Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JAROWIECKA T.
Liczba odnalezionych rekordów: 138Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dec R.
Tytuł: Możliwości rozwoju funkcji turystycznej Kazimierza w Krakowie.
Promotor: doc. dr hab. Jarowiecka T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 97 s. 16 rys. 4 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ


2/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ikiert R.
Tytuł: Próba automatyzacji toku czynności referenta biura podróży przy zastosowaniu pakietu standardowego IBM DBASE III Plus (praktyczne projektowanie imprezy turystycznej).
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 48 s. 1 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KOMPUTER * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * PROJEKT


3/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyja G.
Tytuł: Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Busku-Zdroju i jej wpływ na gospodarkę gminy.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 98 s. 4 mapy, 16 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * UZDROWISKO * FUNKCJA * ROZWÓJ * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


4/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matuszyk W.
Tytuł: Popyt ludności wiejskiej na usługi turystyczne w województwie miejskim krakowskim.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 54 s. 20 tab. 1 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * USŁUGI * LUDNOŚĆ * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE


5/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wieloch M.
Tytuł: System organizacyjno-finansowy turystyki socjalnej w górnictwie na podstawie Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla 'Północ' Katowice.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 108 s. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * SYSTEM * FINANSE * ZAKŁAD PRACY * ROLA * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


6/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawada B.
Tytuł: Działalność Funduszu Ochrony Zdrowia Dzieci woj. katowickiego jako forma świadczeń na rzecz turystyki socjalnej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 66 s. 14 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * ZDROWIE * OCHRONA ZDROWIA * ORGANIZACJA * DZIECI * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


7/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wziątka Z.
Tytuł: Programowanie i organizacja turystyki w środowisku osób upośledzonych trwale na zdrowiu.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 64 s. 9 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * NIEWIDOMI * ZDROWIE


8/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alejziak W.
Tytuł: Analiza i ocena systemu organizacyjnego wczasów pracowniczych w resorcie górnictwa i energetyki na przykładzie zrzeszenia kopalń węgla kamiennego w Jastrzębiu Zdroju.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 61 s. 10 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAKŁAD PRACY * KOPALNIA WĘGLA * JASTRZĘBIE ZDRÓJ


9/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antosz E.
Tytuł: Wzory programowe wczasów organizowanych przez KPT Wawel-Tourist.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 76 s. 8 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * URLOP * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * PROGRAM * BIURO PODRÓŻY 'WAWEL-TOURIST'


10/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Anyonge K.
Tytuł: Rozwój turystyki w Kenii.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 76 s. 17 tab. 2 wykr. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KENIA * EKONOMIA * ROZWÓJ


11/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babarowski O.
Tytuł: Efektywność działalności Biura Turystyki Młodzieżowej ZSMP Juventus w latach wprowadzenia 'pierwszego etapu reformy gospodarczej'.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 132 s. 9 rys. 23 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * SKUTECZNOŚĆ * EKONOMIA * IDEOLOGIA


12/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bachorska G.
Tytuł: Działalność specjalna w zakresie organizacji wypoczynku dla załogi Zakładów Celulozowo-Papierniczych im.Juliana Marchlewskiego we Włocławku.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1980
Słowa kluczowe: REKREACJA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


13/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bałata-Czubała E.
Tytuł: Rozwój funkcji turystycznych w województwie kieleckim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 68 s. 4 mapy 13 tab. bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * FUNKCJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


14/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banach B.
Tytuł: Aktualna sytuacja zakładowego funduszu socjalnego w placówkach podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki w mieście Krakowie na tle ogólnych przemian.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 100 s. 9 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PRACOWNIK * ZAKŁAD PRACY * FINANSE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bandyk B.
Tytuł: Znaczenie spółdzielczości inwalidów dla aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych w województwie nowosądeckim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 176 s. 15 rys. 36 tab. bibliogr.51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROLA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI


16/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barchański K.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie zakładowych ośrodków wczasowych w Wiśle i ich powiązanie z terenową władzą administracyjną.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 71 s. 5 rys. 5 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * FINANSE * ORGANIZACJA


17/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barcik M.
Tytuł: Kształtowanie modelu programowo-organizacyjnego turystyki socjalnej w leśnictwie na przykładzie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 59 s. 14 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PRACOWNIK * ŚRODOWISKO * WARUNKI BYTOWE * MIASTO * ZIELONA GÓRA (WOJ. LUBUSKIE)


18/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basiuk S.
Tytuł: Turystyka jako forma wychowania dzieci i młodzieży na przykładzie Prewentorium Kolejowego w Nowym Targu - Kowaniec.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 102 s. 1 fot. 1 wykr. 33 tab. bibliogr.38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * TURYSTYKA * WYCHOWANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZYCIEL * ZAINTERESOWANIA


19/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bator A.
Tytuł: Ocena szkolenia i kształcenia kadr rekreacji w rejonie krakowskim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 88 s. 27 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL * KSZTAŁCENIE KADR


20/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bernacik D.
Tytuł: Realizacja aktualnych założeń polityki socjalnej państwa w zakresie wypoczynku w wybranych zakładach Bielska-Białej.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 117 s. 15 tab. 1 wykr. bibliogr.37 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


21/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biegun F.
Tytuł: Związek między dojazdami do pracy zdrowotnością a formami spędzenia czasu wolnego w Tarnobrzeskim Kombinacie Siarkowym.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 104 S. 26 TAB. BIBLIOGR.27 POZ.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * MEDYCYNA * CZAS WOLNY * ZAKŁAD PRACY * KOMUNIKACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY


22/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielaszka R.
Tytuł: Czas wolny kuracjuszy w Busku-Zdroju, jego wykorzystanie i zaprogramowanie.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 74 s. 41 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: UZDROWISKO * LECZENIE * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * IMPREZY * URZĄDZENIA


23/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bieszczad M.
Tytuł: Wpływ zatrudnienia pozarolniczego na aktywność turystyczną mieszkańcow wsi na przykładzie powiatu ropczyckiego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 49 s. 47 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * POZYCJA SPOŁECZNA


24/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borkowski K.
Tytuł: Funkcje pilota w świetle założeń teoretycznych stanu istniejącego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 118 s. 10 map 12 rys. 13 tab. 10 wykr. bibliogr.39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * PROGRAM * PILOT WYCIECZKI * DZIAŁANIE


25/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brachaczek J.
Tytuł: Kształtowanie się profilu działalności usługowej terenowego przedsiębiorstwa usług turystycznych na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Obsługi Ruchu Turystycznego 'Wawel-Tourist'.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 45 s. 1 mapa 1 rys. 5 tab. 4 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * USŁUGI * WCZASY * CZAS WOLNY


26/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzozowska M.
Tytuł: Analiza i ocena rozwoju systemu informacji turystycznej na terenie 4 województwbielsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego.
Promotor: doc. Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 79 s. 18 tab. bibliogr.41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INFORMACJA EKONOMICZNA * ROZWÓJ * ORGANIZACJA


27/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Budziński S.
Tytuł: Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej w powiecie sandomierskim.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 41 s .5 fot. 2 mapy 3 rys. 15 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * CZAS WOLNY * OBIEKT * ROZWÓJ


28/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujwid M.
Tytuł: Tendencje zmian w aktywności turystycznej dzieci w latach 1970-1980 na przykładzie wybranych szkół dzielnicy Podgórze w Krakowie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 96 s. 46 tab. bibliogr.35 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WAKACJE * TURYSTYKA * DZIECI * POCHODZENIE SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE


29/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cembrzyński J.
Tytuł: Rola Spółdzielni 'Gromada' w organizacji ruchu turystycznego w regionie Krakowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 49 s. 5 tab. 6 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * CZAS WOLNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPÓŁDZIELNIA 'GROMADA' (KRAKÓW)


30/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chwistecki A.
Tytuł: Warunki wypoczynku urlopowego we wsiach letniskowych powiatu limanowskiego, myślenickiego i suskiego w Swietle opinii letników.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 62 s. 21 tab. 2 tab. 6 wykr. 3 mapy bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * REKREACJA * ODPOCZYNEK * ORGANIZACJA * TEREN REKREACYJNY * BADANIA ANKIETOWE


31/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cybowski J.
Tytuł: Zagadnienie koncentracji imprez turystycznych organizowanych przez krakowskie zakłady pracy (na przykładzie wybranych zakładów).
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 59 s. 11 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ZAKŁAD PRACY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj B.
Tytuł: Analiza i ocena jednolitego systemu informacji turystycznej w Polsce.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 116 s. 3 rys. 4 tab. bibliogr.51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ORGANIZACJA * BIURO PODRÓŻY * USŁUGI * PRACOWNIK * INFORMACJA EKONOMICZNA


33/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czternastek T.
Tytuł: Możliwości rekreacyjne w domach wczasowych i miejscowości Wisła.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 86 s. 30 fot. 2 mapy 1 rys. 11 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * REKREACJA * ODPOCZYNEK * WCZASY * URZĄDZENIA * TURYSTYKA * MIASTO * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


34/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czubała K.
Tytuł: Analiza i ocena systemu organizacyjnego informacji turystycznej w Polsce na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 75 s. 1 mapa 10 tab. 5 zał. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * INFORMACJA EKONOMICZNA * INFORMACJA FIRMOWA * BIURO PODRÓŻY * PROPAGANDA * ORGANIZACJA


35/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czyżewski L.
Tytuł: Problemy organizacyjno-funkcjonalne Zespołu wczasowo-uzdrowiskowego Polańczyk.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 102 s. 1 rys. 4 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT * URZĄDZENIA * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * REKREACJA * WCZASY * UZDROWISKO * GOSPODARKA


36/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daszkiewicz Z.
Tytuł: Formy działalności kulturalno-rozrywkowej na wczasach Funduszu Wczasów Pracowniczych na przykładzie Zarządu Okręgu FWP w Koszalinie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 85 s. 2 rys. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WCZASY * PRACOWNIK * URLOP * DZIAŁANIE


37/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobaj J.
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna nauczycieli województwa kieleckiego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 102 s. 44 tab. bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SPORT * REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * NAUCZYCIEL * OBIEKT


38/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drhobycki W.
Tytuł: Rola BZTM 'Juwentur' w organizacji zagranicznego ruchu turystycznego na terenie miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 32 s. 5 tab. 1 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dynarowski M.
Tytuł: Rola organizacji społecznych w zorganizowanej turystyce młodzieży w woj.bielskim w latach 1980-1984.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 85 s. 1 mapa 37 tab. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * REGION * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


40/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fidelus M.
Tytuł: Ruch turystyczny w Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem Londynu jako światowego centrum ruchu turystycznego.
Promotor: prof.doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 82 s. 10 fot. 14 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * MIASTO * WIELKA BRYTANIA


41/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frajberg H.
Tytuł: Ocena stanu schronisk szkolnych PTSM w województwie krakowskim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 47 s. 19 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * SCHRONISKO TURYSTYCZNE * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


42/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gachirah C.
Tytuł: Rozwój turystyki w RFN.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 76 s. 2 wykr. 1 mapa bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * FINANSE * RUCH TURYSTYCZNY * NIEMCY


43/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gardyńska J.B.
Tytuł: Zasoby mieszkaniowe wiejskie jako składnik bazy wypoczynkowej w rejonie projektowanego zbiornika wodnego na Nidzie pod Brzegami.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 41 s. 4 fot. 8 tab. 1 mapa bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ODPOCZYNEK * CZAS WOLNY * OBIEKT * WIEŚ * WODA * JEZIORO * NIDA * BRZEGI


44/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawęda R.
Tytuł: Rola organizacji społeczno-politycznych w dzialalności turystycznej zakladów pracy zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 38 s. 31 tab. 3 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawor M.
Tytuł: Model szlaku etnograficznego na terenie Podhala, Spisza i Orawy.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 116 s. 4 mapy 7 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ETNOGRAFIA * KULTURA * SZTUKA * WIEŚ


46/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsowski J.
Tytuł: Zagospodarowanie rekreacyjne i stopień jego wykorzystania w woj. kieleckim.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 54 s. 2 mapy 6 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * URZĄDZENIA REKREACYJNE


47/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głębowski W.
Tytuł: Rozwój turystyki w województwie kieleckim w latach 1975-1979.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 83 s. 19 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYCIECZKA * TRASA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


48/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gniadek J.
Tytuł: Możliwości korzystania z placówek handlowo-usługowych i gastronomicznych przez inwalidów na wózkach na terenie dzielnicy 'Srate Miasto'.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 61 s. 1 mapa 21 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * USŁUGI * ADAPTACJA


49/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górska M.
Tytuł: Turystyka w krajach arabskich Afryki Północnej.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 78 s. 3 mapy 7 tab. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY * AFRYKA


50/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gressel J.
Tytuł: Warunki wypoczynku letników we wsiach turystycznych powiatów limanowskiego, myślenickiego i suskiego w świetle opinii letników.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 50 s. 26 tab. 1 mapa bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * BADANIA ANKIETOWE


51/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gronostalski W.
Tytuł: Rola WPT w aktywizacji usług turystycznych na przykładzie województwa przemyskiego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 138 s. 1 mapa 11 tab. bibliogr.51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * USŁUGI * IMPREZY * MIASTO * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


52/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gruca M.
Tytuł: Działalność Oddziałów PTTK w Nowym Sączu i Limanowej w okresie kryzysu.
Promotor: prof.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 94 s. 14 tab. 2 mapy 14 diagr. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REGION * ZASOBY MATERIALNE * ORGANIZACJA * KRYZYS


53/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gugała A.
Tytuł: Autostop jako specyficzna forma turystyki.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 50 s. 1 mapa 7 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * RUCH TURYSTYCZNY * AUTOSTOP * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


54/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduga J.
Tytuł: Zainteresowania sportowo-turystyczne junaków na przykładzie 2-letniego stacjonarnego 141-1-16 Ochotniczego Hufca Pracy w Nowej Hucie.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 81 s. 31 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * PRACA ZAWODOWA * WYKSZTAŁCENIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


55/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hryniewiecki A.
Tytuł: Zainteresowanie turystyczne w województwie kieleckim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 44 s. 1 mapa, 17 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


56/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłoński P.
Tytuł: Rozwój funkcji wczasów dzieci i młodzieży w latach 1962-1973 na terenie powiatu nowotarskiego i miasta Zakopanego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 214 s. 5 map 42 tab. bibliogr.38 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * ODPOCZYNEK * KOLONIE * WYCHOWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ


57/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jagielski W.
Tytuł: Koordynacyjna rola terenowych organów władzy i administracji państwowej stopnia podstawowego w dziedzinie turystyki na przykładzie miasta i gminy Piwniczna.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 90 s. 11 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * PAŃSTWO * INSTYTUCJA * SAMORZĄD * ROLA * GMINA * PIWNICZNA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


58/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakiel E.
Tytuł: Rozwój działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego 'Pogórze' w Tarnowie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 98 s. 19 tab. 3 wykr. 1 mapa bibliogr.62 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * BIURO PODRÓŻY * USŁUGI * TURYSTA


59/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakóbik M.
Tytuł: Walory turystyczne i wypoczynkowe w uzdrowisku Szczawnica.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 69 s. 4 fot. 2 tab. bibliogr.57 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ODPOCZYNEK * UZDROWISKO


60/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janicki S.
Tytuł: Organizacja rekreacji załogi Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych w Biegonicach.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 49 s. 17 tab. 4 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY


61/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jankowska M.
Tytuł: Funkcja turystyczna Ojcowskiego Parku Narodowego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 52 s. 6 fot. 2 mapy 6 tab. 6 wykr. bibluogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * URZĄDZENIA * TEREN REKREACYJNY * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY


62/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaromin A.
Tytuł: Zakres świadczonych usług turystycznych w kwaterach prywatnych na przykładzie wsi gminy Niedźwiedź.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 111 s. 34 tab. bibliogr.42 poz.
Słowa kluczowe: WCZASY * ORGANIZACJA * USŁUGI * ZARZĄDZANIE * PROGRAMOWANIE * REGULAMIN * PRZEPISY


63/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaroszkiewicz A.
Tytuł: Preferencje mieszkańców Siedlec w zakresie turystyki zagranicznej wyjazdowej przy pośrednictwie PP Orbis PBP Ekspozytura w Siedlcach.
Promotor: doc. Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 80 s. 2 rys. 17 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA ZAGRANICZNA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * KSZTAŁCENIE KADR


64/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarowiecka E.
Tytuł: Wzory zachowań turystycznych młodzieży szkół średnich środowiska miejskiego krakowskiego na przykładzie II i XII Liceum Ogólnokształcącego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 92 s. 30 tab. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * ZACHOWANIE SIĘ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * MIASTO


65/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński E.
Tytuł: Wpływ turystyki na przemiany społeczno-gospodarcze powiatu brodnickiego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 130 s. 21 fot. 7 ryc. 5 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * OBIEKT * WIEŚ * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO


66/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasiński M.
Tytuł: Turystyka i wypoczynek w środowisku pracowników Milicji Obywatelskiej na przykladzie województwa kieleckiego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 149 s. 113 tab.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ODPOCZYNEK * OBIEKT * MILICJA


67/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólska W.
Tytuł: Funkcja uzdrowiskowo-turystyczna w rozwoju historycznym Krzeszowic.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 88 s. 19 fot. 3 tab. 2 mapy
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * MEDYCYNA * UZDROWISKO * REKREACJA * KRZESZOWICE


68/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólska-Brun M.
Tytuł: Potrzeby rekreacyjno-turystyczne młodzieży pracującej w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 65 s. 11 tab. bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


69/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaskólska W.
Tytuł: Funkcja uzdrowiskowo-turystyczna w rozwoju historycznym Krzeszowic.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 88 s. 19 fot. 3 tab. 2 mapy
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * MEDYCYNA * KRZESZOWICE


70/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jentys Z.
Tytuł: Powstawanie sporów i zakres odpowiedzialności stron z tytułu umowy o wycieczkę.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 59 s. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYCIECZKA * PRAWO


71/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jędrzejczyk H.
Tytuł: Turystyczno-rekreacyjna aktywność młodzieży uczącej się i pracującej na przykładzie zasadniczej szkoły włókienniczej dla pracujących Zakładów Przemysłu Wełnianego im. St.Bulana w Bielsku Białej.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 54 s. 18 tab. 21 tabl. 1 wykr. 3 mapy bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ZAWODOWA * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


72/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurkowski W.
Tytuł: Rozwój działalności ognisk TKKKF w regionie krakowskim w latach 1957-1970 ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizacji rekreacji.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 67 s. 43 tab. 12 tabl. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * REGION


73/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Juśko P.
Tytuł: Organizacja i programowanie wypoczynku po pracy w Hucie im.Lenina ze szczególnym uwzględnieniem Walcowni Zimnej Blach (P62) i Pionu Głównego Mechanika (TM) w 1969 r.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 57 s. 7 tab. 5 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PLANOWANIE * PRZEMYSŁ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYPOCZYNEK * REKREACJA * HUTA IM. LENINA (KRAKÓW)


74/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarzyk E.
Tytuł: Warunki organizowania i programowania imprez turystyczno-kulturalnych na terenie miasta Krakowa dla inwalidów na wózkach.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 36 s. 1 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * IMPREZY * KULTURA * PROGRAMOWANIE * OBIEKT * ADAPTACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI


75/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Turystyka i wypoczynek osób neipełnosprawnych na terenie spółdzielczości inwalidzkiej miasta Krakowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 181 s. 11 rys. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * NIEPEŁNOSPRAWNI * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW


76/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalata A.
Tytuł: Szkolenie, struktura zawodowo-społeczna i wykorzystanie organizatorów turystyki w okręgu krakowskim.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 62 s. 16 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ORGANIZACJA * SZKOLENIE * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KADRA TURYSTYKI * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


77/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaleta A.
Tytuł: Szkolenia, struktura zawodowo-społeczna i wykorzystanie orgaizatorów turystyki w okręgu krakowskim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 62 s. 16 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * SZKOLENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamińska-Sykta L.
Tytuł: Warunki bytowe i organizacyjne grupowych wycieczek młodzieżowych do Krakowa w świetle opinii ich kierowników.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 63 s. 1 mapa, 14 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * SZKOŁA * HIGIENA * ORGANIZACJA


79/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamuda K.
Tytuł: Funkcje turystyczne województwa rzeszowskiego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 38 s. 7 map, 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


80/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaufhold J.
Tytuł: Historia organizacji polskiego przewodnictwa tatrzańskiego w latach 1875-1975.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 75 s. 2 tab. bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA * TURYSTYKA * WYCIECZKA * KRAJOZNAWSTWO * GÓRY * PRZEWODNIK * DZIAŁACZE * ORGANIZACJA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * TATRY


81/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kavosa Anyonge L.
Tytuł: Rozwój turystyki w Kenii.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 77 s. 2 mapy, 17 tab. 2 wykr. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HISTORIA * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * EKONOMIKA * ZASOBY MATERIALNE * WYPOCZYNEK * BIURO PODRÓŻY * KENIA


82/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kędzior M.
Tytuł: Uczestnictwo we wczasach pracowników Kombinatu Metalurgicznego HiL w Krakowie w aspekcie zagrożenia zdrowia przez środowisko pracy na przykładzie Zakładu Koksochemicznego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 78 s. 16 tab. 8 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * CHOROBY * WYPOCZYNEK * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * HUTA IM. LENINA


83/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kępa M.
Tytuł: Możliwości rozwoju bazy turystycznej w powiecie bocheńskim i walory przyrodniczo-krajoznawcze.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 56 s. 3 mapy, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ROZWÓJ * PROGNOZOWANIE * REGION * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAJOZNAWSTWO


84/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieres K.
Tytuł: Zainteresowania turystyczne młodzieży szkół średnich małego miasteczka na przykładzie Liceum ogólnokształcącego i Liceum Ekonomicznego w Brzesku Zdroju.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 60 s. 1 mapa, 46 tab. 11 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA


85/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczak W.
Tytuł: Rola oddziału SBT 'Turysta' w Oświęcimiu w obsłudze wyjazdowego i przyjazdowego ruchu turystycznego na tle jednostek działających w tym zakresie.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 96 s. 3 mapy, 13 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RUCH TURYSTYCZNY * BIURO PODRÓŻY * FINANSE * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


86/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kominko J.
Tytuł: Kierunki zagospodarowania turystycznego Beskidu Żywieckiego, na przykładzie wybranych miejscowości.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 155 s. 6 map, 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * REKREACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * USŁUGI


87/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kominko J.
Tytuł: Kierunki zagospodarowania turystycznego Beskidu Żywieckiego na przykładzie wybranych miejscowości.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 155 s. 6 map, 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT * TRASA * WYCIECZKA * WIEŚ * HIGIENA


88/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korszla M.
Tytuł: Rola biur podróży w organizowaniu wypoczynku załóg pracowniczych zakładów pracy wojew. lubelskiego.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 115 s. 36 tab. bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA * ROZWÓJ * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * WCZASY * FINANSOWANIE * USŁUGI


89/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzelski J.
Tytuł: Warunki wypoczynku na obrzeżu Jeziora Rożnowskiego na przykładzie miejscowości Gródek n/Dunajcem i Bartkowa.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 106 s. 5 map, 14 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SPORT WODNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USŁUGI * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


90/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosińska J.
Tytuł: Możliwości i uwarunkowania rozwoju działalności usługowej w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego przy PTTK w Krynicy.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 77 s. 3 fot. 4 mapy, 11 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * ROZWÓJ * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁANIE * USŁUGI


91/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kośmider D.
Tytuł: Problemy organizacji wypoczynku w powiecie chrzanowskim.
Promotor: doc.dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 70 s. 17 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK * REGION * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


92/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska I.
Tytuł: Charakterystyka zorganizowanych, masowych imprez turystycznych, ich funkcje i dysfunkcje na wybranych przykładach ze środowska krakowskiego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 87 s. 7 tab. 1 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * IMPREZY * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


93/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozaczkiewicz J.
Tytuł: System organizacyjny usług turystycznych w Polskim Związku Motorowym na przykładzie Okręgowego Biura Turystyki PZM w Rzeszowie.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 128 s. 24 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * FINANSE * BIURO PODRÓŻY PZM * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * OKRĘGOWE BIURO TURYSTYKI POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO (RZESZÓW)


94/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk J.
Tytuł: Aktywność i zainteresowanie załogi kombinatu cementowo-wapienniczego 'Nowiny' w Sitówce k/Kielc wybranymi formami rekreacji.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 54 s. 11 nlb. 29 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ * PRACOWNIK * ZAINTERESOWANIA


95/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroczka-Zięba M.
Tytuł: Turystyka kwalifikowana w środowisku studenckim.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 50 s. 11 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * STUDENCI * WYPOCZYNEK CZYNNY


96/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurys-Szostak M.
Tytuł: Zmiany zachodzące w Oddziale PP Orbis w Rzeszowie pod wpływem reformy gospodarczej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 60 s. 2 mapy, 11 tab. 4 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * EKONOMIKA * FINANSE * IMPREZY * ORBIS * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


97/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kysiak H.
Tytuł: Programowanie i organizacja usług w kwaterach prywatnych na przykładzie niektórych wsi gminy tatrzańskiej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 103 s. 43 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * ZARZĄDZANIE * PROGRAMOWANIE * PRZEPISY


98/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurek A.
Tytuł: Wypadkowość urazowa w Szczyrku i Zakopanem na tle organizacji sezonu zimowego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 89 s. 6 rys. 9 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * SZCZYRK * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


99/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurowska A.
Tytuł: Działalność krakowskich biur podróży na rzecz turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 81 s. 5 map, 8 tab. 5 wykr. bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * BIURO PODRÓŻY * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


100/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leda J.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie Zespołu Hotel-Camping Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego 'Wawel-Tourist' na Zarabiu w Myślenicach.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 73 s. 5 fot. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * HOTELARSTWO * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * KAMPING * DZIAŁALNOŚĆ * WAWEL-TOURIST * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


101/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenar P.
Tytuł: Rola filmu i fotografii w reklamie i propagandzie turystycznej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 157 s. 2 tab. bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKLAMA TURYSTYCZNA * FILM * FOTOGRAFIA * ROLA


102/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenda M.
Tytuł: Wpływ działalności gospodarczej na działalność społeczno-programową w PTTK na podstawie dwóch oddziałów PTTK w Wieliczce.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 103 s. 3 schem. 35 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


103/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ligęza A.
Tytuł: Turystyka kwalifikowana w zakładach pracy, na przykładzie zakładowych kół PTTK.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 94 s. 31 tab. 2 wykr. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE


104/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lisiecki A.
Tytuł: Funkcjonowanie systemu czynnego wypoczynku w górnictwie w warunkach środowiskowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 122 s. 5 tab. 5 wykr. 8 zał. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRZEMYSŁ * ŚLĄSK, GÓRNY


105/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lubera T.
Tytuł: Wpływ systemu aktywizacji i programowania na obsługę wycieczek krajowych.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 115 s. 2 mapy, 12 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * BIURO PODRÓŻY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PROPAGANDA TURYSTYKI


106/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łączyńska E.
Tytuł: Możliwości uprawiania turystyki w środowisku dzieci i młodzieży niewidomej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 82 s. 3 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEWIDOMI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


107/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łada E.
Tytuł: Rozwój form młodzieżowego ruchu turystycznego w Polsce na przykładzie BTM 'Juventur'.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 97 s. 32 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * BIURO PODRÓŻY 'JUVENTUR' * DZIAŁALNOŚĆ


108/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machaj J.
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki pobytowej w regionie Orawy na przykładzie Zubrzycy Górnej i Orawki.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 48 s. 1 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA POBYTOWA * ROZWÓJ * REGION * ORAWA * ZUBRZYCA GÓRNA * ORAWKA


109/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majewski J.
Tytuł: Rozwój funkcji rekreacyjnych wsi Bukowina Tatrzańska (w latach 1970-1972).
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 46 s. 6 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WALORY REKREACYJNE * ROZWÓJ * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


110/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marcinkowski K.
Tytuł: Charakterystyka i ocena systemu przewodnictwa turystycznego w środowisku studenckim w Polsce.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 67 s. 15 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOLENIE * ORGANIZACJA * STUDENCI * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE


111/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masłoń J.
Tytuł: Program i organizacja modelowego gminnego ośrodka kultury fizycznej i turystyki na przykładzie województwa łódzkiego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 61 s. 9 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * OŚRODEK * MODEL * GMINA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


112/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masłowska E.
Tytuł: Wzory spędzania wakacji letnich i ferii zimowych szkół podstawowych południowej dzielnicy Krakowa, Podgórze.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 49 s. 16 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZIMA * LATO * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


113/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyszkowicz A.
Tytuł: Możliwości nawiązywania programów turystycznych do zwyczajów ludowych na przykładzie województwa krakowskiego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 54 s. 1 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ETNOGRAFIA * WYKORZYSTANIE * PROGRAM * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


114/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matzke D.
Tytuł: Tendencje zmian działalności socjalnej w południowej Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 101 s. 2 rys. 11 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ


115/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek M.
Tytuł: Działalność Oddziału Międzywojewódzkiego SBT Turysta w Krakowie i jego rola w środowisku.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 150 s. 5 map, 28 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * BIURO PODRÓŻY 'TURYSTA' * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


116/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Medvey E.
Tytuł: Rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego w Kamienicy.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 31 s. 6 fot. 1 mapa, 1 ryc. 1 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * KAMIENICA


117/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michniewska I.
Tytuł: Analiza i ocena poziomu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów dla wypoczynku świątecznego mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 76 s. 2 mapy, 13 tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * TEREN REKREACYJNY * TEREN LEŚNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


118/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miłkowska B.
Tytuł: Funkcje województwa nowosądeckiego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 70 s. 3 mapy, 8 tab. 1 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * KOLONIE * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


119/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miłkowski J.
Tytuł: Realizacja aktualnych założeń polityki socjalnej państwa w zakresie wypoczynku w wybranych zakładach pracy miasta Krakowa.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 84 s. 1 rys. 6 tab. 2 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PAŃSTWO * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * ROLA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


120/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko M.
Tytuł: Standard i wykorzystanie branżowych domów wypoczynkowych w Zakopanem oraz możliwość udostępnienia ich bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystów z zewnątrz.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 52 s. 14 tab. 3 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * OŚRODEK WCZASOWY * WYKORZYSTANIE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


121/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mondrzyk J.
Tytuł: Realizacja aktualnych założeń polityki socjalnej państwa w zakresie wypoczynku w ramach zakładowego funduszu socjalnego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 119 s. 17 tab. 6 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PLANOWANIE * PAŃSTWO * ZAKŁAD PRACY * ROLA


122/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Morawski G.
Tytuł: Działalność gospodarcza i społeczna Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olkuszu.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 197 s. 1 mapa, 30 tab. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * OLKUSZ


123/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Możaryn B.
Tytuł: Ocena stanu i stopnia wykorzystania wczasowo-wypoczynkowej bazy zamkniętej gminy krynickiej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 144 s. 4 fot. 2 mapy, 14 tab. 2 wykr. bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WCZASY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * GMINA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


124/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mroczek J.
Tytuł: Działalność oddziału wojewódzkiego Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej 'Gromada' w Radomiu na rzecz turystyki wiejskiej w latach 1985-87.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 71 s. 2 mapy, 12 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA WIEJSKA * DZIAŁALNOŚĆ * RADOM (WOJ. MAZOWIECKIE) * OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 'GROMADA' (RADOM)


125/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mura T.
Tytuł: Analiza wykorzystania Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w administracji TKKF w Lublińcu-Kokotku.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 69 s. 14 fot. 11 tab. 5 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * OŚRODEK WCZASOWY * ZAKŁAD PRACY * DZIAŁALNOŚĆ * LUBLINIEC KOKOTÓW


126/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palider J.
Tytuł: Wycieczki zbiorowe jako czynnik zagrożenia środowiska na przykładzie Tatr i Podtatrza.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 126 s. 2 mapy, 1 ryc. 33 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RYZYKO * HAŁAS * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * OCHRONA ŚRODOWISKA * TATRY * PODTATRZE


127/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nabielec A.
Tytuł: Bariery i czynniki rozwoju działalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie szkół.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 96 s. 12 tab. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TOWARZYSTWA * DZIAŁALNOŚĆ * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


128/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niedośpiał H.
Tytuł: Próba określenia funkcji turystycznych w powiecie myślenickim w latach 1967-1970.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 67 s. 4 mapy, 12 ryc. 17 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * FUNKCJA TURYSTYCZNA * TEREN TURYSTYCZNY * REGION * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


129/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemczyk J.
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Małego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Gór Zasolskich w latach 1970-1980.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 157 s. 7 map, 16 tab. bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BESKID MAŁY * ZASOLSKIE, GÓRY


130/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemkiewicz E.
Tytuł: Funkcje województwa krakowskiego w realizacji potrzeb pobytowej turystyki dziecięcej i młodzieżowej.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 72 s. 2 mapy, 1 ryc. 7 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA POBYTOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


131/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nosal D.
Tytuł: Ocena oddziaływania instrumentów ekonomicznych reformy gospodarczej na przedsiębiorstwo na przykładzie WPT Syrena.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 103 s. 12 tab. bibliogr. 42 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * EKONOMIA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRAWO * GOSPODARKA * REFORMA


132/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogorzałek Z.
Tytuł: Walory turystyczno-krajoznawcze ziemi gliwickiej i możliwości ich wykorzystania przez turystykę i krajoznawstwo szkolne w powiecie gliwickim.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 59 s. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * WYCIECZKA * SZKOŁA * WALORY TURYSTYCZNE * WYKORZYSTANIE * REGION * GLIWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


133/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Okarma J.
Tytuł: Rozwój funkcji leczniczo-wypoczynkowej wsi Wysowa.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 47 s. 4 fot. 15 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * UZDROWISKO * WYPOCZYNEK * WYSOWA


134/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olesiński A.
Tytuł: Adekwatność unormowań prawnych do aktualnych funkcji uzdrowiska na przykładzie Ustronia.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 94 s. 4 mapy, 4 ryc. 8 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * UZDROWISKO * FUNKCJA * AKTY PRAWNE * PLANOWANIE * ZARZĄDZANIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * USTROŃ (WOJ. ŚLĄSKIE)


135/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orski M.
Tytuł: Cynniki i uwarunkowania wpływające na efektywność wykorzystania zakładowej bazy wypoczynkowej na terenie miasta Zakopanego.
Promotor: dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 85 s. 6 fot. 5 ryc. 12 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * WYKORZYSTANIE * CZYNNIK * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


136/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osuchowski T.
Tytuł: Problemy organizacyjno-prawne wypoczynku socjalnego w zakładzie pracy.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 72 s. 15 ryc. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WYPOCZYNEK * PRAWO * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * ROLA * UZDROWISKO * OŚRODEK WCZASOWY


137/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pańtak Z.
Tytuł: Zainteresowania i preferencje załogi Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego 'Rekord' w Jędrzejowie wybranymi formami rekreacji.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 79 s. 47 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * ZAINTERESOWANIA * ORGANIZACJA * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * ROLA * ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO 'REKORD' * JĘDRZEJÓW


138/138

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paszczyk H.
Tytuł: Aktualne zagadnienia polityki socjalnej państwa na przykładzie województwa włocławskiego.
Promotor: doc. dr Jarowiecka T.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 73 s. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PAŃSTWO * ROLA * POLITYKA * ZAKŁAD PRACY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka