Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZWIERZĘTA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Autor: Kłapkowski, Franciszek
Tytuł: Wapienie ziarnistości w mózgowiu chomika złocistego.
W czasop.: Fol. Biol.. - 1959, nr 7, s. 321-329..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ANATOMIA * UKŁAD NERWOWY * BIOCHEMIA * MÓZG * ZWIERZĘTA


2/15

Autor: Kłapkowski, Franciszek
Tytuł: Narządy ciemieniowe ssaków i ich morfogeneza na tle Międzynarodowej Konferencji w Amsterdamie (10-13.VII.1963) i preparatów własnych
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 62-63.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ANATOMIA * GŁOWA * NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI * ZWIERZĘTA * KONFERENCJA * AMSTERDAM (HOLANDIA)


3/15

Autor: Kłapkowski, Franciszek
Tytuł: Morfologiczne i lokalizacyjne badania chemiczne nad organiczną substancją złogów wapiennych z tkanki mózgowej chomika złocistego.
W czasop.: Acta Histochemica. - 1961, nr 12, s. 229-240..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ANATOMIA * MÓZG * BIOCHEMIA * ZWIERZĘTA


4/15

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki Narodowe Apeninów. [Cz.] 2, Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Wierchy. - R. 57 (1993), s. 206--216. - 4 fot., 1 mapa - Bibliogr. 6 poz. - Na okładce napis: Rok pięćdziesiaty siódmy 1988-1991
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * HISTORIA * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENINY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * WŁOCHY


5/15

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Park Narodowy Stelvio
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 4, s. 28--29. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PARK NARODOWY STELVIO * ALPY * WŁOCHY * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA


6/15

Autor: Bischler, Sybille; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Wspinanie, korale i kangury - podróż przez Terra Australia
W czasop.: Góry. - 2003, nr 6, s. 76--81. - 12 fot, 1 tab.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * PODRÓŻE * GÓRY * WSPINACZKI * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * RELACJE OSOBISTE * AUSTRALIA


7/15

Autor: Nowak, Ewa; Wyrwicz, Grażyna; Dąbrowski, Zbigniew; Smoleński, Olgierd; Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Effects of Phenylhydrazine or Recombinant Human Erythropoietin on Deformability and Activity of Dehydrogenase Glucose-6-phosphate and Acetylcholinesterase in Wistar Rats Blood Enriched in Reticulocytes
W czasop.: Fol. Biol.. - Vol. 41 (2003), no 3-4, s. [195]--199. - 3 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA * KREW * ERYTROPOETYNA * ZWIERZĘTA * SZCZUR * BADANIA EKSPERYMENTALNE


8/15

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Fauna Pienińskiego Parku Narodowego, jej zagrożenie i ochrona
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8. s. [71]--82. - Summ. - 12 tab. - 2 rys. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZWIERZĘTA * ZAGROŻENIE * OCHRONA PRZYRODY * BADANIA NAUKOWE


9/15

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Aktywna ochrona przyrody i związane z nią problemy teoretyczne i praktyczne
W książce: 15 lat Poleskiego Parku Narodowego : monografia / praca zbior. pod red. Tadeusza J. Chmielewskiego ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poleski Park Narodowy. - Warszawa ; Lublin ; Urszulin : Poleski Park Narodowy, 2005. - Summ. - Bibliogr. 31 poz. - S. 7-16 : 3 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-912383-4-2
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA * ZWIERZĘTA * ROŚLINY * PROBLEM


10/15

Autor: Witkowski, Zbigniew; Michalik, Stefan; Adamski, Paweł
Tytuł: Conservation of marginal areas in protected territories: The Ojców National Park - case study
W czasop.: Ekol. (Bratisl.). - Vol. 23, nr 1 (2004), s. 40--56. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * EKOSYSTEM * OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY * OJCÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE* STUDIUM PRZYPADKU


11/15

Autor: Płonka, Małgorzata; Bielański, Władysław; Konturek, S. J.; Targosz, A.; Śliwowski, Z.; Dobrzańska, Maria; Kamińska, Anna; Sito, E.; Konturek, P. C.; Brzozowski, Tomasz
Tytuł: Helicobacter pylori infection and serum gastrum, ghrelin and leptin in children of Polish shepherds
W czasop.: Digest. Liv. Dis.. - Vol. 38, Nr 2 (2006), s. 91--97. - Nadbitka
Słowa kluczowe: * UKŁAD TRAWIENNY * BAKTERIE * HELICOBACTER PYLORI * ZWIERZĘTA * CHOROBY * OWCE * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE* GASTRIN * PRZECIWCIAŁA


12/15

Autor: Zielonka, Tomasz; Ciapała, Szymon; Holeksa, Jan
Tytuł: Struktura martwego drewna w Potoku Waksmundzkim w Tatrach
W książce: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T. 2, Nauki biologiczne / red. Zbigniew Mirek, Barbara Godzik ; Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Krakowski. - Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006. - Bibliogr. s. 101 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Tyt. okł. źr.: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005 - S. [95]-101 : 2 fot., 6 ryc.. - ISBN 83-85832-95-5
Impreza: Ogólnopolska Konferencja 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek' (3 ; 2005 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ŚRODOWISKO * EKOSYSTEM * KORYTO RZECZNE * RZEKA * POTOK * TEREN LEŚNY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * TATRY * WAKSMUNDZKI, POTOK * KONFERENCJA * REFERAT* MARTWE DREWNO


13/15

Autor: Pawlik, Teresa; Konturek, Peter C.; Konturek, Jan W.; Konturek, Stanisław J. ; Brzozowski, Tomasz; Cześnikiewicz, Marta; Płonka, Małgorzata; Bielański, Władysław ; Areny, Hany
Tytuł: Impact of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric ulcerogenesis in experimental animals and in humans
W czasop.: Europ. J. Pharmacol.. - Vol. 449, iss. 1-2 (2002), s. 1--15.. - Bibliogr. S. 13-15
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * UKŁAD TRAWIENNY * WRZODY * HELICOBACTER PYLORI * LEKARSTWA * STERYDY * LECZENIE * CZŁOWIEK * ZWIERZĘTA


14/15

Autor: Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Konturek, S. J.; Papież, D.; Dobrzańska, M. J.; Kamińska, A.; Szczyrk, U.; Bochenek, A.; Wierzchos, E.
Tytuł: Helicobacter pylori infection in Polish shepherds and their families from Tatra Montains, 2002 - [S. p.] - Digestive Disease Week and the 103rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. May 19-22, 2002, San Francisco - Opis na podst. Informacji dostarczonej przez autora
Impreza: (103 ; 2002 ; San Francisco)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BAKTERIE * ZWIERZĘTA * OWCE * HELICOBACTER PYLORI * CHOROBY * RODZICE * DZIECI * GÓRY * TATRY * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* PASTERZ


15/15

Autor: Papież, D.; Konturek, P.C.; Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Dobrzańska, Maria; Kamińska, A.; Szczyrk, U. ; Bochenek, A. ; Wierzchos, E.
Tytuł: Prevalence of Helicobacter pylori infection in Polish shepherds and their families
W czasop.: Dig. Liv. Dis.. - 2003, vol. 35, s. 10-–15. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BAKTERIE * ZWIERZĘTA * OWCE * HELICOBACYTER PYLORI * CHOROBY * NOWOTWÓR * HORMON * RODZICE * DZIECI * GÓRY * POLSKA * TESTY * BADANIA NAUKOWE* GASTRIN * PASTERZ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka