Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BASIAGA-PASTERNAK, JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Badula, Mateusz
Tytuł: Analiza czynników motywacyjnych do uprawiania sportu na przykładzie zawodników tenisa stołowego.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 71 s., 1 ryc., 25 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: TENIS STOŁOWY * ZAWODNICY * MOTYWACJA * GRA SPORTOWA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wdówka, Mariusz
Tytuł: Motywy podejmowania rekreacyjnych zachowań ruchowych przez studentów studiów dziennych kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 84 s., 2 ryc., 48 tab., 51 wykr.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


3/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: ysak, Tomasz
Tytuł: Analiza wybranych cech psychicznych, a efektywnoŚą zawodników piˆki nożnej na przykˆadzie Szkoˆy Mistrzostwa Sportowego.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 88 s., 1 rys., 26 tab., 25 wykr.Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * CECHY PSYCHICZNE * PIKA NOŻNA * ZAWODNICY * UCZNIOWIE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * GRA SPORTOWA * EFEKTYWNOŚĆ * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pasternak, Piotr
Tytuł: Droga do sukcesu - rola i działania trenera w dążeniu do osiągnięcia wyniku sportowego.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 82 s., 33 rys., 27 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORT * TRENER * ROLA * DZIAŁALNOŚĆ * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * WYNIKI SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KS 'PRĄDNICZANKA'(KRAKÓW) * KS 'WIECZYSTA' (KRAKÓW)


5/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Miranowicz, Grzegorz
Tytuł: Poziom agresji a zachowania agresywne u zawodnika hokejowego na lodzie KH. 'Sanok'.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 62 s., 16 ryc., 14 tab.Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * HOKEJ NA LODZIE * ZAWODNICY * MECZ * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


6/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Terlecki, Łukasz
Tytuł: Sprawność działania zawodników pięcioosobowej piłki nożnej halowej w oparciu o analizę wybranych właściwości psychicznych.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 75 s., 4 fot., 28 ryc., 9 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * HALA SPORTOWA * ZAWODNICY * CECHY PSYCHICZNE * PSYCHOLOGIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Czekaj, Sabina
Tytuł: Zagrożenia zaburzeń łaknienia w środowisku akademickim w Krakowie.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 107 s., 4 fot., 5 rys., 24 tab., 40 wykr.Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: ZDROWIE * ODŻYWIANIE * STUDENCI * ZABURZENIA * ANOREKSJA * BULIMIA * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


8/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jedynak, Paweł
Tytuł: Temperament i lęk jako czynniki warunkujące efektywność zawodników bowlingu.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 112 s., 5 fot., 34 ryc., 2 tab.Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMPERAMENT * LĘK * ZAWODNICY * KRĘGLARSTWO * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * BADANIA ANKIETOWE * BOWLING


9/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudzińska, Magdalena
Tytuł: Postawy ludzi starszych wobec aktywności ruchowej.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 59 s., 20 tab.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: GERIATRIA * WIEK STARCZY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POSTAWA * PŁEĆ Ż.


10/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Fałat, Jan
Tytuł: Popularyzacja sportu poprzez media.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 78 s., 23 wykr., 23 tab.Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * POPULARYZACJA * REKLAMA * MASS MEDIA * MŁODZIEŻ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA ANKIETOWE


11/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń, Magdalena
Tytuł: Typy temperamentu a sposób rozładowania agresji wśród uczniów gimnazjalnych.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 101 s., 42 ryc.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * TEMPERAMENT * EMOCJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * CHRZANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Karakuła, Jerzy
Tytuł: Zależności pomiędzy typem temperamantu a poziomem lęku i skłonnością do podejmowania ryzyka u zawodników piłki nożnej.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 58 s., 1 fot., 10 rys., 4 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * LĘK * RYZYKO * ZALEŻNOŚĆ * TEMPERAMENT * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE


13/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piwowarski, Marcin
Tytuł: Temperament a motywacja sportowa u piłkarzy nożnych w wieku trampkarza.
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 12 ryc., 3 tab.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRAMPKARZE * TEMPERAMENT * SPORT * MOTYWACJA * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Garbiński, Piotr
Tytuł: Zależności pomiędzy poziomem motywacji a stażem zawodniczym drużyn piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 66 s., 21 ryc., 18 tab.Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * JUNIORZY * SENIORZY * STAŻ ZAWODNICZY * GRA SPORTOWA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA PORÓWNAWCZE * BRZOZÓW (WOJ. PODKARPACKIE)


15/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głuc, Łukasz
Tytuł: Wpływ trenera na relacje interpersonalne w zespołach piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 63 s., 20 tab., 20 wykr.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRENER * STOSUNKI INTERPERSONALNE * GRA SPORTOWA * POSTAWA * ZACHOWANIE SIĘ * KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ogórek, Konrad
Tytuł: Emocje przedstarowe występujące w sporcie na przykładzie zawodników uprawiających gimnastykę sportową
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 65 s., 6 fot., 8 ryc., 4 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * GIMNASTYKA SPORTOWA * EMOCJE * LĘK * ZAWODY SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


17/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Adamus, Artur
Tytuł: Sytuacje trudne trenera piłki nożnej a satysfakcja z wykonywanej pracy w świetle wypalenia zawodowego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 59 s., 20 wykr., 8 tab.Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRENER SPORTOWY * PRACA ZAWODOWA * STRES * TRUDNOŚĆ * ZMĘCZENIE * PRZECIĄŻENIE ORGANIZMU * BADANIA ANKIETOWE * ANDRYCHÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WYPALENIE ZAWODOWE


18/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szymański, Łukasz
Tytuł: Zachowania agresywne a poziom agresji ogólnej u sportowców na przykładzie zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 68 s., 1 fot., 22 wykr., 6 tab.Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PSYCHOLOGIA * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * ZAWODY SPORTOWE * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * OPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


19/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Syta, Magdalena
Tytuł: Pozycja socjometryczna w zespole a wybrane parametry psychiczne zawodniczek koszykówki
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 80 s., 33 tab.Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA KOSZYKOWA * PŁEĆ Ż. * ZAWODNICY * OSOBOWOŚĆ * POMIAR * SOCJOMETRIA * TESTY


20/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabiniok, Wojciech
Tytuł: Percepcja trudnej sytuacji gry zawodników piłki nożnej o różnym stażu zawodniczym
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 64 s., 30 ryc.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * STAŻ ZAWODNICZY * GRA SPORTOWA * LĘK * TRUDNOŚĆ * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE * KLUB SPORTOWY * TWORKÓW (WOJ. ŚLĄSKIE)


21/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Grabowska, Joanna
Tytuł: Porównanie czynników motywacyjnych do uprawiania sportu przez zawodników niepełnosprawnych i pełnosprawnych
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 4 fot., 13 rys., 1 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZAWODNICY * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


22/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bajak, Mariusz
Tytuł: Sytuacje trudne występujące podczas meczu piłki nożnej - sposoby radzenia sobie ze stresem
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 67 s., 1 tab., 24 ryc.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * PSYCHOLOGIA * STRES * TRUDNOŚĆ * ZAWODY SPORTOWE * OSOBOWOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE


23/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kułak, Marcin
Tytuł: Trener piłki nożnej i jego możliwości zapobiegania patologicznym zjawiskom występującym w sporcie
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 71 s., 1 fot., 20 tab.Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * TRENER SPORTOWY * OSOBOWOŚĆ TRENERA * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * PATOLOGIA * ZAPOBIEGANIE


24/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bąk, Dawid
Tytuł: Motywacja zawodników piłki siatkowej po porażce
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 70 s., 19 ryc., 1 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA SIATKOWA * ZAWODNICY * MOTYWACJA * GRA SPORTOWA * PORAŻKA * NIEPOWODZENIE * EMOCJE


25/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dudzik, Anna
Tytuł: Postawy studentek uczelni krakowskich wobec aktywności ruchowej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 85 s., 2 tab.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * POSTAWA SPOŁECZNA * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Jamro, Łukasz
Tytuł: Motywacja uczniów szkół średnich do podejmowania aktywności ruchowej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 71 s., 3 fot., 24 ryc., 24 tab.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BIECZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Franus, Mateusz
Tytuł: Poziom motywacji sportowej ze szczególnym uwzględnieniem motywacji osiągnięć zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 56 s., 7 ryc., 2 tab.Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * SUKCES SPORTOWY * MOTYWACJA * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * TESTY * KLUB SPORTOWY * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO


28/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyrcz, Krzysztof
Tytuł: Zależności pomiędzy wynikiem sportowym, a poziomem motywacji zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 89 s., 35 rys., 18 tab.Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MOTYWACJA * WYNIK SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * FINANSE * KLUB SPORTOWY


29/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kotowska, Agnieszka
Tytuł: Dynamika zmian w strukturze osobowości studentów I i III roku Turystyki i Rekreacji ZWWF w Białej Podlaskiej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 64 s., 6 ryc., 6 tab.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * STUDENCI * CHARAKTER * KWESTIONARIUSZ * POMIAR * BIAŁA PODLASKA (WOJ. LUBELSKIE)


30/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Smoleń, Michał, Józef
Tytuł: Postawa nauczyciela wychowania fizycznego a zaangażowanie młodzieży w kulturę fizyczną, na przykładzie młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 111 s., 136 tab.Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * POSTAWA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM


31/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kopacz, Mariusz
Tytuł: Zależności pomiędzy stażem zawodniczym a poziomem motywacji u zawodników piłki nożnej na przykładzie drużyny ŁKS 'Garbarz' Zembrzyce
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 61 s., 1 fot., 17 wykr.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * GRA SPORTOWA * STAŻ ZAWODNICZY * MOTYWACJA * JUNIORZY * SENIORZY * BADANIA ANKIETOWE * TESTY * ZEMBRZYCE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Malik, Adam
Tytuł: Percepcja sytuacji trudnych i metod radzenia sobie ze stresem przez zawodników piłki nożnej o różnym poziomie doświadczenia zawodniczego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 90 s., 44 ryc., 15 tab.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * TRUDNOŚĆ * STRES * STAŻ ZAWODNICZY * JUNIORZY * SENIORZY * TESTY * KLUB SPORTOWY * DOBRZEŃ WIELKI (WOJ. OPOLSKIE)


33/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Omylak, Anna Maria
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania uprawiania gimnastyki sportowej przez chłopców w wieku 12-14 lat
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 96 s., 15 ryc., 4 tab., 1 rys.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * GIMNASTYKA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * UWARUNKOWANIA * TEMPERAMENT * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szwarnóg, Bogusława
Tytuł: Wpływ odniesionej kontuzji na stan psychiczny zawodnika
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 103 s., 42 wykr.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ZAWODNICY * URAZY * KONTUZJE * STRES * STAN PSYCHICZNY * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


35/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hałatek, Magdalena
Tytuł: Porównanie funkcjonowania mechanizmów obronnych u pacjentek z zaburzeniami odżywiania i studentek Akademii Wychowania Fizycznego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 78 s., 9 tab., 15 wykr.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * ODŻYWIANIE * ŻYWIENIE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * ZABURZENIA * OSOBOWOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kita, Łukasz
Tytuł: Agresja wśród piłkarzy na boisku i poza nim
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 38 ryc.Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * BOISKO SPORTOWE * STAŻ ZAWODNICZY * BADANIA ANKIETOWE


37/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podgórski, Jakub
Tytuł: Typy osobowości a radzenie sobie ze stresem u zawodników futsalu
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 67 s., 28 ryc., 9 fot.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * FUTSAL * ZAWODNICY * OSOBOWOŚĆ * STRES * ZAPOBIEGANIE * TESTY * POMIAR * HALOWA PIŁKA NOŻNA


38/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wójtowicz, Adam
Tytuł: Zależność między temperamentem, a regulacją emocji przedstartowych
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 69 s., 44 wykr.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMPERAMENT * EMOCJE * START * ZAWODNICY * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


39/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Palczewski, Maciej
Tytuł: Charakterystyka psychologiczna zawodników piłki nożnej grających na różnych pozycjach
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 82 s., 9 fot., 31 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * CHARAKTERYSTYKA * TEMPERAMENT * LĘK * UCZNIOWIE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


40/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stefańska, Agata
Tytuł: Motywy uczestnictwa w widowisku sportowym na przykładzie meczów wyjazdowych kibiców drużyny piłkarskiej Wisły Kraków
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 102 s., 8 fot., 32 ryc., 32 tab.Bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: WIDOWISKO SPORTOWE * UCZESTNICTWO * ZAWODNICY * PIŁKA NOŻNA * MECZ * KLUB SPORTOWY * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * MECZ WYJAZDOWY


41/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Serafin, Arkadiusz
Tytuł: Resocjalizacyjne oddziaływanie wychowania fizycznego na nieletnich niedostosowanych społecznie (na podstawie badań przeprowadzonych w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach).
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 76 s., 7 tab., 10 wykr.Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA * RESOCJALIZACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PROBLEM * WYCHOWANIE * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA (MYŚLENICE)


42/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rembiasz, Marek
Tytuł: Emocje w rekreacji sportowej na przykładzie początkujących narciarzy
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 72 s., 3 rys., 15 tab., 21 wykr.Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * NARCIARSTWO * EMOCJE * JAZDA NA NARTACH * KURS * LĘK * TESTY


43/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tokar, Dominika
Tytuł: Poziom kompetencji społecznych u studentów Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Psychologii
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 55 s., 2 ryc., 13 tab., 9 wykr.Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE * FIZJOTERAPIA * MOTYWACJA * KOMPETENCJE * BADANIA


44/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Calik, Elżbieta
Tytuł: Wychowanie fizyczne w opinii uczniów w gimnazjum i liceum w Tarnobrzegu
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 60 s., 22 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * OPINIA * UCZNIOWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * NAUCZYCIEL WF * TARNOBRZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


45/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plewa, Sławomir
Tytuł: Charakterystyka temperamentu i lęku u osób w różnym wieku uprawiających sztukę walki Tekwon-do
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 84 s., 3 fot., 3 ryc., 15 tab.Bibliogr. 88 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * SPORTY WALKI * ZAWODNICY * TEMPERAMENT * LĘK * TESTY * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


46/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Lupa, Agata
Tytuł: Problemy wychowawcze okresu dorastania w opinii rodziców i nauczycieli młodzieży gimnazjalnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 86 s., 10 ryc., 9 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ TRUDNA * PROBLEM * ZACHOWANIE SIĘ * BADANIA ANKIETOWE * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


47/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bakalarek, Malwina
Tytuł: Skłonność do ryzyka i poszukiwanie doznań a podejmowanie podróży trampingowych u studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 80 s., 5 ryc., 2 tab.Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA WYJAZDOWA * PODRÓŻE * WYPRAWY * RYZYKO * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Niemiec, Sylwia
Tytuł: Postawy studentów Wychowania Fizycznego wobec dopingu farmakologicznego w sporcie
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 93 s., 19 wykr., 6 tab., 1 schem.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * POSTAWA SPOŁECZNA * STUDENCI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DOPING FARMAKOLOGICZNY * SPORT * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paruch, Agnieszka
Tytuł: Problem chuligaństwa stadionowego w opinii polskich internautów - kibiców piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 85 s., 7 fot., 23 ryc., 20 tab.Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * STADION SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * PATOLOGIA * KLUB SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * STADION SPORTOWY * OPINIA * INTERNAUCI


50/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Haligowski, Bartosz
Tytuł: Agresja u zawodników piłki nożnej prezentujących różny poziom sportowy
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 74 s., 4 ryc., 24 tab.Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * KLUB SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE


51/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Matyja, Jacek
Tytuł: Porównanie czynników motywacyjnych juniorów, zawodników piłki nożnej TKS 'Skawinka" i SMS Kraków
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 67 s., 18 ryc., 5 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * JUNIORZY * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TKS 'SKAWINKA' (SKAWINA) * SMS KRAKÓW


52/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bysiec, Julita
Tytuł: Taniec nowoczesny jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego i rozładowania emocji wśród młodzieży
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 16 fot., 41 wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: TANIEC NOWOCZESNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * GIMNAZJUM * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MOTYWACJA


53/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Włodarczyk, Krzysztof
Tytuł: Poziom agresji w zależności od stażu treningowego u zawodników Limanowskiego Klubu Karate Kyokushin
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 61 s., 12 wykr., 10 fot., 7 ryc.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * KARATE * ZAWODNICY * AGRESYWNOŚĆ * ZALEŻNOŚĆ * STAŻ ZAWODNICZY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LIMANOWSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN


54/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skawina, Jakub
Tytuł: Typ temperamentu i poziom motywacji sportowej u zawodników piłki nożnej o różnym stażu zawodniczym
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 53 s., 14 ryc., 1 tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * TEMPERAMENT * ZAWODNICY * STAŻ ZAWODNICZY * PIŁKA NOŻNA * MOTYWACJA * JUNIORZY * SENIORZY * TEST * WADOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KLUB SPORTOWY 'SKAWA' (WADOWICE)


55/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ziomek, Maciej
Tytuł: Obraz nauczyciela wychowania fizycznego, widziany oczami uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 69 s., 29 ryc., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * NAUCZYCIEL WF * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


56/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sawicki, Leszek
Tytuł: Powiązania religii i sportu. Postawy juniorów - zawodników piłki nożnej wobec religii
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 109 s., 9 fot., 28 ryc., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: SPORT * PIŁKA NOŻNA * RELIGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * PARAFIALNY KLUB SPORTOWY * POSTAWA SPOŁECZNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * AUTORYTET * POGLĄDY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA


57/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Walkosz, Michał
Tytuł: Motywy uprawiania ćwiczeń siłowych przez młodzież męską gimnazjalną
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 62 s., 34 ryc., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY WALKI * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


58/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tworzydło, Bartosz
Tytuł: Przyczyny agresywnych zachowań wśród kibiców piłki nożnej
Promotor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 129 s., 9 fot., 25 ryc., 20 tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * STADION SPORTOWY * KIBIC SPORTOWY * ZACHOWANIE SIĘ * AGRESYWNOŚĆ * PRZYCZYNY * BADANIA ANKIETOWE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * MIEJSKI KLUB SPORTOWY 'SANDECJA' (NOWY SĄCZ)


59/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szelingowska, Anna
Tytuł: Emocje przedstartowe a strategie radzenia sobie ze stresem
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 83 s., 38 ryc., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * STRES * STUDENCI * AWF KRAKÓW * SPORT * ZAWODY SPORTOWE * START * EMOCJE * DOPING FARMAKOLOGICZNY * BADANIA ANKIETOWE * ANALIZA DANYCH


60/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Półtorak, Halina
Tytuł: Strategie radzenia sobie ze stresem u zawodników i zawodniczek piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 52 s., 20 ryc., 20 tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * EMOCJE * STRES * ZACHOWANIE SIĘ * ZAPOBIEGANIE


61/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Osiadły, Justyna
Tytuł: Motywacja i wartości związane z podejmowaniem wypraw na górskie szczyty przez osoby niepełnosprawne i pełnosprawne
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 68 s., 3 fot., 2 ryc., 8 tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: TURYSTYKA GÓRSKA * WYPRAWY WYSOKOGÓRSKIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * PEŁNOSPRAWNI * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


62/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kolasa, Gabriel
Tytuł: Struktura motywacyjna zawodników piłki nożnej o różnym stażu zawodniczym
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 60 s., 15 tab., 15 wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * GRA SPORTOWA * MOTYWACJA * STAŻ ZAWODNICZY * JUNIORZY * SENIORZY * BADANIA ANKIETOWE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LEŃCZE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


63/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żurawiecki, Szymon
Tytuł: Osobowość i poziom lęku a percepcja sytuacji trudnych u młodych zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 89 s., 39 ryc., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OSOBOWOŚĆ * LĘK * STRES * GRA SPORTOWA * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


64/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kiwacz, Katarzyna
Tytuł: Stres organizacyjny i jego konsekwencje w grupie zawodowej pielęgniarek i nauczycielek wychowania fizycznego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 57 s., 8 ryc., 9 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL WF * PIELĘGNIARKA * OPIEKA MEDYCZNA * STRES * PRACA ZAWODOWA * PROBLEM * TRUDNOŚĆ * ZADOWOLENIE


65/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kapłon, Jerzy
Tytuł: Wybrane psychologiczne aspekty pracy ratowników górskich
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 65 s., 19 fot., 8 ryc., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: RATOWNICTWO GÓRSKIE * RATOWNIK GÓRSKI * DZIAŁALNOŚĆ * RYZYKO * UMIEJĘTNOŚCI * LĘK * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * WYPADKI * PRACA


66/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gach, Jolanta
Tytuł: Porównanie zapotrzebowania na stymulację, poziomu ryzyka oraz lęku jako cechy u osób uprawiających oraz nieuprawiających skoki spadochronowe
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 46 s., 8 fot., 6 ryc., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: SPORTY POWIETRZNE * SKOKI ZE SPADOCHRONEM * RYZYKO * LĘK * STYMULACJA


67/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nowak, Joanna
Tytuł: Motywacja do uprawiania piłki ręcznej u zawodniczek różniących się poziomem sportowym
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 93 s., 2 fot., 30 ryc., 1 tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * TRENING * MOTYWACJA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


68/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dobroch, Przemysław
Tytuł: Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w piłce nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 67 s., 18 ryc., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * PIŁKA NOŻNA * STRES * EMOCJE * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


69/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Długa, Edyta
Tytuł: Osobowościowe uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej przez dzieci (na przykładzie hokeja na lodzie i gimnastyki sportowej)
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 54 s., 13 ryc., 2 tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: HOKEJ NA LODZIE * GIMNASTYKA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * UWARUNKOWANIA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


70/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rembiasz, Justyna
Tytuł: Rola aktywności fizycznej w życiu chorych dzieci oraz jej wpływ na ich rozwój psychiczny i fizyczny
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 78 s., 27 ryc., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI * UKŁAD KRĄŻENIA * SERCE * CHOROBY * WADY WRODZONE * RODZICE * POSTAWA * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * RAWA MAZOWIECKA (WOJ. ŁÓDZKIE)


71/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Michalik, Marcin
Tytuł: Percepcja trudnych sytuacji sportowych, poziom lęku a efektywność boiskowa u dzieci uprawiających piłkę nożną
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 51 s., 3 rys., 7 tab., 10 wykr., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura: 33753WF
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * GRA * SKUTECZNOŚĆ * LĘK * STRES SPORTOWY * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KLUB SPORTOWY * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


72/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Słowiński, Konrad
Tytuł: Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez studentów wychowania fizycznego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 58 s., 10 tab., 35 wykr., bibliogr. 26 poz. Aneks: s. 58
Sygnatura: 37863WF
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW


73/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pomykała, Sylwia
Tytuł: Stres w pracy ratowników górskich na przykładzie Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Rarunkowego
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: [73] s., 16 fot., 1 mapa, 2 ryc., 4 tab., 12 wykr., bibliogr. 31 poz. Aneks: s. [72]-[73]
Sygnatura: 40125WF
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA * RATOWNICTWO GÓRSKIE * STRES * EMOCJE * PRACA ZAWODOWA * GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE


74/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gontek, Anita
Tytuł: Motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania treningu pływackiego na przykładzie Szkolnego Klubu Sportowego 'Iskra' w Sanoku
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 67 s., 9 ryc., bibliogr. 22 poz. Aneks: s. 65-67
Sygnatura: 40045WF
Słowa kluczowe: PSYCHOLOGIA SPORTU * PŁYWANIE SPORTOWE * TRENING PŁYWACKI * MOTYWACJA * OSOBOWOŚĆ SPORTOWCA * CECHY PSYCHICZNE * ZAWODNICY * SZKOLNY KLUB SPORTOWY * SANOK (WOJ. PODKARPACKIE)


75/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Basiak, Agata
Tytuł: Stres podczas meczu w opinii zawodników i zawodniczek piłki ręcznej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 57 s., 26 wykr., bibliogr. 30 poz. Aneks: s. 56-57
Sygnatura: 39239WF
Słowa kluczowe: PIŁKA RĘCZNA * MECZ * PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE * STRES SPORTOWY * PIŁKARZ RĘCZNY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


76/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dubiel, Anna
Tytuł: Metoda 3I w terapii 7-letniego dziecka z autyzmem
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 74 s., 3 ryc., 5 tab., 1 wykr., bibliogr. 66 poz. Aneks: s. 65-74
Sygnatura: 39049RR
Słowa kluczowe: AUTYZM * HISTORIA * PRZYCZYNY * OBJAWY * DIAGNOZA * METODA * LECZENIE * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * METODA 3I


77/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Podgórny, Michał
Tytuł: Zjawisko hazardu w opinii zawodników piłki nożnej w wieku juniorskim
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2012
Opis fizyczny: 62 s., 19 tab., bibliogr. 31 poz., streszcz. j. pol.
Sygnatura: 38661WF
Słowa kluczowe: UZALEŻNIENIA * HAZARD * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PIŁKA NOŻNA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


78/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Samek, Stanisław
Tytuł: Przemoc i agresja w gimnazjum w opinii uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 56 s., 10 tab., bibliogr. 27 poz.
Sygnatura: 39268WF
Słowa kluczowe: PRZEMOC * AGRESJA * SZKOŁA * WIEŚ * MIASTO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PILZNO (WOJ. PODKARPACKIE) * SŁOTOWA (WOJ. PODKARPACKIE) * PUBLICZNE GIMNAZIUM


79/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Goździk, Anita
Tytuł: Płeć psychologiczna i uwarunkowania osobowościowe u piłkarzy i piłkarek nożnych
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60 s., 5 ryc., 3 tab., 14 wykr., bibliogr. 31 poz.
Sygnatura: 40047WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE SPORTU * OSOBOWOŚĆ SPORTOWCA * INWENTARZ PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ A KUCZYŃSKIEJ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * INWENTARZ OSOBOWOŚCI NEO-FFI


80/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sochacki, Marcin
Tytuł: Stres i emocje sportowe u zawodników piłki nożnej I i V ligi
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 59 s., 4 fot., 23 ryc., bibliogr. 23 poz. Aneks
Sygnatura: 40141WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * STRES SPORTOWY * EMOCJE * OSOBOWOŚĆ * PSYCHOLOGIA SPORTU * BADANIA ANKIETOWE * KLUB LKS JORDAN JORDANÓW * KLUB KKS SANDECJA NOWY SĄCZ


81/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Mika, Monika
Tytuł: Motywacja do aktywności tanecznej kobiet i mężczyzn
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 54s., 1 ryc., 17 wykr. bibliogr 35 poz. Aneks
Sygnatura: 40247WF
Słowa kluczowe: TANIEC * HISTORIA * MOTYWACJA WEWNĘTRZNA * MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZALEŻNOŚĆ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA


82/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Piorun, Marta
Tytuł: Trening piłki ręcznej jako sposób obniżania nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 66 s., 21 rys., 3 tab., bibiogr. 24 poz. Aneks
Sygnatura: 41686WF
Słowa kluczowe: GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING * NADPOBUDLIWOŚĆ * PSYCHOLOGIA * ZABURZENIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż


83/83

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sosin, Katarzyna
Tytuł: Struktura motywacji u zawodników piłki nożnej
Promotor: dr Basiaga-Pasternak, Joanna
Rok wydania: 2013
Opis fizyczny: 60 s., 15 rys., 2 tab., 13 wykr., bibliogr. 39 poz. Aneks
Sygnatura: 41714WF
Słowa kluczowe: PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MOTYWACJA WEWNĘTRZNA * MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA * MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH * WSPÓŁZAWODNICTWO * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka