Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GORNER, KAROL
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziechciowska, Ewa
Tytuł: Rola turystyki w wychowaniu młodzieży szkolnej
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 116 s., 24 rys., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA SZKOLNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WYCIECZKA SZKOLNA * ROLA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * SZKOŁA * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * CHABÓWKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzepka, Anna
Tytuł: Turystyka jako forma spędzania czasu wolnego młodzieży w wieku 14-18 lat w powiecie nowosądeckim
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 101 s., 16 fot., 39 rys., 6 tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


3/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zięba, Agata
Tytuł: Turystyka w gminie Andrychów, czas obecny i plany na przyszłość
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 27 rys., 1 tab., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA KRAJOWA * ROZWÓJ TURYSTYKI * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * STRATEGIA ROZWOJU * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * ANALIZA DANYCH


4/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawlik, Małgorzata
Tytuł: Turystyka jako forma spędzania czasu wolnego przez studentów
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 90 s., 1 fot., 2 tab., 30 wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * CZAS WOLNY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Talarek, Katarzyna
Tytuł: Pozaszkolna działalność turystyczna uczniów szkół średnich z Krakowa i Nowego Sącza w czasie wolnym
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 72 s., 22 ryc., 21 tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * TURYSTYKA SZKOLNA * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk, Małgorzata
Tytuł: Aktywność turystyczno-rekreacyjna słuchaczy szkoły policealnej w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 75 s., 20 tab., 16 wykr., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura: 38193TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * SZKOŁA POLICEALNA


7/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wódz, Dorota
Tytuł: Walory turystyczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego - stan obecny i perspektywy rozwoju
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 103 s., 16 fot., 2 ryc., 7 tab., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura: 38205TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI * PERSPEKTYWY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY


8/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wacławik, Sylwia
Tytuł: Formy spędzania wolnego czasu w aspekcie turystyki i rekreacji młodzieży ponadgimnazjalnej w Skarżysku-Kamiennej
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 110 s., 69 wykr. bibliogr. 30 poz.
Sygnatura: 38201TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SKARŻYSKO-KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


9/9

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kosiacka, Joanna
Tytuł: Stan i perspektywy wykorzystania terenów Beskidu Śląskiego do uprawiania turystyki narciarskiej
Promotor: prof. dr hab. Gorner, Karol
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 102 s., 16 ryc., 30 wykr., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura: 36949TR
Słowa kluczowe: TURYSTYKA NARCIARSKA * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PERSPEKTYWY * PLAN * ROZWÓJ * BESKID ŚLĄSKI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka