Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FENCZYN, JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mikołajczyk J.
Tytuł: Motywacja do uprawiania turystyki górskiej w kręgu młodzieży szkół średnich, środowiska miejskiego.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 56 s. 1 wykr. 13 tab. bibliogr.41 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SZKOŁA ŚREDNIA


2/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Twardzik A.
Tytuł: Zainteresowania turystyką osób niepełnosprawnych a możliwości realizacji tych zainteresowań.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 65 s. 19 tab. bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BADANIA ANKIETOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAINTERESOWANIA


3/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazionka R.
Tytuł: Ocena walorow krajoznawczych Sandomierza i okolicy dla potrzeb turystyki.
Promotor: prof. dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 122 s. 24 fot. 5 map 2 tab. bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * OCENA * OBIEKT REKREACYJNY * MIASTO * SANDOMIERZ


4/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabik P.
Tytuł: Oczekiwania uczestników wycieczek zagranicznych wobec pilota.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 82 s. 12 tab. 4 wykr. bibliogr.15 poz. aneks 36 s.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * WYCIECZKA * PRZEWODNIK * KORELACJA * POGLĄDY


5/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawłowski R.
Tytuł: Motywacja do uprawiania kulturystyki przez mężczyzn na terenie Krakowa.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 70 s. 8 tab. bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe: KULTURYSTYKA * MOTYWACJA * PŁEĆ M. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalska M.
Tytuł: Rola kultury fizycznej w kształtowaniu zdrowia na przykładzie młodzieży w wieku 15-19 lat z II L.O.im.Jana Śniadeckiego w Kielcach.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 81 s. 6 tab. 8 wykr. bibliogr.23 poz. 1 aneks.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * ZDROWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * MIASTO * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE


7/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozub B.
Tytuł: Rola 'ludzi dobrej woli' w realizacji turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 94 s. 25 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UKŁAD RUCHOWY * ZAINTERESOWANIA


8/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rojowski R.
Tytuł: Obraz samego siebie u młodzieży męskiej 12-16 lat, mieszczącej się pomiędzy 25-75 centylem wg wagowo-wzrostowej siatki centylowej (grupa kontrolna).
Promotor: prof. dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 86 s. 16 tab. 3 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * CENTYLE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


9/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Muniak A.
Tytuł: Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 41 s. 14 tab.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


10/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Cichowlaz M.
Tytuł: Preferencje młodzieży licealnej dotyczące zwiedzania zabytków architektury.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 58 s. 21 tab. bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * ZABYTEK ARCHITEKTURY * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


11/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tyński P.
Tytuł: Motywy przyjazdów do Polski mieszkańców Beneluxu w wieku poprodukcyjnym.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 53 s. 24 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * POLSKA * BENELUX * WIEK STARCZY * MOTYWACJA


12/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Międlar P.
Tytuł: Obraz samego siebie u młodzieży męskiej w wieku 12-16 lat, mieszczącej się powyżej 90 centyla wg wagowo-wzrostowej siatki centylowej (grupa eksperymentalna).
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 35 s. 32 tab. 3 wykr. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SAMOOCENA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * KORELACJA


13/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kawiorska M.
Tytuł: Oczekiwania pacjentów z oddziałów reumatologicznych względem masażysty.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 58 s. 10 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * REUMATOLOGIA * CHOROBY REUMATYCZNE * MASAŻ * MASAŻYSTA * PRACA ZAWODOWA * PACJENCI * OCENA


14/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Alberska A.
Tytuł: Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego, w porównaniu z innymi uczelniami.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 56 s. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * STUDENCI * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


15/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Trojak E.
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna Bochni i okokic - stan obecny i nowe perspektywy związane z otwarciem podziemnego sanatorium dla osób ze schorzeniami alergicznymi.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 92 s. 12 fot. 3 mapy, 11 rys. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * SANATORIUM * CHOROBY * ALERGIA * REGION * ADAPTACJA * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nalepa M.
Tytuł: Rola rodziny w kształtowaniu nawyków związanych ze sposobem spędzania wolnego dzasu.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 128 s. 37 tab. bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * NAWYKI * RODZINA * ROLA


17/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Obrębski D.
Tytuł: Sandomierz jako centrum turystyki przyjazdowej.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 86 s. 8 fot. 7 rys. 1 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * HISTORIA * ARCHITEKTURA * RUCH TURYSTYCZNY * SANDOMIERZ


18/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Urban B.
Tytuł: Role zawodowe pracowników biur turystycznych z terenu Krakowa.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 65 s. 11 tab. 3 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * PERSONEL * PRACA ZAWODOWA * UMIEJĘTNOŚCI * WYKSZTAŁCENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziadura J.
Tytuł: Przystosowanie obiektów hotelowych Krakowa dla turystów niepełnosprawnych.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 26 fot. 16 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * PRZYSTOSOWANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


20/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kołodziejczyk R.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie 'Hotelu Saskiego' w Krakowie w świetle założeń teoretycznych.
Promotor: prof.dr hab. Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 63 s. 1 fot. 5 rys. 3 tab. bibliogr. 16 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * MARKETING * HOTEL 'SASKI' (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


21/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak K.
Tytuł: Oczekiwania i nastawienia turystów niemieckojęzycznych wobec Krakowa i jego bazy turystycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 52 s. 12 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * TURYSTA * POTRZEBY * POGLĄDY * NIEMCY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * KULTURA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bujak K.
Tytuł: Motywacja do uczestnictwa w zajęciach aerobiku u kobiet w różnym wieku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 84 s. 21 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REKREACJA * AEROBIK * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż.


23/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartnik A.
Tytuł: Znaczenie edukacji regionalnej dla rozbudowy wiedzy i kształtowania postaw uczniów wobec Małej Ojczyzny oraz dla umocnienia więzi uczeń - nauczyciel. (Na przykładzie bloku regionalnego zrealizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 150 s. 6 fot. 4 mapy, 1 rys. 35 tab. 34 wykr. bibl. 48 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * REGION * NAUCZYCIEL * EMOCJE * OSOBOWOŚĆ * WIEDZA * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA


24/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek R.
Tytuł: Motywy uprawiania wędkarstwa jako aktywności rekreacyjnej wśród młodzieży szkół średnich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 58 s. 26 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * WĘDKARSTWO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


25/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król E.
Tytuł: Podstawy zarządzania marketingowego - marketing mix w turystyce.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 93 s. 10 ryc. 5 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * MARKETING * ZARZĄDZANIE * METODA * MARKETING MIX


26/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotecki P.
Tytuł: Wiara i niewiara w skuteczność zabiegów rehabilitacyjnych u osób z urazami kończyn dolnych upośledzającymi okresowo ich sprawność funkcjonalną. (Na podstawie badań ankietowych mężczyzn w wieku od 25-60 lat).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 59 s. 2 ryc. 18 tab. bibliogr. 27 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * SKUTECZNOŚĆ * SAMOOCENA * KOŃCZYNA DOLNA * URAZY * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU


27/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śmiechowski P.
Tytuł: Motywacja do uprawiania dyscyplin wytrzymałościowych jako form aktywności rekreacyjnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 92 s. 2 ryc. 23 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * WYTRZYMAŁOŚĆ * BIEGI DŁUGIE


28/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wandas B.
Tytuł: Używanie środków uzależniających przez młodzież męską szkół ponadpodstawowych w rejonie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 69 s. 9 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NARKOMANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UZALEŻNIENIA * WIEDZA


29/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klecki M.
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych w poczet studentów krakowskiej AWF w latach 1990/91 - 1992/93.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 300 s. 641 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


30/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bańkowska K.
Tytuł: Oczekiwania uczestników wycieczki zagranicznej wobec funkcji pilota grupy przed i po jej zakończeniu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 73 s. 18 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ROLA * TURYSTA * POGLĄDY


31/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prostak D.
Tytuł: Wybrane czynniki determinujace decyzję zawodową uczniów kończących szkołę podstawową.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 57 s. 3 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAWÓD * WYBÓR * CZYNNIK * ZAINTERESOWANIA * POGLĄDY


32/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Balas K.
Tytuł: Postawa uczennic klas IV L.O. wobec potencjalnej zmiany miejsca pobytu związanej z uprawianiem turystyki a ich intro- i ekstrawersja.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 74 s. 22 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * TURYSTA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * OSOBOWOŚĆ * AKTYWNOŚĆ * MOTYWACJA * KORELACJA


33/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kutzner M.
Tytuł: Wędkarstwo jako forma aktywności rekreacyjnej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 68 s. 20 ryc. 25 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA


34/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowakowski W.
Tytuł: Próba oceny niektórych czynników środowiska społecznego rzutujących na stan zdrowia dzieci wiejskich (gmina Dwikozy).
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 49 s. 9 tab. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STAN ZDROWIA * CZYNNIK * KORELACJA


35/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefańska D.
Tytuł: Pożądane i niezbędne cechy pilota wycieczek zagranicznych w opiniach pilotów i uczestników wycieczek.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 93 s. 37 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * PRACA ZAWODOWA * TURYSTA * POGLĄDY * ANALIZA


36/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oziębło A.
Tytuł: Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec wykonywania obowiązków zawodowych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 68 s. 21 tab. bibliogr. 17 poz. Aneks: 10 s.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * POGLĄDY


37/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potok A.
Tytuł: Motywy rekreacyjnej aktywności wędkarskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 49 s. 7 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * WĘDKARSTWO * MOTYWACJA


38/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wzorek W.
Tytuł: Pożądane cechy osobowości nauczyciela wf preferowane przez uczniów kals II i IV Technikum Ogrodniczego w Cudzynowicach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 86 s. 19 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * POGLĄDY * CUDZYNOWICE


39/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puzio W.
Tytuł: Osobowość nauczyciela wf w opinii uczniów kl. III LO.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 89 s. 19 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * POGLĄDY


40/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Król T.
Tytuł: Porównanie obrazu samego siebie u chłopców otyłych (z otyłością prostą) w wieku dwanaście, czternaście, szesnaście lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 111 s. 1 ryc. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * OTYŁOŚĆ * SAMOOCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TESTY


41/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gieremek M.
Tytuł: Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządu ruchu, za pośrednictwem turystyki.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 101 s. 1 ryc. 24 tab. bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ROLA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * INTEGRACJA SPOŁECZNA


42/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chodzyńska E.
Tytuł: Oczekiwania uczniów kl. V-VIII wobec osoby nauczyciela.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 82 s. 46 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY


43/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tymińska A.
Tytuł: Motywy wyjazdów mieszkańców Polski południowo-zachodniej na tereny dawnych Niemiec Zachodnich.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 70 s. 12 ryc. 12 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * MOTYWACJA * ŚLĄSK, GÓRNY * ŚLĄSK, DOLNY * NIEMCY ZACHODNIE


44/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babińska B.
Tytuł: Niektóre cechy osobowości a postawy wobec śmierci u osób uprawiających kwalifikowane formy turystyki.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 74 s. 14 ryc. 19 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * PSYCHOLOGIA * TURYSTA * OSOBOWOŚĆ * ŚMIERĆ * POGLĄDY


45/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacki P.
Tytuł: Różnice postaw wobec kultury fizycznej młodzieży wiejskiej i miejskiej w wieku 14-15 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 68 s. 20 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * KORELACJA


46/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ambroży A.
Tytuł: Wpływ stopnia sprawności fizycznej na poziom samooceny oraz pozycję w grupie rówieśniczej (na podstawie badań uczniów klas czwartych szkoły podstawowej).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 58 s. 6 ryc. 11 tab. bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOOCENA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * CHORZÓW


47/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Góra A.
Tytuł: Pożądane cechy nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów i pedagogów.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 79 s. 30 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZYCIEL * POGLĄDY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ


48/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Musiał B.
Tytuł: Psychologiczne aspekty nauki i doskonalenia pływania.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 79 s. 64 ryc. 31 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * DOSKONALENIE * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PROBLEM * MOTYWACJA * EMOCJE


49/59

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Topisz-Starzewska, Jadwiga
Tytuł: Temperamentalne uwarunkowania sprawności fizycznej z uwzględnieniem niektórych cech budowy ciała dziewcząt w wieku 15-18 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 156s. 1rys. 2schem. 18tab. 21wykr. bibliogr.s.150-156 Aneks
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * TEMPERAMENT * UKŁAD NERWOWY * CECHY SOMATYCZNE * KORELACJA * CHARAKTERYSTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


50/59

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Niektóre osobowościowe uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec behawioralnych czynników ryzyka zdrowia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 150 s., 25 tab., 19 ryc., bibliogr. 307 poz. Aneks [15 s.]
Słowa kluczowe: HIGIENA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * STYL ŻYCIA * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


51/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jeziorowska, Agnieszka
Tytuł: Motywy uprawiania turystyki przez młodzież słabowidzącą.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 92 s. 7 tab. bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEWIDOMI * WZROK * WADY WZROKU * TERMINOLOGIA * DEFINICJA


52/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bisztyga, Sabina
Tytuł: Poziom zadowolenia studentów turystyki odnośnie do toku nauczania.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 94 s. 4 ryc. 44 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * ZADOWOLENIE * STUDENCI * NAUCZANIE * OPINIA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW


53/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chlebicka, Izabela
Tytuł: Negatywne zjawisko społeczne wyzwalane u młodzieży w toku realizacji wycieczek szkolnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 93 s. 30 tab. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA SZKOLNA * WYCIECZKA SZKOLNA * ZACHOWANIE SIĘ * ALKOHOL * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


54/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Depo, Maria
Tytuł: Lęki i obawy młodzieży w wieku 15-16 i 23-24 lata związane z atrakcyjnością fizyczną.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 59 s. 9 tab. bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * LĘK * SAMOOCENA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * OPINIA * SAMOKRYTYCYZM * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharczyk, Anna
Tytuł: Lęk - cecha u dzieci i młodzieży po przebytej operacji wady serca a ich aktywność turystyczna i rekreacyjna.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 24 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * KARDIOLOGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * SERCE * WADY WRODZONE * DZIECI * MŁODZIEŻ * LĘK * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WYPOCZYNEK CZYNNY * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)


56/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leszczyńska, Agnieszka
Tytuł: Obawy i lęki studentów II i III roku Turystyki i Rekreacji związane z wejściem w dorosłe życie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 61 s., 12 tab.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * LĘK * STRES * STUDIA * PRACA ZAWODOWA * RODZINA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


57/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Woś, Jacek
Tytuł: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 86 s., 20 tab.Bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * UCZNIOWIE * OPINIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * SZKOŁA ŚREDNIA


58/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pieczarkowska, Joanna
Tytuł: Aktywność rekreacyjna jako jedna z form odreagowania negatywnych napięć emocjonalnych przeżywanych przez dziewczęta w wieku 12-18 lat.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 58 s., 8 wykr., 9 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * AGRESJA * EMOCJE * LĘK * WIEK KALENDARZOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/59

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rejman-Gutowska, Alina
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności rekreacyjnej młodzieży w okresie adolescencji według płci mózgu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Fenczyn, Jan
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 63 s., 12 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MOTYWACJA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * DYSCYPLINY SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * JASTRZĘBIE ZDRÓJ (WOJ. ŚLĄSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka