w stosunku do dzieci słyszących w wieku 14-15 lat.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 50 s. 5 fot. 3 rys. 7 tab. 14 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * NORMA * KORELACJA


6/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyrga U.
Tytuł: Uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych a rozwój motoryczny i dojrzałość społeczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 83 s. 12 tab. 26 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * ROLA


7/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piwowar H.
Tytuł: Wpływ poziomu samooceny na sprawność motoryczną dzieci upośledzonych w stopniu lekkim w wieku 13-15 lat.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 54 s. 12 tab. 3 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SAMOOCENA * KORELACJA


8/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budzińska A.
Tytuł: Droga Królewska na Wawel w Krakowie - ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 71 s. 6 fot. 8 rys. 7 tab. 15 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * DOSTĘPNOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DROGA KRÓLEWSKA


9/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Selwa B.
Tytuł: Wpływ leczenia fizykalnego i rehabilitacyjnego na stan funkcjonalny stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 4 fot. 13 rys. 24 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * KOLANO * STAWY * STAW KOLANOWY * CHOROBY * FIZYKOTERAPIA


10/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacz M.
Tytuł: Wpływ udziału w Olimpiadach Specjalnych na rozwój sprawności psychomotorycznej oraz przystosowania społecznego osób głębiej upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 63 s. 7 fot. 9 ryc. 15 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * ROZWÓJ * KORELACJA


11/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiśniewska M.
Tytuł: Olimpiady Specjalne i ich wpływ na rozwój sprawności motorycznej osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 82 s. 23 ryc. 3 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ * KORELACJA


12/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamska A.
Tytuł: Oświęcim - ocena dostępności obiektów turystycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 92 s. 18 fot. 17 ryc. 7 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * DOSTĘPNOŚĆ * TURYSTA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wiekierak A.
Tytuł: Terapia zajęciowa dla upośledzonych umysłowo w Polsce i w Niemczech na przykładzie wybranych ośrodków.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 7 fot. 16 ryc. 15 tab. bibliogr. 29 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * LECZENIE PRACĄ * POLSKA * NIEMCY


14/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sieja M.
Tytuł: Wyniki usprawniania leczniczego w chorobie zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 70 s. 17 fot. 12 ryc. 27 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * KRĄŻKI MIĘDZYKRĘGOWE * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ


15/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hrynczuk A.
Tytuł: Wieliczka - ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 79 s. 8 fot. 9 ryc. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OBIEKT TURYSTYCZNY * DOSTĘPNOŚĆ * KOPALNIA SOLI * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzanowska A.
Tytuł: Ocena postępów rehabilitacji u osób z dysfunkcją stawu rzepkowo-udowego w leczeniu sanatoryjnym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 60 s. 1 fot. 34 ryc. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA DOLNA * STAWY * TRZESZCZKA * UDO * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * UZDROWISKO * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * IWONICZ ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE)


17/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koprowska K.
Tytuł: Ocena sprawności motorycznej dzieci niewidomych w wieku 10-16 lat.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 101 s. 66 ryc. 12 tab. bibliogr. 27 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WADY WZROKU * NIEWIDOMI * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA


18/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szmidt O.
Tytuł: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 6 fot. 52 ryc. 53 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA


19/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Madej M.
Tytuł: Wydolność i sprawność motoryczna osób głębiej upośledzonych umysłowo w wieku od 15 do 23 lat.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 76 s. 65 ryc. 2 tab. bibliogr. 32 poz. Aneks 27 s. 32 tab.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA


20/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rysz M.
Tytuł: Ocena skuteczności zabiegów fizykalnych i ćwiczeń usprawniających stosowanych w leczeniu osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 58 s. 14 fot. 18 ryc. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STAWY * STAW BIODROWY * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * LECZENIE * FIZYKOTERAPIA * KINEZYTERAPIA * MAGNETOTERAPIA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


21/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szkaradek A.
Tytuł: Wpływ kinezyterapii i innych zabiegów fizjoterapeutycznych na lokomocję i czynności dnia codziennego osób starszych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 121 s. 11 fot. 51 ryc. 24 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FIZYKOTERAPIA * KINEZYTERAPIA * PROGRAM * STAN ZDROWIA * KORELACJA


22/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ortyl K.
Tytuł: Sprawność fizyczna słabowidzących oraz widzących słuchaczy Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 72 s. 10 fot. 32 ryc. 35 tab. bibliogr. 23 poz. Aneks: 32 s.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WZROK * ZABURZENIA


23/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hanula B.
Tytuł: Czas wolny młodzieży głuchej i słyszącej zamieszkałej w internacie.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 74 s. 27 ryc. 27 tab. bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE * INTERNAT


24/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biaduń M.
Tytuł: Przygotowanie do życia w społeczeństwie osób całkowicie niewidomych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 89 s. 1 fot. 36 ryc. 36 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI


25/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szala G.
Tytuł: Wpływ terapii zajęciowej na przystosowanie społeczne osób umysłowo upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 80 s. 22 ryc. 26 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ROLA * OCENA


26/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machura-Powęzka H.
Tytuł: Wpływ metody Rozruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój ruchowy, społeczny, poznawczy i emocjonalny dzieci umysłowo upośledzonych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 85 s. 13 fot. 12 ryc. 2 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * LECZENIE * METODA W. SHERBORNE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


27/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pierzchała O.
Tytuł: Ocena wyników usprawniania leczniczego ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń w wodzie u kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 90 s. 8 fot. 32 ryc. 23 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STAW KOLANOWY * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * LECZENIE * ĆWICZENIA W WODZIE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


28/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salach K.
Tytuł: Ocena dostępności obiektów użyteczności publicznej miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 118 s. 27 fot. 21 ryc. 10 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ARCHITEKTURA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * MIASTO * OBIEKT * DOSTĘPNOŚĆ * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefaniak N.
Tytuł: Przygotowanie do życia społecznego osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 70 s. 30 ryc. 32 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA


30/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryś M.
Tytuł: Droga Królewska na Wawel w Krakowie - ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych - badania porównawcze.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 99 s. 14 fot. 15 ryc. 6 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ARCHITEKTURA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TURYSTA * WÓZEK INWALIDZKI * OBIEKT TURYSTYCZNY * DOSTĘPNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DROGA KRÓLEWSKA


31/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyja J.
Tytuł: Ocena stanu funkcjonalnego stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 75 s. 6 fot. 27 ryc. 22 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * STAW BIODROWY * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * ĆWICZENIA * RODZAJ * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


32/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworska I.
Tytuł: Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym na przykładzie Domu Pomocy Społecznej.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 113 s. 72 ryc. 46 tab.48 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


33/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haławin, Marcin
Tytuł: Wpływ hipoterapii na rozwój psychospołeczny i ruchowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 74 s. 22 tab. 3 fot. 70 rys. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * PORAŻENIE MÓZGOWE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * HIPOTERAPIA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SPOŁECZNY * SPORT * REKREACJA


34/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawalec, Artur
Tytuł: Sytuacja życiowa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 55 s. 28 tab. 28 wykr. 8 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * BADANIA ANKIETOWE * BARIERY ARCHITEKTONICZNE


35/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczerek, Anna
Tytuł: Rozwój sprawności ogólnej i manualnej słuchaczy Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie w pierwszym roku nauki zawodu.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 183 s. 17 fot. 70 ryc. 27 tab. bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * MASAŻ LECZNICZY * WZROK * NIEWIDOMI * ADAPTACJA ORGANIZMU * REHABILITACJA * ANKIETA * TESTY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MEDYCZNE STUDIUM MASAŻU LECZNICZEGO (KRAKÓW)


36/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Magdalaena
Tytuł: Próba oceny wpływu stosowania metody Weroniki Sherborne na rozwój dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym z cechami autyzmu.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 16 fot. 3 rys. 9 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * PSYCHOLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * AUTYZM * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * METODA * BADANIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * METODA WERONIKI SHERBORNE * CHOROBY WRODZONE


37/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewska-Ernestowicz, Anna
Tytuł: Czas wolny osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 76 s. 16 fot. 28 tab. 21 ryc. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * WYPOCZYNEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA * WYWIAD * POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM * ŚWIETOKRZYSKI KLUB DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI * WSPÓLNOTA WIARA I ŚWIATŁO


38/38

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kocoń, Agnieszka
Tytuł: Próba oceny wyników usprawniania leczniczego po zabiegu totalnej aloplastyki stawu kolanowego.
Promotor: dr Marchewka A.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 72 s. 25 ryc. 2 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * STAW KOLANOWY * REHABILITACJA * LECZENIE * MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY UDA * KOŃCZYNA DOLNA * CHOROBY * LECZENIE CHIRURGICZNE * MIASTO * KORFANTÓW (WOJ. OPOLSKIE) * METODA LOVETTA * OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI (KORFANTÓW)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka