Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BŁYSZCZUK J.
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kubicz-Chachurska M.
Tytuł: Ocena postawy ciała dzieci 8-letnich z regionu Raby Wyżnej w stosunku do ich rówieśników z populacji miejskiej Krakowa.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1992
Opis fizyczny: 71 s. 22 tab. 15 rys. bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * MIASTO * WIEŚ * KORELACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


2/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Nagraba A.
Tytuł: Ocena postawy ciała dziewcząt 10-cio i 13-letnich w zależności od stopnia aktywności ruchowej.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1993
Opis fizyczny: 46 s. 10 tab. 3 wykr. bibliogr.22 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


3/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ryńska R.
Tytuł: Ocena postawy ciała dziewcząt i chłopców siedemnasto i osiemnastoletnich w klasach III i IV w szkole ponadpodstawowej w Krakowie-Nowa Huta.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 75 s. 2 rys. 31 tab. 27 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA WF * ANATOMIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KORELACJA


4/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Stawiarz J.
Tytuł: Ocena wyników wybranych prób sprawności fizycznej u dziewcząt i chłopców w wieku 10,5-12,5 w nawiązaniu do stanu zdrowia określonego przynalżnością do grupy dyspanseryjnej z wadami klatki piersiowej (klatka piersiowa 'szewska').
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 46 s. 7 fot. 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: KINEZYTERAPIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * GRUPY DYSPANSERYJNE * STAN ZDROWIA * WADY POSTAWY * KLATKA PIERSIOWA * KORELACJA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE


5/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kwasik T.
Tytuł: Wpływ treningu siłowego na przyrost masy mięśniowej u kulturystów początkujących i zaawansowanych.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 45 s. 2 rys. 5 tab. 10 wykr. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: TEORIA SPORTU * KULTURYSTYKA * MIĘŚNIE * TRENING SIŁY * ĆWICZENIA SIŁOWE * KORELACJA


6/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gołąb B.
Tytuł: Ocena wyników wybranych prób sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców w wieku 10,5-12,5, w nawiązaniu do stanu zdrowia określonego przynależnością do grupy dyspanseryjnej (nadwagi).
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1994
Opis fizyczny: 60 s. 7 tab. 7 wykr. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: MOTORYCZNOŚĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * STAN ZDROWIA * GRUPY DYSPANSERYJNE * OTYŁOŚĆ * KORELACJA


7/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Dyda D.
Tytuł: Ocena rozwoju morfologicznego oraz ogólnej sprawności fizycznej dzieci w wieku 12,5 lat zamieszkałych w Rabce.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 46 s. 1 schem. 17 tab. 8 wykr. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * MORFOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * RABKA ZDRÓJ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Płatek P.
Tytuł: Ocena postawy ciała dzieci z klas od I do IV ze Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1995
Opis fizyczny: 56 s. 12 tab. 21 wykr. bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * WADY POSTAWY


9/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zgud K.
Tytuł: Ocena rozwoju morfologicznego oraz postawy ciała chłopców w wieku 11,5-14,5 lat ze Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 50 s. 17 tab. 8 wykr. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * POSTAWA CIAŁA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * STATUS SPOŁECZNY * WARUNKI BYTOWE * KORELACJA


10/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Górny J.
Tytuł: Ocena anatomiczna i biomechaniczna odcinka lędźwiowego kręgosłupa w czasie procesu rehabilitacyjnego zapalenia nerwu kulszowego (rwy kulszowej).
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1996
Opis fizyczny: 65 s. 26 rys. 11 wykr. bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * BIOMECHANIKA * REHABILITACJA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * NERWY * ZAPALENIE * RWA KULSZOWA


11/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wyżga M.
Tytuł: Ocena postawy ciała dzieci niewidzących w wieku 12-14 lat oraz jej porównanie do grupy dzieci widzących.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 34 s. 6 ryc. 2 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEWIDOMI * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY


12/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kafel B.
Tytuł: Charakterystyka i porównanie wysklepienia łuku poprzecznego i podłużnego stopy u dzieci niewidomych i widzących w wieku 13-15 lat z terenu Krakowa.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 34 s. 6 ryc. 4 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: ANATOMIA * CECHY SOMATYCZNE * STOPA * BUDOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEWIDOMI


13/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łuszcz P.
Tytuł: Poziom wiedzy młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa bielsko-bialskiego na temat wad postawy ciała, ich powstawania oraz zapobiegania.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 95 s. 1 ryc. 90 tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * WIEDZA * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


14/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Krzaczyńska J.
Tytuł: Wpływ wykształcenia rodziców na poziom rozwoju morfologicznego i sprawność fizyczną dzieci w wieku 12.5 lat na przykładzie dziewcząt i chłopców z wybranych szkół podstawowych dzielnicy Śródmieście.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 63 s. 13 ryc. 48 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RODZICE * WYKSZTAŁCENIE * KORELACJA


15/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łabno W.
Tytuł: Ocena postawy ciała dzieci niedowidzących w wieku 13-15 lat oraz jej porównanie do grupy dzieci widzących.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1997
Opis fizyczny: 36 s. 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WADY WZROKU * KORELACJA


16/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Rusnak M.
Tytuł: Porównanie oceny postawy ciała 14-letnich chłopców w zależności od miejsca zamieszkania.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 45 s. 12 ryc. 6 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA


17/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kasprzycka A.
Tytuł: Budowa somatyczna dziewcząt w klasach ogólnych i sportowych Myślenic w wieku 13-stu i 14-stu lat oraz porównanie wybranych elementów budowy morfologicznej z dziewczętami z Krakowa.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 48 s. 28 ryc. 21 tab. bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA


18/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Staniszewska M.
Tytuł: Ocena postawy ciała chłopców 11-sto i 14-sto letnich w zależności od stopnia aktywności ruchowej.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1998
Opis fizyczny: 43 s. 4 ryc. 10 tab. bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


19/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroll D.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na postawę ciała u dzieci w wieku 9-10 i 13-14 lat.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 1999
Opis fizyczny: 55 s. 10 ryc. 13 tab. bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POSTAWA CIAŁA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * KORELACJA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


20/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Plata B.
Tytuł: Ocena postawy ciała chłopców 12,5 i 13,5 letnich w zależności od stopnia aktywności ruchowej.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 63 s. 5 ryc. 15 tab. bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KORELACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M.


21/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Zygarowicz U.
Tytuł: Wpływ różnych form terapii rehabilitacyjnych na sprawność układu oddechowego mierzonego wskaźnikiem FEV1 u pcjentów przebywających na leczeniu sanatoryjnym w uzdrowisku Wysowa Zdrój.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 46 s. 10 ryc. 14 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * KINEZYTERAPIA * UKŁAD ODDECHOWY * KRTAŃ * OSKRZELA * PŁUCA * CHOROBY * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * ASTMA OSKRZELOWA * LECZENIE * UZDROWISKO * SANATORIUM * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * WYSOWA ZDRÓJ


22/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Żebracka-Solarz M.
Tytuł: Porównanie oceny postawy ciała oraz jej poszczególnych elementów w grupach dziewcząt 11,5 i 12,5 letnich ze środowisk miejskiego i wiejskiego.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 62 s. 15 ryc. 15 tab. bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * WADY POSTAWY * ZAPOBIEGANIE


23/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kroll D.
Tytuł: Ocena postawy ciała dzieci w wieku 9,5 i 13,5 lat przed i po rocznym okresie uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 2000
Opis fizyczny: 59 s. 5 ryc. 8 tab. bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * OCENA * WADY POSTAWY * GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA * SKUTECZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


24/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Paduszyński, Jarema
Tytuł: Zmienność osobnicza wybranych cech budowy anatomicznej człowieka.
Promotor: dr Błyszczuk J.
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 44 s. 10 fot. 10 tab. bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * BUDOWA SOMATYCZNA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OBSERWACJA * OPIS * RÓŻNICA * ANATOMIA * CECHY OSOBNICZE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka