Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CICHOCKA, BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wołoszyn, Anna
Tytuł: Genetyka wzrastania i lokalizacja w chromosomach wybranych genów determinujących wysokość ciała u człowieka.
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 57 s. 7 ryc. 4 tab. bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: GENETYKA * GENY * LOKALIZACJA * CZŁOWIEK * WYSOKOŚĆ CIAŁA


2/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Armata, Anna
Tytuł: Przyczyny zwiększającej się częstości pojawiania dzieci z zespołem Downa.
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 58 s. 8 ryc. 6 tab. 1 wykr. bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * NEUROLOGIA * UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO * CHOROBY DZIEDZICZNE * ZESPÓŁ DOWNA * DZIECI


3/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mądrzak, Ewelina
Tytuł: Czynniki determinujące wiek zębowy u dzieci przedszkolnych z Krakowa w aspekcie trenu sekularnego
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 68 s., 19 ryc., 15 tab.Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * TREND SEKULARNY * ZĘBY * WIEK ROZWOJOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piskorz, Ewa
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych z Krakowa urodzonych w latach 2000-2003 w nawiązaniu do ich poziomu umięśnienia
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 102 s., 53 ryc., 8 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * TKANKA MIĘŚNIOWA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalska, Natalia
Tytuł: Parametry urodzeniowe (długość, masa ciała oraz wskaźnik BMI i obwód głowy) dzieci krakowskich urodzonych w latach 2000-2003 w świetle czynników genetycznych i niegenetycznych
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 71 s., 46 ryc., 20 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * GENETYKA * BUDOWA CIAŁA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PARAMETR * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * RODZICE * WARUNKI BYTOWE


6/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Migdał, Barbara
Tytuł: Budowa ciała i dystrybucja tłuszczu podskórnego u krakowskich dzieci przedszkolnych urodzonych w latach 2000-2003 z uwzględnieniem wskaźnika BMI matki oraz długości czasu karmienia piersią
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 86 s., 49 ryc., 7 tab.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * WSKAŹNIK BMI * MASA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * ZDROWOTNOŚĆ * ŻYWIENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Forczek, Kinga
Tytuł: Powiązania między statusem otłuszczenia i sprawnością motoryczną oraz nawykami żywieniowymi u dzieci w wieku przedszkolnym z Krakowa
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 99 s., 46 ryc., 30 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZDROWIE * OTYŁOŚĆ * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * BUDOWA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kozielec, Ryszard
Tytuł: Uwarunkowania kształtowania się asymetrii funkcjonalnej rąk u chłopców, określonej na podstawie testu profilu Arenda, w aspekcie międzypokoleniowych zmian częstości leworęczności
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 75 s., 32 ryc., 24 tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * KOŃCZYNA GÓRNA * BUDOWA CIAŁA * LEWORĘCZNOŚĆ * PRAWORĘCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palac, Bartłomiej
Tytuł: Międzypokoleniowe tendencje zmian częstości leworęczności, określonej testem profilu Arenda u dziewcząt z Krakowa w świetle uwarunkowań genetycznych i środowiskowych
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 68 s., 34 ryc., 24 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * RUCH * LATERALIZACJA * KOORDYNACJA RUCHOWA * UCZNIOWIE * LEWORĘCZNOŚĆ * PRAWORĘCZNOŚĆ * DZIEDZICZENIE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/10

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zając, Piotr
Tytuł: Zmiany międzypokoleniowe częstości występowania poszczególnych typów ręczności określonej testem profilu Arenda u dzieci szkolnych
Promotor: dr Cichocka, Barbara
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 77 s., 34 ryc., 35 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * RUCH * KOŃCZYNA GÓRNA * LEWORĘCZNOŚĆ * KOORDYNACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * UCZNIOWIE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka