Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KWAPULIŃSKA W.
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bienkiewicz R.
Tytuł: Analiza przyczyn zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Przeworska.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 66 s. 46 tab. 16 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * CHOROBY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE)


2/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bilska M.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i fizyczny młodzież Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Harcie.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 71 s. 39 tab. 80 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * TESTY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ZBIORCZA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * HART


3/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chudzik K.
Tytuł: Analiza przyczyn zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 53 s. 16 tab. 15 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * CHOROBY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


4/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kobak J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność fizyczna młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostku.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 87 s. 34 tab. 30 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * TEST MIĘDZYNARODOWY * SZKOŁA ZAWODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BRZOSTEK


5/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kruczek G.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność fizyczna młodzieży Zbiorczej Szkoły Gminnej w Błażowej.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 64 s. 42 tab. 15 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEŚ * SZKOŁA ZBIORCZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


6/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czajka D.
Tytuł: Urazowość na zajęciach wychowania fizycznegow szkołach rolniczych na terenie woj.przemyskiego.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 32 s. 7 tab. 7 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * URAZY * WYPADKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA


7/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsienica-Łuszczak A.
Tytuł: Rozwój morfologiczny uczniów klas sportowych IV-VII z Zakopanego i Nowego Targu uprawiających narciarstwo alpejskie i hokej na lodzie.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 40 s. 10 tab. 10 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * HOKEJ * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


8/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Godek W.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawnościowy młodzieży Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Moszczenicy k/Gorlic.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 100 s. 32 tab. 16 wykr. bibliogr.21 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * ROZWÓJ * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


9/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzech Z.
Tytuł: Rozwój morfologicznyi sprawnościowy młodzieży Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czarnej.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 56 s. 35 tab. 16 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POCHODZENIE SPOŁECZNE


10/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Homa H.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej studentek i studentów I roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w zależności od typu ukończenia szkoły średniej.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 35 s. 22 tab. 16 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * SZKOŁA ŚREDNIA * ABSOLWENCI * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KORELACJA * WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (KRAKÓW)


11/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Homenda M.
Tytuł: Zmiany w ruchomości stawów kończyny górnej u młodzieży szkół zawodowych (o różnej specjalności zawodowej).
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 68 s. 34 tab. 40 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KOŃCZYNA GÓRNA * SYMETRIA * STAWY * GIBKOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA ZAWODOWA


12/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jadamik I.
Tytuł: Występowanie i charakterystyka zespołów bólowych w obrębie kręgosłupa (na podstawie literatury) obserwowanej grupy pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Nowym Sączu.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 69 s. 57 rys. 3 tab. 1 mapa bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PATOLOGIA * BÓL * KRĘGOSŁUP * KINEZYTERAPIA * ZAPOBIEGANIE


13/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jandzińska J.
Tytuł: Zmiany w ruchomości stawów kończyny górnej u młodzieży szkół zawodowych (o różnej specjalności).
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 12 fot. 24 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * KOŃCZYNA GÓRNA * MIĘŚNIE * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * GIBKOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ZAWODOWA


14/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasik M.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność fizyczna chłopców w wieku 9-10-11 lat Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sanoku.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 57 s. 21 tab. 19 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


15/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kabała J.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawnościowy młodzieży Szkoły Podstawowej w Gumniskach.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 58 s. 19 tab. 19 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POCHODZENIE SPOŁECZNE * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * GUMNISKA


16/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kęszycka K.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność fizyczna młodzieży klas sportowych z łyżwiarstwa szybkiego.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 37 s. 14 tab. 14 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KLASY SPORTOWE * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


17/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liber B.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność fizyczna młodzieży klas pierwszych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Nowym Sączu.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 58 s. 26 tab. 11 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH (NOWY SĄCZ)


18/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukaszczyk J.
Tytuł: Próba określenia zmian w budowie postawy ciała u dzieci uczęszczających do szkoły dziesięcioletniej z terenu miasta Krakowa.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 28 s. 3 fot. 1 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * POSTAWA CIAŁA * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marduła M.
Tytuł: Wpływ spranwości fizycznej na wynik sportowy w narciarstwie klasycznym.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 46 s. 8 tab. 20 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * TEORIA SPORTU * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * TEST MIĘDZYNARODOWY * WYNIKI SPORTOWE * KORELACJA * JUNIORZY


20/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałowska B.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej studentów I roku WSP w Krakowie z uwzględnieniem pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 40 s. 27 tab. 16 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SOCJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osika Ł; Tragarz W.
Tytuł: Porównanie rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej młodzieży szkolnej z Zakopanego i okolic z młodzieżą wybranych szkół woj. rzeszowskiego.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 68 s. 50 ryc. 20 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


22/22

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Otwinowska I.
Tytuł: Zakres ruchomości stawów promieniowo-nadgarstkowych u dzieci klas I-IV w Zbiorczej Szkole Gminnej w Mszanie Dolnej.
Promotor: dr Kwapulińska W.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 42 s. 19 ryc. 12 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: BIOMECHANIKA * ANATOMIA * KOŃCZYNA GÓRNA * STAWY * GIBKOŚĆ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka