Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FIGWER U.
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsiorek B.
Tytuł: Sprawność motoryczna chłopców w wieku 8 do 17 lat w świetle Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 38 s. 5 tab. 15 wykr. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


2/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wrześniak J.
Tytuł: Zróżnicowanie sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku 11-17 lat.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1990
Opis fizyczny: 48 s. 16 tab. 25 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DYMORFIZM PŁCIOWY * TESTY * CECHY MOTORYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


3/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Barański J.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczno-funkcjonalna dziewcząt i chłopców klas II-VIII Szkoły Podstawowej w Studziankach oraz wybrane czynniki socjologiczne.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 27 s. 27 tab. 23 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * BUDOWA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POCHODZENIE SPOŁECZNE * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO * WIEŚ


4/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecka Z.
Tytuł: Budowa ciała i wybrane elementy sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat szkoły podstawowej w Jaroslawicach.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 36 s. 16 tab. 12 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * WIEŚ * SZKOŁA PODSTAWOWA


5/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chorzępa A.
Tytuł: Historia rozwoju lekkiej atletyki w okręgu rzeszowskim w latach 1954-1974.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 48 s. 1 mapa 38 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * ZAWODY * ZAWODNICY * WYNIKI SPORTOWE * OBIEKT * KLUB SPORTOWY * GWARDYJSKI KLUB SPORTOWY 'WALTER' (RZESZÓW) * REGION * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


6/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciołkosz C.
Tytuł: Sprawność fizyczna dzieci klas VI do VIII Szkoły Podstawowej w Pilźnie w świetle testu Denisiuka oraz warunków socjalno-bytowych.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 39 s. 19 tab. 24 wykr. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * METODA * ŚRODOWISKO * WIEŚ * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ANALIZA


7/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dołowy A.
Tytuł: Zróżnicowanie w rozwoju biologicznym i sprawności fizycznej chłopców klas pierwszych z ukończonym i nieukończonym siódmym rokiem życia.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 43 s. 20 rys. 12 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


8/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Faliński W.
Tytuł: Odrębności w rozwoju somatycznym i sprawności motorycznej chłopców Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu w aspekcie pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 39 s. 13 tab. 20 wykr. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


9/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fudalej M.
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju cech morfologicznych i sprawnościowych w oparciu o testy skoczności u oszczepniczek Krakowa i województwa w porownaniu ze studentkami AWF Kraków.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1973
Opis fizyczny: 39 s. 11 tab. 32 wykr. bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * ANTROPOMETRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SKOCZNOŚĆ * RZUT OSZCZEPEM * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


10/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Giza A.
Tytuł: Ocena dynamiki rozwoju wyników w skokach lekkoatletycznych mężczyzn i kobiet na podstawie analizy rezultatow osiągniętych w latach 1975-80.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 42 s. 48 tab. 32 wykr. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SKOK WZWYŻ * SKOK W DAL * TRÓJSKOK * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY


11/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głodek B.
Tytuł: Dynamika rozwoju wyników w konkurencjach wytrzymałościowych zawodników i zawodniczek Polski na podstawie analizy rezultatów osiągniętch w latach 1966-1980.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1982
Opis fizyczny: 17 s. 7 tab. 21 rys. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYNIKI SPORTOWE * BIEG 1500 M * BIEG 3000 M


12/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sikora B.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 8-15 lat z Nowej Huty o wysokim poziomie sprawności fizycznej na tle grupy dziewcząt o niskiej sprawności.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 55 s. 9 tab. 27 wykr. bibliogr. 20 poz. Aneks
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


13/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grela W.
Tytuł: Zależność między wybranymi cechami somatycznymi w czwórboju lekkoatletycznym dzieci kl.V-VIII Zbiorczej Szkoły Gminnej w Trzebownisku.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1976
Opis fizyczny: 50 s. 17 tab. 14 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * POMIAR * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * TESTY * WIEŚ * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LEKKOATLETYKA * CZWÓRBÓJ * TRZEBOWNISKO


14/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłońska D.
Tytuł: Tempo rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej chłopców z wybranych szkół podstawowych Nowej Huty w świetle 7-letnich badań ciągłych.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 87 s. 23 tab. 46 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * PŁEĆ M.


15/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jabłońska U.
Tytuł: Tempo rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej chłopców z wybranych szkół podstawowych Nowej Huty w świetle 6-letnich badach ciągłych.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 58 s. 32 rys. 13 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * PŁEĆ M.


16/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jakubowska M.
Tytuł: Ocena procesu naboru i selekcji lekkoatletycznej młodzieży do Szkoły Sportowej w Mielcu.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 58 s. 20 rys. 52 tab. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * SZKOŁA SPORTOWA * REKRUTACJA * SELEKCJA * DZIECI * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


17/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kalwat M.
Tytuł: Dynamika rozwoju wyników czołówki dziesięcioboistów Polski na tle czołówki światowej w latach 1966-1984.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 61 s. 17 rys. 12 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * DZIESIĘCIOBÓJ * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA * ŚWIAT


18/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kordek L.
Tytuł: Zróżnicowanie stylowe w technice rzutu oszczepem czołowych zawodników świata.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 97 s. 26 fot. 5 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * LEKKOATLETYKA * RZUT OSZCZEPEM * TECHNIKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


19/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kossowska-Zając H.
Tytuł: Charakterystyka wybranych cech somatycznych i sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 31 s. 14 tab. 6 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


20/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuczek T.
Tytuł: Dymorfizm cech somatycznych i sprawności fizycznej klas I-IV.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 36 s. 24 rys. 6 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


21/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kupis J.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dziewcząt klas pierwszych i szóstych o zróżnicowanym wieku kalendarzowym.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 29 s. 22 rys. 6 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY


22/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ligas R.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech motorycznych i somatycznych dzieci klas V z Nowej Huty.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 40 s. 5 rys. 6 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * DYMORFIZM PŁCIOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


23/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mięso M.
Tytuł: Tempo rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dziewcząt z wybranych szkół podstawowych z Nowej Huty w świetle badań ciągłych 7-letnich.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1987
Opis fizyczny: 44 s. 11 tab. 27 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


24/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miler Z.
Tytuł: Czas wolny studentów uprawiających sport wyczynowo w klubie AZS Kraków.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 45 s. 22 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * STUDENCI * SPORTOWCY * KLUB SPORTOWY * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mirek A.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej chłopców klas I i VI o zróżnicowanym wieku kalendarzowym.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 32 s. 21 rys. 6 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK KALENDARZOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


26/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mitek E.
Tytuł: Tempo rozwoju morfologicznego i sprawności fizycznej dziewcząt z wybranych szkół podstawowych z Nowej Huty w świetle 6-letnich badań ciągłych.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 44 s. 31 ryc. 10 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


27/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nalborski K.
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci klas I, III i VI z wybranych szkół podstawowych Nowej Huty.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1986
Opis fizyczny: 29 s. 20 ryc. 20 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


28/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nawalany A.
Tytuł: Zróżnicowanie w budowie ciała i sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców środowiska chłopskiego ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tyliczu.
Promotor: mgr Figwer U.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 35 s. 8 ryc. 8 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * TESTY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * TYLICZ


29/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszewska G.
Tytuł: Budowa ciała a sprawność fizyczna dziewcząt klas nauczania początkowego z czterech szkół podstawowych osiedla Mistrzejowice.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 16 ryc. 15 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * NAUCZANIE POCZĄTKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * MISTRZEJOWICE


30/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olszewski S.
Tytuł: Dynamika rozwoju wyników w biegu na 100 m, 10 000 m, w skoku wzwyż i pchnięciu kula u mężczyzn na podstawie analizy rozultatów osiągniętych przez zawodników Polski, NRD, ZSRR w latach 1975-1980.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 49 s. 20 ryc. 9 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * BIEGI DŁUGIE * SKOK WZWYŻ * PCHNIĘCIE KULĄ * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * DYNAMIKA * POLSKA * NRD * ZSRR


31/31

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palarczyk I.
Tytuł: Odrębność w rozwoju somatycznym i sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt klas I do IV w zależności od pochodzenia społecznego.
Promotor: dr Figwer U.
Rok wydania: 1985
Opis fizyczny: 42 s. 20 ryc. 14 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka