Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BŁYSZCZUK, JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Wojtaszek, Jolanta
Tytuł: Ocena poziomu morfologicznego i sprawności fizycznej dzieci 11, 5 letnich w aspekcie selekcji wstępnej do klasy sportowej o profilu koszykówki i siatkówki.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2002
Opis fizyczny: 73 s. 4 ryc. 20 tab. bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA KOSZYKOWA * SELEKCJA * SZKOŁA SPORTOWA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TEST EUROFIT * BADANIA PORÓWNAWCZE


2/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Kardaś, Piotr
Tytuł: Ocena budowy stóp dzieci 9-11 letnich należących do rasy czarnej i białej.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 91 s., 36 ryc., 29 tab.Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: REHABILITACJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * BUDOWA CIAŁA * ANTROPOLOGIA * RASA * POMIAR


3/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Polak, Natalia
Tytuł: Ocena budowy kolan i wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp 12,5 letnich chłopców z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle grupy kontrolnej.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2005
Opis fizyczny: 90 s., 8 fot., 15 wykr., 17 ryc., 9 tab.Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BUDOWA CIAŁA * KOLANO * STOPA * POMIAR * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (TARNÓW)


4/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Korzeniowska, Kinga
Tytuł: Ocena postępowania rehabilitacyjnego mierzonego według skali: Brunnstrom, Ashworth, Rankin, Barthel u pacjentek po przebytym udarze mózgu w nawiązaniu do ich wieku, w zależności od czasu wystąpienia udaru oraz umiejscowienia ogniska udarowego.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 55 s., 23 tab., 29 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * PŁEĆ Ż. * CHOROBY * UDAR MÓZGU * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * LECZENIE


5/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Hudela, Elżbieta
Tytuł: Ocena postępowania rehabilitacyjnego mierzonego według skal : Brunnstrom, ashwort, Rankin i Barthel, u pacjentów po przebytym udarze mózgu w nawiązaniu do ich wieku, czasu trwania rehabilitacji a także w zależności od czasu wystąpienia udaru oraz strony ciała zajętej niedowładem.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 2 tab., 41 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * NIEDOWŁAD POŁOWICZY * REHABILITACJA * WYWIAD


6/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Sobczyk, Michał
Tytuł: Ocena warunków pracy fizjoterapeutów w świetle ankiet przeprowadzonych pośród pracowników tej grupy zawodowej.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 40 s., 10 ryc.Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * FIZJOTERAPEUTA * PRACA ZAWODOWA * BÓL * KRĘGOSŁUP * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * ZDROWIE * POZYCJA CIAŁA * BADANIA ANKIETOWE


7/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tott, Bartłomiej
Tytuł: Zdolności wysiłkowe pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego w nawiązaniu do dymorfizmu płciowego.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 90 s., 3 fot., 40 ryc., 29 tab.Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * DYMORFIZM PŁCIOWY * WIEK DOJRZAŁY * TEST WYSIŁKOWY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Szewczyk, Izabela
Tytuł: Próba oceny procesu rehabilitacji u pacjentów po wydłużeniu podudzia metodą Ilizarowa.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2006
Opis fizyczny: 43 s., 1 fot., 8 ryc., 3 tab.Bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * REHABILITACJA * NARZĄDU RUCHU * KOŃCZYNA DOLNA * DŁUGOŚĆ * LECZENIE CHIRURGICZNE * METODA ILIZAROWA * SKUTECZNOŚĆ


9/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Pałys, Monika
Tytuł: Wpływ rehabilitacji na funkcję stawu kolanowego po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego w nawiązaniu do wieku pacjenta
Promotor: Zakł. Anatomii Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 93 s., 30 wykr., 5 ryc., 29 tab.Bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * STAWY * STAW KOLANOWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE * PACJENCI * WIEK KALENDARZOWY * POMIAR * RUCHOMOŚĆ * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * SANDOMIERZ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)


10/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Gierlicka, Lucyna
Tytuł: Ocena czteroletniego procesu rehabilitacji mierzonego testem PPAC u dzieci z różnym stopniem upośledzenia umysłowego
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 76 s., 18 tab., 31 wykr.Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * POMIAR * TESTY * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * OŚRODEK REHABILITACJI


11/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Tesznar, Anna
Tytuł: Wpływ płci, wieku oraz wybranych czynników społrcznych na częstość występowania zespołu bolesnego barku i zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej u pacjentów N.Z.O.Z. w Krośnie
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 74 s., 9 ryc., 35 tab.Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * FIZJOTERAPIA * CHOROBY * ZESPÓŁ BOLESNEGO BARKU * BÓL * DIAGNOZA * LECZENIE * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * NADKŁYKIEĆ BOCZNY


12/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łapińska, Joanna
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp dzieci w wieku 7, 10 i 11 lat w nawiązaniu do stopnia ich aktywności fizycznej, typu budowy ciała oraz poziomu wykształcenia rodziców
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 101 s., 13 ryc., 72 tab.Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * UWARUNKOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE


13/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Ciążyńska, Ewa
Tytuł: Ocena i porównanie poziomu rozwoju morfologicznego oraz zdolności siłowych i koordynacyjnych u dzieci zdrowych i upośledzonych umysłowo w wieku 10,5 i 12,5 lat.
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 68 s., 29 tab., 48 wykr.Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROZWÓJ MORFOLOGICZNY * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * SIŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA PORÓWNAWCZE


14/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacka, Anna
Tytuł: Ocena miesięcznego procesu rehabilitacyjnego u pacjentów po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 69 s., 1 fot., 11 rys., 18 tab., 21 wykr.Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STAW KOLANOWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * ARTROSKOPIA * WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE * RUCHOMOŚĆ * SIŁA MIĘŚNIOWA


15/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Buś, Małgorzata
Tytuł: Ocena postępów rehabilitacyjnych u pacjentów po udarze mózgu mierzonych według skal: Brunnstrom, Rankina i Barthel na podstawie analizy wpływu podjętego rodzaju terapii, na powrót funkcji motorycznych
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2007
Opis fizyczny: 84 s., 25 tab., 39 wykr., 13 ryc.Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * NEUROLOGIA * MÓZG * UDAR MÓZGU * REHABILITACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŃCZYNA DOLNA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * ĆWICZENIA LECZNICZE * PŁEĆ M. * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE)


16/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Głowacka, Anna
Tytuł: Próba oceny wyników leczenia usprawniającego po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w nawiązaniu do płci i wieku pacjenta
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 4 ryc., 6 wykr., 13 tab.Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: FIZJOTERAPIA * ORTOPEDIA * URAZY * WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE * LECZENIE CHIRURGICZNE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


17/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Łukasik, Paweł
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp u 11 i 12 letnich chłopców trenujących pływanie na tle grupy
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2008
Opis fizyczny: 66 s., 11 tab., 7 ryc., 30 wykr.Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: PŁYWANIE * ORTOPEDIA * STOPA * PŁASKOSTOPIE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY


18/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Baeck-Grygowicz, Dorota
Tytuł: Wpływ gimnastyki korekcyjnej prowadzonej metodą tradycyjną na poprawę łuku podłużnego stóp mierzonego kątem Clarke'a u dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 124 s., 35 fot., 40 rys., 21 tab.Bibliogr. 90 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * PŁASKOSTOPIE * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * ĆWICZENIA LECZNICZE * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


19/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skowron, Agata
Tytuł: Ocena i porównanie wysklepienia łuku podłużnego stopy dzieci przedszkolnych, pochodzących z różnych środowisk
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2009
Opis fizyczny: 103 s., 9 rys., 22 tab., 88 wykr.Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * WADY POSTAWY * STOPA * PŁASKOSTOPIE * MIASTO * WIEŚ * BADANIA PORÓWNAWCZE


20/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bednarczyk, Tomasz
Tytuł: Ocena skuteczności połączonej fizykoterapii i kinezyterapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 58 s., 4 fot., 9 tab., 5 wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: FIZYKOTERAPIA * KINEZYTERAPIA * CHOROBY * STAWY * STAW KOLANOWY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * BÓL * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * SIŁA MIĘŚNIOWA * RUCHOMOŚĆ


21/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Skokoń, Aleksandra
Tytuł: Próba oceny rehabilitacji u pacjenta z zespołem cieśni nadgarstka oraz ocena struktury socjologicznej badanych pacjentów
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 63 s., 17 tab., 11 wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * REHABILITACJA * ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE * NADGARSTEK * ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA * BÓL * LECZENIE * BADANIA ANKIETOWE


22/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Przybyła, Sylwia
Tytuł: Porównanie zmian w postawie ciała u dzieci i młodzieży w okresie dwuletniego rozwoju
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 63 s., 15 tab., 12 wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KIFOZA * LORDOZA * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * POMIAR


23/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Bugała, Daniel
Tytuł: Ocena ukształtowania stóp, badane różnymi metodami u dzieci w aspekcie 2-letniego rozwoju
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2010
Opis fizyczny: 72 s., 6 fot., 4 rys., 25 tab., 14 wykr., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STOPY * PŁASKOSTOWIE * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * ĆWICZENIA LECZNICZE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TESTY * POMIAR


24/24

Rodzaj pracy: MAGISTERSKA
Autor: Namiota, Maciej
Tytuł: Ocena postawy ciała młodzieży z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
Promotor: dr Błyszczuk, Jerzy
Rok wydania: 2011
Opis fizyczny: 63 s., 1 ryc., 10 tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe: POSTAWA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka