Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JESIONKA Z.
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Aleksander R.
Tytuł: Czas wolny zawodnikow piłki nożnej.(Na podstawie badań empirycznych piłkarzy miasta Krakowa).
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 50 s. 4 fot. 4 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernat W.
Tytuł: Baza boiskowo-zawodnicza trenersko-instruktorska, urządzenia sportowe i działacze sportowi na terenie Podokręgu bocheńskiego i tarnowskiego KOZPN.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 51 s. 32 fot. 3 tab. 1 mapa, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ZAWODNICY * TRENER * URZĄDZENIA * OBIEKT SPORTOWY * ORGANIZACJA


3/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bizon K.
Tytuł: Czas wolny pracowników kopalni 'Grodziec'.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 62 s. 11 fot. 2 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK FIZYCZNY


4/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzeziński S.
Tytuł: Ocena stanu równowagi dynamicznej u piłkarzy zaawansowanych (juniorów i studentów WSWF) na podstawie przeprowadzonych badań.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 38 s. 1 rys. 8 tab. 16 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * JUDO * ZAWODNICY * RÓWNOWAGA CIAŁA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA


5/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bulzak J.
Tytuł: Geografia klubów piłki nożnej województwa krakowskiego.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 39 s. 2 mapy 1 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


6/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bystrzycki L.
Tytuł: Problem dyscypliny zawodników Okręgu Krakowskiego w świetle sprawozdań sędziów z zawodów oraz decyzji Wydziału Gier i Dyscyplin w 1963 r.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 59 s. 17 tab. 9 wykr. 11 map bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPORT * ZAWODNICY * ZAWODY * SPRAWOZDANIE * ORGANIZACJA * SĘDZIA


7/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chlewicki M.
Tytuł: Obiektywne obserwacje techniki użytkowej u piłkarzy lig (I, II, III i okręgowa).
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 38 s. 19 tab. 11 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * SPORTOWCY * TECHNIKA * OBSERWACJA


8/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chojecki W.
Tytuł: Uderzenia w piłce nożnej.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 62 s. 3 rys. 8 tab. 25 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA * BIOMECHANIKA


9/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chrzanowski J.
Tytuł: Sprzęt w treningu piłkarskim.
Promotor: dr Jesionka Z.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 21 s. 24 rys.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRENING * URZĄDZENIA SPORTOWE * SPORTOWCY


10/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chudziak W.
Tytuł: Wyczynowy poziom łyżwiarzy figurowych a wiek rozpoczęcia uprawiania łyżwiarstwa.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 84 s. 8 fot. 4 tab. 7 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE * SPORT WYCZYNOWY * ZAWODNICY * WIEK BIOLOGICZNY


11/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Deutscher J.
Tytuł: Czas wolny studenta WSWF w Krakowie w roku akademickim 1968/69 ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań sportowych.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 66 s. 2 tab. 21 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * STUDENCI * WSWF KRAKÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dorre C.
Tytuł: Baza szkoleniowa dla wychowania fizycznego i sportu szkolnego w mieście Chrzanowie w roku szkolnym 1970/71.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 80 s. 19 tab. 1 mapa bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * SZKOŁA * ZASOBY MATERIALNE * MIASTO * CHORZÓW


13/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyląg K.
Tytuł: Ocena działalności szkolnych piłkarskich klas sportowych KS 'Hutnik' Nowa Huta.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 49 s. 1 rys. 9 tab. 9 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KLUB SPORTOWY 'HUTNIK' (KRAKÓW) * SKS * DZIAŁALNOŚĆ * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jałocha H.
Tytuł: Ewolucja sprzętu i ubioru piłkarskiego na ziemiach polskich do roku 1970.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 75 s. 27 fot. 10 rys. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SPRZĘT SPORTOWY * UBIÓR * ZMIANA


15/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kierdaj A.
Tytuł: Próba analizy przyczyn niepowodzeń Sekcji Piłki Nożnej K.S. Garbarnia Kraków w latach 1955-1965.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1965
Opis fizyczny: 65 s. 13 fot. 6 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TEORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY 'GARBARNIA' * WYNIKI SPORTOWE * PORAŻKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczak P.
Tytuł: Selekcja zawodników w hokeju na lodzie.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 32 s. 3 fot. 8 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * HOKEJ * ZAWODNICY * NABÓR I SELEKCJA


17/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimiński J.
Tytuł: Biomechanika wspinania kominem techniką zapierania.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 60 s. 8 fot. 1 kinogr. 34 rys. 16 tab. 3 wykr.
Słowa kluczowe: ALPINIZM * TECHNIKA * BIOMECHANIKA


18/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosturek A.
Tytuł: Ewolucja gry w hokeja na lodzie na podstawie zmian przepisów z uwzględnieniem specyficznej sytuacji rozwoju hokeja polskiego.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 113 s. 18 fot. 13 wykr. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * HOKEJ * PRZEPISY GRY * POLSKA


19/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kot J.
Tytuł: Stan organizacyjno-sportowy klubów piłki nożnej województwa krakowskiego w latach 1970-1973.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 47 s. 14 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ORGANIZACJA * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kot W.
Tytuł: Zasada stopniowania trudności w praktyce dydaktycznej wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym w kl. VIII-XI.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 47 s. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: DYDAKTYKA * METODYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


21/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal H.
Tytuł: Asymetria morfologiczna i funkcjonalna u młodocianych piłkarzy w wieku 14-18 lat.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 48 s. 8 fot. 24 tab. 4 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * SYMETRIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PIŁKA NOŻNA


22/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalski A.
Tytuł: Zdyscyplinowanie zawodników piłki nożnej okręgu krakowskiego w rozgrywkach mistrzowskich 1967 roku.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 61 s. 5 map, 14 tab. 2 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZAWODY * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koźmin A.
Tytuł: Plac, boiska i stadiony piłkarskie na terenie Krakowa w latach 1903-1963.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 94 s. 32 fot. 4 mapy, 3 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * PIŁKA NOŻNA * BOISKO SPORTOWE * STADION * URZĄDZENIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Książek Z.
Tytuł: Wolny czas uczniów Technikum Mechanicznego w Mielcu ze specjalnym uwzględnienim sportu i higieny.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 35 s. 7 fot. 5 tab. 6 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * SPORT * HIGIENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


25/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kudasik S.
Tytuł: Trudności i przeszkody w wykonywaniu funkcji sędziego na lodzie.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 28 s. 2 rys. 3 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * HOKEJ * SĘDZIOWANIE * SĘDZIA * WYKSZTAŁCENIE * UMIEJĘTNOŚCI


26/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuś A.
Tytuł: Pamiątki i trofea sportowe w 50-letniej działalności Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 101 s. 102 fot. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * ZWIĄZEK SPORTOWY * NAGRODY


27/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lacheta R.
Tytuł: Przyjęcia w piłce nożnej u piłkarzy I ligi III klasy międzywojewódzkiej.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 36 s. 10 fot. 15 tab. 13 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA NOŻNA * TECHNIKA * TAKTYKA


28/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Liszka R.
Tytuł: Ocena techniki użytkowej drużyn piłki nożnej w podokręgu Bielsko-Biała.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 83 s. 30 tab. 10 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA NOŻNA * TRENING * TECHNIKA * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


29/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ławrowski M.
Tytuł: Stan organizacyjno-sportowy klubów piłki nożnej woj. krakowskiego w latach 1970-1973.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 70 s. 2 mapy, 46 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * TRENING * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


30/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machura A.
Tytuł: Charakterystyka środowiska społeczno-rodzinnego piłkarzy młodocianych klubów ośrodków przemysłowych. (Na podstawie przeprowadzonych badań).
Promotor: Jesionka Z.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 29 s. 15 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * SOCJOMETRIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * PRZEMYSŁ * RODZINA * KLUB SPORTOWY * CHARAKTERYSTYKA


31/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mańkowski J.
Tytuł: Monografia działalności Ludowych Zespołów Sportowych na odcinku piłki nożnej województwa krakowskiego.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 39 s. 2 mapy, 5 tab. 4 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT WIEJSKI * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


32/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matejko S.
Tytuł: Czas wolny studentów studium zaocznego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 72 s. 2 rys. 31 tab. 7 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * STUDENCI * WSWF KRAKÓW


33/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalski A.
Tytuł: Stan organizacyjny dzielnicowych klubów sportowych Miasta Krakowa w latach 1970-1973.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 73 s. 28 fot. 4 mapy, 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * OBIEKT SPORTOWY * PIŁKA NOŻNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalski R.
Tytuł: Szkolenie sędziów piłki nożnej w KOPZPN w okresie 50-cio lecia istnienia związku.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 85 s. 9 map, 13 tab. 1 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SĘDZIA * SZKOLENIE * ZWIĄZEK SPORTOWY


35/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajewicz A.
Tytuł: Charakterystyka stosunków społeczno-rodzinnych młodocianych piłkarzy środowiska wiejskiego w powiecie kozielskim (na podstawie przeprowadzonych badań).
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 47 s. 2 mapy, 4 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * RODZINA * STOSUNKI INTERPERSONALNE


36/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz P.
Tytuł: Zadania sędziego piłki nożnej i trudności w ich realizowaniu.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 43 s. 5 fot. 6 tab. 2 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * SĘDZIOWANIE * SĘDZIA * ZADANIA * PROBLEM


37/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mruk J.
Tytuł: Typ postawy a sprawność specjalistyczna hokeistów okręgu krakowskiego.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 31 s. 3 fot. 1 rys. 3 tab. 8 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * TYP BUDOWY CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SPORTOWCY * HOKEJ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nanaszko E.
Tytuł: Próba oceny motywów skłaniających chłopców do uprawiania piłki nożnej.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 37 s. 1 fot. 1 ryc. 22 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


39/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak Z.
Tytuł: Rozwój sportu zapaśniczego w Polsce w latach 1945-55.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 61 s. 17 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * ZAPASY * ROZWÓJ


40/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obarzanowski K.
Tytuł: Stan organizacyjno-sportowy dzielnicowych klubów Miasta Krakowa w latach 1970-1973.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 35 s. 16 fot. 7 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiowski J.
Tytuł: Działalność na polu piłki nożnej robotniczych Klubów Sportowych Krakowa w latach 1931-1939.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 229 s. 12 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT ROBOTNICZY * KLUB SPORTOWY * PIŁKA NOŻNA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


42/42

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik K.
Tytuł: Baza szkoleniowa - kadry trenerskie i zawodnicze klubów piłki nożnej I i II ligi.
Promotor: mgr Jesionka Z.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 38 s. 1 mapa, 8 ryc. 13 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TRENER * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY * ANALIZA * OCENA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka