Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CHRZANOWSKA, MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Izabela
Tytuł: Wpływ ćwiczeń fizycznych na redukcję masy ciała i cech otłuszczenia na przykładzie grupy kobiet z klubu 'Super Linia' w Krzeszowicach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 72 s. 38 ryc. 10 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * REKREACJA * KLUB * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA MORFOLOGICZNE * KLUB 'SUPER LINIA' (KRZESZOWICE)


2/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kantor, Magdalena
Tytuł: Ocena oddziaływania ćwiczeń fizycznych na zachowanie się względnej masy ciała i innych wskaźników otłuszczenia w 50 osobowej grupie kobiet z klubu 'Superiata'.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 80 s. 16 tab. 27 wykr. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * MASA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * ZALEŻNOŚĆ * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA * KLUB * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


3/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lech, Ewa
Tytuł: Poziom otłszczenia ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości w 50 - osobowej grupie pracownic Szpitala w Proszowicach w zależności od środowiska społecznego, stanu zdrowia i stylu życia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 64 s. 31 ryc. 11 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STAN ZDROWIA * STYL ŻYCIA * ZALEŻNOŚĆ * SZPITAL * PERSONEL * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BMI


4/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frankiewicz, Marta
Tytuł: Zmiany względnej masy ciała i poziomu otłuszczenia badanych chłopców i dziewcząt w roku 2000 na tle wyników badań z 1983 roku
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 57 s. 34 ryc. 23 tab. bibliogr. 21
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * MASA CIAŁA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIASTO * 1983 * 2000


5/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patyna, Piotr
Tytuł: Występowanie nadwagi i otyłości oraz jej społeczne uwarunkowania w grupie mężczyzn ze środowiska małych miast i wsi
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 61 s. 14 ryc. 17 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ M. * MIASTO * WIEŚ * UWARUNKOWANIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRYB ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * PIONKI (WOJ. MAZOWIECKIE)


6/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piórkowska, Magdalena
Tytuł: Status społeczno-rodzinny, styl życia i stan zdrowia kobiet z nadwagą i podwyższonym wskaźnikiem WHR na tle grupy porównawczej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 53 s. 24 ryc. 7 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ANTROPOLOGIA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * STATUS SPOŁECZNY * STYL ŻYCIA * STAN ZDROWIA * NADWAGA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KOŁOBRZEG (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)


7/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopeć, Tomasz
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna kobiet na przykładzie próby kobiet w Trzebinii i Jaworznie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 68 s. 13 ryc. 52 tab. bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * OTYŁOŚĆ * CHOROBY CYWILIZACYJNE * BADANIA STATYSTYCZNE * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE) * TRZEBINIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rabiej, Nina
Tytuł: Nadwaga i otyłość w 100 - osobowej grupie kobiet w wieku okołomenopauzalnym w świetle ich samooceny oraz danych antropometrycznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 94 s. 2 rys. 15 tab. 54 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * WIEK DOJRZAŁY * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ Ż. * SAMOPOCZUCIE * MENOPAUZA * ANTROPOMETRIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * OCENA


9/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Frankiewicz, Marta
Tytuł: Nadwaga i otyłość u kobiet z Krakowa - zmiany z wiekiem oraz związki ze stylem życia i statusem społeczno-ekonomicznym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 41 s. 25 ryc. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * STYL ŻYCIA * WARUNKI BYTOWE * WARUNKI MATERIALNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


10/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lic, Łukasz
Tytuł: Budowa ciała a sprawność fizyczna mężczyzn w wieku 40-50 lat z populacji krakowskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 49 s. 14 ryc. 5 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i mlodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 246 s., 71 ryc., 47 tab., bibliogr. 198 poz., summ. Aneks: s. 204-246, 37 tab.
Słowa kluczowe: NIEWIDOMI * NARZĄD WZROKU * USZKODZENIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WADY POSTAWY * TYP BUDOWY CIAŁA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SŁABO WIDZĄCY


12/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Warzała, Magdalena
Tytuł: Wpływ ukierunkowanej aktywności fizycznej na redukcję tkanki tłuszczowej u kobiet w różnym wieku.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 98 s., 81 ryc., 45 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * PŁEĆ Ż. * TKANKA TŁUSZCZOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * WIEK KALENDARZOWY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Śmigała, Agnieszka
Tytuł: Cechy somatyczne i wskaźniki otłuszczenia kobiet z Krakowa w aspekcie zróżnicowanego wieku i stylu życia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 57 s., 44 ryc., 22 tab.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * BUDOWA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * ZDROWIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * STYL ŻYCIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fedko, Tomasz
Tytuł: Występowanie nadwagi i otyłości a zagrożenie miażdżycą na podstawie badań 50 -osobowej grupy kobiet.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 52 s., 25 ryc., 11 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * TKANKA TŁUSZCZOWA * ZAGROŻENIE * MIAŻDŻYCA * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Suder, Agnieszka
Tytuł: Skład ciała i dystrybucja tkanki tłuszczowej u młodych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej w aspekcie statusu społeczno-ekonomicznego oraz stylu życia
Promotor: dr hab., prof nadzw Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 183 s., 38 ryc., 37 tab., bibliogr. 325 poz., summ.Aneks: s. 167-183, 9 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * SKŁAD CIAŁA * WARUNKI BYTOWE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * ODŻYWIANIE * POPULACJA * PŁEĆ M. * MIASTO * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA ŚCIEŻKOWA


16/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hołda, Agnieszka
Tytuł: Nadwaga i otyłość kobiet z Krakowa-Nowej Huty w świetle oceny własnej oraz wyników badań antropometrycznych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 76 s., 13 tab., 35 wykr.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * MASA CIAŁA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA ANKIETOWE


17/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczerba, Agnieszka
Tytuł: Nadwaga i otyłość mężczyzn pracujących w zawodzie kierowcy w świetle ich stylu życia i sposobu żywienia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 129 s., 31 ryc., 24 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ M. * KIEROWCA * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * POMIAR * BADANIA ANKIETOWE


18/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalik, Beata
Tytuł: Cechy somatyczne oraz nadwaga i otyłość kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 47 s., 20 wykr., 5 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * MENOPAUZA * BADANIA ANKIETOWE * ANTROPOMETRIA * CHMIELNIK (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


19/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matłosz, Daniel
Tytuł: Wpływ nadwagi i otyłości oraz stylu życia na zagrożenie rozwojem miażdżycy w grupie kobiet z regionu Podkarpacia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 47 s., 6 tab., 16 wykr.Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * ZAGROŻENIE * MIAŻDŻYCA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * CZUDZIEC (WOJ. PODKARPACKIE)


20/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grzegorek, Wioletta
Tytuł: Nadwaga i otyłość oraz cechy otłuszczenia kobiet w wieku 30-40 lat w świetle ich zróżnicowanego stylu życia i różnego zagrożenia miażdżycą.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 40 s., 14 ryc., 6 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * ZAGROŻENIE * MIAŻDŻYCA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * WARKA (WOJ. MAZOWIECKIE)


21/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarz, Gracjana
Tytuł: Występowanie nadwagi i otyłości oraz centralnego typu dystrybucji tłuszczu u kobiet z Nowego Sącza w świetle ich stylu życia i uwarunkowań rodzinnych.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 32 s., 9 tab., 8 rys.,Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * NADWAGA * PŁEĆ Ż. * TKANKA TŁUSZCZOWA * STYL ŻYCIA * WIEK DOJRZAŁY * UWARUNKOWANIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wszołek, Ewa
Tytuł: Cechy somatyczne, wskaźniki otłuszczenia i styl życia kobiet chorych na cukrzycę typu II oraz wpływ wysiłku fizycznego na poprawę stanu ich zdrowia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 84 s., 36 ryc., 21 tab.Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * PŁEĆ Ż. * TKANKA TŁUSZCZOWA * CHOROBY * CUKRZYCA * STYL ŻYCIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ĆWICZENIA FIZYCZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TUCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szczerba, Agnieszka
Tytuł: Nadwaga i otyłość mężczyzn pracujących w zawodzie kierowcy w świetle ich stylu życia i sposobu żywienia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 127 s., 32 ryc., 25 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PRACA ZAWODOWA * KIEROWCA * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * POMIAR


24/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pytel, Anna
Tytuł: Występowanie nadwagi i otyłości u dziewcząt i chłopców w wieku 13-15 lat z Tarnowa w nawiązaniu do statusu społeczno-ekonomicznego ich rodzin oraz ich aktywności fizycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 73 s., 12 tab., 34 ryc.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARUNKI MATERIALNE * WARUNKI BYTOWE * STYL ŻYCIA * ŻYWIENIE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Paweł
Tytuł: Nadwaga i otyłość u chłopców wiejskich i miejskich z regionu i miasta Tarnowa, w nawiązaniu do statusu społeczno-ekonomicznego ich rodzin i stylu życia.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 73 s., 38 ryc., 5 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ M. * WIEŚ * MIASTO * MŁODZIEŻ * WARUNKI BYTOWE * STYL ŻYCIA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


26/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pietrzycki, Piotr
Tytuł: Nadwaga, otyłość oraz skład ciała i wybrane elementy stylu życia mężczyzn w wieku 40-60 lat z Dębicy w różnym stopniu zagrożonych miażdżycą.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 66 s., 12 ryc., 21 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * DĘBICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartnik, Marzena
Tytuł: Masa i wskaźniki otłuszczenia ciała u kobiet w okresie postmenopauzalnym w nawiązaniu do ich aktywności fizycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 45 s., 26 ryc., 4 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * WIEK DOJRZAŁYPOMIAR * NYSA (WOJ. OPOLSKIE)


28/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodzioch, Magdalena
Tytuł: Występowanie nadmiernej masy ciała oraz jej wpływ na postawę ciała dziewcząt w wieku przedpokwitaniowym
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 73 s., 14 ryc.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burger, Anita
Tytuł: Występowanie nadmiernej masy ciała w grupie kobiet - pracownic umysłowych z Tarnowa w świetle ich stylu życia i samooceny własnej sylwetki
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 51 s., 31 ryc., 9 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * OTYŁOŚĆ * PRACOWNIK UMYSŁOWY * STYL ŻYCIA * SAMOOCENA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlik, Barbara
Tytuł: Styl życia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w świetle Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) i oceny sposobu żywienia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 65 s., 47 ryc., 1 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: STYL ŻYCIA * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŻYWIENIE * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski, Paweł
Tytuł: Budowa ciała i typ somatyczny zawodników piłki siatkowej na tle grupy porównawczej osób nietrenujących
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 75 s., 27 ryc., 37 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * BUDOWA CIAŁA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * PŁEĆ M. * POMIAR * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mróz, Radosław
Tytuł: Wpływ pozalekcyjnej aktywności fizycznej na sprawność motoryczną chłopców w wieku 11-11,5 lat
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 59 s., 28 ryc., 2 tab.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * BADANIA ANKIETOWE * TEST EUROFIT


33/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Curyło, Marta
Tytuł: Biologiczne, spoleczno-ekonomiczne i behavioralne czynniki różnicujące wskaźnik masy ciała i poziom otłuszczenia w populacji młodzieży ze środowiska małego miasta
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 216 s., 124 ryc, 37 tab., bibliogr. 308 poz. Aneks: s. 203-207
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * BODY MASS INDEX * ODŻYWIANIE * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 2003


34/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kościuk, Tomasz
Tytuł: Procesy naboru i selekcji morfologicznej na studia wychowania fizycznego w świetle badań kandydatów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Promotor: dr hab., prof nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 173 s., 1 fot., 2 diagd., 48 ryc., 5 tab., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang., bibliogr. 240 poz. Aneks: s. 146-173, 25 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * NABÓR I SELEKCJA * STUDIA * AWF KRAKÓW * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


35/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Koperniak, Tomasz
Tytuł: Aktywność fizyczna i styl życia kobiet z Nowego Sącza i okolic w nawiązaniu do rodzaju wykonywanej przez nie pracy zawodowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 11 tab., 14 ryc.Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * PRACA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Puchal, Maciej
Tytuł: Aktywność fizyczna i styl życia mężczyzn z Nowego Sącza i okolic w nawiązaniu do rodzaju wykonywanej przez nich pracy zawodowej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 53 s., 12 tab., 14 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ M. * PRACA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Waśko, Agnieszka
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej dziewcząt 17 i 18 - letnich z liceum w Rabce Zdroju a ich rozwój somatyczny
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 96 s., 19 tab., 27 ryc., 3 fot.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * NADWAGA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * RABKA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potoczek, Beata
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dziewcząt w wieku licealnym z Nowego Sącza w porównaniu do dziewcząt z populacji krakowskiej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 80 s., 57 ryc., 14 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA SOMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE


39/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potoniec, Andrzej
Tytuł: Sprawność fizyczna i budowa ciała uczniów z Nowego Sącza na tle ich rówieśników z populacji krakowskiej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 51 s., 13 ryc., 8 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE


40/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Miązek, Urszula
Tytuł: Poziom otłuszczenia i dustrybucja tłuszczu w świetle statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia młodzieży akademickiej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 316 s., 93 ryc., 84 tab., bibliogr. 426 poz., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. Aneks: s. 271-303
Słowa kluczowe: OTYŁOŚĆ * NADWAGA * BODY MASS INDEX * STYL ŻYCIA * WARUNKI BYTOWE * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


41/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Migacz, Paweł
Tytuł: Zachowania zdrowotne i zwyczaje żywieniowe uczniów jednej ze szkół podstawowych w Nowym Sączu
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 43 s., 16 ryc.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: HIGIENA * ŻYWIENIE * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


42/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palica, Justyna
Tytuł: Aktywność fizyczna chłopców w wieku licealnym w świetle Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej oraz jej wpływ na masę i wybrane wskaźniki otłuszczenia ciała
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 48 s., 30 ryc., 24 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MASA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * POMIAR * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


43/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Lic, Łukasz
Tytuł: Biologiczne i spoleczne determinanty stylu życia, samooceny stanu zdrowia oraz atrakcyjności fizycznej dziewcząt i młodych kobiet
Promotor: dr hab. prof. zw. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 195 s., 50 ryc., 33 tab,, bibliogr. 210 poz., streszcz. pol. ang. Aneks: s. 160--195, 31 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * CIAŁO * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * SAMOOCENA * BUDOWA CIAŁA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK KALENDAZRZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE


44/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowska, Roma
Tytuł: Rozwój somatyczny oraz wybrane zachowania zdrowotne dziewcząt w wieku licealnym z Nowego Sącza
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 54 s., 19 ryc., 30 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ROZWÓJ SOMATYCZNY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BUDOWA CIAŁA * BADANIA PORÓWNAWCZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


45/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Patyna, Agnieszka
Tytuł: Występowanie nadmiernej masy ciała wśród kobiet w średnim wieku oraz jej środowiskowe uwarunkowania i wpływ na stan zdrowia
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 47 s., 9 tab., 14 wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * UWARUNKOWANIA * ZDROWIE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE


46/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krawczyk, Bogumiła
Tytuł: Aktywność fizyczna dziewcząt w wieku licealnym w świetle międzynarodowego testu aktywności fizycznej oraz jej wpływ na wskaźnik masy i otłuszczenie ciała
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 77 s., 35 ryc., 32 tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * TESTY * POMIAR * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Potoczek, Magdalena
Tytuł: Aktywność fizyczna oraz motywy jej podejmowania przez młodzież męską w zależności od wieku kalendarzowego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 49 s., 26 ryc., 24 tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * WIEK KALENDARZOWY * MOTYWACJA * KONDYCJA FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłusek, Agnieszka
Tytuł: Ocena rozwoju somatycznego i typu budowy ciała uczniów klasy sportowej uprawiających pływanie w porównaniu do ich nietrenujących rowieśników
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 129 s., 55 ryc., 80 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASA SPORTOWA * PŁYWANIE SPORTOWE * CECHY SOMATYCZNE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kania, Andrzej
Tytuł: Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej z rejonu Żywiecczyzny z prawidłową i nadmierną masą ciała
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 87 s., 60 ryc., 30 tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


50/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleś, Małgorzata
Tytuł: Wpływ przerwy wakacyjnej na budowę i otłuszczenie ciała dziewcząt
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 37 ryc., 38 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NADWAGA * TKANKA TŁUSZCZOWA * WAKACJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * POMIAR * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


51/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Janus, Marcin
Tytuł: Aktywność fizyczna pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Nowym Sączu w nawiązaniu do rodzaju wykonywanej pracy
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 48 s., 21 ryc., 13 tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PRACA ZAWODOWA * PRACA UMYSŁOWA * PRACOWNICY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bodziony, Dorota
Tytuł: Budowa ciała czternastoletnich uczennic klasy sportowej uprawiających piłkę ręczną na tle ich nie trenujących rówieśniczek
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 54 s., 5 ryc., 14 tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KLASA SPORTOWA * BUDOWA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


53/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Poręba, Mateusz
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej w Słopnicach w rejonie Limanowej na tle ich rówieśników badanych w okresie 1975-78 w ramach tzw. 'Próby Limanowskiej'
Promotor: prof. dr hab.AWF Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 6 fot., 24 ryc., 41 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA PORÓWNAWCZE * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


54/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niezabitowska, Agnieszka
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej w Słopnicach w rejonie Limanowej na tle ich rówieśników badanych w okresie 1975-78 w ramach tzw. 'Próby Limanowskiej'
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 80 s., 6 fot., 24 ryc., 41 tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE * SŁOPNICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Kądziołka, Marta
Tytuł: Zmiany w poziomie otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet w wieku 20-50 lat pod wpływem systematycznej aktywności fizycznej
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 257 s., 41 ryc., 16 tab., bibliogr. 332 poz. , streszcz. j. pol, streszcz. j. ang. Aneks: s. 194-257, 35 tab.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * OTYŁOŚĆ * TKANKA TŁUSZCZOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FITNESS * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 20-50 LAT


56/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basta, Wojciech
Tytuł: Zmiany w budowie ciała i sprawności fizycznej męskiej młodzieży Technikum Samochodowego w Nowym Sączu w ostatnim czterdziestoleciu
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 27 tab., 26 wykr., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 38545WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BUDOWA SOMATYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA PORÓWNAWCZA


57/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basta, Wojciech; Olbrycht, Andrzej
Tytuł: Zmiany w budowie ciała i sprawności fizycznej męskiej młodzieży Technikum Samochodowego w Nowym Sączu w ostatnim czterdziestoleciu
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 70 s., 27 tab., 26 wykr., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: 38614WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ SOMATYCZNY * ONTOGENEZA * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


58/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rosiek, Bogdan; Siedlarz, Robert
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt ze szkoły podstawowej w zalesiu w rejonie Limanowej w porównaniu do ich rówieśników badanych w latach 1975-78 w ramach 'Eksperymentu Limanowskiego'
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 91 s., 3 ryc., 45 tab., 40 wykr., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura: 40133WF * 40129WF
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ SOMATYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA


59/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gąsior, Mariusz
Tytuł: Rozwój somatyczny i zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej w wieku gimnazjalnym na przykładzie gminy Moszczenica
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 78 s., 28 tab., 62 wykr., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura: 40226WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOSZCZENICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


60/61

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Sztafa, Katarzyna
Tytuł: Poziom wybranych wskaźników masy i otłuszczenia ciała a sprawność fizyczna dzieci i młodzieży nowosądeckiej
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 217 s., 94 ryc., 66 tab., bibliogr. 271 poz., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * TŁUSZCZ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE * OTŁUSZCZENIE CIAŁA


61/61

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stanek, Kazimiera
Tytuł: Rozwój somatyczny i wybrane elementy stylu życia młodzieży gimnazjalnej w środowiskach miejskim i wiejskim
Promotor: prof. dr hab. Chrzanowska, Maria
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 76 s., 39 ryc., 36 tab., bibliogr 37 poz. Aneks
Sygnatura: 41536WF
Słowa kluczowe: ROZWÓJ SOMATYCZNY * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA PORÓWNAWCZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * FRYDMAN (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka