Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JAWORSKI, JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobieraj, Sylwester
Tytuł: Rodzinne podobieństwa podstawowych parametrów somatycznych między 7-15 rokiem życia na przykładzie dzieci wiejskich Żywiecczyzny.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 40 s. 7 tab. 5 ryc. 1 mapa. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * GENETYKA * DZIECI * RODZICE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * BADANIA STATYSTYCZNE


2/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surzycka, Bożena
Tytuł: Zmiany czasowe wybranych parametrów somatycznych i wskaźników antropologicznych dziewcząt w wieku 7-15 lat z terenów wiejskich Żywiecczyzny.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 39 s. 1 rys. 8 tab. 7 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * TREND SEKULARNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * WIEŚ


3/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bahyrycz, Beata
Tytuł: Wpływ wieku kalendarzowego na wybrane parametry somatyczne i funkcjonalne u dorosłych mężczyzn z terenów wiejskich Żywiecczyzny w wieku od 26 do 53 lat.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 42 s. 10 ryc. 10 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WIEK KALENDARZOWY * PARAMETR * BUDOWA SOMATYCZNA * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


4/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sterkowicz, Katarzyna
Tytuł: Wpływ stratyfikacji społeczno-ekonomicznej na wyniki wybranych parametrów somatycznych i funkcjonalnych u chłopców wiejskich w wieku 7 do 15 lat.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 39 s. 17 tab. 6 rys. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PARAMETR * WIEŚ * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


5/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytel, Iwona
Tytuł: Ocena intensywności trendu sekularnego wybranych parametrów somatycznych i wskaźników antropologicznych u dzieci 7-15 letnich z terenu Beskidu Żywieckiego
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 51 s. 1 mapa 14 ryc. 2 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * PARAMETR * ZMIANY SEKULARNE * WSKAŹNIK * TEREN GÓRSKI * WIEŚ * LUDNOŚĆ * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PRZEKROJOWE * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989- ...(III RZECZPOSPOLITA)


6/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryszawy, Anna
Tytuł: Inwolucja funkcjonalna i somatyczna wybranych cech u kobiet wiejskich z terenów Żywiecczyzny w wieku od 25 do 51 lat.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 43 s. 10 ryc. 10 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * WIEŚ * BUDOWA CIAŁA * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


7/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowska, Anna
Tytuł: Poziom i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w wieku 7-15 lat.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 60 s. 12 ryc. 14 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * KOORDYNACJA RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * 1997


8/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piękoś, Izabela
Tytuł: Rodzinne podobieństwa wybranych KZM dzieci wiejskich w wieku 7-15 lat.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 61 s. 8 ryc. 14 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * GENETYKA * GENY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * RODZINA * DZIEDZICZENIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE


9/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bzowska, Anna
Tytuł: Wpływ stratyfikacji społeczno - ekonomicznej na wyniki wybranych parametrów somatycznych dziewcząt wiejskich w wieku 7 - 15 lat.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 54 s., 17 ryc., 19 tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * POMIAR * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG) * STRATYFIKACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA


10/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biel, Magdalena
Tytuł: Poziom oraz dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych na przykładzie badań uczniów kl.I z Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 73 s., 18 ryc., 11 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PIOTRKOWICE MAŁE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zagata, Andrzej
Tytuł: Regres wybranych zdolności motorycznych u mężczyzn w przedziale wieku 26 do 71 lat z terenów wiejskich Żywiecczyzny.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 48 s., 18 ryc., 9 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * WIEK KALENDARZOWY * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


12/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żyłka, Monika
Tytuł: Zmienność rozwojowa wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w okresie skoku pokwitaniowego.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 85 s., 1 mapa, 35 ryc., 31 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI * SKOK POKWITANIOWY * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * WIEŚ * POMIAR * ANALIZA DANYCH


13/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartczak, Jarosław
Tytuł: Poziom i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w wieku 11-13 lat z Kielc.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 77 s., 31 ryc., 32 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DYMORFIZM PŁCIOWY * KOORDYNACJA RUCHOWA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


14/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Roman, Bernadetta
Tytuł: Poziom i struktura wewnętrzna koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 17 lat w zależności od stopnia urbanizacji środowiska.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 67 s., 18 ryc., 11 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ * KOORDYNACJA RUCHOWA * URBANIZACJA * WPŁYW * CECHY SOMATYCZNE


15/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Feciuch, Jolanta
Tytuł: Poziom i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w wieku 11-13 lat z populacji wielkomiejskiej Krakowa.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 83 s., 34 ryc., 31 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * BADANIA STATYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Warzybok, Marek
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych uczniów gimnazjalnych z małego miasta w świetle testów komputerowych.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 81 s., 31 ryc., 18 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * KINETYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ FIZYVCZNY * MASA CIAŁA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DYMORFIZM PŁCIOWY * BADANIA PORÓWNAWCZE


17/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górowski, Tomasz
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w starszym wieku szkolnym z okolic Nowego Sącza.
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 1 mapa, 29 ryc., 16 tab.BIbliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * KINETYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEŚ * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * ANALIZA DANYCH * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


18/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kielar, Grzegorz
Tytuł: Regres i zróżnicowanie płciowe wybranych zdolności motorycznych dorosłych kobiet i mężczyzn z terenów Żywiecczyzny
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 52 s., 1 mapa, 12 ryc., 5 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * WIEŚ * DYMORFIZM PŁCIOWY * SIŁA * ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE * POMIAR * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


19/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opioła, Marta
Tytuł: Poziom oraz struktura wewnętrzna wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 17 lat w zależności od stopnia urbanizacji środowiska
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 69 s., 11 ryc., 8 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PIOTRKOWICE MAŁE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krysta, Dawid
Tytuł: Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 17 lat w zależności od stopnia urbanizacji środowiska
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 71 s., 15 ryc., 11 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * URBANIZACJA * MIASTO * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


21/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pindela, Katarzyna
Tytuł: Poziom i struktura wewnętrzna koordynacyjnych zdolności motorycznych 17-letnich chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 5 ryc., 8 tab.Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * TESTY * MIASTO * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ojczyk, Urszula
Tytuł: Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w starszym wieku szkolnym w zależności od stopnia urbanizacji środowiska
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 78 s., 27 ryc., 22 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * DYMORFIZM PŁCIOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA STATYSTYCZNE * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orzeł, Beata
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej uczniów klas pierwszych wiejskiej szkoły średniej na tle podstawowych parametrów somatycznych
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 82 s., 30 ryc., 11 tab.Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * WIEŚ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POMIAR


24/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda, Łukasz
Tytuł: Regres i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych między V a VII dekadą życia na przykładzie badań pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 55 s., 24 ryc., 17 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIEK STARCZY * PENSJONARIUSZ * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * WZROK * SŁUCH * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czucz, Michał
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych piłkarzy nożnych oraz ich nie trenujących rówieśników w wieku 15-16 lat z gminy Libiąż
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 24 ryc., 14 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * TESTY * BADANIA PORÓWNAWCZE * LIBIĄŻ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasko, Dawid
Tytuł: Duże miasto, małe miasto, wieś - poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców w wieku 11-13 lat z terenów Polski południowej
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 51 s., 10 ryc., 6 tab.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MIASTO * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


27/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biały, Łukasz
Tytuł: Kinetyka, dynamika rozwojowa oraz dymorfizm płciowy wybranych KZM młodzieży z Tarnowa w wieku 16 do 18 lat
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 68 s., 24 ryc., 17 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smreczak, Paulina
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych gimnastyków na tle ich nie trenujących rówieśników
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 82 s., 11 ryc., 17 tab.Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: GIMNASTYKA * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * POMIAR


29/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myszogląd, Krzysztof
Tytuł: Poziom i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskich w młodszym wieku szkolnym
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 80 s., 26 ryc., 28 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WIEŚ * CECHY SOMATYCZNE * TESTY


30/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gutierrez, Artur
Tytuł: Porównanie poziomu rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych studentów I roku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim w świetle czynników środowiskowych
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 65 s., 6 ryc., 12 tab.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STUDENCI * BADANIA PORÓWNAWCZE * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


31/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko, Katarzyna
Tytuł: Regres i dymorfizm płciowy wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dorosłych mieszkańców wiejskich Polski Południowej
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 37 ryc., 20 tab.Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KOORDYNACJA RUCHOWA * DYMORFIZM PŁCIOWY * WIEK KALENDARZOWY * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE * POLSKA POŁUDNIOWA


32/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lubiński, Mariusz
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (wynik testów komputerowych)
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 73 s., 17 ryc., 6 tab., bibliogr. 38 poz.


33/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suski, Daniel
Tytuł: Status społeczno-ekonomiczny jako czynnik różnicujący poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych studentów AWF Kraków
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 58 s., 10 ryc., 5 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * UWARUNKOWANIA * STATUS SPOŁECZNY * ANALIZA DANYCH


34/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lipecka, Aldona
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania podstawowych cech somatycznych i zdolności motorycznych dziewcząt w wieku 10,5-12,5 lat z populacji wielkomiejskiej Krakowa
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 59 s., 6 rys., 2 tab., bibliogr. 44 poz. Aneks: s. 50-61
Sygnatura: 38594WF
Słowa kluczowe: CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SIŁA WZGLĘDNA * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


35/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziej, Hubert
Tytuł: Dymorfizm płciowy oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych młodzieży licealnej z małego miasta
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., 38 ryc., 2 tab., bibliogr. 36 poz. Aneks: s. 62-69, 14 tab.
Sygnatura: 40076WF
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * DYMORFIZM PŁCIOWY * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * MŁODZIEŻ * LICEUM


36/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzelec, Jakub
Tytuł: Ocena wpływu stratyfikacji społeczno-ekonomicznej na wyniki czasu reakcji prostej i złożonej chłopców wiejskich rozpoczynających edukację szkolną
Promotor: dr hab. Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60s., 16 ryc., 7 tab., bibliogr. 38 poz. Aneks
Sygnatura: 41525WF
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


37/37

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podzimska, Monika
Tytuł: Zmiany czasowe wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci wiejskichŻywiecczyzny w latach 1995-2006
Promotor: dr Jaworski, Janusz
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 61s., 28 ryc., 19 tab., bibliogr. 85 poz. Aneks
Sygnatura: 41694WF
Słowa kluczowe: ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * WIEŚ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * ZMIANY SEKULARNE * ANALIZA PORÓWNAWCZA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka