Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BUKOWIEC M.
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mrowiec A.
Tytuł: Porównanie sprawności fizycznej uczniów Szkoły Sportowej badanych w roku 1980 i 1990.
Promotor: dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 38 s. 6 tab. 20 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TESTY * WYNIKI SPORTOWE


2/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajduga D.
Tytuł: Grupowa forma organizacji zajęć i jej wpływ na efektywność wykorzystania czasu lekcji wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 45 s. 4 rys. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SKUTECZNOŚĆ * LEKCJA * METODYKA * DYDAKTYKA * SZKOŁA PODSTAWOWA


3/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gluza D.
Tytuł: Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym dzieci klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Żabnicy.
Promotor: dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 62 s. 4 rys. 15 tab. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZKŁAD ZAJĘĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


4/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucharski W.
Tytuł: Analiza i ocena dzialalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków-Śródmieście.
Promotor: dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1991
Opis fizyczny: 56 s. 4 rys. 8 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * OŚRODEK SPORTOWY * KULTURA FIZYCZNA * OCENA * DZIAŁALNOŚĆ


5/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bartosik K.
Tytuł: Przygotowanie dzieci Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jaworznie-Byczynie do uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 40 s. 26 tab. 12 wykr.bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ZAINTERESOWANIA * RODZICE * DZIECI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * WARUNKI BYTOWE * ZDROWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA


6/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Borawski K.
Tytuł: Analiza treningu czołowych średniodystansowców Polski i Krakowa.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1984
Opis fizyczny: 48 s. 4 rys. 18 tab. bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * BIEGI ŚREDNIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SZYBKOŚĆ


7/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hajec B.
Tytuł: Biologiczne, dydaktyczne i wychowawcze efekty funkcjonowania klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 6 w Dębicy.
Promotor: doc.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 37 s. 16 rys. 9 tab. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KLASY SPORTOWE * SZKOŁA SPORTOWA * FUNKCJA * DYDAKTYKA * MIASTO * DĘBICA


8/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czerwik T.
Tytuł: Rozwój lekkiej atletyki w Olkuszu w XXX-leciu PRL
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 63 s. 8 tab. 17 wykr. bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * DYSCYPLINY SPORTOWE * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * WYNIKI SPORTOWE


9/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ekiert M.
Tytuł: Lekkoatletyka w programie rekreacji fizycznej (na przykładzie działalności Towarzystwa Kultury Fizycznej w województwie przemyskim).
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 46 s. 15 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: LEKKOATLETYKA * BIEGI * REKREACJA * TURYSTYKA * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁANIE * WIEK KALENDARZOWY


10/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gorczyca F.
Tytuł: Aktualne zainteresowania sportowo-turystyczne i stosunek do zagadnień kultury fizycznej studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 37 s. 4 tab. 24 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * SZKOŁA ŚREDNIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * BADANIA ANKIETOWE


11/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wrona I.
Tytuł: Próba oceny systemu wychowania fizycznego w XI LO w Krakowie.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 41 s. 2 rys. 16 tab. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SYSTEM * OCENA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE


12/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gutowski J.
Tytuł: Rola i miejsce lekkoatletyki w systemie wychowania fizycznego szkoły podstawowej (na przykładzie szkół gminy Kamionka Wielka k.Nowego Sącza).
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1989
Opis fizyczny: 39 s. 21 tab. 10 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKKOATLETYKA * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NAUCZYCIEL WF * WIEŚ


13/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Idziniak B.
Tytuł: Sprawność fizyczna zawodniczek i zawodnikw ZKS 'Stal' Stalowa Wola.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 41 s. 18 tab. 16 wykr. bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST MIĘDZYNARODOWY * CECHY MOTORYCZNE * WYTRZYMAŁOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY


14/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jurkiewicz D.
Tytuł: Sprawność fizyczna i zainteresowania sportowe dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Gastronomicznego w Przemyślu.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1983
Opis fizyczny: 52 s. 14 rys. 18 tab. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF I SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZAINTERESOWANIA * SPORT * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


15/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolińska B.
Tytuł: Analiza czynności nauczycielskich w lekcjach wychowania fizycznego.
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 50 s. 9 tab. 5 wykr. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * STRUKTURA * CZYNNOŚCI WYKŁADOWCY


16/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kuzia T.
Tytuł: Rola zespołowych gier sportowych i ich miejsce w programie wychowania fizycznego młodzieży szkolnej (na przykładzie szkół podstawowych w Wadowicach).
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 61 s. 23 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * TEORIA WF * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ROLA * BADANIA ANKIETOWE * RODZICE * POGLĄDY


17/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamczuk M.
Tytuł: Zasięg, charakter i systematyczność udziału dzieci szkół podstawowych Nowego Targu w różnych formach aktywności ruchowej poza szkołą.
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 45 s. 11 tab. 4 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE DO REKREACJI * WYCHOWANIE FIZYCZNE POZASZKOLNE * ORGANIZACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA


18/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gawlik D.
Tytuł: System wychowania fizycznego dzieci miejskich i wiejskich oraz wybrane jego efekty na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu i Szkoły Podstawowej w Wilczyskach.
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 46 s. 18 rys. 13 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE POZASZKOLNE * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * WIEŚ * OCENA


19/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Klimek J.
Tytuł: Sprawność fizyczna dzieci oraz wybrane aspekty pedagogiczne w działalności szkoły sportowej.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 52 s. 19 tab. 23 wykr. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM * LEKCJA * MŁODZIEŻ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ONTOGENEZA * WARUNKI BYTOWE * SZKOŁA SPORTOWA


20/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokarczyk B.
Tytuł: Rola rodziny, szkoły, środowiska lokalnego dzieci i młodzieży na przykładzie wsi Czarny Potok w województwie nowosądeckim.
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 7 tab. 9 wykr. bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * RODZINA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * KORELACJA


21/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Suska E.
Tytuł: Charakterystyka aktywności ruchowej oraz rozwoju sprawności fizycznej dzieci klas IV-VIII na przykładzie szkół podstawowych w Annopolu i Opoce Dużej.
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 54 s. 22 tab. 12 wykr. bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * ANNOPOL * OPOKA DUŻA


22/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Oleksy E.
Tytuł: Formy wypoczynku dzieci wiejskich podczas wakacji letnich i zimowych (na przykładzie wsi Kąty w woj. tarnowskim).
Promotor: prof.dr hab. Bukowiec M.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 64 s. 5 rys. 13 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * REKREACJA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WAKACJE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEŚ


23/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Noga M.
Tytuł: Pozycja społeczna dziecka w klasie a poziom sprawności fizycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 67 s. 17 tab. 2 wykr. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POSTĘPY W NAUCE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZINA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POPULARNOŚĆ * KORELACJA


24/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sowa M.
Tytuł: Realny i idealny obraz nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów klas V, VI, VII (na przykładzie dzieci ze szkół podstawowych w Ciężkowicach i Siekierczynie).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 68 s. 13 tab. 10 wykr. bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * POGLĄDY


25/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarosińska M.
Tytuł: Budżet czasu wolnego i organizacja czasu wolnego ucniów klas V Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 47 s. 2 rys. 26 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PLANOWANIE * ROZKŁAD ZAJĘĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA


26/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czubaj E.
Tytuł: Struktura czynności nauczyciela i uczniów oraz interakcji iędzy nimi w czasie lekcji wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. prof nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 45 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZYCIEL WF * STOSUNKI INTERPERSONALNE


27/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gajewska E.
Tytuł: Budżet czasu nauczycielek szkół podstawowych miasta Nowego Sącza.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 41 s. 13 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * BUDŻET * NAUCZYCIEL * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marzec W.
Tytuł: Budżet czasu oraz postawy wobec kultury fizycznej uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 66 s. 14 ryc. 27 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * PROSZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatek M.
Tytuł: Analiza zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkół średnich Miechowa, ze szczególnym uwzględnieniem lekkiej atletyki.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 60 s. 15 tab. 9 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * SOCJOLOGIA * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEŚ * MIASTO * KORELACJA * MIECHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwiatkowski L.
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej dziewcząt ze Szkoły Podstawowej (Sportowej) nr 91 w Nowej Hucie.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 23 s. 8 tab. 20 wykr. bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


31/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marciak B.
Tytuł: Metody trenigowe stosowane przez krakowskich biegaczy na średnie i długie dystanse.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 45 s. 17 tab. 9 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * TRENING * METODA * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurek S.
Tytuł: Rozwój lekkiej atletyki w wojewódtwie kieleckim w XXXV-leciu PRL. (Na podstawie średnich wartości dziesięciu najlepszych wyników uzyskanych w poszczególnych konkurencjach w latach 1951-1980).
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1981
Opis fizyczny: 68 s. 12 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ; OKRĘG)


33/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michno J.
Tytuł: Wpływ intensyfikacji lekcji i urozmaiconego programu wychowania fizycznego na rozwój fizyczny i zainteresowania sportowe dzieci klas I-IV ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1977
Opis fizyczny: 36 s. 11 rys. 15 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * PROGRAM * EKSPERYMENT * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPORT * ZAINTERESOWANIA * KORELACJA * JAWORZNO


34/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mleczko E.
Tytuł: Wpływ kariery sportowej na adaptację społeczno-zawodową i poziom aspiracji kulturowych chołowych polskich lekkoatletów z lat 1969-1978.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1980
Opis fizyczny: 74 s. 15 tab. bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * KARIERA SPORTOWA * ROLA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * LEKKOATLETYKA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PRACA ZAWODOWA


35/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burnagiel M.
Tytuł: Sprawność fizyczna a pozycja społeczna dziecka w klasie (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach k. Nowego Sącza).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 66 s. 14 tab. bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POZYCJA SPOŁECZNA * KORELACJA * MARCINKOWICE


36/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grybel J.
Tytuł: Materialne, kadrowe i organizacyjne warunki realizacji programu wychowania fizycznego w szkołach podstawowych gminy Chełmiec.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 67 s. 19 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * ORGANIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * NAUCZYCIEL WF * OCENA * GMINA * CHEŁMIEC


37/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jarząb P.
Tytuł: Ocena systemu wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Przysietnicy (gmina Stary Sącz).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 69 s. 12 ryc. 17 tab. bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SYSTEM * OCENA * PRZYSIETNICA * GMINA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ociesa E.
Tytuł: Wpływ intensyfikacji i urozmaiconego programu wychowania fizycznego na rozwój i sprawność fizyczną dziewcząt klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1979
Opis fizyczny: 30 s. 7 ryc. 7 tab. 4 zał. Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


39/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gancarczyk K.
Tytuł: Sprawność fizyczna a pozycja społeczna dziecka w klasie (na przykładzie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 67 s. 30 tab. bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POPULARNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzyżowska H.
Tytuł: Porównanie sprawności fizycznej i pozycji społecznej dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego (na przykładzie SP w Dominowie i SP nr 5 w Świdniku w woj. lubelskim).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 3 ryc. 15 tab. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * SOCJOMETRIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POPULARNOŚĆ * KORELACJA * DOMINÓW * ŚWIDNIK


41/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Chmielewska B.
Tytuł: Warunki realizacji programu wychowania fizycznego w szkołach podstawowych gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 47 s. 8 ryc. 5 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA * REALIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * WYKORZYSTANIE * NAUCZYCIEL WF * WYKSZTAŁCENIE * ANALIZA * GMINA * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * OLESNO


42/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hońdo T.
Tytuł: Walory turystyki oraz możliwości jej upowszechniania w procesie wychowania fizycznego na przykładzie szkoły miejskiej i wiejskiej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 13 ryc. 13 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * FUNKCJE TURYSTYKI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROLA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * ZAINTERESOWANIA


43/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawleta-Potocka J.
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w budżecie czasu wolnego uczniów klas V-VIII w Zbiorczej Szkole Gminnej w Czchowie, woj. Tarnów.
Promotor: dr Bukowiec M.
Rok wydania: 1978
Opis fizyczny: 30 s. 6 ryc. 16 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CZCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dąbrowa, Teresa
Tytuł: Promocja zdrowia w procesie wychowania fizycznego młodzieży z gimnazjum w Laskówce Chorąskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 86 s. 19 tab. 8 wykr. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ŻYWIENIE * HIGIENA * WIEŚ * LASKÓWKA CHORĄSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIASTO * DĄBROWA TARNOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


45/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Leśniak, Leszek
Tytuł: Analiza systemu wychowania fizycznego w szkole średniej na przykładzie Zespołu Szkół Technicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 92 s. 24 tab. 23 rys. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * CHEŁM (WOJ. LUBELSKIE) * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA


46/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jaracz, Elżbieta
Tytuł: Realny i idealny obraz nauczyciela wychowania fizycznego w opini uczniów klas szóstych szkoły podstawowej nr 13 im Jana Bytnara 'Rudego' w Mielcu.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 48 s. 10 rys. 22 tab. bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA * SZKOŁA PODSTAWOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OPINIA * OCENA * MIELEC (WOJ. PODKARPACKIE)


47/47

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fura, Zbigniew
Tytuł: Próba określenia pedagogicznych i biologicznych efektów wychowania fizycznego w szkole wiejskiej i miejskiej (na przykładzie Gimnazjów w Opocznie i Prymusowej Woli).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec M.
Rok wydania: 2001
Opis fizyczny: 61 s. 18 rys. 11 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * KULTURA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SZYBKOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PRYMUSOWA WOLA * WIEŚ * MIASTO * OPOCZNO (WOJ. ŁÓDZKIE) * GIMNAZJUM * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚĆI FIZYCZNEJ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka