Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JURCZAK, ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oziębło, Ewa
Tytuł: Wpływ lekcji wychowania fizycznego i czynników indywidualnych na uczestnictwo w pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności.
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 74 s., 36 ryc., 36 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojciechowski, Jacek
Tytuł: Aktywne formy turystyki wśród młodzieży krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 19 ryc., 16 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopp, Sylwia
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia młodzieży krakowskich szkół gimnazjalnych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 16 ryc., 28 tab.Bibliogr. 82 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * STYL ŻYCIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nidecka, Beata
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia młodzieży z średnich szkół zawodowych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 11 ryc., 7 tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ZAWODOWA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sokołowska, Aleksandra
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia młodzieży krakowskich liceów
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 192 s., 54 ryc., 218 tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Staszewska, Izabela
Tytuł: Aktywność ruchowa w stylu życia uczniów zasadniczych szkół zawodowych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 155 s., 57 ryc., 203 tab., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ZAWODOWA * CZAS WOLNY * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


7/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik, Marcin
Tytuł: Wpływ czynników indywidualnych na uczestnictwo w pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży szkół gimnazjalnych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 51 s., 13 ryc., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smagacki, Piotr
Tytuł: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na uczes
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 56 s., 18 ryc., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Molska, Alicja
Tytuł: Założenia i możliwości, a rzeczywistość w realizacji treści z turystyki w procesie edukacji fizycznej
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 65 s., 11 ryc., 18 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * TURYSTYKA * PROGRAM * REALIZACJA PROGRAMU * TURYSTYKA AKTYWNA


10/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salamon, Paweł
Tytuł: Efektywność lekcji wychowania fizycznego w opinii młodzieży średnich szkół zawodowych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 51 s., 6 ryc., 23 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * LEKCJA WF * EFEKTYWNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * WYKSZTAŁCENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA ZAWODOWA * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


11/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Salwa, Mateusz
Tytuł: Trwałość i atrakcyjność procesu fizycznej edukacji w wychowaniu do aktywności fizycznej młodzieży z zasadniczych szkół zawodowych
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 52 s., 16 ryc., bibliogr. 46 poz. Aneks. s. 43-51
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * SZKOŁA ZAWODOWA * NAUCZYCIEL WF * EFEKTYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE


12/12

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlachcic, Mateusz
Tytuł: Trwałość oddziaływań wychowawczych i atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego w opinii młodzieży liceów ogólnokształcących
Promotor: dr Jurczak, Adam
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 3 ryc., 1 tab., 14 wykr., bibliogr. 49 poz. Aneks: s. 52-62
Sygnatura: 31030WF
Słowa kluczowe: EDUKACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LEKCJA WF * ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE * WPŁYW * EMOCJE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MŁODZIEŻ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka