Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BUGAJSKI J.
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajoński R.
Tytuł: Sprawność fizyczna dorosłych mężczyzn - w wieku od 33-60 lat, zamieszkałych w Żywcu i okolicy.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 105 s. 8 fot. 29 tab. bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * REGION * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


2/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Babczyk-Mążykowa A.
Tytuł: Dr Józef Figna jako krzewiciel wychowania fizycznego i pionier Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 75 s. 45 fot.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA WYŻSZA * BIOGRAFIA * DZIAŁANIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (KRAKÓW)


3/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bielecka I.
Tytuł: Wpływ kolonii letnich na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
Promotor: dr Bugajski J.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 41 s. 22 tab. bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe: KOLONIE * CZAS WOLNY * REKREACJA * ROZWÓJ FIZYCZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ


4/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Danilczyk M.
Tytuł: Wpływ obozów letnich na rozwój i sprawność fizyczną młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych na obozie wychowania fizycznego liceów pedagogicznych w Lubogoszczy w 1959 r.).
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 56 s. 12 fot. 21 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA * LATO * OBÓZ * NAUCZANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA


5/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Danilczyk H.
Tytuł: Wpływ obozow letnich na rozwój i sprawność fizyczną młodzieży (napodstawie badań przeprowadzonych na obozie wychowania fizycznego liceów pedagogicznych na Lubogoszczy w r.1960).
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 83 s. 7 fot. 23 tab. bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TURYSTYKA * OBÓZ * LATO * SZKOŁA ŚREDNIA


6/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Danilczyk L.
Tytuł: Wpływ obozów letnich na rozwój i sprawność fizyczną młodzieży żeńskiej. Na podstawie badań przeprowadzonych na obozie sportowym liceow pedagogicznych w Barczynie k/Kościerzyny w 1961 r.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 71 s. 8 fot. 28 tab. bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * TURYSTYKA * OBÓZ * CZAS WOLNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * WIEŚ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


7/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Drabicka A.
Tytuł: Kształcenie kadr na WSWF w Krakowie w latach 1955-1960 i aktualizacja stanu z lat 1927-1954.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 63 s. 17 tab. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL * KSZTAŁCENIE KADR * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA WYŻSZA * WSWF KRAKÓW


8/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dworzański J.
Tytuł: Sprawność fizyczna dorosłych mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat w organizacji ZMS na terenie województwa krakowskiego.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 94 s. 15 fot. 1 rys. 32 tab. 10 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


9/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowski H.
Tytuł: Dorobek pisarski absolwentów Studium Wychowania Fizycznego UJ i WSWF w Krakowie w latach 1927-1957 i ocena tego dorobku.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 110 s. 28 fot. bibliogr.62 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * ABSOLWENCI * OCENA * HISTORIA * WSWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO


10/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górecki H.
Tytuł: Analiza społecznej i zawodowej kadry organizacji wychowania fizycznego i sportu w Krakowie i województwie krakowskim, pracującej w roku 1960.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 88 s. 32 tab. 1 wykr. bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * ORGANIZACJA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Iżyńska-Muchowa M.
Tytuł: Ocena rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej studentek I roku Wyższej Szkoły Rolniczej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Politechniki.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1956
Opis fizyczny: 138 s. 1 fot. 77 tab. 57 wykr. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA


12/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolarz L.
Tytuł: Analiza sprawności fizycznej żołnierzy szkoły podoficerskiej.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1958
Opis fizyczny: 54 s. 32 tab. bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WOJSKO * SZKOŁA * WOJSKOWI


13/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Konczewska J.
Tytuł: Charakterystyka rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz analiza postaw ciała studentów I roku Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 122 s. 1 fot. 54 tab. 19 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POSTAWA CIAŁA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA


14/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotyza J.
Tytuł: Działalność Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej na polu wychowania fizycznego na terenie zachodniej części woj. krakowskiego do roku 1939.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 194 s. 57 fot.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MŁODZIEŻ * PłEĆ M. * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * ORGANIZACJE * KATOLICKI ZWIĄZEK MŁODZIEŻY MĘSKIEJ


15/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Książek S.
Tytuł: Warunki i stopień realizacji wychowania fizycznego na koloniach letnich, na podstawie materiałów z akcji letniej w roku 1958 uzyskanych w województwie rzeszowskim.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 152 s. 25 fot. 2 mapy, 23 tab. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * KOLONIE WAKACYJNE * CZAS WOLNY * WYKORZYSTANIE * MŁODZIEŻ * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


16/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lalik K.
Tytuł: Wpływ obozu sportowego na rozwój sprawności fizycznej młodzieży. (Na podstawie badań przeprowadzonych na obozie juniorów Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kętach 1962 r).
Promotor: dr Bugajski J.
Rok wydania: 1963
Opis fizyczny: 76 s. 17 tab. 16 wykr. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PIŁKA NOŻNA * OBÓZ SPORTOWY * KORELACJA * JUNIORZY * ROLA


17/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majka W.
Tytuł: Wpływ kolonii letnich na rozwój fizyczny i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 77 s. 15 rys. 13 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WAKACJE * KOLONIE WAKACYJNE * KORELACJA


18/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Majkut J.
Tytuł: Analiza sprawności fizycznej dorosłych pracowników fabryki śrub i nitów oraz Żywieckiej Fabryki Papieru w Żywcu w roku 1962.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1962
Opis fizyczny: 56 s. 28 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * WIEK DOJRZAŁY * PRACOWNIK FIZYCZNY * ZAKŁAD PRACY * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE)


19/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Małczyk M.
Tytuł: Kierownictwo Krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego w latach 1945-1955 i jego zasługi w rozwoju uczelni.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 155 s. 7 fot. 1 mapa, bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * HISTORIA * SZKOŁA WYŻSZA * WSWF KRAKÓW * ROZWÓJ * ZARZĄDZANIE


20/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Maślanka H.
Tytuł: Charakterystyka rozwoju fizycznego chłopców na kolonii letniej Krakowskich Zakładów Odlewniczych w Harbutowicach w roku 1961.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1961
Opis fizyczny: 93 s. 13 fot. 37 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CHARAKTERYSTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KOLONIE WAKACYJNE


21/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mokrzycka-Caban J.
Tytuł: Ocena rozwoju fizycznego studentek I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1954/55.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 40 s. 42 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * OCENA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


22/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak J.
Tytuł: Zygmunt Wyrobek jako krzewiciel wychowania fizycznego i pionier Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 58 s. 61 fot. bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * BIOGRAFIA * SZKOŁA WYŻSZA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WYROBEK Z. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO


23/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Olbrycht J.
Tytuł: Rozwój problematyki w tematyce prac magisterskich z teorii wychowania fizycznego z zakresu turystyki, na tle bieżącego stanu.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 180 s. 3 ryc. 6 tab. bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * TURYSTYKA * PRACA MAGISTERSKA * PROBLEM


24/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paluchniak Z.
Tytuł: Wykorzystanie i produktywność kadr absolwentów WSWF w Krakowie z lat 1947-1949 na polu wychowania fizycznego i sportu.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1959
Opis fizyczny: 124 s. 7 fot. 27 tab. bibliogr.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * ABSOLWENCI * WYKSZTAŁCENIE * WYKORZYSTANIE * OCENA * WSWF KRAKÓW


25/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pamuła K.
Tytuł: Wykorzystanie i produktywność kadr absolwentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1932-1936 na polu wychowania fizycznego.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 158 s. 10 fot. 19 tab. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * ABSOLWENCI * WYKSZTAŁCENIE * WYKORZYSTANIE * OCENA * WSWF KRAKÓW * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


26/26

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pawełek J.
Tytuł: Wykorzystanie i produktywność kadr Absolwentów WSWF w Krakowie z lat 1937-1947.
Promotor: mgr Bugajski J.
Rok wydania: 1960
Opis fizyczny: 150 s. 9 fot. 4 ryc. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: EDUKACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * WIEDZA * WYKSZTAŁCENIE * OCENA * ABSOLWENCI * WSWF KRAKÓW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka