Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JARMUŁA-KLI¦, TERESA
Liczba odnalezionych rekordów: 113Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cisło W.
Tytuł: Idea fair play w opiniach młodzieży licealnej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 49 s. 11 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * ETYKA ZAWODNICZA * FAIR PLAY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ¦REDNIA * POGLˇDY


2/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron T.
Tytuł: Motywy uprawiania aikido.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 11 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * TEORIA SPORTU * SPORTY WALKI * AIKIDO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


3/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cabaj K.
Tytuł: Społeczne następstwa rozwoju turystyki w ¶wietle teorii strukturalno-funkcjonalnej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 88 s. 1 rys. 1 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * FUNKCJE TURYSTYKI * SOCJOLOGIA * ANALIZA


4/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zeliszczak E.
Tytuł: Czas wolny jako kategoria kształtuj±ca aktywno¶ć turystyczn±. Studium socjologiczne wybranej kategorii pracowników.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 2 tab. 12 wykr. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * AKTYWNO¦Ć * RODZAJ * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE


5/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyduła A.
Tytuł: Języki obce w systemie edukacji studentów turystyki krakowskiej AWF.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 69 s. 16 wykr. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * JĘZYKOZNAWSTWO * JĘZYK OBCY * NAUCZANIE * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW


6/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prokocka M.
Tytuł: Studia zaoczne w krakowskiej AWF w opiniach pracowników dydaktycznych.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 46 s. 11 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: DYDAKTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KSZTAŁCENIE KADR * STUDIA ZAOCZNE * ORGANIZACJA * PRACOWNIK NAUKOWY * POGLˇDY * OCENA * AWF KRAKÓW


7/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korczyński R.
Tytuł: Idea fair play a współczesna piłka nożna.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 78 s. 6 tab. bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe: FILOZOFIA SPORTU * ETYKA * FAIR PLAY * PIŁKA NOŻNA


8/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Albrycht K.
Tytuł: Stosunek młodzieży do aktywno¶ci sportowej i sportu wyczynowego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 22 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * SPORT AMATORSKI * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * SPORT WYCZYNOWY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * POGLˇDY * WIEDZA


9/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frai G.
Tytuł: Stosunek pedagogów szkół podstawowych do kultury fizycznej, lekcji i nauczycieli wychowania fizycznego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 45 s. 15 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLˇDY


10/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusin K.
Tytuł: Kibice piłki nożnej jako egzemplifikacja grup dewiacyjnych (analiza socjologiczna).
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 14 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * KIBIC SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNO¦Ć


11/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozieł M.
Tytuł: Stosunek uczniów ¶redniej szkoły zawodowej do aktywno¶ci ruchowej i wychowania fizycznego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 58 s. 11 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ¦REDNIA * POGLˇDY


12/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zarychta A.
Tytuł: Idea fair play w opinii młodzieży szkolnej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 17 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * FAIR PLAY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLˇDY


13/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymańska A.
Tytuł: Formy spędzania czasu wolnego dzieci wiejskich ze Szkoły Podstawowej w Winiarach.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 63 s. 19 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ¦RODOWISKO SPOŁECZNE * WIE¦ * ZAINTERESOWANIA


14/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krupa I.
Tytuł: Studenci kierunku trenerskiego o niedozwolonym dopingu w sporcie.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1887
Opis fizyczny: 67 s. 2 ryc. 14 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * ETYKA * SPORT * DOPING FARMAKOLOGICZNY * PROBLEM * STUDENCI * AWF KRAKÓW * POGLˇDY


15/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kluz J.
Tytuł: Motywy uprawiania nowych dyscyplin sportowych na przykładzie snowboardu.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 80 s. 6 fot. 7 ryc. 25 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SNOW-BOARD


16/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupczak P.
Tytuł: Opinie uczniów beskidzkich szkół podstawowych o lekcjach i nauczycielach wychowania fizycznego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 12 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLˇDY


17/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Libor A.
Tytuł: Stosunek uczniów wiejskiej szkoły podstawowej i ich rodziców do lekcji wychowania fizycznego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 56 s. 15 ryc. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RODZICE * POGLˇDY


18/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik T.
Tytuł: Socjologiczna charakterystyka dzieci wiejskich uczęszczaj±cych na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 56 s. 21 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * WADY POSTAWY * ĆWICZENIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE * ¦RODOWISKO SPOŁECZNE * WIE¦ * KORELACJA


19/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakimek M.
Tytuł: Opinie studentów zaocznych kierunku nauczycielskiego o kształceniu w krakowskiej AWF.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 75 s. 17 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA * SZKOŁA WYŻSZA * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * STUDIA ZAOCZNE * STUDENCI * OCENA * POGLˇDY


20/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlachta A.
Tytuł: Czas wolny młodzieży szkolnej oraz formy jego spędzania ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w ruchu turystycznym.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 89 s. 24 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ¦REDNIA * ANALIZA


21/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pisarek B.
Tytuł: Turystyka pielgrzymkowa w Częstochowie w opiniach mieszkańców Alei NMP.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 30 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PIELGRZYMKA * SPOŁECZEŃSTWO * POGLˇDY * CZĘSTOCHOWA (WOJ. ¦LˇSKIE)


22/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plucińska E.
Tytuł: Stosunek uczniów szkoły podstawowej do lekcji wychowania fizycznego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 53 s. 25 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLˇDY


23/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klatka M.
Tytuł: Zwi±zki telewizji i sportu.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 60 s. 1 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SPORT * TELEWIZJA * KORELACJA


24/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szwed A.
Tytuł: 'Zielone szkoły' jako instytucje prygotowuj±ce młodzież do uczestnictwa w ruchu turystycznym.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 83 s. 8 fot. 10 ryc. 6 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZIELONA SZKOŁA * ROLA


25/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fryń A.
Tytuł: Czas wolny pracowników administracji państwowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 89 s. 5 ryc. 30 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PRACOWNIK UMYSŁOWY * URZˇD WOJEWÓDZKI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


26/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Raban Sz.
Tytuł: Postawy uczniów szkoły ¶redniej wobec kultury fizycznej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 65 s. 25 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ¦REDNIA * POGLˇDY


27/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szemraj K.
Tytuł: Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez matki uczniów wiejskiej szkoły podstawowej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 16 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * UCZESTNICTWO * RODZINA * WYCHOWANIE * ROLA * ¦RODOWISKO SPOŁECZNE * WIE¦ * KORELACJA


28/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek J.
Tytuł: Stosunek do aktywno¶ci sportowej uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 54 s. 21 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * SPORT * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RODZICE * POGLˇDY


29/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bandrowska S.
Tytuł: Aktywno¶ć rekreacyjno-turystyczna młodzieży wobec kryzysu rodziny i szkoły.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 76 s. 4 ryc. 1 tab. bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ROLA * RODZINA * SZKOŁA * PROBLEM * DZIECI * MŁODZIEŻ * OSOBOWO¦Ć


30/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: ¦wierz E.
Tytuł: Opinie studentów wieczorowych kierunku turystyka o kształceniu w krakowskiej AWF.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 78 s. 22 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * STUDIA ZAOCZNE * POGLˇDY * AWF KRAKÓW


31/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciach W.
Tytuł: Stan obecny i perspektywy rozwoju polskiej piłki nożnej w opiniach zawodników.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 69 s. 24 tab. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA NOŻNA * ROZWÓJ * PROBLEM * SPORTOWCY * MOTYWACJA * POGLˇDY * BADANIA ANKIETOWE


32/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ochoński Ł.
Tytuł: TeraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć turystyki w Szczawnicy w opiniach mieszkańców.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 70 s. 20 ryc. 5 tab. bibliogr. 14 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * ROZWÓJ * UZDROWISKO * MIEJSCOWO¦Ć TURYSTYCZNA * SPOŁECZEŃSTWO * POGLˇDY * BADANIA ANKIETOWE * SZCZAWNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


33/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żukowski W.
Tytuł: Motywy uprawiania wspinaczki skałkowej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 50 s. 13 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WSPINACZKI * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


34/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łopatka R.
Tytuł: Motywy uprawiania sportu samochodowego.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 49 s. 13 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AUTOMOBILIZM * SPORTOWCY * MOTYWACJA


35/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Strębska, Sylwia
Tytuł: Gay tourism - jako egzemplifikacja turystyki ¶rodowiskowej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 79 s. bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA TOWARZYSKA * STYL ŻYCIA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * POJĘCIA * DEFINICJA * CHARAKTERYSTYKA * MARKETING * RAPORT * INTERNET * ARTYKUŁ * ANKIETA * PROMOCJA TURYSTYKI * ¦RODOWISKO SPOŁECZNE * TOLERANCJA * EROTYKA * OBYCZAJOWO¦Ć


36/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karczewska, Katarzyna
Tytuł: Pozycja kobiety w społeczeństwie chińskim na przestrzeni wieków.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 84 s. bibliogr. 100 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * CHINY * TRADYCJA * ZWYCZAJE * HISTORIA * PŁEĆ Ż. * PRAWO * WZORCE * STATUS SPOŁECZNY * ŻYCIE * POLITYKA


37/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik, Agnieszka
Tytuł: Tożsamo¶ć narodowo-etniczna uczniów I Liceum Ogólnokształc±cego im. Adama Mickiewicza w Rudzie ¦l±skiej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 72 s. 20 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * TOŻSAMO¦Ć NARODOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RUDA ¦LˇSKA (WOJ. ¦LˇSKIE) * WZORCE * KULTURA NARODOWA * LUDNO¦Ć * ¦LˇSK


38/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jastrzębska, Małgorzata
Tytuł: Wyobrażenia uczniów o idealnym nauczycielu i lekcjach wychowania fizycznego
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 64 s. 18 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL * WZORCE * MODEL * OCENA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * OSOBOWO¦Ć * INTELEKT * BADANIA ANKIETOWE * CHOBRZANY (WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIE)


39/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwietniewska, Alicja
Tytuł: Problem nadwagi i otyło¶ci w opiniach mieszkańców Jastrzębia Zdroju.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 67 s. 21 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA NATURALNA * SOCJOLOGIA * CHOROBY * NADWAGA * OTYŁO¦Ć * ODŻYWIANIE * LECZENIE * ANALIZA DANYCH * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * JASTRZĘBIE ZDRÓJ (WOJ. ¦LˇSKIE)


40/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalarus, Agnieszka
Tytuł: Młodzież o sukcesach Adama Małysza.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 67 s. 2 fot. 5 ryc. 24 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ * SUKCES * SKOKI NARCIARSKIE * BADANIA ANKIETOWE * ¦RODKI AUDIOWIZUALNE * NOWY SˇCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * IDOL SPORTOWY * MAŁYSZ, ADAM


41/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sonik, Renata
Tytuł: Wiedza młodzieży licealnej o anoreksji.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 87 s. 15 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MEDYCYNA * CHOROBY PSYCHICZNE * ANOREKSJA * PRZYCZYNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DIAGNOSTYKA * LECZENIE * BADANIA ANKIETOWE * SIEWIERZ (WOJ. ¦LˇSKIE)


42/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łagoda, Jakub
Tytuł: Wzajemne stereotypy Polaków i Włochów.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 81 s. 35 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * STEREOTYP SPOŁECZNY * POLSKA * WŁOCHY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


43/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maci±żka, Piotr
Tytuł: Beskidzkich ratowników górskich portret własny.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 60 s. 7 fot. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA GÓRSKA * RUCH TURYSTYCZNY * RATOWNICTWO GÓRSKIE * GOPR * DZIAŁALNO¦Ć * PROGRAM * ORGANIZACJA * STRUKTURA * BESKIDY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


44/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daniec, Oliwia
Tytuł: Mobbing - jeden z efektów globalizacji ¶wiata.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 103 s. 2 ryc. 2 tab. bibliogr. 80 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * GLOBALIZACJA * MOBBING * ZAKŁAD PRACY * ¦WIAT * TURYSTYKA * EUROPA * STANY ZJEDNOCZONE


45/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olek, Agnieszka
Tytuł: Subkultura polskich harleyowców.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 130 s. 19 fot. 2 ryc. 3 tab. bibliogr. 87 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * GRUPY RÓWIE¦NICZE * KULTURA * SUBKULTURA * IDEOLOGIA * ZAINTERESOWANIA * MOTORYZACJA * MOTOCYKL * OBSERWACJA * INTERNET * SUBKULTURA HARLEYOWCÓW


46/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wal, Jarosław
Tytuł: Krynica Zdrój w dobie gospodarki rynkowej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 83 s. 7 fot. 3 rys. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * UZDROWISKO * LECZNICTWO UZDROWISKOWE * MARKETING * ZARZˇDZANIE * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * ANALIZA DANYCH * OPIS


47/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malinowska, Agata
Tytuł: Rola wolontariuszy w opiece hospicyjnej i ich motywacje do niesienia pomocy umieraj±cym.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 87 s. 8 fot. 4 ryc. 21 tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * MEDYCYNA * HOSPICJUM * WOLONTARIUSZ * CHOROBY * POMOC * PRACA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * OBSERWACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukaszewska, Wiesława
Tytuł: Postawy nauczycieli i rodziców wobec kształcenia integracyjnego,
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 66 s., 14 fot., 6 tab.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * POSTAWA * NAUCZYCIEL * RODZICE * KSZTAŁCENIE * SZKOŁA INTEGRACYJNA * EDUKACJA * EDUKACJA INTEGRUJˇCA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE)


49/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podenkiewicz, Monika
Tytuł: Wolontariusze Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół 'Klika'.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 72 s., 20 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * STOWARZYSZENIA * WOLONTARIUSZ * DZIAŁALNO¦Ć * KATOLICYZM


50/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brożyna, Agata
Tytuł: Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin dzieci niepełnosprawnych.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 84 s., 4 fot., 2 wykr., 28 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI * RODZINA * WARUNKI BYTOWE * WARUNKI ¦RODOWISKOWE * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


51/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudziak, Anita
Tytuł: Opinie rodziców dzieci niepełnosprawnych o Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych 'Nadzieja' w Bielsku Białej.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 60 s., 8 fot., 23 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * REHABILITACJA * O¦RODEK REHABILITACJI * OPINIA * RODZICE * ZAANGAŻOWANIE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ¦LˇSKIE) * CENTRUM REHABILITACYJNO-READAPTACYJNE 'NADZIEJA' (BIELSKO BIAŁA)


52/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żmuda, Magdalena
Tytuł: Wiedza studentów kierunku pracy socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stockport College o sporcie niepełnosprawnych.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 54 s., 16 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * STUDENCI * WIEDZA * KIERUNEK STUDIÓW * POLSKA * WIELKA BRYTANIA * BADANIA ANKIETOWE


53/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hawieńczyk, Barbara
Tytuł: Prawa pacjenta w Polsce.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 117 s., 3 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ETYKA * PRAWO * PACJENCI * POLSKA


54/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hawieńczyk, Barbara
Tytuł: Prawa pacjenta w Polsce.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 117 s., 3 ryc.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PRAWO * PACJENCI * POLSKA * KARTA PRAW PACJENTA


55/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwa¶ny, Paweł
Tytuł: Założenia rehabilitacji kompleksowej a ich realizacja w praktyce (na przykładzie wybranych szpitali województwa łódzkiego)
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 63 s., 21 tab., 5 ryc.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * LECZENIE * PACJENCI * OPINIA * OCZEKIWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO


56/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walentek, Magdalena
Tytuł: Hotel 'Radisson SAS' w Krakowie jako instytucja społeczna.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 65 s., 9 ryc., 6 fot.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: HOTELARSTWO * HOTEL * STANDARD * ORGANIZACJA * DZIAŁALNO¦Ć * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


57/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pulit, Joanna
Tytuł: Problemy psychospołeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 25 ryc., 2 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI * CHOROBY * RODZIECE * PROBLEM * TRUDNO¦Ć * ZABURZENIA * POMOC * INSTYTUCJA PAŃSTWOWA


58/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzystek, Anna
Tytuł: Problemy i oczekiwania wobec społeczeństwa uczniów z dysfunkcj± wzroku
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 95 s., 10 ryc., 30 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * NARZˇD WZROKU * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PROBLEM * BARIERY * WIEDZA * SPOŁECZEŃSTWO


59/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szporna, Kinga
Tytuł: Kuracjusze 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Krynicy Zdroju
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 143 s., 15 fot., 31 tab., 31 wykr., 2 rys.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * LECZENIE UZDROWISKOWE * KURACJUSZ * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Honkisz, Patrycja
Tytuł: Społeczne role kobiet w Grecji okresu klasycznego
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 15 fot., 6 diagr.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: GEOGRAFIA TURYSTYKI * GRECJA * STAROŻYTNO¦Ć * PŁEĆ Ż. * ROLA


61/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góralska, Róża, Małgorzata
Tytuł: Opinie studentów kierunku turystyka i rekreacja o kształceniu w krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 19 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * STUDIA * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA


62/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanisławczyk, Jakub
Tytuł: Werbalne wywieranie wpływu w komunikacji interpersonalnej z zastosowaniem technik programowania neurolingwistycznego
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 58 s., 4 rys.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KOMUNIKACJA SPOŁECZNA * POROZUMIEWANIE SIĘ * JĘZYK * BIURO PODRÓŻY * PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE


63/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobrowolska, Katarzyna
Tytuł: Realizacja założeń, funkcji i celów nauczania integracyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych Integracyjnych nr 2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 69 s., 5 ryc., 20 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * SZKOŁA INTEGRACYJNA * EDUKACJA INTEGRUJˇCA * UCZNIOWIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * RODZICE * OPINIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCˇCYCH NR 2 IM. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (KRAKÓW)


64/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlaska, Urszula
Tytuł: Opinie studentów kierunku fizjoterapia o kształceniu w krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 35 tab., 2 wykr.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * KIERUNEK STUDIÓW * FIZJOTERAPIA * OPINIA * KSZTAŁCENIE


65/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Belczyk, Magdalena
Tytuł: Niepełnosprawni na rynku pracy
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 95 s., 55 wykr., 4 fot., 1 ryc.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * PRACA ZAWODOWA * POTRZEBY * RYNEK PRACY * DOSTĘPNO¦Ć


66/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barda¶, Tomasz
Tytuł: Walory lecznicze i infrastruktura Wysowej Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych wód leczniczych
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 131 s., 1 ryc., 1 mapa, 49 fot., 13 tab.Bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe: UZDROWISKO * WYSOWA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LECZENIE UZDROWISKOWE * WALORY LECZNICZE * WALORY PRZYRODNICZE * KLIMAT * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * ¬RÓDŁA WÓD MINERALNYCH


67/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bochenek, Gabriela
Tytuł: Edukacja integracyjna w opinii uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Krakowie oraz ich rówie¶ników
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 92 s., 46 tab., 14 wykr.Bibliogr. 30 poz. + internet
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SZKOŁA INTEGRACYJNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * INTEGRACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


68/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grochal, Jadwiga
Tytuł: Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej 'Klika' w opinii jego beneficjentów
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 135 s., 15 tab., 49 wykr.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * WIEK DOJRZAŁY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * BADANIA ANKIETOWE * O¦RODEK REHABILITACJI * AKTYWIZACJA


69/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wywiał, Agata
Tytuł: Atrakcyjno¶ć turystyczna Gminy Michałowice
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 101 s., 16 fot., 7 ryc., 2 tab., 2 mapyBibliogr. 42 poz. + intern.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * WALORY PRZYRODNICZE * MICHAŁOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * ANALIZA DANYCH


70/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: ¦lizowska, Katarzyna
Tytuł: Opinie niepełnosprawnych o przystosowaniu Bochni do ich potrzeb
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 148 s., 12 fot., 68 wykr., 10 ryc., 40 tab.Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * OPINIA * PRZYSTOSOWANIE * POTRZEBY * BARIERY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


71/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niewiadomska, Iga
Tytuł: Leworęczno¶ć jako mniejszo¶ć społeczna
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 102 s., 47 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KOŃCZYNA GÓRNA * LEWORĘCZNO¦Ć * SPRAWNO¦Ć RUCHOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * PROBLEM * PRZYCZYNY * DZIEDZICZENIE * BADANIA ANKIETOWE


72/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupiec, Beata
Tytuł: Stosunek mieszkańców Tarnowa do transplantacji organów i tkanek
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 131 s., 7 rys., 8 tab., 65 wykr.Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PRZESZCZEP * OPINIA * LUDNO¦Ć * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TRANSPLANTACJA


73/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarmuła-Kli¶, Teresa
Tytuł: Amazonki ze ¦więtokrzyskiego Klubu Kobiet po Mastektomii
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 92 s., 38 fot., 19 tab., 2 wykr.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ONKOLOGIA * PŁEĆ Ż. * RAK SUTKA * LECZENIE CHIRURGICZNE * MASTEKTOMIA * BADANIA ANKIETOWE * KIELCE (WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIE)


74/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rapacz, Joanna
Tytuł: POczucie własnej atrakcyjno¶ci seksualnej osób niepełnosprawnych
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 75 s., 8 rys., 4 tab., 23 wykr.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * SEKSUALIZM * AKCEPTACJA * WARTO¦Ć * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


75/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lepa, Edyta
Tytuł: Osoby niepełnosprawne na tarnowskim rynku pracy
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 91 s., 3 tab., 50 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RYNEK PRACY * DOSTĘPNO¦Ć * PRACA ZAWODOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


76/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miagkyj, Artem
Tytuł: Publiczne formy pomozy osobom niepełnosprawnym w Unii Europejskiej
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * UNIA EUROPEJSKA * POMOC SPOŁECZNA * ZATRUDNIENIE * EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA * ANALIZA DANYCH


77/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zelga, Mariusz
Tytuł: Czas wolny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 56 s., 19 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * SPORT * CHMIELÓW (WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIE)


78/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk, Marzena
Tytuł: Wybrane przykłady terapii stosowanych w usprawnieniu osób z zespołem Downa
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 83 s., 4 fot., 5 ryc., 1 tab.Bibliogr. 40 poz. + internet
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI * WADY WRODZONE * ZESPÓŁ DOWNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * JAKO¦Ć ŻYCIA * PORADNICTWO


79/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płoskoń, Piotr
Tytuł: Czas wolny studentów ostatniego roku fizjoterapii krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 3 fot., 29 tab.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * SPORT * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


80/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimczyk, Anna
Tytuł: Wiedza uczennic o anoreksji i bulimii
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 18 tab.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ODŻYWIANIE * ZABURZENIA * PŁEĆ Ż. * ANOREKSJA * BULIMIA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


81/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gębka, Natalia
Tytuł: Stosunki interpersonalne i stopień integracji gimnazjalistów klas integracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Chrzanowie
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 78 s., 52 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 (CHRZANÓW)


82/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kostrzewa, Ilona
Tytuł: Jako¶ć życia osób z chorob± zwyrodnieniow± stawów biodrowych i kolanowych
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 83 s., 34 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * STAWY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * STAW BIODROWY * STAW KOLANOWY * JAKO¦Ć ŻYCIA * BÓL * BADANIA ANKIETOWE * ŻABNO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłapyta, Piotr
Tytuł: Chuligaństwo na stadionach piłkarskich. Proba wyja¶nienia zjawiska
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODY SPORTOWE * STADION SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNO¦Ć * ZACHOWANIE SIĘ * SUBKULTURA


84/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pikor, Bartosz
Tytuł: Poziom satysfakcji pacjentów Sanatorium Le¶nik - Drzewiarz w Krynicy Zdroju z odbytej kuracji
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 110 s., 9 fot., 6 rys., 47 tab., 6 wykr., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA UZDROWISKOWA * UZDROWISKO * KRYNICA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SANATORIUM * KURACJUSZ * ZADOWOLENIE * BADANIA ANKIETOWE


85/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urban, Magdalena
Tytuł: Problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 89 s., 6 tab., 18 wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PRACA ZAWODOWA * ZATRUDNIENIE * TRUDNO¦Ć * PROBLEM * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


86/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Taler, Katarzyna
Tytuł: Wpływ O¶rodka Wczesnej Interwencji na rodzinę dziecka z trudno¶ciami rozwojowymi
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 26 tab., 7 wykr., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * WYCHOWANIE * DZIECI * TRUDNO¦Ć * O¦RODEK WCZESNEJ INTERWENCJI * ZACHOWANIE SIĘ * EDUKACJA * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


87/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kociałkowska, Małgorzata
Tytuł: Motywy uprawiania żeglarstwa przez osoby niepełnosprawne
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 11 fot., 2 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŻEGLARSTWO * REJS * PODRÓŻE * BARIERY


88/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sternak, Krzysztof
Tytuł: Satysfakcja z wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 75 s., 10 rys., 33 tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * PRACA ZAWODOWA * FIZJOTERAPEUTA * ZADOWOLENIE * PRZYGOTOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE)


89/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Udałowski, Konrad
Tytuł: Motywy uprawiania sportów zespołowych przez niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie koszykówki i rugby na wózkach
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 103 s., 22 rys., 41 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * ZAWODNICY * PIŁKA KOSZYKOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * RUGBY NA WÓZKACH * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * WARSZAWA * LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE)


90/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzostowicz, Marek
Tytuł: Sposób spędzania czasu wolnego przez młodzież uczęszczaj±c± do Zespołu Szkół w Połańcu
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 94 s., 16 fot., 16 ryc., 51 tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * SPRAWNO¦Ć FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * POŁANIEC (WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIE)


91/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Radoń, Anna
Tytuł: Organizacja czasu wolnego osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 58 s., 10 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PACJENCI * SZPITAL * CZAS WOLNY * TERAPIA ZAJĘCIOWA * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * NASTRÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


92/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Derlaga, Piotr
Tytuł: Jako¶ć życia pacjentów z chorob± neuronu ruchowego
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 4 wykr., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * STAWARDNIENIE BOCZNE ZANIKOWE * STAWY * RUCHOMO¦Ć * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * JAKO¦Ć ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO * MND


93/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeż-Kwiatkowska, Paulina
Tytuł: Często¶ć występowania bólów kręgosłupa a aktywno¶ć fizyczna młodzieży w wieku 17-18 lat
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 61 s., 10 rys., 14 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * ZAPOBIEGANIE * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJˇCE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * SIŁA MIʦNIOWA * BADANIA ANKIETOWE


94/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Micek, Marita
Tytuł: Postawy fizjoterapeutów wobec eutanazji
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 73 s., 41 wykr., 3 tab., 1 ankes, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * FIZJOTERAPEUTA * PRACA ZAWODOWA * POSTAWA SPOŁECZNA * EUTANAZJA


95/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król, Katarzyna
Tytuł: Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych aktywnie poruszaj±cych się na wózkach
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 83 s., 7 ryc., 47 tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WÓZEK INWALIDZKI * POSTAWA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


96/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlak, Paweł
Tytuł: Stopień uzależnienia od nikotyny studentów fizjoterapii krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 79 s., 14 wykr., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * UZALEŻNIENIA * PALENIE TYTONIU * BADANIA ANKIETOWE


97/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlu¶, Karolina
Tytuł: Prestiż zawodu fizjoterapeuty
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 22 wykr., 27 tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * FIZJOTERAPEUTA * PRACA ZAWODOWA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * WIEDZA * OPINIA * PACJENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SKOŁYSZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


98/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niesyczyńska, Barbara
Tytuł: ¦wiadomo¶ć zagrożeń zdrowia chorobami cywilizacyjnymi poszczególnych kategorii społecznych
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 78 s., 23 rys., 9 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WIEDZA * SPOŁECZEŃSTWO * PROMOCJA ZDROWIA


99/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rajchel, Barbara
Tytuł: Wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat przyczyn otyło¶ci
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 70 s., 5 ryc., 26 tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: CHOROBY CYWILIZACYJNE * OTYŁO¦Ć * WIEDZA * POGLˇDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


100/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tomczyk, Marta
Tytuł: Galerie handlowe jako miejsce spędzania czasu wolnego
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 90 s., 2 fot., 6 ryc., 1 tab., 55 wykr., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * RELAKS * ROZRYWKA * KONSUMPCJA * HANDEL * KLIENT * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * GALERIA HANDLOWA * CENTRUM HANDLOWE * GALERIA KRAKOWSKA


101/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potaczek, Sabina
Tytuł: Internetowy Klub Górski Góry-Szlaki
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 111 s., 5 fot., 4 ryc., 1 tab., 52 wykr., bibliogr. 36 poz. Aneks: s. 106-111
Sygnatura: 38177TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA GÓRSKA * INTERNET * STRONY WEB * KLUB * OFERTA * DZIAŁALNO¦Ć * BADANIA ANKIETOWE * INTERNETOWY KLUB GÓRSKI 'GÓRY SZLAKI'


102/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimas, Anita
Tytuł: Fitness jako współczesna forma rekreacji
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 78 s., 4 tab., 26 wykr. bibliogr. 17 poz. Aneks: s. 74-78
Sygnatura: 38209TR
Słowa kluczowe: REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * FITNESS * SPRAWNO¦Ć FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA ¦RODOWISKOWE * STYL ŻYCIA * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * CZAS WOLNY * FITNESS * SPRAWNO¦Ć FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA ¦RODOWISKOWE * STYL ŻYCIA * NOWY TARG (WOJ. MAOPOLSKIE) * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


103/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Politajew, Katarzyna
Tytuł: Poziom satysfakcji z leczenia uzdrowiskowego w Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku Jantar w Dziwnówku
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 84 s., 17 fot., 2 ryc., 27 tab., 5 wykr., bibliogr. 31 poz.
Sygnatura: 36327RR
Słowa kluczowe: UZDROWISKO * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA * LECZENIE UZDROWISKOWE * DZIWNÓWEK (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE) * CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU 'JANTAR'


104/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosz, Agnieszka
Tytuł: Wiedza na temat anoreksji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 68 s., 13 tab., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 60-68
Sygnatura: 37494RR
Słowa kluczowe: CHOROBY * ANOREKSJA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * PRZYCZYNY * OBJAWY * SKUTKI UBOCZNE * WIEDZA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ¦REDNIA


105/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borek, Agata
Tytuł: Stereotypy o osobach niepełnosprawnych poruszaj±cych się na wózkach inwalidzkich funkcjonuj±ce w ¶wiadomo¶ci studentów krakowskiej AWF
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 93 s., 32 tab., bibliogr. 29 poz. Aneks: s. 87-93
Sygnatura: 39036RR
Słowa kluczowe: STEREOTYP * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * ROLA SPOŁECZNA * OGRANICZENIE * POTRZEBY * ¦WIADOMO¦Ć * STUDENCI * POSTRZEGANIE


106/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorczyca, Anna
Tytuł: Stereotypowe postrzeganie osób chorych psychicznie przez młodzież ucz±c± się w szkole o profilu medycznym oraz niemedycznym
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 73 s., 17 tab., bibliogr. 37 poz. Aneks: s. 69-73
Sygnatura: 39061RR
Słowa kluczowe: CHOROBY PSYCHICZNE * STAN PSYCHICZNY * ZABURZENIA * ¦WIADOMO¦Ć SPOŁECZNA * STEREOTYP * WIEDZA * MŁODZIEŻ


107/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smyrska, Bogumiła
Tytuł: Kształcenie integracyjne w opinii rodziców osób niepełnosprawnych
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 67 s., 2 tab., 6 wykr., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura: 39116RR
Słowa kluczowe: INTEGRACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * RODZICE * OPINIA


108/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woch, Jagoda
Tytuł: Wpływ mastektomii na stan psychofizyczny członkiń bolesławieckiego i krakowskiego Klubu Amazonek
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 79 s., 1 fot., 32 tab., bibliogr. 58 poz., Aneks: s. 74-79
Sygnatura: 39140RR
Słowa kluczowe: RAK SUTKA * MASTEKTOMIA * AMAZONKA * STAN PSYCHICZNY * STRAN SPRAWNO¦CI FIZYCZNEJ * BADANIA ANKIETOWE * BOLESŁAWIEC (WOJ. DOLNO¦LˇSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB AMAZONEK


109/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroczek, Martyna
Tytuł: Schizofrenia i chorzy na schizofrenię w opinii społecznej - stereotypy, stygmatyzacja i dystans społeczny
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 152 s., 10 tab., 29 wykr., bibliogr. 51 poz.
Sygnatura: 39076RR
Słowa kluczowe: CHOROBY PSYCHICZNE * SCHIZOFRENIA * CHORZY * SPOŁECZEŃSTWO * OPINIA * STEREOTYP SPOŁECZNY * DYSTANS * STOSUNKI SPOŁECZNE


110/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Młynarczyk, Monika
Tytuł: Wpływ ergonomii w pracy zawodowej oraz aktywno¶ci fizycznej w czasie wolnym na dolegliwo¶ci bólowe kręgosłupa
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 69 s., 18 ryc., 18 tab., 3 wykr., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura: 39224RR
Słowa kluczowe: KRĘGOSŁUP * BÓL * BIOMECHANIKA * ERGONOMIA * AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * CZAS WOLNY


111/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zawadzki, Sebastian
Tytuł: Wpływ zabiegów krioterapii i kinezyterapii na poprawę jako¶ci życia osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 66 s., 2 fot., 10 ryc., bibliogr. 34 poz. Aneks
Sygnatura: 39235RR
Słowa kluczowe: ZAPALENIE STAWÓW REUMATOIDALNE * KRIOTERAPIA * KINEZYTERAPIA * JAKO¦Ć ŻYCIA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY


112/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Huber, Joanna
Tytuł: Psychospołeczne aspekty aktywno¶ci fizycznej seniora
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 103 s., 2 fot., 15 tab., 6 wykr., bibliogr. 56 poz. Aneks
Sygnatura: 41361RR
Słowa kluczowe: AKTYWNO¦Ć RUCHOWA * ZDROWIE * SENIOR * STARZENIE SIĘ * STAN ZDROWIA


113/113

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubica, Ewa
Tytuł: Rola fizjoterapeuty w rehabilitacji społecznej
Promotor: dr Jarmuła-Kli¶, Teresa
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 56 s., 2 ryc., 8 tab., 8 wykr., bibliogr. 28 poz. Aneks
Sygnatura: 40727RR
Słowa kluczowe: REHABILITACJA SPOŁECZNA * FIZJOTERAPEUTA * NIEPEŁNOSPRAWNI * RELACJA * ROLA * BADANIA ANKIETOWE

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka