Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GOŁĄB, STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoląg T.
Tytuł: Stan rozwoju fizycznego dzieci z terenów zamojszczyzny na przykładzie gminy Sitno.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 52 s. 25 ryc. 19 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA * ZAMOŚĆ (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG) * GMINA * SITNO


2/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żarów, Ryszard
Tytuł: Właściwości rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 14 lat w zależności od typu somatycznego (na podstawie badań ciągłych).
Promotor: doc. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 165 s. 3 rys. 23 tab. 50 wykr. bibliogr.137 poz. Aneks. 38tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * TYP BUDOWY CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


3/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gwardjak, Teresa
Tytuł: Zróżnicowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim i miejskim w wieku 7,5-14,5 lat na tle uwarunkowań somatycznych.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: s.nlb.2, 143, 3rys. 13 tab. 140wykr. Aneks: s.nlb.75, 71 tab
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * TYP SOMATYCZNY * CECHY MOTORYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE


4/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubat, Beata
Tytuł: Zróżnicowanie składu ciała dziewcząt w wieku 15-18 lat w nawiązaniu do ich aktywności ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 38 s. 2 ryc. 19 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * WIEK ROZWOJOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA MORFOLOGICZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


5/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mokrzycka, Magdalena
Tytuł: Zróżnicowanie proporcji ciała wśród dzieci i młodzieży krakowskiej w wieku 7-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 48 s. 37 tab. 30 ryc. 1 rys. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ONTOGENEZA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POPULACJA * WIEK ROZWOJOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * PRZEDSZKOLE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * 1983 * 2000


6/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Węgrzyn, Joanna
Tytuł: Proporcje wagowo-wzrostowe, otłuszczenie ciała i sprawność motoryczna młodzieży studiującej w nawiązaniu do ich aktywności ruchowej.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 53 s. 31 ryc. 22 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OTYŁOŚĆ * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * STYL ŻYCIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


7/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rzeszutko, Joanna
Tytuł: Wskaźnik masy ciała BMI a sprawność motoryczna dzieci krakowskich w wieku 7 - 10 lat.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 51 s. 17 tab, 16 wykr. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANATOMIA * WSKAŹNIK SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WSKAŹNIK BMI * MASA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szlósarczyk, Tomasz
Tytuł: Typy sprawności motorycznej a ukształtowania somatyczne wśród młodzieży studiującej.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 43 s. 8 ryc. 12 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR * BADANIA STATYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Półtorak, Witold
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna w okresie pokwitania w świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i środowisku małego miasta i wsi
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 226 s., 65 ryc., 24 tab., bibliogr. 142 poz. Aneks: s.[183]-226, 20 tab.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ANTROPOMOTORYKA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WARUNKI BYTOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * PRZEWORSK (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE * POMIAR


10/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Agtzidis, Andreas
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania stanu rozwoju fizycznego 12-17 letnich dziewcząt i chłopców greckich w regionie Salonik
Promotor: Prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 131 s., nlb 73, 7 tab., 113 ryc., bibliogr. s. 122-131. Aneks: s. 131 - [204], 36 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * OTYŁOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WARUNKI BYTOWE * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SALONIKI (GRECJA) * BADANIA NAUKOWE


11/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pajerski, Piotr
Tytuł: Kształtowanie się relacji morfofunkcjonalnych w rozwoju osobniczym dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat (na podstawie badań ciągłych w Nowej Hucie).
Promotor: prof. zw. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 48 s. 11 tab. 17 ryc. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNY * PŁEĆ Ż. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RELACJA * POMIAR * AWF KRAKÓW


12/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikulec, Agata
Tytuł: Aktywność fizyczna i stylu życia 40-50 letnich mężczyzn - pracowników Huty im. T. Sendzimira w Krakowie a ich sprawność motoryczna.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 45 s. 11 ryc. 11 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE


13/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Woronkowicz, Agnieszka
Tytuł: Realizacja potencjału wzrostowego w populacji dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 129 s., 55 ryc., 22 tab., bibliogr. s. 96-103. Aneks: s. [104]-129, 17 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * ONTOGENEZA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * WARUNKI BYTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIECI * RODZICE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE * BADANIA ANKIETOWE


14/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Katarzyna
Tytuł: Stan rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców krakowskich w wieku 11-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 52 s., 32 tab., 28 wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WIEK ROZWOJOWY * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Magdalena
Tytuł: Zmiany sekularne u młodzieży krakowskiej w wieku 16-19 lat w ostatnim 20-leciu XX wieku.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 63 s., 35 tab., 51 wykr., bibliogr. 1412 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * TREND SEKULARNY * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA NAUKOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * BODY MASS INDEX * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PRZEDSZKOLE * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyznar, Waldemar
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego oraz zróżnicowanie somatotypologiczne młodych.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 56 s., 11 ryc., 35 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * GRUPY WIEKOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * POMIAR * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skorupka, Patryk
Tytuł: Społeczne zróżnicowania w zakresie cech somatycznych i efektów motorycznych wśród chłopców krakowskich w wieku 8-11 lat.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 43 s., 14 tab., 4 ryc.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stadnik-Bełzak, Anna
Tytuł: Społeczne zróżnicowania cech somatycznych i efektów motorycznych dziewcząt krakowskich w wieku 16-19 lat.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 41 s., 4 ryc., 20 tagb.Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * PŁEĆ Ż. * WARUNKI MATERIALNE * MASA CIAŁA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garncarczyk, Michał
Tytuł: Zróżnicowanie wskaźników budowy ciała u chłopców krakowskich w nawiązaniu do statusu ekonomiczno-społecznego.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 41 s., 11 ryc., 20 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


20/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szyszlak, Krzysztof
Tytuł: Deklarowana aktywność fizyczna a poziom rozwoju fizycznego wśród młodzieży gimnazjalnej na wsi.
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 41 s., 18 tab., 14 ryc.Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * GIMNAZJUM * WIEŚ * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * POMIAR * TESTY


21/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gałuszka, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna a ukształtowanie somatypologiczne wśród 17-19 letnich chłopców krakowskich
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 35 s., 17 ryc., 7 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Banasiewicz, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna i samoocena sprawności fizycznej a rezultaty prób motorycznych 18 i 19 letnich chłopców z Jędrzejowa
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 37 s., 7 ryc., 16 tab.Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SAMOOCENA * PŁEĆ M. * CZAS WOLNY * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


23/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niezgodzki, Wojciech
Tytuł: Deklarowana aktywność fizyczna i samoocena sprawności motorycznej wśród młodzieży wiejskiej na tle rezultatów sprawnościowych
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 58 s., 25 ryc., 50 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA SOMATYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * SAMOOCENA * UCZNIOWIE * WIEŚ * MIASTO * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


24/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kmak, Dawid
Tytuł: Aktywność fizyczna i stan rozwoju fizycznego młodzieży gimnazjalnej w gminie Frysztak
Promotor: prof. dr hab. AWF Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 39 fot., 22 wykr.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


25/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szydłowski, Bogdan
Tytuł: Poziom rozwoju fizycznego i ukształtowania somatyczne dzieci i młodzieży uprawiających zawodniczo pływanie
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 42 s., 4 ryc., 12 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAWODNICY * PŁYWANIE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/28

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baran, Paweł
Tytuł: Aktywność fizyczna i sprawność motoryczna a stan odżywiania młodzieży gimnazjalnej w gminie Łużna
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 53 s., 25 ryc., 29 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR * ŁUŻNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Adamowicz, Izabela
Tytuł: Somatyczne, motoryczne i psychospołeczne uwarunkowania rezultatów sportowych narciarzy zjazdowych
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 170 s., 72 ryc., 13 tab., bibliogr. 109 poz. Aneks: s. 122-179, 1 ryc., 21 tab.
Słowa kluczowe: SUKCES SPORTOWY * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * MOTYWACJA * NARCIARZ * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ANTROPOMOTORYKA * PSYCHOLOGIA SPORTU


28/28

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Zgurski, Waldemar
Tytuł: Zróżnicowanie kondycji fizycznej dzieci i osób dorosłych w zależności od środowiska zamieszkania
Promotor: prof. dr hab. Gołąb, Stanisław
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 222 s., 122 ryc, 80 tab., bibliogr. 25 poz. Aneks: s. 199-222, 11 ryc.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * WARUNKI BYTOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DYMORFIZM PŁCIOWY * TEREN MIEJSKI * TEREN WIEJSKI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * TESTY * BADANIA NAUKOWE * STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka