Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GROCHMAL S.
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk W.
Tytuł: Wpływ treningu siłowego o typie pracy statycznej i dynamicznej na czynności oddechowe u chłopców w wieku 14-16 lat.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 36 s. 4 fot. 1 tab. 8 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * TRENING * SIŁA * PRACA * STATYKA * DYNAMIKA * UKŁAD ODDECHOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


2/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczyk W.
Tytuł: Badanie zmysłu równowagi studentów WSWF - siatkarzy i koszykarzy.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 36 s. 2 rys. 35 tab. 2 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * RÓWNOWAGA CIAŁA * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * ĆWICZENIA RÓWNOWAGI * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * WYŻSZE UCZELNIE WF


3/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Agacińska L.
Tytuł: Wpływ zabiegów cieplnych na elastyczność mięśni.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 17 s. 1 rys. 20 tab. 40 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOLOGIA * FIZYKOTERAPIA * CIEPŁOTERAPIA * TEMPERATURA * MIĘŚNIE


4/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Antkiewicz K.
Tytuł: Sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców z bocznym skrzywieniem kręgosłupa w wieku od 8 do 17 lat i zmiany jej poziomu po rocznym okresie zajęć korektywno-usprawniających.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 36 s. 19 fot. 3 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * SKUTECZNOŚĆ


5/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baczkowska M.
Tytuł: Wpływ środków farmakologicznych na siłę maksymalną i czas graniczny w pracy dynamicznej u chorych z porażeniem połowicznym.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 39 s. 24 tab. 17 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * CHOROBY * LECZENIE * SIŁA * PORAŻENIE POŁOWICZE * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE


6/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banaś J.
Tytuł: Badania nad przyrostem siły przy zastosowaniu ćwiczeń statycznych u dzieci chorych na gruźlicę kostną.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 13 s. 15 wykr. bibliogr.2 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * CHOROBY * CHOROBY ZAKAŹNE * LECZENIE * BADANIA NAUKOWE * SIŁA * ĆWICZENIA STATYCZNE * DZIECI


7/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biczak J.
Tytuł: Stan funkcjonalny układu oddechowego w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej u osób z porażeniem połowiczym.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 30 s. 5 fot. 12 tab. 16 wykr. bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe: UKŁAD ODDECHOWY * SPIROMETRIA * LECZENIE * CHOROBY * FIZJOLOGIA


8/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzoń S.
Tytuł: Badania siły mięśniowej u chorych z bólami krzyża.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 36 s. 50 rys. 6 wykr. bibliogr.3 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * CHORZY * SIŁA * MIĘŚNIE * KRĘGOSŁUP


9/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak T.
Tytuł: Wyniki usprawniania ruchowego chorych leczonych z powodu gruźlicy stawu biodrowego i kolanowego w Ośrodku Sanatoryjno_Prewentoryjnym w Zakopanem.
Promotor: doc.dr med. Grochmal S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 15 s. 8 tab. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * ĆWICZENIA SPRAWNOŚCIOWE * STAWY


10/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cięciel J.
Tytuł: Badania uzdolnień motorycznych testami Oziereckiego dzieci niedorozwiniętych (grupa dziewcząt).
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 36 s. 7 tab. 53 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: UZDOLNIENIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI TRUDNE * PŁEĆ Ż.


11/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Culak K.
Tytuł: Badanie sprężystości i elastyczności mięśni w przebiegu rehabilitacji.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 20 s. 11 tab. 9 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MIĘŚNIE * LECZENIE


12/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dębski J.
Tytuł: Ocena wad postawy młodzieży miasta Krakowa na podstawie zdjęć z fotorejestracji Krakowskiego Ośrodka Sportowego.
Promotor: prof.dr med. Grochmal S.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 34 s. 3 fot. 9 tab. 12 wykr. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: WADY POSTAWY * KONTROLA LEKARSKA * RENTGENOGRAM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * FOTOREJESTRACJA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY (KRAKÓW)


13/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drozd L.
Tytuł: Badanie sprawności ruchowej skalą Oziereckiego dziewcząt z grupy łyżwiarek - juniorek.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 38 s. 13 tab. 3 wykr. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * ŁYŻWIARSTWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


14/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Erb S.
Tytuł: Zachowanie się układu krążenia (ciśnienie tętnicze i tętno) u piłkarzy w zależności od wzrostu i wagi człowieka.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 19 s. 11 tab. 1 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * KREW * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * PŁEĆ M.


15/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Flis M.
Tytuł: Wartość siły mięśni grzbietu przed i po pracy statycznej i dynamicznej u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa (chłopcy 8-12 lat).
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 20 s. 3 fot. 3 tab. 9 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * WADY POSTAWY * MIĘŚNIE * DYNAMIKA * PRACA * SIŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


16/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giza K.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej osób w podeszłym wieku w oparciu o badanie testem Ruffier'a w modyfikacji własnej.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 38 s. 4 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WIEK STARCZY * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * TEST RUFFIER'A


17/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Główczyk K.
Tytuł: Zachowanie się wskaźnika oddychania (częstość oddechów, pojemność życiowa płuc, czas bezdechu) w zależności od wagi i wzrostu u chłopców w wieku 7 do 14 lat.)
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 31 s. 6 tab. 5 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMETRIA * ANTROPOLOGIA * WSKAŹNIK * ODDYCHANIE * SPIROMETRIA * POJEMNOŚĆ ODDECHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


18/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gospodarczyk M.
Tytuł: Badanie motoryczności testami Ozjereckiego dzieci niedorozwiniętych (grupa chłopców).
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1964
Opis fizyczny: 32 s. 8 tab. 4 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


19/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górecka E.
Tytuł: Wpływ masażu (zwykłego i wodnego) na elastyczność mięśni u chorych z porażeniem połowiczym.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 32 s. 1 rys. 22 tab. 16 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MASAŻ * HYDROTERAPIA * MIĘŚNIE * UKŁAD NERWOWY


20/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grądalska G.
Tytuł: Praca i siła mięśniowa u chorych z porażeniem górnej części splotu barkowego, wpływ okładów parafinowych i nagrzewania lampą solux.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 40 fot. 20 tab. 5 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * FIZJOTERAPIA * PORAŻENIE


21/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grebla S.
Tytuł: Wpływ masażu na spoistość mięśni przy porażeniu połowiczym w przebiegu rehabilitacji.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 74 s. 1 rys. 18 tab. 36 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * MASAŻ * PORAŻENIE * MIĘŚNIE


22/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grodecka M.
Tytuł: Praca i siła mięśniowa z dolnym typem porażenia splotu barkowego, wpływ zabiegów fizycznych - okładów parafinowych i naświetlania lampą solux.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 33 s. 37 fot. 1 rys. 31 tab. 1 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * LECZENIE * FIZJOTERAPIA * MIĘŚNIE * PORAŻENIE


23/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gurba K.
Tytuł: Wpływ bocznych skrzywień kręgosłupa na oddychanie.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 35 s. 24 fot. 8 tab. bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * ODDYCHANIE * UKŁAD ODDECHOWY


24/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hanus K.
Tytuł: Próba oceny postawy oraz wpływu środowiska na powstanie wad postawy u młodzieży w wieku 10-14 lat w mieście powiatowym liczącym 4730 mieszkańców.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 32 s. 4 fot. 1 tab. 4 wykr. bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * WADY POSTAWY * ŚRODOWISKO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * LUDNOŚĆ


25/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hydzik H.
Tytuł: Rehabilitacja dzieci z chorobami układu oddechowego.
Promotor: doc.dr med. Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 43 s. 18 tab. 10 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UKŁAD ODDECHOWY * LECZENIE * DZIECI


26/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jachimek K.
Tytuł: Badania nad spadkiem siły w zależności od obciążenia w pracy statycznej.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 19 s. 31 tab. 4 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * OBCIĄŻENIE * SIŁA * ĆWICZENIA STATYCZNE


27/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januszewska K.
Tytuł: Badania progu znużenia u dziewcząt w wieku 7,5 do 14,5 lat.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 23 s. 4 tab. 5 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: WYSIŁEK FIZYCZNY * ZMĘCZENIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


28/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jasnosz A.
Tytuł: Wpływ środków farmakologicznych na elastyczność mięśni u chorych z porażeniem połowiczym typu spastycznego.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 37 s. 1 rys. 21 tab. 34 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * MEDYCYNA * CHORZY * LECZENIE * FARMAKOLOGIA * MIĘŚNIE * PORAŻENIE


29/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarek B.
Tytuł: O dostępności poszczególnych dyscyplin sportowych dla inwalidów z uwzględnieniem amputantów i paraplegików i osiągane wyniki.
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 92 s. 13 tab. 29 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * WYNIKI SPORTOWE


30/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kamionka H.
Tytuł: Przyrost siły w pracy statycznej u chorych z postępującym zanikiem mięśni.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 28 s. 14 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHORZY * MIĘŚNIE * CHOROBY * ATROFIA * SIŁA


31/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania R.
Tytuł: Badania nad spostrzeganiem pionu u poziomu w zależności od wieku.
Promotor: doc.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 30 s. 13 fot. 16 tab. 14 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WZROK * PERCEPCJA * RODZICE * PSYCHOLOGIA * WIEK KALENDARZOWY * BADANIA


32/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapłon M.
Tytuł: Wpływ gimnastyki leczniczej na pojemność oddechową u dziewcząt z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa z uwzględnieniem rozwoju ruchowego w oparciu o skalę Ozierskiego.
Promotor: prof. dr hab. Grochmal S.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 37 s. 15 tab. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * POJEMNOŚĆ ODDECHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY


33/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kisling K.
Tytuł: Badania równowagi statycznej przed i po ćwiczeniu dynamicznym, z kontrolą i bez kontroli wzroku u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa w wieku 12-15 lat.
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 31 s. 3 fot. 7 rys. 5 tab. 2 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA DYNAMICZNE * KRĘGOSŁUP * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


34/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimek A.
Tytuł: Pojemność życiowa płuc w zespole odruchów warunkowych.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1954
Opis fizyczny: 31 s. 12 fot. 3 rys. 5 tab. 4 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * POJEMNOŚĆ ODDECHOWA * UKŁAD ODDECHOWY * SPIROMETRIA * NAWYKI RUCHOWE


35/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korusiewicz M.
Tytuł: Sytuacja społeczno-ekonomiczna chorych po amputacji kończyny górnej w oparciu o materiały uzyskane w Katowickiej Wytwórni Protez oraz Górniczego Centrum Rehabilitacyjnego w Reptach Śląskich.
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 27 s. 12 tab. 2 wykr. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REHABILITACJA * AMPUTACJA * KOŃCZYNA GÓRNA


36/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kossuth S.
Tytuł: Sytuacja społeczno-ekonomiczna chorych po amputacji kończyny dolnej w oparciu o materiały uzyskane w Katowickiej Wytwórni Protez.
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 58 s. 2 tab. 41 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REHABILITACJA * AMPUTACJA * KOŃCZYNA DOLNA


37/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotlarska J.
Tytuł: Badania nad przyrostem siły w pracy statycznej u chorych z porażeniem połowiczym.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 29 s. 12 tab. 22 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * CHOROBY * PORAŻENIE POŁOWICZE * SIŁA * PRACA


38/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal W.
Tytuł: Zachowanie się układu krążenia (ciśnienia tętniczego i tętna) w zależności od wagi i wzrostu u chłopców w wieku 7,5-14,5 lat.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 19 s. 10 ta. 20 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * ANTROPOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


39/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczuk A.
Tytuł: Zaburzenia wegetacyjne w porażeniu połowiczym i ich ustępowanie w przebiegu rehabilitacji.
Promotor: prof.dr Grochmal S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 18 s. 29 nlb. 14 tab. 154 wykr. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ZABURZENIA * CHOROBY * REHABILITACJA * PORAŻENIE POŁOWICZE


40/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżanowska T.
Tytuł: Urazy narządu ruchu w okresie 1971 r. u dzieci i młodzieży leczonej na Oddziale Urazowym Ośrodka Ortopedycznego w Zakopanem. (Wiek, płeć, rodzaj urazów, nasilenie od poru roku, sport narciarski, uliczne, domowe, szkolne i inne, lodowisko, sanki).
Promotor: prof. dr hab. Grochmal S.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 48 s. 18 fot. 7 tab. 10 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WYPADKI * NARZĄDY RUCHU * URAZY * DZIECI * MŁODZIEŻ * LECZENIE * OŚRODEK * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kustra S.
Tytuł: Badania progu znużenia u chłopców w wieku 8-13 lat.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 25 s. 1 fot. 16 tab. 4 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZNUŻENIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


42/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lapisz L.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji ruchowj na kształtowanie się tętna, ciśnienia i oddechu u chorych z zawałem mięśnia sercowego.
Promotor: dr med. Grochmal S.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 32 s. 11 tab. 5 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PACJENCI * ZAWAŁ SERCA * WYSIŁEK FIZYCZNY * REAKCJA ORGANIZMU * CIŚNIENIE KRWI * TĘTNO * ODDYCHANIE


43/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lenda B.
Tytuł: Testowanie sprawności ruchowej u amputowanych w zakresie kończyny dolnej.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 35 s. 10 rys. 4 tab. 8 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * AMPUTOWANI * KOŃCZYNA DOLNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * TESTY


44/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lorecka E.
Tytuł: Wpływ masażu (zwykłego i wodnego) na elastyczność mięśni u chorych z porażeniem połowiczym.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 32 s. 22 tab. 16 wykr. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PACJENCI * PORAŻENIE POŁOWICZE * LECZENIE * MASAŻ


45/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik T.
Tytuł: Zmiany ciśnienia i tętna u dzieci ze szkoliozami przy pływaniu stylem klasycznym, dowolnym i grzbietowym.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 18 s. 4 rys. 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PŁYWANIE * STYL KLASYCZNY * STYL DOWOLNY * STYL GRZBIETOWY * REAKCJA ORGANIZMU * CIŚNIENIE KRWI * TĘTNO * DZIECI * WADY POSTAWY * SKOLIOZA


46/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maciejczyk A.
Tytuł: Wady postawy u dzieci i młodzieży m. Krakowa w świetle danych statystycznych Krakowskiego Ośrodka Gimnastyki Wyrównawczej.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 23 s. 7 fot. 3 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * WADY POSTAWY * DZIECI * MŁODZIEŻ * STATYSTYKA * OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masny J.
Tytuł: Wpływ biegu pływackiego na dystansie 100 m stylem dowolnym, na niektóre czynności układu krążenia i oddychania, u chłopców trenujących, w wieku 13, 14, 15 w warunkach treningowych i we współzawodnictwie.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 49 s. 24 tab. 10 wykr. bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * PŁYWANIE * STYL DOWOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TRENING * ZAWODY * REAKCJA ORGANIZMU * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY


48/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurkiewicz A.
Tytuł: Gimnastyka lecznicza w nauce chodzenia dzieci po chorobie Heinego-Medina.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1955
Opis fizyczny: 34 s. 12 fot. 1 tab. bibligr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * DZIECI * CHOROBY * CHOROBA HEINEGO-MEDINA * CHÓD * NAUCZANIE


49/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michałek J.
Tytuł: Usprawnienie kończyny górnej w kurczowym porażeniu połowiczym.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1953
Opis fizyczny: 102 s. 40 fot. 8 tab. 46 wykr. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * KOŃCZYNA GÓRNA * PORAŻENIE * LECZENIE * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE


50/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moskalska M.
Tytuł: Próba Harward 'step up test', jako sprawdzian wydolności wysiłkowej inwalidów ćwiczących systematycznie.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1969
Opis fizyczny: 39 s. 8 fot. 4 tab. 5 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


51/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz A.
Tytuł: Wpływ sztucznego zwiększenia przestrzeni bezużytecznej w pooperacyjnych ćwiczeniach oddechowych na wielkość wentylacji płyc u chorych po zabiegach w zakresie nadbrzusza.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 25 s. 4 fot. 5 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PACJENCI * LECZENIE CHIRURGICZNE * UKŁAD ODDECHOWY * ODDYCHANIE * ĆWICZENIA ODDECHOWE * WENTYLACJA PŁUC


52/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muszyński E.
Tytuł: Zależność progu znużenia od rodzaju i długości przerw wypoczynkowych.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1957
Opis fizyczny: 42 s. 15 fot. 13 ryc. 8 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * ZNUŻENIE * WYDATEK ENERGETYCZNY * PRZERWA WYPOCZYNKOWA * PRÓBA CZYNNOŚCIOWA


53/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niziankiewicz L.
Tytuł: Szybkość startu niskiego bez rozgrzewki i z rozgrzewką.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 36 s. 4 fot. 28 ryc. 4 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEGI * START NISKI * ROZGRZEWKA * ROLA * KORELACJA


54/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niżyńska G.
Tytuł: Pojemność życiowa i maksymalna wentylacja minutowa płuc u dziewcząt w wieku 12-14 lat z podwójnym bocznym skrzywieniem kręgosłupa i jej zmiany pod wpływem ćwiczeń statycznych mięśni grzbietu i brzucha.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1968
Opis fizyczny: 15 s. 5 fot. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WADY POSTAWY * ĆWICZENIA STATYCZNE * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * WENTYLACJA PŁUC * KORELACJA


55/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Przyczyny odroczeń dzieci z obowiązku szkolnego w powiecie kieleckim i dalsze losy tych dzieci.
Promotor: prof. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 69 s. 8 ryc. 4 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * OCENA * REGION * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


56/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowotny J.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń oddechowych na czynności układu oddechowego u chorych z porażeniem połowiczym.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 41 s. 24 ryc. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * PACJENCI * PORAŻENIE POŁOWICZE * UKŁAD ODDECHOWY * ĆWICZENIA ODDECHOWE


57/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Opiela K.
Tytuł: Wyposażenie ośrodka rehabilitacji leczniczej dla inwalidów w Szczawie k/Limanowej.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 58 s. 33 fot. 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * OŚRODEK REHABILITACJI RUCHOWEJ * WYPOSAŻENIE * SZCZAWA K/LIMANOWEJ


58/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orawiec S.
Tytuł: Badania sprawności ruchowej u dzieci niedorozwiniętych za pomocą Skali Metrycznej Ozjereckiego, oraz testów opartych na podstawowych czynnościach życia codziennego.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 32 s. 7 ryc. 46 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * METODA * TESTY * SKALA METRYCZNA OZJERECKIEGO


59/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Orłowski J.
Tytuł: Badania sprawności ruchowej dzieci niedorozwiniętych skalą metryczną Ozjereckiego oraz testami czynności życia codziennego.
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1967
Opis fizyczny: 30 s. 17 ryc. 36 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * DZIECI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * METODA * TESTY * SKALA METRYCZNA OZJERECKIEGO


60/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Padel A.
Tytuł: Badanie sprawności ruchowej skalą metryczną Ozjereckiego i testami życia codziennego dzieci niedorozwiniętych (grupa dziewcząt).
Promotor: doc. dr Grochmal S.
Rok wydania: 1966
Opis fizyczny: 51 s. 3 ryc. 23 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * SKALA OZJERECKIEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO


61/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paszkowski R.
Tytuł: Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na stan zborności ruchów.
Promotor: dr Grochmal S.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 28 s. 10 fot. 10 ryc. 7 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * KORELACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka