Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BUKOWIEC, MARIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 205 s. 56 rys. 109 tab. bibliogr. 251 poz. aneks. s.196-205.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * TEREN * PROGRAM * OCENA WF * EKSPERYMENT * POGLĄDY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * KOCMYRZÓW-LUBORZYCA * GMINA * BADANIA NAUKOWE * TESTY * SPORT TESTER PE 3000


2/34

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Jurczak, Adam
Tytuł: Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej i jego niektóre uwarunkowania
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 214 s., 55 ryc., 24 tab. bibliogr. s.163-174. Aneks: s. 175-214, 52 tab.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/34

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Michalik, Leszek
Tytuł: Wychowawcze i biologiczne efekty realizacji poszerzonego programu wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Zakopanem
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2003
Opis fizyczny: 191 s., 29 ryc., 212 tab., bibliogr. 137 poz. Aneks: s. 176-191
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROGRAM NAUCZANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZYCIEL WF * TRENER * UCZNIOWIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POGLĄDY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * PROSPEKCJA


4/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wadowska, Joanna
Tytuł: Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na sprawność fizyczną i postawy wobec kultury fizycznej uczniów szkoły sportowej i niesportowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2004
Opis fizyczny: 56 s. 5 ryc. 7 tab. bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SZKOŁA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POSTAWA * UCZNIOWIE * PŁEĆ M. * ANALIZA DANYCH * TESTY * BADANIA STATYSTYCZNE


5/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kucybała, Jerzy
Tytuł: Sprawność fizyczna i wyniki w nauce w klasach szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 51 s., 1 fot., 2 ryc., 12 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NAUKA * WYNIKI * SZKOŁA PODSTAWOWA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * PIŃCZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


6/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dziarmaga, Małgorzata
Tytuł: Czynności nauczyciela i uczniów oraz interakcje między nimi w trakcie zajęć wychowania fizycznego.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 35 s., 7 ryc., 7 tab.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * INTERAKCJE SPOŁECZNE * CZYNNOŚĆ * BADANIA * GIMNAZJUM * OBSERWACJA * STARY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


7/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Broda, Bożena
Tytuł: Wpływ oglądania telewizji i pracy z komputerem na strukturę budżetu czasu i zachowania dzieci. (Na przykładzie dzieci klas V, VI ze szkół podstawowych w Antolce i Książu Wielkim).
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 78 s., 17 ryc., 26 tab.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * SOCJOLOGIA * TELEWIZJA * KOMPUTER * WPŁYW * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZACHOWANIE SIĘ * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


8/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stępień-Skrzypek, Dorota
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej uczniów kończących naukę w szkole podstawowej.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 45 s., 4 tab., 6 wykr.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * POSTAWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


9/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mączyńska, Agnieszka
Tytuł: Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym dzieci wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej na przykładzie dzieci ze szkoły podstawowej w Szańcu i Kamedułach.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 52 s., 4 ryc., 6 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE * WIEŚ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


10/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugajska, Agnieszka
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 44 s., 1 ryc., 2 tab.,Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POSTAWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * GIMNAZJUM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE * JĘDRZEJÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


11/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Augustowski, Paweł
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 42 s., 2 tab., 6 wykr.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POSTAWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


12/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wilusz, Erwina
Tytuł: Udział studentów PWSZ Krosno w uczelnianych i pozauczelnianych formach aktywności fizycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., 12 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * SPORT * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * TURYSTYKA ROWEROWA * BADANIA ANKIETOWE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE)


13/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kłęk, Klaudia
Tytuł: Rola i miejsce zespołowych gier sportowych w systemie wychowania fizycznego na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 57 s., 13 ryc., 13 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ROLA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * JASŁO (WOJ. PODKARPACKIE)


14/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kowalczyk, Daniel
Tytuł: Aktywność ruchowa i poziom sprawności fizycznej funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 49 ryc., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST SPRAWNOŚĆI FIZYCZNEJ * STRAŻ GRANICZNA * PRACA ZAWODOWA * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE


15/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszalik, Michał
Tytuł: Analiza systemu wychowania fizycznego w szkole średniej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
Promotor: prof. dr hab. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 116 s., 72 ryc., 24 tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE * SYSTEM KSZTAŁCENIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * PIŃCZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


16/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka, Jolanta
Tytuł: Wpływ mediów na rozwój i wychowanie współczesnego dziecka
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 98 s., 25 wykr., 25 tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAGROŻENIE * MEDIA * TELEWIZJA * KOMPUTER * CZAS WOLNY * PROBLEM * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ


17/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pyczek, Justyna
Tytuł: Rozwój fizyczny, a pozycja społeczna w klasie uczennic i uczniów w gimnazjum w Mikluszowicach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 59 s., 23 tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * POZYCJA SPOŁECZNA * SZKOŁA * KLASA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * TESTY * POMIAR * MIKLUSZOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Marszałek, Krzysztof
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów powiatu krakowskiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 58 s., 18 ryc., 8 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POSTAWA * NAUCZYCIEL * SPOŁECZEŃSTWO * RODZINA * SZKOŁA * MEDIA * BADANIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM


19/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Domagała, Daniel
Tytuł: Postawy nauczycieli wobec kultury fizycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 50 s., 18 ryc., 1 tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL * POSTAWA SPOŁECZNA * WIEDZA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


20/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Duda, Agata
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 41 s., 10 wykr., 6 tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * POSTAWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA MUZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LICEUM PLASTYCZNE (TARNÓW) * LICEUM MUZYCZNE (TARNÓW)


21/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mazurkiewicz, Natalia
Tytuł: Budżet czasu i zagospodarowanie czasem wolnym młodzieży w wieku gimnazjalnym ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 40 s., 2 ryc., 11 tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * TUCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lach, Kacper
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej i sprawność fizyczna uczniów klas szóstych z miasta i ze wsi (na przykładzie Szkół Podstawowych nr 1 w Żywcu i w Stroniu)
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 46 s., 9 ryc., 2 tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * MIASTO * WIEŚ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * TESTY * POMIAR * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE) * STRONIE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walkowiak, Iwona
Tytuł: Realny i idealny obraz nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczennic i uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 57 s., 11 ryc., 5 tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * OPINIA * OCENA * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


24/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kogut, Sylwia
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży z gimnazjum w Oleśnie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 45 s., 1 tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA SPOŁECZNA * KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * OLESNO (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


25/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zdeb, Monika
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej dziewcząt kl. I i II Liceum Ogólnokształcącego i kl. I i II Gimnazjum w Książu Wielkim
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 42 s., 6 wykr., 2 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * SPORT * POSTAWA * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * KSIĄŻ WIELKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Prusakowska, Kamila
Tytuł: Formy aktywnego wypoczynku w trakcie ferii zimowych 2011 dzieci klas V z Radlina
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 62 s., 25 ryc., 19 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: WYPOCZYNEK CZYNNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * FERIE ZIMOWE * RADLIN (WOJ. MAZOWIECKIE) * BADANIA ANKIETOWE


27/34

Rodzaj pracy: DOKTORSKA
Autor: Jóźwik, Tomasz
Tytuł: Sprawność fizyczna i postawy wobec kultury fizycznej młodzieży oraz warunki realizacji procesu wychowania fizycznego w szkołach licealnych województwa świętokrzyskiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. AWF Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 184 s., 40 rys., 90 tab., bibliogr. 129 poz., streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. Aneks: s. 167-184
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POSTAWA WOBEC KULTURY FIZYCZNEJ * LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE * NAUCZYCIEL WF * OBIEKT SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * INFRASTRUKTURA SPORTOWA


28/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarek, Justyna
Tytuł: Aktywność ruchowa oraz ocena efektywności zajęć wychowania fizycznego w opinii młodzieży licealnej z Krakowa i Myszkowa : na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [67] s., 7 ryc., 30 tab., 3 wykr., bibliogr. 30 poz. Aneks: s. [64]-[67]
Sygnatura: 40012WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * EFEKTYWNOŚĆ * ZAANGAŻOWANIE * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * BADANIA ANKIETOWE


29/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pławecka, Małgorzata
Tytuł: Sport i turystyka w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 11 fot., bibliogr. 61 poz.
Sygnatura: 40124WF
Słowa kluczowe: SPORT * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ŻYCIE * NAUCZANIE * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)


30/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kusiak, Piotr
Tytuł: Palenie papierosów, picie alkoholu oraz aktywność ruchowa młodzieży z Gimnazjum nr 4 oraz z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Starachowicach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 72 s., 15 tab., 27 wykr., bibliogr. 44 poz. Aneks: s. 67-72
Sygnatura: 39285WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRYB ŻYCIA * PALENIE TYTONIU * ALKOHOL * PICIE * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STARACHOWICE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


31/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Burzyński, Piotr
Tytuł: Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności ruchowej wsród młodzieży z Książa Wielkiego
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 52 s., 21 tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura: 39244WF
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KSIĄŻ WIELKI (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rumiński, Piotr
Tytuł: Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazium w Suchedniowie
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 48 s., 12 diagr., 13 tab., bibliogr. 19 poz. Aneks
Sygnatura: 39319WF
Słowa kluczowe: CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA PORÓWNAWCZA * SUCHEDNIÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


33/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garncarz, Paweł
Tytuł: Walory tańców i ich miejsce w systemie wychowania fizycznego szkół podstawowych gminy Dobczyce
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 55 s., 4 fot., 8 tab., 16 wykr., bibliogr. 20 poz. Aneks
Sygnatura: 40225WF
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC * CZAS WOLNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * DOBCZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/34

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kurowska, Anna
Tytuł: Sprawność fizyczna a pozycja społeczna dzieci w klasie, na przykładzie klas V i VI Zespołu Szkół w Brodach
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bukowiec, Marian
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 98 s., 18 rys., 27 tab., bibliogr. 21 poz. Aneks
Sygnatura: 41518WF
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * POZYCJA SPOŁECZNA * SZKOŁA * UCZNIOWIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * BRODY (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka