Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GROCHAL J.
Liczba odnalezionych rekordów: 120Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaworski J.
Tytuł: Model wypadków utonięć w zależności od infrastruktury w wybranych rejonach Polski Południowej w okresach pięcioletnich.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 54 s. 4 rys. 2 schem. 37 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA * ANALIZA * POLSKA POŁUDNIOWA


2/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kieres M.
Tytuł: Próba zbadania zależności wytrzymałości w pływaniu pod wodą od wybranych parametrów osobniczych u studentów II roku AWF w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 26 s. 12 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * PŁYWANIE * PARAMETR * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * SIŁA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


3/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wieczorek R.
Tytuł: Rozwój sekcji pływackiej Fabrycznego Klubu Sportowego 'PZL-Stal' Mielec w latach 1981-1989.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * HISTORIA SPORTU * PŁYWANIE * KLUB SPORTOWY * FABRYCZNY KLUB SPORTOWY 'PZL-STAL' (MIELEC) * ROZWÓJ * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


4/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zielińska A.
Tytuł: Próba zbadania wytrzymałości w pływaniu pod wodą od wybranych czynników osobniczych u studentek drugiego roku AWF w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 31 s. 12 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * FIZJOLOGIA * PŁYWANIE * NURKOWANIE * WYTRZYMAŁOŚĆ * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PŁEĆ Ż.


5/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drobisz E.
Tytuł: Analiza efektów zastosowania hiperwentylacji przed próbą nurkowania swobodnego u kobiet na przykładzie II roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 23 s. 4 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * NURKOWANIE * ODDYCHANIE * HIPERWENTYLACJA * ZASTOSOWANIE * ANALIZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW


6/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak M.
Tytuł: Skutki bezdechu podczas pływania pod wodą u studentek i studentów II roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 26 s. 4 rys. 4 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * ODDYCHANIE * HIPERWENTYLACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


7/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilk E.
Tytuł: Efekty stosowania hiperwentylacji w nurkowaniu swobodnym u mężczyzn.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 32 s. 4 rys. 6 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * NURKOWANIE * SKUTECZNOŚĆ * HIPERWENTYLACJA * ODDYCHANIE * PŁEĆ M.


8/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawłowski Z.
Tytuł: Próba oceny adaptacji dzieci w wieku od 2 do 4 lat do środowiska wodnego.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 61 s. 24 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * SPORT WODNY * ADAPTACJA ORGANIZMU * ŚRODOWISKO * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * OCENA * ZACHOWANIE RUCHOWE


9/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myszkiewicz M.
Tytuł: Analiza porównawcza zależności wytrzymałości w pływaniu pod wodą od wybranych parametrów osobniczych u studentek i studentów II roku AWF w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 39 s. 12 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * NURKOWANIE * ANALIZA * WYTRZYMAŁOŚĆ * PARAMETR * STUDENCI * AWF KRAKÓW


10/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarski P.
Tytuł: Wykorzystanie akwenu Jeziora Solińskiego w procesach rekreacji i sportów wodnych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 37 s. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * TURYSTYKA * SPORT WODNY * SOLIŃSKIE, JEZIORO * WYKORZYSTANIE


11/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamek J.
Tytuł: Stopień zaawansowania umiejętności pływania dzieci na kolonii letniej KPPD w zależności od warunków środowiskowych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 42 s. 19 tab. 4 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * ZAINTERESOWANIA * KOLONIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POCHODZENIE SPOŁECZNE * WYWIAD


12/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barszcz H.
Tytuł: Próba poszukiwań związków pomiędzy tempem nauki pływania a wybranymi cechami budowy morfologicznej u dzieci lat osiem w Nowej Hucie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 43 s. 11 tab. 22 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NAUCZANIE * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BASEN PŁYWACKI * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


13/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Białek T.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 56 s. 31 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL WF * NAUCZANIE * KSZTAŁCENIE KADR * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


14/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielska E.
Tytuł: Poglądy rodziców na umiejętność pływania dzieci szkół podstawowych w Rzeszowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 59 s. 18 tab. 8 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * ZDROWIE * WYCHOWANIE * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * RODZICE * POGLĄDY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE


15/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernacki L.
Tytuł: Ocena umiejętności pływania dzieci w wieku lat 8-9 na podstawie wybranych cech morfologicznych i motorycznych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 50 s. 10 tab. 1 rys. 16 wykr. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * ANTROPOMETRIA * WSKAŹNIK * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


16/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Blatkiewicz E.
Tytuł: Analiza procesu nauczania pływania dzieci ośmioletnich.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 93 s. 26 tab. 22 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NAUCZANIE * WYCHOWANIE * ZDROWIE * DZIECI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * POCHODZENIE SPOŁECZNE


17/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzoń W.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu pływackiego na podstawie badań wśród zawodników SMS Krakow, Wisły Kraków, Korony Kraków, Jordana Kraków.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 57 s. 28 tab. 6 diagr. 1 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * MOTYWACJA * PŁYWANIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE


18/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzozowski F.M.
Tytuł: Próba analizy przygotowania zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego w Beskidzie i powiecie bEdzińskim.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 60 s. 20 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * WYKSZTAŁCENIE


19/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buwaj R.
Tytuł: Efektywność nauczania pływania w klasach II-gich szkół podstawowych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 47 s. 14 tab. 6 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * PEDAGOGIKA * NAUCZANIE * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * SKUTECZNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


20/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chołda C.
Tytuł: Analiza wypadków utonięć na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1983-88.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 78 s. 22 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE


21/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brus R.
Tytuł: Próba analizy efektów hiperwentylacji w nurkowaniu swobodnym u studentek i studentów II roku Akademii Wychowania Fizycznego.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 40 s. 9 tab. 8 wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NURKOWANIE * FIZJOLOGIA * HIPERWENTYLACJA * ANALIZA * SKUTECZNOŚĆ * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * AWF KRAKÓW


22/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzysztoforski P.
Tytuł: Próba oceny upowszechniania różnych form ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych na przykładzie Zakładów Chemicznych Alwernia w Alwerni.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 31 s. 1 rys. 6 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SPORT WODNY * OCENA * ZAKŁAD PRACY * MOTORYCZNOŚĆ


23/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cupiał A.
Tytuł: Rozwój efektywności szkolenia sportowego na tle warunków środowiskowych w sekcji pływackiej KS 'Hutnik'.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 47 s. 28 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SZKOLENIE * SKUTECZNOŚĆ * TRENING * TRENER * WYNIKI SPORTOWE * ŚRODOWISKO


24/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czmok M.
Tytuł: Motywacje uprawiania sportu pływackiego zawodników w CWks 'Resovia' Rzeszów i ZKS 'Stal' Mielec.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 33 s. 22 tab. 5 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * EMOCJE * ZAINTERESOWANIA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * CYWILNO-WOJSKOWY KLUB SPORTOWY 'RESOVIA' (RZESZÓW) * ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY 'STAL' (MIELEC) * BADANIA ANKIETOWE * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


25/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Daniec M.
Tytuł: Motywacja uprawiania wioślarstwa na przykładzie sekcji AZS Kraków.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 20 tab. 1 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEORIA SPORTU * WIOŚLARSTWO * ROZWÓJ * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * DZIAŁANIE * ZAWODNICY * MOTYWACJA * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudzik A.
Tytuł: Analiza umiejętności pływania studentek I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1985/86.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 50 s. 14 diagr. 18 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * STUDENCI * PŁEĆ Ż.


27/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dulla I.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na terenie woj.rzeszowskiego w latach 1980-1985.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 43 s. 4 rys. 10 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA


28/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hutniczak-Węgrzyn M.
Tytuł: Rozwój i działalność Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w latach 1965-1990.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 68 s. 25 tab. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * ANALIZA * BADANIA NAUKOWE * REGION * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TARNOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (TARNÓW)


29/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojak M.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu pływackiego napodstawie badań wśród zawodników sekcji pływackiej Zakładowego Klubu Sportowego 'Unia' Tarnów w Tarnowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 50 s. 27 tab. 1 rys. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁYWANIE * SPORT * MOTYWACJA * KLUB SPORTOWY * ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY 'UNIA' (TARNÓW) * ZAKŁAD PRACY * ZAWODNICY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fronk K.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu pływackiego na przykładzie zawodników czołówki krajowej.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 41 s. 26 tab. 4 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁYWANIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * KLUB SPORTOWY


31/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsienica H.
Tytuł: Funkcja środowiska a wyniki w nauczaniu pływania dzieci w klasach II Szkoły Podstawowej nr 20 i 90 w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 69 s. 24 tab. 13 wykr.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NAUCZANIE * POCHODZENIE SPOŁECZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


32/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gluba M.
Tytuł: Próba analizy popularności wodnych form rekreacji wśród mieszkańców Łodzi.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 102 s. 18 tab. bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * SPORT WODNY * CZAS WOLNY * LUDNOŚĆ * MIASTO * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


33/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajczak P.
Tytuł: Próba oceny skuteczności różnych technik penetracji dna zbiorników wodnych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 45 s. 19 fot. 20 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: WODA * OCENA * SKUTECZNOŚĆ * TECHNIKA


34/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pudo J.
Tytuł: Rozwój i działalność Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w latach 1981-1991.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 31 s. 5 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT WODNY * RATOWNICTWO WODNE * RATOWNIK WODNY * ROZWÓJ * DZIAŁANIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKIE WODNEOCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE


35/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żak P.
Tytuł: Historia sekcji piłki wodnej Klubu Sportowego Zakładów Ostrowieckich 'KSZO' Ostrowiec w latach 1930-1990.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 37 s. 22 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PIŁKA WODNA * KLUB SPORTOWY 'KSZO' * SEKCJA SPORTOWA * ZAKŁAD PRACY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWĘTOKRZYSKIE)


36/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górski J.
Tytuł: Przyczyny kryzysu wioślarstwa krakowskiego w latach 1975-1985.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 96 s. 4 wykr. 1 diagr. bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * TEORIA SPORTU * WIOŚLARSTWO * WYNIKI SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Formas S.
Tytuł: Historia sekcji pływackiej 'Unia' Oświęcim w latach 1972-1981.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 61 s. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PŁYWANIE * KLUB SPORTOWY 'UNIA' * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grąz M.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu pływackiego w K.S. Siarka Tarnobrzeg.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 59 s. 31 tab. 7 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * MOTYWACJA * ZAWODNICY * TRENING * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI SPORTOWE * SUKCES


39/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduk I.
Tytuł: Próba analizy przygotowania zawodowego nauczycieli w powiecie zamojskim.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1970
Opis fizyczny: 72 s. 32 tab. 5 wykr. bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYKSZTAŁCENIE * NAUCZYCIEL


40/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hardzińska Z.
Tytuł: Umiejętność pływania u studentów lat pierwszych w uczelniach technicznych miasta Krakowa.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 78 s. 23 tab. 19 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szafarz M.
Tytuł: Rozwój Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach w latach 1969-1991.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 35 s. 2 tab. 2 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * ROZWÓJ * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


42/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ptaszyński P.
Tytuł: Próba oceny pływalności ciała ludzkiego na podstawie przeprowadzonych badań.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 49 s. 6 tab. 15 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * MASA CIAŁA * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * TKANKA TŁUSZCZOWA


43/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzyk Z.
Tytuł: Wpływ pojemności życiowej płuc na pływalność ciała ludzkiego.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 60 s. 26 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * MASA CIAŁA * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * KORELACJA


44/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Biernacki K.
Tytuł: Próba oceny sprawności pływackiej na tle ogólnej sprawności fizycznej dzieci klasy III Szkoły Podstawowej nr 145 w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 43 s. 8 rys. 28 tab. bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


45/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubacki W.
Tytuł: Historia sekcji pływackiej klubu sportowego 'Korona' Kraków w latach 1950-1992.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 52 s. 5 fot. 8 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PŁYWANIE * KLUB SPORTOWY 'KORONA' (KRAKÓW) * SEKCJA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Januszczak L.
Tytuł: Efektywność nauczania pływania dzieci w klasach II szkół podstawowych w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 55 s. 9 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * LEKCJA * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * BUDOWA CIAŁA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kajpust-Żak M.
Tytuł: Wpływ pływalności ciała ludzkiego na uzyskiwanie wyników w pływaniu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 125 s. 41 tab. 43 wykr. bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY


48/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tarnowska-Schenk J.
Tytuł: Próba badania umiejętności pływackich i ocena wartości pływania w opinii młodzieży II, III i IV klas szkół średnich w Tarnowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 35 s. 14 tab. 4 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szuwalska V.
Tytuł: Próba badania umiejętności pływackich w opinii dzieci VI, VII, VIII klas Szkoły Podstawowej nr 41.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 46 s. 14 tab. 4 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY


50/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Inostroza Puk L.
Tytuł: Próba badań umiejętności pływackich i ocena wartości pływania w opinii młodzieży I, II, III klas szkół średnich w Nowej Hucie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 41 s. 14 tab. 4 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OCENA


51/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustowski K.
Tytuł: Próba badania umiejętności pływackich w opinii młodzieży ze szkół podstawowych i średnich z Wolbromia.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 43 s. 12 tab. 1 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


52/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyka R.
Tytuł: Rozwój sekcji pływackiej klubu sportowego 'Siarka' Tarnobrzeg w latach 1957-90.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 56 s. 8 fot. 3 tab. 1 schem. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * MIASTO * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE) * KLUB SPORTOWY 'SIARKA' (TARNOBRZEG) * ROZWÓJ


53/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rachwał J.
Tytuł: Analiza wypadków utonięć na terenie woj. krośnieńskiego w latach 1985-1991.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 68 s. 17 tab. 26 wykr. bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * WYPADKI * REGION * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * ANALIZA


54/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Myśliwska K.
Tytuł: Motywacja do uprawiania sportu pływackiego na podstawie zawodników klubu sportowego KSZO w Ostrowcu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 54 s. 1 rys. 24 tab. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPORT * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (WOJ. ŚWĘTOKRZYSKIE) * MIASTO * ZAINTERESOWANIA


55/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brzezicki G.
Tytuł: Próba oceny sprawności pływackiej na tle ogólnej sprawności fizycznej dzieci klasy III Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 53 s. 25 tab. 7 wykr. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OCENA


56/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Surkow I.
Tytuł: Choroby występujące w nurkowaniu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 69 s. 7 fot. 4 rys. 6 tab. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: NURKOWANIE * WODA * BEZPIECZEŃSTWO * CHOROBY * KORELACJA


57/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalski T.
Tytuł: Mechanizmy śmierci z utonięcia w piśmiennictwie polskim od czasów najdawniejszych do początków XX w.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 68 s. 6 fot. bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * BEZPIECZEŃSTWO * LITERATURA SPECJALNA * HISTORIA


58/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Brania A.
Tytuł: Rozwój sekcji pływackiej Klubu Sportowego 'Unia' Oświęcim w latach 1982-1992.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 47 s. 11 fot. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * KLUB SPORTOWY 'UNIA' * ROZWÓJ * ORGANIZACJA * SPORTOWCY * NAUCZANIE * SZKOLENIE * TRENER * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grajek J.
Tytuł: Próba oceny sprawności pływackiej na tle ogólnej sprawności fizycznej u dzieci klasy IV, Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 50 s. 25 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * PŁYWANIE * SPRAWNOŚĆ * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * TESTY


60/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balik A.
Tytuł: Próba oceny sprawności pływackiej na tle ogólnej sprawności fizycznej dzieci kl. III Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 26 s. 24 tab. 7 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * TESTY


61/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziejczyk J.
Tytuł: Czynniki wpływające na uprawianie sportu pływackiego na podstawie zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 51 s. 24 tab. 3 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPORTOWA * KARIERA SPORTOWA * MOTYWACJA


62/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubiec T.
Tytuł: Działalność Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze w latach 1971-1994.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 79 s. 3 tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KAJAKOWA * SPORT AKADEMICKI * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * HISTORIA * WYPRAWY * SZKOLENIE * KLUB SPORTOWY 'BYSTRZE'


63/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bedyńska A.
Tytuł: Próba oceny postępów pływania uchłopców klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 99 w Krakowie w świetle założeń programowych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 46 s. 15 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁYWANIE * PROGRAM NAUCZANIA * NAUCZANIE * POSTĘPY W NAUCE * ANALIZA


64/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaczmarczyk Z.
Tytuł: Próba analizy przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1972
Opis fizyczny: 71 s. 2 mapy, 26 tab. 3 wykr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * ANALIZA * PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (WOJ. ŁÓDZKIE) * PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (WOJ. ŁÓDZKIE ; OKRĘG)


65/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kantor-Wieczorek T.
Tytuł: Porównawcza charakterystyka umiejętności pływania dzieci w Szkołach Podstawowych nr 76, 78, 81, 82, 87 w Nowej Hucie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 53 s. 24 tab. 11 wykr. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * MŁODZIEŻ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA


66/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasznik B.
Tytuł: Charakterystyka umiejętności pływackich dzieci i młodzieży w Szkołach
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 38 s. 11 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PœYWANIE * NAUCZANIE * SZKOœA PODSTAWOWA * OBIEKT SPORTOWY * DZIECI * MœODZIEĄ


67/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kaszyński T.
Tytuł: Przyczyny rezygnacji ze sportu wioślarskiego na przykładzie byłych zawodników sekcji wioślarskiej klubu AZS AWF Kraków.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 39 s. 14 tab. 7 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: WIOŚLARSTWO * SPORTOWCY * KARIERA SPORTOWA * REZYGNACJA Z KARIERY SPORTOWEJ * MOTYWACJA * SPRZĘT * TRENER * ZAINTERESOWANIA * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY. KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (KRAKÓW) * AWF KRAKÓW


68/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wąsik J.
Tytuł: Ocena parametrów czasowych w ratowaniu tonącego przy zastosowaniu akcji bezpośredniej w wodzie lub łodzi wiosłowej.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 68 s. 16 tab. 59 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * ŁÓDŹ WIOSŁOWA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


69/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kipa G.
Tytuł: Próba analizy porównawczej sprawności fizycznej dzieci klas drugich szkół podstawowych w Mielcu objętych obowiązkową nauką pływania w aspekcie wybranych cech morfologicznych i motorycznych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 47 s. 7 tab. 12 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁYWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


70/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kleszcz E.
Tytuł: Próby oceny sprawności pływackiej dziewcząt 11 i 12 letnich na tle ogólnej sprawności fizycznej.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 39 s. 34 tab. 10 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * NAUCZANIE * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * OCENA


71/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmieć E.
Tytuł: Motywacja uprawiania kajakarstwa górskiego na przykładzie klubu 'Start' w Nowym Sączu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 52 s. 19 tab. 1 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * PSYCHOLOGIA * KAJAKARSTWO * MOTYWACJA * GÓRY * KLUB SPORTOWY * SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY 'START' (NOWY SĄCZ) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


72/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kobylak B.
Tytuł: Sprawność fizyczna młodzieży Szkoły Podstawowej w Jabłonce.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 77 s. 30 rys. 21 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA


73/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudek W.
Tytuł: Obraz współczesnego płetwonurka i motywy zdobywania kolejnych stopni płetwonurka.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 34 s. 23 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁETWONURKOWANIE * SPORTOWCY * MOTYWACJA


74/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babiś E.
Tytuł: Analiza błędów technicznych w pływaniu sportowym, na przykładzie stylu klasycznego.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 43 s. 8 rys. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PŁYWANIE SPORTOWE * STYL KLASYCZNY * TECHNIKA * BŁĘDY * ANALIZA


75/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójcik W.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków tonięć na terenie województwa opolskiego w latach 1985-1992.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 66 s. 2 schem. 34 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * REGION * OPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


76/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wachowicz M.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na terenie województwa bielskiego w latach 1988-1994.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 43 s. 12 rys. 13 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * ANALIZA * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


77/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jodłowski A.
Tytuł: Powstanie i rozwój Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 52 s. 6 fot. 1 rys. 14 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SPORT SZKOLNY * PŁYWANIE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * ROZWÓJ * ROLA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piksa J.
Tytuł: Testy mleczanowe w praktycznym warsztacie treningu pływackiego.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 55 s. 18 rys. 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * TEORIA SPORTU * PŁYWANIE * SPORTOWCY * WYTRENOWANIE * TRENING * KONTROLA * REAKCJA ORGANIZMU * METODA * KWAS MLEKOWY * TESTY * TEST MLECZANOWY


79/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konarski K.
Tytuł: Motywacja uprawiania sportu pływackiego na przykładzie zawodników MKS Jordan Kraków.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 52 s. 41 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁYWANIE SPORTOWE * TRENING * NAUCZANIE * SELEKCJA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY 'JORDAN' * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


80/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotarba A.
Tytuł: Występowanie wad postawy u dzieci objętych obowiązkową nauką pływania na pływalni KS 'Korona'.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 72 s. 26 tab. 13 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * MEDYCYNA * NAUCZANIE * BADANIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ANTROPOMETRIA * WADY POSTAWY * DZIECI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


81/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowal H.
Tytuł: Problem przygotowania zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego na terenie miasta Sosnowca.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1971
Opis fizyczny: 71 s. 38 tab. 8 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * WYKSZTAŁCENIE * SOSNOWIEC


82/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koziara J.
Tytuł: Analiza efektów dydaktycznych obowiązkowej nauki pływania dzieci na terenie miasta Krakowa.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 37 s. 17 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * NAUCZANIE * MIASTO * DZIECI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


83/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łyczko P.
Tytuł: Stopien zaawansowania pływania dzieci przebywjących w Bazie Szkoleniowo-Wpoczynkowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego na Lubogoszczy.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 55 s. 12 fot. 1 mapa, 4 rys. 21 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI * ANALIZA


84/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frączek I.
Tytuł: Analiza porównawcza aktualnego stanu opanowania czynności pływackich dziewcząt i chłopców z grupy eksperymentalnej klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 99 w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 56 s. 28 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * PŁYWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * UMIEJĘTNOŚCI * ANALIZA


85/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Golus A.
Tytuł: Próba analizy porównawczej sprawności pływackiej dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu, objętych obowiązkową nauką pływania w aspekcie wybranych cech morfologicznych i motorycznych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 42 s. 8 ryc. 15 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SPORT WODNY * PŁYWANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * DZIECI * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * KORELACJA


86/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chyl D.
Tytuł: Analiza błędów w technice pływania stylem grzbietowym.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 30 s. 5 ryc. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PŁYWANIE * STYL GRZBIETOWY * TECHNIKA * BŁĘDY * ANALIZA


87/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rolska S.
Tytuł: 'Test z liderem dzwiękowym' - nowa możliwość oceny poziomu wytrzymałości i techniki w pływaniu. Próba wyznaczenia progu niekompensowanej kwasicy (TDMA) na podstawie wyników testu z liderem.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 26 s. 17 ryc. 4 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * BIOMECHANIKA * PŁYWANIE * TECHNIKA * WYTRZYMAŁOŚĆ * KWASICA METABOLICZNA * OCENA * TESTY * TEST Z LIDEREM


88/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rosak K.
Tytuł: Rozwój i działalność Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w latach 1990-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 47 s. 6 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * HISTORIA * WOPR * DZIAŁALNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KRAKOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE


89/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mayerberg T.
Tytuł: Analiza błędów w technice w pływaniu stylem motylkowym.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 43 s. 3 ryc. 1 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPORT WODNY * PŁYWANIE * STYL MOTYLKOWY * TECHNIKA * BŁĘDY * ANALIZA


90/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król A.
Tytuł: Przyczyny rezygnacji ze sportu pływackiego na przykładzie byłych zawodników sekcji SZS AZS 'Jordan'.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 42 s. 14 tab. 8 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * TRENING * ZAWODNICY * KARIERA SPORTOWA * MOTYWACJA * AZS 'JORDAN'


91/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Porschke H.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na terenie województwa nowosądeckiego w latach 1989-1995.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 9 ryc. 10 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * WYPADKI * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * ANALIZA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


92/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piegat D.
Tytuł: Analiza wypadków utonięć na terenie województwa płockiego w latach 1987-1996.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 41 s. 10 ryc. 11 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * WYPADKI * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * ANALIZA * PŁOCK (WOJ. MAZOWIECKIE ; OKRĘG)


93/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Libera M.
Tytuł: Rozwój i działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi w latach 1987-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 1 ryc. 19 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (ŁÓDŹ)


94/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Moszczyński B.
Tytuł: Próba oceny stanu wytrenowania kadry piłkarzy wodnych - Sydney 2000 na podstawie zaproponowanego testu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 37 s. 27 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PIŁKA WODNA * KADRA NARODOWA * WYTRENOWANIE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * SYDNEY (AUSTRALIA) * 2000


95/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciba K.
Tytuł: Analiza przypadków utonięć na terenie województwa krakowskiego w latach 1990-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 32 s. 7 ryc. 8 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * WYPADKI * UTONIĘCIA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


96/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharski R.
Tytuł: Analiza wypadków utonięć na terenie województwa tarnowskiego w latach 1980-1987.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 33 s. 1 mapa, 7 rys. 3 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA * ANALIZA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


97/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułakowska I.
Tytuł: Próba oceny upowszechniania różnych form ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych na przykładzie pracowników Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych 'Ponar' w Tarnowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 43 s. 6 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT * SPORT WODNY * ORGANIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


98/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwatyra J.
Tytuł: Analiza cech morfologicznych i motorycznych uczniów klas sportowych: kajakarzy górskich klasycznych i wioślarzy.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 96 s. 5 rys. 68 tab. 10 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASY SPORTOWE * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * WIOŚLARSTWO


99/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lachowska A.
Tytuł: Geneza, rozwój i przyczyny upadku kajakarstwa regatowego w Tarnobrzegu w latach 1967-1980.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 28 s. 2 tab. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * KAJAKARSTWO * REGATY KAJAKOWE * ROZWÓJ * FINANSE * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


100/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Librant K.
Tytuł: Cecha umiejętności pływania dzieci w wieku 8 lat w Nowej Hucie na tle wybranych cech morfologicznych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 30 s. 17 rys. 3 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SPORT * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * CECHY MORFOLOGICZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


101/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Libucha D.
Tytuł: Próba określenia różnic motywacji zainteresowania Zespołem Tańca Ludowego na przykładzie AWF w Krakowie i WSP w Rzeszowie
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 45 s. 9 tab. 5 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TANIEC LUDOWY * MOTYWACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA (RZESZÓW)


102/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lijowski A.
Tytuł: Umiejętności pływackie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych nr 52, 103, 91 w Nowej Hucie ze szczególnym uwzględnieniem wieku, miejsca nauki pływania i sposobu pływania.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 46 s. 22 tab. 6 wykr. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


103/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lis B.
Tytuł: Rozwój sekcji pływackiej FKS 'PZL-Stal' Mielec.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 51 s. 20 tab. 4 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * PŁYWANIE * KLUB SPORTOWY 'PZL-STAL' * SEKCJA SPORTOWA * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZACJA * SZKOŁA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * SELEKCJA


104/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lodzik T.
Tytuł: Efekty nauki pływania dzieci w wieku ośmiu lat w Nowej Hucie na tle wybranych cech morfologicznych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 36 s. 6 tab. 29 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


105/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lutak J.
Tytuł: Efektywność nauczania pływania dzieci klas II-gich Szkoły Podstawowej nr 7.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1974
Opis fizyczny: 48 s. 11 tab. 6 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA


106/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łaptaś W.
Tytuł: Charakterystyka umiejętności pływackich dzieci i młodzieży w Szkole Specjalnej nr 44 w Krakowie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 31 s. 14 tab. 4 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * CHARAKTERYSTYKA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA SPECJALNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


107/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Machna S.
Tytuł: Sporządzenie aktualnych norm rozwoju w oparciu o badanie stanu rozwoju fizycznego chłopców szkolnych z gminy Siepraw.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 47 s. 13 tab. 12 wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * NORMA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * GMINA * SIEPRAW


108/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malanowicz B.
Tytuł: Próba oceny kształtowania się wyników w nauce i pływaniu u młodzieży klas sportowych pływackich na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1975
Opis fizyczny: 57 s. 25 tab. 5 wykr. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * POSTĘPY W NAUCE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)


109/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciniak J.
Tytuł: Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie wychowania fizycznego i sportu dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem pływania.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1988
Opis fizyczny: 53 s. 12 tab. bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * PŁYWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * HARCERSTWO * DZIAŁALNOŚĆ * ROLA


110/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Masny J.
Tytuł: Działalność Akademickiego Klubu Podwodnego 'Krab' w latach 1964-1998.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 86 s. 1 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * SPORT AKADEMICKI * NURKOWANIE SWOBODNE * KLUB SPORTOWY 'KRAB' * DZIAŁALNOŚĆ


111/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kramarz A.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na obszarze województwa bielskiego w latach 1993-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 53 s. 11 ryc. 11 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * UTONIĘCIA * ANALIZA * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


112/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Najder Z.
Tytuł: Efektywność nauczania pływania dzieci klas drugich szkół podstawowych w Nowej Hucie.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 29 s. 17 ryc. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PŁYWANIE * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * UKŁAD ODDECHOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


113/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak A.
Tytuł: Motywy rezygnacji z uprawiania sportu pływackiego na przykładzie zawodników sekcji pływackiej klubu GTS Wisła Kraków.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 31 s. 5 ryc. 15 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT WODNY * PŁYWANIE * KARIERA SPORTOWA * REZYGNACJA Z KARIERY SPORTOWEJ * MOTYWACJA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * SEKCJA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


114/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak T.
Tytuł: Analiza wyników uzyskanych w międzyrocznikowych zawodach pływackich w latach 1951-1985.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 51 s. 10 ryc. 6 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * PŁYWANIE * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA


115/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopaczewski P.
Tytuł: Rozwój i działalność Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w latach 1986-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 31 s. 1 ryc. 8 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * HISTORIA * WOPR * DZIAŁALNOŚĆ * STRUKTURA * ROZWÓJ * BESKIDY


116/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sułkowski M.
Tytuł: Analiza wypadków utonięć w województwie przemyskim w latach 1990-1997.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 37 s. 7 ryc. 9 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA * ANALIZA * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


117/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymański I.
Tytuł: Analiza przyczyn wypadków utonięć na terenie byłego województwa legnickiego w latach 1989-1995.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 47 s. 1 fot. 11 ryc. 16 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO WODNE * PŁYWANIE * WYPADKI * UTONIĘCIA * ANALIZA * LEGNICA (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE ; OKRĘG)


118/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paja J.
Tytuł: Kształtowanie się wad postawy ciała i ich wpływ na umiejętności pływackie dzieci w klasach II szkół podstawowych.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 91 s. 4 ryc. 31 tab. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * ANTROPOMETRIA * WADY POSTAWY * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


119/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałosz J.
Tytuł: Próba upowszechnienia sportu windsurfingowego w Polsce.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 57 s. 16 ryc. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * ŻEGLARSTWO DESKOWE * POPULARNOŚĆ * SPRZĘT SPORTOWY * PARAMETR * SZKOLENIE * MŁODZIEŻ


120/120

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paprocka K.
Tytuł: Motywacja rezygnacji z uprawiania kajakarstwa górskiego na przykładzie byłych zawodników klubów WCKS 'Dunajec' i SKS 'Start' w Nowym Sączu.
Promotor: dr Grochal J.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 38 s. 4 ryc. 15 tab. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT WODNY * PSYCHOLOGIA * KAJAKARSTWO GÓRSKIE * REZYGNACJA Z KARIERY SPORTOWEJ * MOTYWACJA * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY * KLUB SPORTOWY 'DUNAJEC' * SKS * SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY 'START' (NOWY SĄCZ) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka