Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LAH, VLADIMIR IOSIFOVIC
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gomulec, Grzegorz
Tytuł: Próba poszukiwania rzetelnych i trafnych testów motorycznych służących do oceny zdolności koordynacyjnych na etapie specjalistycznym.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 40 s. 1 ryc. 5 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: HOKEJ NA LODZIE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TEST MOTORYCZNY * KOORDYNACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAWODNICY * ANALIZA DANYCH * OBSERWACJA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koziana, Piotr
Tytuł: Rozwój strukturalny koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 8-9 lat w aspekcie dymorfizmu płciowego.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 50 s. 21 tab.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * DYMORFIZM PŁCIOWY * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ MOTORYCZNY * TESTY * ANALIZA DANYCH * STATYSTYKA


3/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawowczyk, Elżbieta
Tytuł: Poziom rozwoju zdolności motorycznych jako kryterium doboru chłopców do zajęć z gimnastyki sportowej.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 32 s. 7 tab. 1 ryc.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SIŁA * GIBKOŚĆ * SZYBKOŚĆ * POMIAR * CECHY SOMATYCZNE * DOBÓR * SELEKCJA * ANALIZA DANYCH * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świś, Joanna
Tytuł: Współzależność między zdolnościami koordynacyjnymi a umiejętnościami technicznymi u koszykarzy w wieku 13-14 lat.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 49 s. 11 ryc. 8 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY * ANALIZA DANYCH * BADANIA STATYSTYCZNE


5/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żywiczka, Maciej
Tytuł: Poziom i struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych u młodych koszykarek na etapie wszechstronnego przygotowania.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 60 s. 8 ryc. 7 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SUKCES SPORTOWY * PŁEĆ Ż. * PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY * ANALIZA DANYCH * BADANIA STATYSTYCZNE


6/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbkowski, Piotr
Tytuł: Próba oceny trafności i rzetelności testów sportowo-motorycznych przydatnych w ocenie specjalnego koordynacyjnego przygotowania młodych koszykarzy.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 40 s. 1 ryc. 6 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * TESTY * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GRA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * PSZCZYNA (WOJ. ŚLĄSKIE)


7/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rechnio, Anna
Tytuł: Zmiany wskaźników somatycznych, funkcjonalnych i motorycznych u łyżwiarzy figurowych seniorów i juniorów - reprezentantów Polski w latach 1999-2002.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 57 s. 9 tab. 6 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE * JUNIORZY * SENIORZY * WSKAŹNIK SOMATYCZNY * CECHY FUNKCJONALNE * CECHY MOTORYCZNE * REPREZENTACJA POLSKI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA DANYCH * METODY STATYSTYCZNE * WARSZAWA * 1999-2002


8/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciszak, Michał
Tytuł: Wpływ obciążeń specyficznych na różnicowania kinestatyczne i umiejętności siatkarzy w wieku 16-18 lat.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 45 s. 4 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * OBCIĄŻENIE * ROZGRZEWKA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bisztyga, Marcin
Tytuł: Poziom i struktura usprawniania koordynacyjnego (KZM) u dziewcząt i chłopców niewidzących i słabowidzących.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 89 s. 13 fot. 1 ryc. 13 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * REHABILITACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WZROK * NIEWIDOMI * KOORDYNACJA RUCHOWA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cekiera, Marcin
Tytuł: Zastosowanie metody rankingu w ocenie skuteczności walki sportowej drużyny oraz poszczególnych graczy w koszykówce NBA w sezonach 1999/2003.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 61 s. 32 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA KOSZYKOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SPORT ZAWODOWY * WALKA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA DANYCH * LIGA NBA


11/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamcio, Filip
Tytuł: Współzależność między specyficznymi KZM umiejętnościami technicznymi u 15-16 letnich hokeistów.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 34 s. 5 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: SPORT ZIMOWY * HOKEJ NA LODZIE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gierczuk, Dariusz
Tytuł: Trening koordynacyjny jako czynnik optymalizujący szkolenie zapaśników na etapach ukierunkowanym i specjalnym
Promotor: Prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 219 s., nlb. 5, 32 ryc., 42 tab., bibliogr. 146-157. Aneks: s. 158-219, 17 ryc., 40 tab.
Słowa kluczowe: ZAPASY * TRENING SPORTOWY * KOORDYNACJA RUCHOWA * SZKOLENIE SPORTOWE * OPTYMALIZACJA * ZAPAŚNIK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE


13/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hrabczak, Paweł
Tytuł: Wpływ ukierunkowanego treningu koordynacyjnego na zmianę poziomu wybranych KZM u siatkarzy w wieku kadeta.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 39 s., 7 tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TRENING SPORTOWY * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * OBSERWACJA * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * KS 'DUNAJEC' (NOWY SĄCZ)


14/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cieloch, Karol
Tytuł: Poziom rozwoju i struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych u zapaśników stylu wolnego w wieku 17-20 lat w zakresie dymorfizmu płciowego.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 84 s., 7 ryc., 11 tab.Bibliogr. 86 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * ZAPASY * STYL WOLNY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * WALKA SPORTOWA * TESTY


15/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron, Sławomir
Tytuł: Przejawy symetrii i asymetrii motorycznej w poziomie umiejętności technicznych u kwalifikowanych koszykarek.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 41 s., 4 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * SYMETRIA * ASYMETRIA * MOTORYCZNOŚĆ * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE


16/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tłustochowicz, Dorota
Tytuł: Wpływ usprawnienia koordynacyjnego na wynik sportowy młodych pływaków w wieku 11 lat.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 44 s., 2 ryc., 10 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PŁYWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * WYNIKI SPORTOWE


17/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poloczek, Lucyna
Tytuł: Poziom wytrzymałości i jej zmiany u dzieci w wieku 7-12 lat podczas 7-miesięcznego ukierunkowanego treningu.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 38 s., 13 tab., 6 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * FIZJOLOGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WYTRZYMAŁOŚĆ * TRENING * LEKCJA WF * WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKOŚCIOWA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POMIAR * ANALIZA DANYCH


18/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiełb, Beata
Tytuł: Podnoszenie sprawności motorycznej u dzieci w wieku 10, 12 lat za pomocą specjalistycznego treningu.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 46 s., 7 rys., 12 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * TRENING SPORTOWY * TRENING SPECJALISTYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LEKCJA WF * EKSPERYMENT * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE)


19/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Robaczyńska, Agnieszka
Tytuł: Poziom i zależności między różnymi wskaźnikami gibkości dzieci uprawiających taniec.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 48 s., 13 rys., 10 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * GIBKOŚĆ * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * TESTY * JAROSŁAW (WOJ. PODKARPACKIE)


20/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipecki, Krzysztof
Tytuł: Poziom i struktura usprawniania koordynacyjnego (KZM) chłopców niewidzących i niesłyszących wieku 11-12 lat na tle ich zdrowych równieśników.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 14 fot., 10 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: NIEWIDOMI * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NARZĄD WZROKU * USZKODZENIA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * USPRAWNIANIE RUCHOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zagibajło, Łukasz
Tytuł: Poziom rozwoju i struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci z nadwagą i otyłością na tle dzieci zdrowych.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 59 s., 18 tab., 2 ryc., 14 fot.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * SKIERNIEWICE (WOJ. ŁÓDZKIE)


22/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nąckiewicz, Agnieszka
Tytuł: Zaburzenia równowagi u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 53 s., 9 fot., 14 ryc., 9 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SŁUCH * NARZĄD SŁUCHU * USZKODZENIA * DZIECI * RÓWNOWAGA CIAŁA * DYMORFIZM PŁCIOWY * TESTY * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gargula, Leszek
Tytuł: Wpływ 2-letniego treningu koordynacyjnego na poziom przygotowania technicznego piłkarzy nożnych na etapie specjalistycznym
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 163 s., 47 ryc., 26 tab., bibliogr. 188 poz. Aneks: s. 122-163
Słowa kluczowe: TRENING SPORTOWY * PIŁKA NOŻNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * TECHNIKA GRY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


24/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Bujas, Przemysław
Tytuł: Symetria i asymetria motoryczna u młodych piłkarzy nożnych
Promotor: Prof zw. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 148 s., 99 ryc., 23 tab., bibliogr. s. 115-126. Aneks: s. 127-148
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * PIŁKA NOŻNA * KOŃCZYNA DOLNA * SYMETRIA * LATERALIZACJA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


25/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konowalczuk, Dawid
Tytuł: Poziom i struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych u dziewcząt i chłopców w wieku 17 lat (klasa sportowa o specjalności - piłka ręczna).
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 67 s., 18 ryc., 10 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KLASY SPORTOWE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * POMIAR * LUBACZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


26/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kulhankova, Renata
Tytuł: Wpływ zajęć taneczno-ruchowych na rozwój koordynacji dziewcząt w wieku 10-12 lat.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 68 s., 3 ryc., 12 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE


27/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skoczewski, Paweł
Tytuł: Specjalistyczne przyrządy i przybory wykorzystywane w rehabilitacji dzieci z dysfunkcją narządu ruchu.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 99 s., 5 ryc., 3 tab., 3 wykr.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * DZIECI * NARZĄDY RUCHU * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * PRZYRZĄDY * PRZYBORY * OPIS * WYKORZYSTANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzeszowska, Monika
Tytuł: Rozwój i struktura gibkości dzieci w wieku 10-13 lat.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 75 s., 7 rys., 20 ryc., 30 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GIBKOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * STAWY * RUCHOMOŚĆ * ROZWÓJ * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostecki, Robert
Tytuł: Rozwój i struktura usprawnienia koordynacyjnego u 18 letniej młodzieży w świetle dymorfizmu płciowego.
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 53 s., 7 tab., 1 ryc.Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KOORDYNACJA RUCHOWA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * DYMORFIZM PŁCIOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR * TESTY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Forczek, Wanda
Tytuł: Asymetria w cyklicznych ruchach lokomocyjnych z uwzględnieniem pracy kończyn dominujących w grupach studentów w wieku 18-25 lat
Promotor: Prof. zw. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 164 s., 48 ryc., 57 tab., bibliogr. 291 poz. Aneks: s. [123]-164
Słowa kluczowe: ASYMETRIA * LATERALIZACJA * CHÓD * KOŃCZYNA DOLNA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * VICON


31/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zajdel, Adam
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych oraz zależności między nimi u koszykarzy w wieku 13-14 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 71 s., 11 ryc., 10 tab.Bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA KOSZYKOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * MŁ0DZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KADRA POLSKI * MŁODZICY * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * TESTY * ANALIZA DANYCH * ZGRUPOWANIE * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Omorczyk, Jarosław
Tytuł: Zależność pomiędzy zdolnościami motorycznymi a umiejętnościami gimastycznymi studentek i studentów (na przykładzie AWF Kraków)
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 149 s., 37 ryc., 41 tab., bibliogr. 202 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * GIMNASTYKA * TECHNIKA SPORTOWA * ĆWICZENIA * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA


33/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworski, Tomasz
Tytuł: Próba poszukiwania rzetelnych i trafnych testów motorycznych do oceny zdolności koordynacyjnych siatkarzy w wieku 18-30 lat (na przykładzie drużyny MOSIR Bochnia)
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 52 s., 4 tab., 1 ryc.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * TESTY * POMIAR * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Turecki, Krzysztof
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych oraz zależności między nimi u piłkarzy nożnych w wieku 13-14 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 72 s., 9 tab., 12 ryc.Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * KLUB SPORTOWY * STANIĄTKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB LKS 'CZARNI' (STANIĄTKI)


35/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Flis, Oktawian
Tytuł: Przygotowanie koordynacyjno-techniczne piłkarzy nożnych w wieku młodszego juniora w aspekcie lateryzacji ruchów
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 5 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * JUNIORZY * SYMETRIA * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * TESTY * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


36/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Strelkovska, Vanda
Tytuł: Rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku12-14 lat z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz umiarkowanym na tle ich zdrowych rówieśników
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 164 s., 14 ryc., 44 tab., bibliogr. 220 poz. Aneks: s. 122-165, 96 ryc., 36 tab.
Słowa kluczowe: KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * INTELIGENCJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * ĆWICZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SZKOŁA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * LWÓW (UKRAINA)


37/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Galej, Łukasz
Tytuł: Zmiany poziomu i struktury zdolności szybkościowych u piłkarzy nożnych w wieku 15-16 lat w półrocznym cyklu treningowym
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 48 s., 6 tab., 2 ryc.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * CYKLE TRENINGOWE


38/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matusik, Andrzej
Tytuł: Techniczne przygotowanie piłkarzy nożnych w wieku 11 lat w aspekcie symetrii i asymetrii ruchów
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 53 s., 8 ryc., 5 tab.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * SYMETRIA * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * TESTY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Świątko, Michał
Tytuł: Poziom rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych w aspekcie symetrii i asymetrii ruchów na przykładzie drużyny trampkarzy 'Dalin' Myślenice w wieku 12 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRAMPKARZE * KLUB SPORTOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SYMETRIA * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * TESTY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarczyk, Paweł
Tytuł: Poziom rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych piłkarzy nożnych w wieku 14 lat w aspekcie symatrii i asymetrii ruchów
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 81 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PIŁKA NOŻNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * ZAWODNICY * SYMETRIA * ASYMETRIA * RUCH CIAŁA * KLUB SPORTOWY * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)) - NOWA HUTA


41/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawojski, Grzegorz
Tytuł: Poziom rozwoju wybranych zdolności motorycznych u wysoko wykwalifikowanych rugbistów różnych formacji (na przykładzie pierwszo ligowej drużyny RZKS Juvenii Kraków)
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 71 s., 2 ryc., 8 tab.Bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ZAWODNICY * RUGBY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brożek, Marcin
Tytuł: Poziom rozwoju różnych koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych u piłkarzy nożnych w wieku 16 lat w aspekcie lateralizacji ruchowej
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 58 s., 9 ryc., 9 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLASA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOPORDYNACJA RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * LATERALIZACJA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY


43/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trzcionka, Alicja
Tytuł: Poziom sprawności zawodników gimnastyki sportowej z okręgu małopolskiego będących na etapie szkolenia podstawowego
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 38 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


44/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Frączek, Krzysztof
Tytuł: Wpływ specjalnych ćwiczeń koordynacyjnych na postępy w opanowaniu podstawowych umiejętności siatkarskich
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 200 s., 125 ryc.,10 tab., bibliogr. 165 poz. Aneks: s. 171-200, 45 tab.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA * TRENING * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * STUDENCI * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KZM * KOORDYNACYJNE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE


45/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochnak, Magdalena
Tytuł: Wpływ symetrii i asymetrii motorycznej na poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych u młodych koszykarek w wieku 10-11 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 52 s., 1 fot., 16 ryc., 8 tab.Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SYMETRIA * ASYMETRIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KS 'KORONA' (KRAKÓW)


46/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Lipecki, Krzysztof
Tytuł: Wpływ symetryzacji ruchów treningu młodych piłkarzy nożnych na poziom umiejętności technicznych
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 157 s., 41 ryc., 17 tab., bibliogr. 284 poz. Aneks: s. 149-157, 9 tab.
Słowa kluczowe: ASYMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * MOTORYCZNOŚĆ * TECHNIKA GRY * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * KLUB SPORTOWY 'HUTNIK' (KRAKÓW) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * TESTY * BADANIA NAUKOWE


47/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moryto, Jacek
Tytuł: Analiza porównawcza poziomu sportowego zawodników polskich i zagranicznych w Polskiej Lidze Koszykówki w sezonach 2007/2008 i 2008/2009
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir IosiFovic
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 98 s., 9 ryc., 16 tab., bibliogr. 74 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * POLSKA * ŚWIAT * RANKING * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA * BADANIA STATYSTYCZNE


48/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskorz, Piotr
Tytuł: Skuteczność gry reprezentacji Polski i poszczególnych zawodników na tle medalistów Mistrzostw Europy w koszykówce 2009
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 102 s., 35 tab., bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * MISTRZOSTWA EUROPY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * POLSKA * GRA SPORTOWA * ANALIZA * 2009


49/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Majer, Magdalena
Tytuł: Teoretyczno-metodyczne i organizacyjne podstawy wychowania fizycznego w ogólnokształcących szkołach Niemiec, Polski i Rosji
Promotor: prof. dr hab Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 154 s., 11 ryc., 22 tab., bibliogr. s. 134-154
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPORT SZKOLNY * PROGRAM NAUCZANIA * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEMCZY * POLSKA * ROSJA * BADANIA PORÓWNAWCZE


50/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wierzbowska-Baca, Justyna
Tytuł: Poziom i struktura zdolności siłowych u dzieci w wieku 10-12 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 38 s., 24 tab., 6 ryc., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * SIŁA MIĘŚNIOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * POMIAR * JASTRZĘBIE ZDRÓJ (WOJ. ŚLĄSKIE)


51/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalenko, Maksim
Tytuł: Charakterystyka obciążeń treningowych w wybranych cyklach szkoleniowych w gimnastyce sportowej mężczyzn na poziomie klasy mistrzowskiej
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 43 s., 5 ryc., 11 tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA SPORTOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ M. * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * CYKLE TRENINGOWE * STAŻ ZAWODNICZY * BADANIA * AWF KRAKÓW


52/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górszczyk, Jakub
Tytuł: Skuteczność walki sportowej drużyn oraz poszczególnych graczy w koszykówce zawodowej ligi NBA w sezonie 2003/2006
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 81 s., 36 tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * ZAWODNICY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * LIGA NBA * WALKA SPORTOWA * SKUTECZNOŚĆ * ATAK * OBRONA * CHARAKTERYSTYKA * ANALIZA DANYCH * 2003-2006


53/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radwan, Grzegorz
Tytuł: Ocena i analiza rankingowych wskaźników skuteczności gry Reprezentacji Polski w koszykówce na Mistrzostwach Europy w 2009 roku oraz poszczególnych zawodników na tle drużyn medalistów
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 59 s., 25 tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KADRA POLSKI * MISTRZOSTWA EUROPY * GRA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * SKUTECZNOŚĆ GRY * ANALIZA DANYCH * 2009


54/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żak, Michał
Tytuł: Somatyczne i motoryczne determinanty poziomu sportowego 11-19 letnich badmintonistow
Promotor: prof.dra hab Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 162 s., 21 ryc., 15 tab., bibliogr. s. 119-134. Aneks: s.135-162, 10 ryc., 11 tab.
Słowa kluczowe: BADMINTON * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * TRENING SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GRY SPORTOWE * BADANIA NAUKOWE * TESTY


55/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kunowski, Piotr Dawid
Tytuł: Zastosowanie metody rangowania standardowych składników gry (SSG) w analizie porównawczej skuteczności działań zawodników polskich i zagranicznych w Polskiej Lidze Koszykówki, w sezonie zasadniczym 2009/2010
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 76 s., 32 tab., bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA KOSZYKOWA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * ZAWODNICY * STANDARDOWE SKŁADNIKI GRY * POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI


56/57

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jończyk, Bartłomiej
Tytuł: Poziom wybranych umiejętności technicznych ujętych w aspekcie symetrii i asymetrii ruchów u piłkarzy nożnych w wieku 14 lat
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 51 s., 15 ryc., 4 tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * SYMETRIA RUCHU * ASYMETRIA RUCHU


57/57

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Rutowicz, Bartosz
Tytuł: Poziom i struktura zdolności szybkosciowo-siłowych u piłkarzy i piłkarek nożnych na różnych etapach zaawansowania sportowego
Promotor: prof. dr hab. Lah, Vladimir Iosifovic
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 184 s. + 2 k., 17 ryc., 29 tab., bibliogr. 698 poz., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * KOŃCZYNA DOLNA * NABÓR I SELEKCJA * PIŁKA NOŻNA * PIŁKARZ * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BIOMECHANIKA SPORTU * ANTROPOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * ZDOLNOŚCI SZYBKOŚCIOWO-SIŁOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka